CPKE PROGRAMMĒŠANAS TEHNIĶIS

Centralizētais profesionālās kvalifikācijas eksāmens PROGRAMMĒŠANAS TEHNIĶIS

Centralizētais profesionālās kvalifikācijas eksāmens 4.p kurss
profesionālā kvalifikācija "Programmēšanas tehniķis"
2020.gada 16.jūnijs, plkst.9.00

LAIKS TELPA AKTIVITĀTE
8:30

125.

Audzēkņu ierašanās, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu

8:45 125.

Audzēkņi tiek uzaicināti ienākt eksāmena telpā

8:45 – 9:00 125.

Eksaminācijas komisijas priekšsēdētājs iepazīstina eksaminējamos
ar eksāmena teorētiskās daļas norisi. Audzēkņi parakstās.

9:00 – 10:40 125. Eksāmena teorētiskās daļas kārtošana
10:40 – 11:10   PĀRTRAUKUMS
11:10 DV* Audzēkņi tiek uzaicināti ienākt eksāmena telpā
11:15 – 11:30 DV* Eksaminācijas komisijas priekšsēdētājs iepazīstina eksaminējamos
ar darba drošības noteikumiem
11:30-  DV* Eksāmena praktiskās daļas kārtošana

*Dienesta viesnīcas konferenču zāle