Prakse

Mācību prakšu plānojums 2019./2020.m.g.

  • DVB grafiks IP "Datorsistēmas, datortīkli un datubāzes"  Grafiks
  • DVB grafiks IP "Grāmatvedība"      Grafiks
  • DVB grafiks IP "Komercdarbība"    Grafiks