Konsultācijas

PEDAGOGU KONSULTĀCIJU DARBA GRAFIKS 2019./2020.m.g. 

Konsultācijas attālinātajā mācību procesa laika posmā notiek pēc pedagogu Nedēļas plānojumu, kurš ir ievietots mācību sociālajā tīklā Mykoob.lv

Nr.p.k.

Uzvārds, vārds

Diena

Nodarbību telpa

Laiks

1.

Aleksejeva Anna

Piektdiena

112.

14.30 - 16.00

2.

Ašaks Aigars

Otrdiena, ceturtdiena

121.

15.30 - 16.30

3.

Bārbals Ziedonis pēc vienošanās pēc vienošanās pēc vienošanās

4.

Boķe Marika

Ceturtdiena

235.

15.30 - 16.30

5.

Dronka Laila Otrdiena 223. 15.30 - 16.30

6.

Dubova Ilze Ceturtdiena 122. 15.30 - 16.30
7. Dzelme Inga Ceturtdiena sporta zāle 15.30 - 16.30

8.

Eglīte Ināra pēc vienošanās pēc vienošanās pēc vienošanās

9.

Gutāne Vineta

Otrdiena

234.

15.30 - 16.30

10. Grava Sarmīte pēc vienošanās pēc vienošanās pēc vienošanās

11.

Indāne Valentīna

Otrdiena

126.

15.30 - 16.30

12.

Jakovele Vineta

Otrdiena

213.

15.30 - 16.30

13.

Kozlovska Solvita

Pirmdiena

232.

16.00 - 17.00

14.

Kucenčeirs Gundars Trešdiena 224. 15.30 - 17.00

15.

Lazdāne Lidija Ceturtdiena 212. 15.30 - 16.30

16.

Landzāne Agrita

Pēc vienošanās

113.

Pēc vienošanās

17.

Līcīte Dace

Pirmdiena

219.

16.00 - 17.00

18.

Līcītis Armands

Ceturtdiena

214.

15.30 - 16.30

19.

Maļika Rita

Pirmdiena

231.

16.00 - 17.00

20.

Mamedovs Rafails

Ceturtdiena

125.

15.30 - 16.30

21.

Mārāne Ingrīda

Otrdiena

221.

15.30 - 16.30

22. Mihailova Diāna 211. pēc vienošanās 

23.

Nekozs Andrejs

Ceturtdiena

126.

15.30 - 16.30

24.

Pavļukevičs Ainārs

Pirmdiena

227.

16.00 - 17.00

25. Pujāts Mareks 212. pēc vienošanās

26.

Rodionova Diana Ceturtdiena pēc vienošanās 15.30 - 16.30

27.

Sarnovska Iluta

Pirmdiena

221.

16.00 - 17.00

28.

Stahovska Līga

Otrdiena

bibliotēka

15.30 - 16.30

29.

Strušele Silvija

Otrdiena

236.

15.30 - 16.30

30.

Štelmahere Mētra Otrdiena d.v.104. 11.40 - 12.30

31.

Štelmahers Jēkabs pēc vienošanās pēc vienošanās pēc vienošanās
32. Urtāns Jānis Otrdiena Jēkabpils Mākslas skola pēc vienošanās

33.

Ūdre Gunita

Otrdiena

222.

15.30 - 16.30

34.

Vaivods Guntis

Ceturtdiena

215.

15.30 - 16.30

35.

Valpētere Dina

Otrdiena

122.

15.30 - 16.30

36.

Vēvere Dace

Trešdiena

225.

15.30 - 16.30

37.

Vilima Antoņina

Otrdiena

233.

15.30 - 16.30

38.

Vucena Iveta

Mēneša 2.ceturtdiena

Jēkabpils Mākslas skola

17.30 - 19.30

39.

Zamarajevs Jurijs

Ceturtdiena

215.

15.30 - 16.30

40.

Znotiņš Zigmunds

Pirmdiena

Sporta zāle

15.45 - 16.45

41.

Žūriņa Anna

Caturtdiena

DV_104.

15.30 - 16.30