Kvalifikācijas eksāmens studiju programmas “Grāmatvedība un finanses” studentiem

Kvalifikācijas eksāmens

27.06.2018.  plkst. 9.00, 119.kab.