Pētniecība

17.05.2017. ​Zinātniski praktiskā konference "Tautsaimniecības attīstību ietekmējošo faktoru izpēte un analīze 2017" Darba kārtība​​​, Tēzes​, ​(foto)
​​30.11.2016. ​Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 5.Lietišķo pētījumu konference Darba kārtība​, ​Tēzes​, (foto​)
​26.05.2016. ​Konference "Indivīds. Sabiedrība. Valsts"  Tēzes​, (sīkāk...​)
​26.11.2015. ​Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 4.Lietišķo pētījumu konference​  Darba kārtība, Tēzes, (foto) 
​14.05.2015. ​Starptautiski zinātniski praktiskā konference "Tautsaimniecības attīstību ietekmējošo faktoru izpēte un analīze​ 2015". International scientific practical conference "Research and analysis of the factors which influence development of economics 2015" Darba kārtība, Tēzes, (foto)
​11.02.2015.​ ​LDDK starptautiskā konference "Uzņēmējdarbība reģionos ES konkurētspējas stiprināšanai" (sīkāk...)​
​27.11.2014. ​Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 3.Lietišķo pētījumu konference​  Darba kārtība​​, Tēzes​, (foto​)
​15.05.2014. ​Zinātniski praktiskā konference "Tautsaimniecības attīstību ietekmējošo faktoru izpēte un analīze 2014" ​
Rakstu krājums​ (foto)
​06.11.2013. ​Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 2.Lietišķo pētījumu konference Darba kārtība​ (foto)
03.05.2013. Starptautiski zinātniski praktiska k​onf​erence
"Tautsaimniecības attīstību ietekmējošo faktoru izpēte un analīze 2013" Rakstu krājums (foto​)
08.05.2013. Zinātniski praktiskā konference Rēzeknē "Izaicinajumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas" (sīkāk...)
05.04.2013. EK vadītāja Ingrīda Veipa starptautiskajā konferencē Parīzē "2nd International Scientific Conferenc on Economic and Social Development"​ (sīkak...)
05.12.2012. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 1.Lietišķo pētījumu konference​ Tēzes