Izglītojamajiem

1.Norādījumi par mācību procesa īstenošanu attālināti  izglītojamajiem šeit