Centralizētais profesionālās kvalifikācijas eksāmens "Programmēšanas tehniķis"