Datorsistēmu un datortīklu administrēšana

Datorsistēmu un datortīklu administrēšana

Programma:  1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Datorsistēmu un datortīklu administrēšana”
Iegūstamā kvalifikācija: datortīklu administrators
Mācību ilgums: pilna laika studijas -2 gadi;  nepilna laika studijas - 2.5 gadi
Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: Vispārējā vidējā izglītība  vai 4 gadu profesionālā vidējā izglītība.  Labas matemātikas pamatzināšanas un padziļināta interese IT jomā
Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms ar kvalifikāciju “Datortīklu administrators”

Vairāk par programmu
Programmas
akreditācijas Nr.
 

 

 

 

Studiju laikā jāapgūst:

  • Vispārīgie studiju kursi:

eksaktie, humanitārie, sociālie, ekonomikas, pārvaldības un likumdošanas mācību priekšmeti.

  • Profesionālie studiju kursi:

Elektrotehnika un elektronika;
Mikroshēmu tehnika un mikroprocesori;
Informācijas apstrāde un tehnoloģijas;
Datoru attīstības vēsture, uzbūve un arhitektūra;
Datortīkli un internets;
Datu aizsardzība un drošums;
Datortīklu loģiskā un fiziskā uzbūve un konfigurācijas;
Datoru un datortīklu operētājsistēmas;
Tīklu pārraudzības un pārvaldības programmatūra;
Datortīklu administrēšana;
Datu bāzu lietošanas pamatprincipi, datu bāzu attīstīšana, uzturēšana un pārvaldība, datu bāzu pārvaldības sistēmas;
Datorsistēmu standarti, specifikācijas, dokumentācijas standarti, kvalitātes pārvaldība;
Speciālā terminoloģija angļu un latviešu valodā;

 

 

 

Pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas jaunietis var:

  • Strādāt par datortīklu administratoru;
  • Būt konkurētspējīgs darba tirgū atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai, kā arī  - būt pašnodarbinātam, nodibināt savu uzņēmumu, piedalīties projektos vai izstrādāt projektus;
  • Turpināt studēt 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās.
  • Ir kompetents uzturēt un administrēt datortīklus, datorsistēmas, programmatūru; veikt izmaiņas, lai uzlabotu sistēmu, tīklu konfigurāciju atbilstoši aparatūras vai programmatūras prasībām; diagnosticēt problēmas aparatūrai un programmatūrai; nodrošināt datu kopijas un datu atjaunošanu; nodrošināt datortehnikas un programmatūras, kā arī datortīkla optimālo darbspēju lietotāju vajadzībām; projektēt, konfigurēt un administrēt datorsistēmas un datortīklus; nodrošināt informācijas aizsardzību un drošību; sniegt tehnisko un konsultatīvo atbalstu lietotājiem; sagatavot nepieciešamo lietotāja dokumentāciju un darba instrukcijas; uzraudzīt datorsistēmas un tīklus, kā arī koordinēt piekļuvi datortīklam un tā izmantošanu.