Centralizētais profesionālās kvalifikācijas eksāmens GRĀMATVEDIS

Līdz plkst. 8.40  122.kabinets Audzēkņu ierašanās, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu
Plkst. 8.40   Audzēkņi tiek uzaicināti ienākt eksāmena telpā
No 8.45 – 9.00   Audzēkņi tiek iepazīstināti ar darba drošības noteikumiem un praktiskās daļas uzdevumiem, to veikšanas secību
no 9.00 – 13.00   122.kabinets

Eksāmena praktiskās daļas kārtošana

No 13.00-13.45   Pārtraukums
Plkst. 13.45 122.kabinets Audzēkņi tiek uzaicināti ienākt eksāmena telpā
No 13.50 – 14.00   Audzēkņi tiek iepazīstināti ar teorētiskās daļas norisi

no 14.00 – 15.40

122.kabinets

Eksāmena teorētiskās daļas kārtošana