Centralizētais profesionālās kvalifikācijas eksāmens MULTIMEDIJU DIZAINA SPECIĀLISTS