Koledžas padome

 


 

2018.gada 20.martā uz savu pirmo sēdi 2018.gadā sanāca Jēkabpils Agrobiznesa koledžas padome.

                                                                     

                                                                     PADOME 2019./2020.akadēmiskajā gadā:
Guntars Gogulis - Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektors,
Alvis Krilovs - koledžas studējošo pašpārvaldes pārstāvis,
Megija Lukaševiča - koledžas studējošo pašpārvaldes pārstāve,
Inguna Pastare – koledžas direktora vietniece profesionālās vidējās izglītības darbā,
Zanda Lamba - Latvijas darba devēju reģionālās attīstības un sociālā dialoga koordinatore Zemgales reģionā un individuālais komersants,
Ainārs Pavļukevičs – koledžas akadēmiskā personāla pārstāvis,
Edgars Podžuks – sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lattelecom” pakalpojumu piegādes un uzturēšanas daļas austrumu reģionālās nodaļas Jēkabpils, Preiļu, Aizkraukles grupas vadītājs,
Rita Pole – koledžas direktore,
Solvita Seržāne – Madonas novada pašvaldības izglītības nodaļas vadītāja,
Silvija Smeltere – koledžas Barkavas struktūrvienības vadītāja,
Ināra Upeniece  - koledžas direktora vietniece studiju un tālākizglītības jomā,
Gunita Ūdre  - koledžas akadēmiskā personāla pārstāve,
Didzis Vītols – sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas energoceltnieks" valdes loceklis,
Jurijs Zamarajevs – koledžas informāciju tehnoloģiju katedras vadītājs.

Koledžas padomes priekšsēdētāja Gunita Ūdre,
priekšsēdētājas vietnieks  Guntars Gogulis,
sekretāre Ināra Upeniece.

  Darba kārtība:
  2019.gads
  20.02.2019.sēdes darba kārtība Darba kārtība
  22.05.2019.sēdes darba kārtība Darba kārtība
  2018.gads
  20.03.2018. sēdes darba kārtība Darba kārtība
  23.05.2018. sēdes darba kārtība Darba kārtība
  13.06.2018. sēdes darba kārtība Darba kārtība