Svinīga dokumentu izsniegšana koledžas absolventiem PVIN

30.jūnijā, 119.kabinetā notiks dokumentu izsniegšana PVIN absolventiem. 

Kurss

Laiks
4.g kurss 12.00
4.k kurss 13.00
4.pd kurss 14.00
4.m 15.00

 

Dokumentu izsniegšanā piedalās tikai attiecīgā kursa absolventi, direktore R.Pole, kursa audzinātājs, sekretāre, direktora vietniece audzināšanas darbā.