24/05/2021

Erasmus + projekts “Pašvaldības atbalsta pieaugušo izglītību”

Izveidots: 24.Maijs, 2021 Autors: Jēkabpils Agrobiznesa Koledža

Erasmus + projekts “Pašvaldības atbalsta pieaugušo izglītību”

STARPTAUTISKS PROJEKTS MŪŽIZGLĪTĪBĀ

Jēkabpils Agrobiznesa koledža ir iesaistījusies ERASMUS+ projektā “Pašvaldības atbalsta pieaugušo izglītību” (Nr. 2020-1-LV01-KA204-077426), ko mūsu valstī koordinē Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība (dalībvalstis: Igaunija, Itālija, Latvija, Lietuva).
Pirmā aktivitāte - Jēkabpilī un blakusesošajos novados uzsākam APTAUJU  par iedzīvotāju datorprasmēm, to pielietojumu.
Paldies Jēkabpils pašvaldībai par  atbalstu aptaujas organizēšanā.
Projekta mērķis ir aktivizēt vietējās pašvaldības ieguldīt savu iedzīvotāju izglītībā un informētībā. Koledžas mērķis ir apzināt iedzīvotāju vajadzības IT prasmju attīstībā, lai, pamatojoties uz secinājumiem, izstrādātu, piedāvātu un novadītu dažādus kursus interesentiem.
Projekta ietvaros plānots:
ar ārzemju un vietējiem kolēģiem diskutēt un apmainīties ar labās prakses piemēriem pieaugušo apmācībā;
paaugstināt pieaugušo izglītotāju zināšanas un prasmes, lobēt pieaugušo izglītību vietējās pašvaldībās;
veicināt vietējo pašvaldību, uzņēmēju un darba ņēmēju aktivitātes;
izstrādāt novatoriskas pieejas, veidot jaunus sadarbības tīklus, uzlabot darba metodes;
izstrādāt rokasgrāmatu pašvaldības atbalstam pieaugušo izglītībai.
Iedzīvotāji var aizpildīt aptauju elektroniski (pašvaldības un Jēkabpils Agrobiznesa koledžas  mājaslapā), plānojam, ja nebūs ierobežojumu - arī klātienē bibliotēkās.                                                                                            

I.Upeniece
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas
direktores vietniece studiju un tālākizglītības jomā