Centralizētais profesionālās kvalifikācijas eksāmens MAZUMTIRDZNIECĪBAS KOMERCDARBINIEKS