Kvalifikācijas eksāmens studiju programmas “Datorsistēmu un datortīklu administrēšana” studentiem