Centralizētais profesionālās kvalifikācijas eksāmens MAZUMTIRDZNIECĪBAS KOMERCDARBINIEKS

 Profesionālās  kvalifikācijas  eksāmena norises grafiks
4. T kurss (Mazumtirdzniecības komercdarbinieks)
20.06.2018.

Līdz plkst. 8.45  122.auditorija

Audzēkņu ierašanās, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu

Plkst. 8.45   Audzēkņi tiek uzaicināti ienākt eksāmena telpā
No 8.50 – 9.00   Audzēkņi tiek iepazīstināti ar teorētiskās daļas norisi
no 9.00 – 10.40  122.auditorija

Eksāmena teorētiskās daļas kārtošana

No 10.40- 11.15   Pārtraukums

Plkst.11.15

119.auditorija Audzēkņi tiek uzaicināti ienākt eksāmena telpā
No  11.20- 11.30   Audzēkņi tiek iepazīstināti ar darba drošības noteikumiem un praktiskās daļas uzdevumiem, to veikšanas secību.

No 11.30 – 14.45 (195 min)

 

Eksāmena praktiskās daļas kārtošana

No 15.00 119.auditorija Eksāmena praktiskās daļas prezentācija