Publiskie iepirkumi

Publikācijas datums Identifikācijas Nr. Līguma priekšmets Līguma
pielikumi
Iesniegšanas termiņš Rezultāti Piezīmes
23.03.2018. JAK2018/4 Lietota pasažieru autobusa piegāde Jēkabpils Agrobiznesa koledžai

Nolikums 

Līgums

06.04.2018.
plkst.10.00

Lēmums  
02.03.2018. JAK2018/3/ESF Būvmateriālu, elektropreču un santehnikas iegāde Jēkabpils Agrobiznesa koledžas vajadzībām Nolikums 
Tehniskais un
finansu_piedavajums
13.03.2018. plkst.11.00

Lēmums

Līgums

Atbilde_1

Atbilde_2

14.02.2018. JAK2018/2 

Degvielas iegāde Jēkabpils Agrobiznesa
koledžas vajadzībām

Nolikums 26.02.2018.

Lēmums

Ligums

 
07.02.2018. JAK2018/1/ESF Par darba apģērba, individuālo
aizsardzības līdzekļu un apavu piegādi
Ligums 15.01.2018. Ligums

Atbilde

12.12.2017. JAK2017/7/ESF Pārtikas produktu piegāde Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienībai 

Nolikums
Tehniskais un finansu piedavajums

27.12.2017.

Lēmums
Lēmums_2

Ligums_1
Ligums_2
Ligums_3
Ligums_4

 

31.07.2017. JAK2017/6/ERAF Datortehnikas, testēšanas un mērierīču iegāde Jēkabpils Agrobiznesa koledžai Nolikums 11.08.2017. Ligums

Atbilde_1

Atbilde_2

27.07.2017. JAK2017/5 Kokskaidu granulu piegāde Jēkabpils Agrobiznesa koledžas struktūrvienības, Barkavā, Dzirnavu ielā 1, vajadzībām Nolikums 07.08.2017.

Lēmums

Līgums

 
20.07.2017. JAK2017/4/ERAF Datortehnikas, testēšanas un mērierīču iegāde Jēkabpils Agrobiznesa koledžai Nolikums  pārtraukts Lemums
_partrauksana

Atbilde
 

07.07.2017. JAK2017/3ERAF Jēkabpils Agrobiznesa koledžas telpu kosmētiskais remonts 

Nolikums
 

18.07.2017.

Lēmums 

Līgums