Komercdarbība

Studiju virziens VADĪBA,ADMINISTRĒŠANA UN NEKUSTAMO ĪPAŠUMU PĀRVALDĪBA

Profesijas standarts Komercdarbības speciālists
Ekonomikas katedra, vadītājs mg.paed. Jurijs Zamarajevs
Programma:  1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Komercdarbība 
Iegūstamā kvalifikācija: ​  komercdarbības speciālists
Studiju ilgums: 2 gadi​, nepilna laika studijas - 2.5 gadi, mēneša maksa - 80.00 eur, atlaide atlaides nesummējas, izvēlas vienu.
Akreditēta līdz 2020.gada 31.decembrim (2018.g. 4.jūlija grozījumi Augstskolu likumā)
Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: vispārējā vidējā izglītība vai vidējā profesionālā izglītība. 
Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.

 

Vairāk par studiju programmu
Programmas licence Nr.041031-1

 

 

 

 

 

Studiju laikā apgūstamie studiju kursi:

  • Vispārīgie studiju kursi:

eksaktie, humanitārie, sociālie, ekonomikas, pārvaldības un likumdošanas mācību priekšmeti.

  • Profesionālie studiju kursi:

Profesionālā angļu valoda
Darba aizsardzība
Matemātika ekonomistiem
Informātika un informāciju tehnoloģijas
Mikroekonomika
Makroekonomika
Dokumentu pārvaldība
Tiesību pamati
Lietišķā saskarsme
Statistika ekonomistiem
Grāmatvedības pamati
Komercdarbības pamati
Projektu sagatavošana un vadība
Mārketinga pamati
Uzņēmējdarbības tiesības
Vadības grāmatvedība
Vadībzinību pamati
Uzņēmuma finanšu vadība
Loģistikas pamati
Nodokļi un nodevas
Mārketinga pētījumi un analīze
Biznesa plāna izstrāde

  • Izvēles studiju kursi:

Profesionālā krievu valoda
Ekomercija
Tehnoloģiskie risinājumi biznesā
Kvalitātes vadība
Starptautiskā tirdzniecība un investīcijas
Finanses un kredīts
Jaunu ideju radīšana 

Pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas absolventi var: strādāt uzņēmumā, vai uzsāk savu biznesu kā komersants. Veikt stratēģisko plānošanu, administrēšanu, klientu (patērētāju un ražotāju) tirdzniecības pakalpojumu savstarpējo tiesību un pienākumu nodrošināšanu.