Programmēšana un datortīklu administrēšana

Programmēšana un datortīklu administrēšana

Programma:  1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Programmēšana un datortīklu administrēšana” 
Iegūstamā kvalifikācija: ​  datortīklu administrators vai programmētājs
Mācību ilgums: 2 gadi; nepilna laika studijas - 2.5 gadi, mēneša maksa - 90.00 eur, atlaide atlaides nesummējas, izvēlas vienu.
Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: vispārējā vidējā izglītība  vai 4 gadu profesionālā vidējā izglītība.
Labas matemātikas pamatzināšanas un interese par IT jomu
Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: Diploms par Pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību ar kvalifikāciju “Programmētājs" vai "Datortīklu administrators" (pamatojoties uz studējošā izvēlēto studiju  profilu)

Vairāk par programmu
Programmas
akreditācijas Nr.
 

 

 

 

 

 

 

Studiju laikā jāapgūst:

  • Vispārīgie studiju kursi:
    eksaktie, humanitārie, sociālie, ekonomikas, pārvaldības un likumdošanas mācību priekšmeti;
  • Profesionālie studiju kursi:

Elektrotehnika un elektronika;
Mikroshēmu tehnika un mikroprocesori; 
Informācijas apstrāde un tehnoloģijas;
Datoru attīstības vēsture, uzbūve un arhitektūra;
Datortīkli un internets;
Datu aizsardzība un drošums;
Datortīklu loģiskā un fiziskā uzbūve un konfigurācijas;
Datoru un datortīklu operētājsistēmas;
Tīklu pārraudzības un pārvaldības programmatūra;
Datortīklu administrēšana;
Datu bāzu lietošanas pamatprincipi, datu bāzu attīstīšana, uzturēšana un pārvaldība, datu bāzu pārvaldības sistēmas;
Datorsistēmu standarti, specifikācijas, dokumentācijas standarti, kvalitātes pārvaldība;
Speciālā terminoloģija angļu un latviešu valodā;
Algoritmi un datu struktūras;
Programmēšana I, II;
Programminženierija;
Objektorientētā programmēšana;
Mobilo aplikāciju izstrāde

 

Pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas jaunietis:

  •  Ir kompetents konkurētspējīgi darba tirgū atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai, kā arī -  būt pašnodarbinātam, nodibināt savu uzņēmumu, piedalīties projektos vai izstrādāt projektus; 
  • Turpināt studēt 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās.
  • Ir kompetents uzturēt un administrēt datortīklus, datorsistēmas, programmatūru; veikt izmaiņas, lai uzlabotu sistēmu, tīklu konfigurāciju atbilstoši aparatūras vai programmatūras prasībām; diagnosticēt problēmas aparatūrai un programmatūrai; nodrošināt datu kopijas un datu atjaunošanu; nodrošināt datortehnikas un programmatūras, kā arī datortīkla optimālo darbspēju lietotāju vajadzībām; projektēt, konfigurēt un administrēt datorsistēmas un datortīklus; nodrošināt informācijas aizsardzību un drošību; sniegt tehnisko un konsultatīvo atbalstu lietotājiem; sagatavot nepieciešamo lietotāja dokumentāciju un darba instrukcijas; uzraudzīt datorsistēmas un tīklus, kā arī koordinēt piekļuvi datortīklam un tā izmantošanu.