Grāmatvedība un finanses

Grāmatvedība un finanses

Programma:  1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Grāmatvedība un finanses”
Iegūstamā kvalifikācija: ​  grāmatvedis
Studiju ilgums: 2 gadi, ​ nepilna laika studijas - 2.5 gadi, mēneša maksa - 80.00 eur, atlaide atlaides nesummējas, izvēlas vienu.
Akreditēta līdz 2020.gada 31.decembrim (2018.g. 4.jūlija grozījumi Augstskolu likumā)
Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: vispārējā vidējā izglītība vai vidējā profesionālā izglītība 
Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību

Vairāk par studiju programmu

Programmas licence

Nr.041031-3

 

 

 

 

Studiju laikā apgūstamie studiju kursi:

  • Vispārīgie studiju kursi:

eksaktie, humanitārie, sociālie, ekonomikas, pārvaldības un likumdošanas mācību priekšmeti.

  • Profesionālie studiju kursi:

Profesionālā angļu valoda;
Darba aizsardzība;
Matemātika ekonomistiem;
Statistika ekonomistiem;
Informātika un informāciju tehnoloģijas;
Mikroekonomika;
Makroekonomika;
Dokumentu pārvaldība;
Tiesību pamati;
Grāmatvedības pamati;
Komercdarbības pamati;
Vadības grāmatvedība;
Finanses un kredīts;
Finanšu grāmatvedība;
Nodokļi un nodevas;
Uzņēmuma finanšu vadība;
Uzņēmējdarbības tiesības;
 Audita pamati;
Datorgrāmatvedība.

  • Izvēles studiju kursi:

Lietišķā saskarsme;
Profesionālā krievu valoda;
Budžeta iestāžu grāmatvedība;
Vienkāršā grāmatvedība;
Kokapstrādes, mežizstrādes grāmatvedība;
Apdrošināšanas tirgus;
Kvalitātes vadība;
Projektu sagatavošana un vadība

 

Pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas absolventi var:

  • Organizācijā nodrošināt finanšu operāciju pilnu uzskaiti, statistikas un finanšu pārskatu  sastādīšanu, LR grāmatvedības, nodokļu likumdošanas normatīvo aktu ievērošanu un piemērošanu, kā arī organizēt un vadīt citus darbiniekus;
  • Konkurēt darba tirgū atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai, kā arī būt pašnodarbinātam, nodibināt savu uzņēmumu, piedalīties projektos vai izstrādāt projektus;
  • Turpināt studēt 2. līmeņa profesionālajā augstākās izglītības programmās.