Vakances

                                                          Jēkabpils Agrobiznesa koledža aicina darbā:


Vispārējās vidējās izglītības skolotājus:
* Matemātikas skolotāju (0.9 likmes)
* Fizikas skolotāju (0.4 likmes)

Profesionālās izglītības skolotāju:
* Darba aizsardzības skolotājs (0.2 likmes)

Galvenie darba pienākumi:
*īstenot izglītības programmu mācību priekšmetā atbilstoši Valsts izglītības standartam; 
*sagatavot mācību priekšmeta standarta un mācību priekšmeta programmas prasībām atbilstošu metodisko materiālu nodrošinājumu;
*nodrošināt tarificēto mācību priekšmeta stundu vadīšanu saskaņā ar koledžas direktora apstiprinātiem nodarbību sarakstiem;
*sniegt individuālu atbalstu izglītojamajiem mācību priekšmetā;

Prasības kandidātam:
*izglītība saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumiem Nr.662 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
*Valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
*vēlme nepārtraukti izglītoties atbilstoši jaunākajām pedagoģijas, psiholoģijas un  IT jomas aktualitātēm vienotajā Eiropas izglītības telpā;
*prasme strādāt ar biroja tehniku un informāciju tehnoloģijām;
*elektronisko mācību žurnālu sistēmas pārzināšana;
*prasmes strādāt komandā, atbildība un iniciatīva;
*teicamas komunikācijas prasmes un elastība.

Piedāvājam:
*stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
*labus darba apstākļus, aktīvu, dinamisku darbu un iespēju gūt jaunu pieredzi.

Darba vieta: Jēkabpils Agrobiznesa koledža, Pasta iela 1, Jēkabpils, LV-5201;
Alga: saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 5.jūlija noteikumiem Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” un Pedagogu tarifikāciju (no 750 euro par likmi).

Curriculum Vitae (CV) un pieteikuma vēstuli lūdzam iesniegt vai iesūtīt pa pastu uz adresi: Pasta iela 1, Jēkabpils, LV-5201, vai nosūtīt uz e-pastu: koledza@jak.lv līdz 2018. gada 10.jūlijam. Tālrunis papildu informācijai 65231726.