Konsultācijas

Jēkabpils Agrobiznesa koledža

Lektoru konsultāciju saraksts 2018.2019.ak.g. 

Uzvārds, vārds

Diena Laiks Auditorija

 Aleksejeva Anna

otrdiena 15.40 -  16.30 112
Boķe Marika ceturtdiena 15.30 - 16.30 235
Briede Ilze otrdiena, iepriekš vienojoties 15.30 - 16.30 235
Grīnfelde Vija pēc vienošanās   213
Gutāne Vineta No 01.02.2019. katra mēneša otrā otrdiena,
iepriekš vienojoties
15.40 - 16.30 234
Kozlovska Solvita pirmdiena 16.00 - 17.00 232
Lazdiņa - Paegle Laura  pirmdiena, iepriekš vienojoties 15.40 - 16.30 234
Līcītis Armands ceturtdiena 15.40 - 16.30 214
Līcīte Dace ceturtdiena 15.40 - 16.30 219
Mamedovs Rafails ceturtdiena 15.40 - 17.00 125
Martemjanova Eleonora trešdiena, iepriekš vienojoties 15.40 - 16.40 223
Mārāne Ingrīda no 01.02.2019. ceturtdiena 15.40 - 16.40 221
Pavļukevičs Ainārs ceturtdiena 15.40 - 16.30 227
Rakova Laura  piektdiena, iepriekš piesakot 14.30 - 15.30 226
Stafecka Elita mēneša trešā ceturtdiena 15.40 - 16.30 115
Stalidzāne Gita mēneša pirmā trešdiena, iepriekš vienojoties 15.40 - 16.30  235
Ūdre Gunita otrdiena 15.40 - 16.30 222
Vaivods Guntis ceturtdiena 15.40 - 16.30 215
Veipa Ingrīda ceturtdiena 15.40 - 16.40 116
Vilima Antoņina otrdiena 15.30  - 16.30 233
Zalaka Edīte mēneša pirmā otrdiena vai savstarpēji vienojoties

17.00 - 17.40

 
Zamarajevs Jurijs ceturtdiena

15.40 - 16.30

116
Zorins Aleksejs piektdiena, iepriekš vienojoties 15.30 - 16.30 126

*lektoru e-pasta adrese: vārds.uzvārds@jak.lv