Konsultācijas

PEDAGOGU KONSULTĀCIJU DARBA GRAFIKS 2019./2020.m.g. 

Nr.p.k.

Uzvārds, vārds

Diena

Nodarbību telpa

Laiks

1.

Aleksejeva Anna

Piektdiena

112.

14.30 - 16.00

2.

Ašaks Aigars

Otrdiena, ceturtdiena

121.

15.30 - 16.30

3.

Bārbals Ziedonis pēc vienošanās pēc vienošanās pēc vienošanās

4.

Boķe Marika

Ceturtdiena

235.

15.30 - 16.30

5.

Dronka Laila Otrdiena 223. 15.30 - 16.30

6.

Dubova Ilze Ceturtdiena 122. 15.30 - 16.30
7. Dzelme Inga Ceturtdiena   15.30 - 16.30

8.

Eglīte Ināra pēc vienošanās pēc vienošanās pēc vienošanās

9.

Gutāne Vineta

Otrdiena

234.

15.30 - 16.30

10. Grava Sarmīte      

11.

Indāne Valentīna

Otrdiena

211.

15.30 - 16.30

12.

Jakovele Vineta

Otrdiena

213.

15.30 - 16.30

13.

Kozlovska Solvita

Pirmdiena

232.

16.00 - 17.00

14.

Kucenčeirs Gundars Trešdiena 224. 15.30 - 17.00

15.

Kurms Raitis Trešdiena 212. 15.30 - 17.00

16.

Lazdāne Lidija Ceturtdiena 212. 15.30 - 16.30

17.

Landzāne Agrita

Pēc vienošanās

118.

Pēc vienošanās

18.

Līcīte Dace

Ceturtdiena

219.

15.30 - 16.30

19.

Līcītis Armands

Ceturtdiena

214

15.30 - 16.30

20.

Maļika Rita

Pirmdiena

231

16.00 - 17.00

21.

Mamedovs Rafails

Ceturtdiena

125.

15.30 - 16.30

22.

Mārāne Ingrīda

Otrdiena

221.

15.30 - 16.30

23.

Nekozs Andrejs

Ceturtdiena

126.

15.30 - 16.30

24.

Pavļukevičs Ainārs

Pirmdiena

227.

16.00 - 17.00

25.

Rodionova Diana Ceturtdiena pēc vienošanās 15.30 - 16.30

26.

Sarnovska Iluta

Pirmdiena

221.

16.00 - 17.00

27.

Stahovska Līga

Otrdiena

bibliotēka

15.30 - 16.30

28.

Strušele Silvija

Otrdiena

236.

15.30 - 16.30

29.

Štelmahere Mētra Otrdiena d.v.104. 11.40 - 12.30

30.

Štelmahers Jēkabs pēc vienošanās pēc vienošanās pēc vienošanās
31. Urtāns Jānis Otrdiena Jēkabpils Mākslas skola  

32.

Ūdre Gunita

Otrdiena

222.

15.30 - 16.30

33.

Vaivods Guntis

Ceturtdiena

215.

15.30 - 16.30

34.

Valpētere Dina

Otrdiena

122.

15.30 - 16.30

35.

Vēvere Dace

Trešdiena

225.

15.30 - 16.30

36.

Vilima Antoņina

Otrdiena

233.

15.30 - 16.30

37.

Vucena Iveta

Mēneša 2.ceturtdiena

Jēkabpils Mākslas skola

17.30 - 19.30

38.

Zamarajevs Jurijs

Ceturtdiena

215.

15.30 - 16.30

39.

Znotiņš Zigmunds

Pirmdiena

Sporta zāle

15.45 - 16.45

40.

Žūriņa Anna

Caturtdiena

DV_104.

15.30 - 16.30