Svinīga dokumentu izsniegšana koledžas absolventiem

1.jūlijā, 119.kabinets

Grupa Laiks
 A2.pd 14.30
A2.m, A2.k 15.00

Dokumentu izsniegšanā piedalās attiecīgās grupas absolventi, direktore R.Pole, direktora vietniece I.Upeniece, grupas kurators, sekretāre, direktora vietniece audzināšanas darbā

 

Dienesta viesnīcas konferenču zāle

Grupa Laiks
A2.g 18.00

Dokumentu izsniegšanā piedalās attiecīgās grupas absolventi, direktore R.Pole, direktora vietniece I.Upeniece, grupas kurators, sekretāre, direktora vietniece audzināšanas darbā