Publiskie iepirkumi

Publikācijas datums Identifikācijas Nr. Līguma priekšmets Līguma
pielikumi
Iesniegšanas termiņš Rezultāti Piezīmes
08.09.2021. JAK/2021/1

Ēkai Pasta ielā 1, Jēkabpilī pieguļošās teritorijas uzkopšanas pakalpojumi

Specifikācija 17.09.2021.
plkst.12.00
   
20.12.2018. JAK/2018/9ESF

“Darba apģērba un individuālo aizsardzības līdzekļu piegāde”

Nolikums

10.01.2019.
plkst.12.00

Lēmums

Līgums

 
18.12.2018. JAK/2018/8

“Pārtikas produktu piegāde Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienībai”

Nolikums
Tehniskais un finansu piedāvājums

10.09.2019. plkst.11:00 Lēmums
Līgums
Līgums
Līgums
 
28.08.2018. JAK/2018/7

“Kokskaidu granulu piegāde Jēkabpils Agrobiznesa koledžas struktūrvienības, Barkavā, Dzirnavu ielā 1, vajadzībām”

Nolikums

 

12.09.2018.
plkst.11.00

Lēmums

Līgums

 
02.07.2018. JAK/2018/6/ERAF

“Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības mācību – ražošanas korpusa ēkas,Dzirnavu ielā 1, Barkavā, Madonas novadā, atjaunošanas tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība”

Nolikums

18.07.2018.
plkst.11.00

Lēmums

Līgums

Līgums

 
02.07.2018 JAK/2018/5/ERAF

“Jēkabpils Agrobiznesa koledžas mācību korpusa ēkas,Pasta ielā 1, Jēkabpilī, atjaunošanas tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība”

Nolikums 16.07.2018. plkst.18.10

Lēmums

Līgums

Līgums

 

 
23.03.2018. JAK2018/4 Lietota pasažieru autobusa piegāde Jēkabpils Agrobiznesa koledžai

Nolikums 

 

06.04.2018.
plkst.10.00

Lēmums

Līgums

 
02.03.2018. JAK2018/3/ESF Būvmateriālu, elektropreču un santehnikas iegāde Jēkabpils Agrobiznesa koledžas vajadzībām Nolikums 
Tehniskais un
finansu_piedavajums
13.03.2018. plkst.11.00

Lēmums

Līgums

Atbilde_1

Atbilde_2

14.02.2018. JAK2018/2 

Degvielas iegāde Jēkabpils Agrobiznesa
koledžas vajadzībām

Nolikums 26.02.2018.

Lēmums

Ligums

 
07.02.2018. JAK2018/1/ESF Par darba apģērba, individuālo
aizsardzības līdzekļu un apavu piegādi
Ligums 15.01.2018. Ligums

Atbilde

12.12.2017. JAK2017/7/ESF Pārtikas produktu piegāde Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienībai 

Nolikums
Tehniskais un finansu piedavajums

27.12.2017.

Lēmums
Lēmums_2

Ligums_1
Ligums_2
Ligums_3
Ligums_4

 

31.07.2017. JAK2017/6/ERAF Datortehnikas, testēšanas un mērierīču iegāde Jēkabpils Agrobiznesa koledžai Nolikums 11.08.2017. Ligums

Atbilde_1

Atbilde_2

27.07.2017. JAK2017/5 Kokskaidu granulu piegāde Jēkabpils Agrobiznesa koledžas struktūrvienības, Barkavā, Dzirnavu ielā 1, vajadzībām Nolikums 07.08.2017.

Lēmums

Līgums

 
20.07.2017. JAK2017/4/ERAF Datortehnikas, testēšanas un mērierīču iegāde Jēkabpils Agrobiznesa koledžai Nolikums  pārtraukts Lemums
_partrauksana

Atbilde
 

07.07.2017. JAK2017/3ERAF Jēkabpils Agrobiznesa koledžas telpu kosmētiskais remonts 

Nolikums
 

18.07.2017.

Lēmums 

Līgums