Programmēšana un datortīklu administrēšana

Programmēšana un datortīklu administrēšana

Studiju virziens "INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJA, DATORTEHNIKA, ELEKTROTEHNIKA, ELEKTRONIKA,
TELEKOMUNIKĀCIJA, DATORVADĪBA UN DATORZINĀTNE"

Profesijas standarts Datorsistēmu un datortīklu administrators  un Programmētājs
Informācijas tehnoloģiju katedra, vadītājs mg.paed.Jurijs Zamarajevs, tālrunis 26078232
Programma:  1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Programmēšana un datortīklu administrēšana 
Iegūstamā kvalifikācija: ​  datortīklu administrators vai programmētājs
Mācību ilgums: 2 gadi; nepilna laika studijas - 2 gadi un 5 mēneši, mēneša maksa - 90.00 eur
Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: vispārējā vidējā izglītība  vai 4 gadu profesionālā vidējā izglītība.
Labas matemātikas pamatzināšanas un interese par IT jomu
Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: Diploms par Pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību ar kvalifikāciju “Programmētājs" vai "Datortīklu administrators" (pamatojoties uz studējošā izvēlēto studiju  profilu)

 
Vairāk par programmu
Programmas
akreditācijas Nr.
Programma akreditēta līdz 2023.g.30.jūnijam

 

 

 

 

 

 

Studiju laikā jāapgūst:

  • Vispārīgie studiju kursi:
    eksaktie, humanitārie, sociālie, ekonomikas, pārvaldības un likumdošanas mācību priekšmeti;
  • Profesionālie studiju kursi:

Elektrotehnika un elektronika;
Mikroshēmu tehnika un mikroprocesori; 
Informācijas apstrāde un tehnoloģijas;
Datoru attīstības vēsture, uzbūve un arhitektūra;
Datortīkli un internets;
Datu aizsardzība un drošums;
Datortīklu loģiskā un fiziskā uzbūve un konfigurācijas;
Datoru un datortīklu operētājsistēmas;
Tīklu pārraudzības un pārvaldības programmatūra;
Datortīklu administrēšana;
Datu bāzu lietošanas pamatprincipi, datu bāzu attīstīšana, uzturēšana un pārvaldība, datu bāzu pārvaldības sistēmas;
Datorsistēmu standarti, specifikācijas, dokumentācijas standarti, kvalitātes pārvaldība;
Speciālā terminoloģija angļu un latviešu valodā;
Algoritmi un datu struktūras;
Programmēšana I, II;
Programminženierija;
Objektorientētā programmēšana;
Mobilo aplikāciju izstrāde

 

Pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas absolventi var:

  •  Ir kompetents konkurētspējīgi darba tirgū atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai, kā arī -  būt pašnodarbinātam, nodibināt savu uzņēmumu, piedalīties projektos vai izstrādāt projektus; 
  • Turpināt studēt 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās.
  • Ir kompetents uzturēt un administrēt datortīklus, datorsistēmas, programmatūru; veikt izmaiņas, lai uzlabotu sistēmu, tīklu konfigurāciju atbilstoši aparatūras vai programmatūras prasībām; diagnosticēt problēmas aparatūrai un programmatūrai; nodrošināt datu kopijas un datu atjaunošanu; nodrošināt datortehnikas un programmatūras, kā arī datortīkla optimālo darbspēju lietotāju vajadzībām; projektēt, konfigurēt un administrēt datorsistēmas un datortīklus; nodrošināt informācijas aizsardzību un drošību; sniegt tehnisko un konsultatīvo atbalstu lietotājiem; sagatavot nepieciešamo lietotāja dokumentāciju un darba instrukcijas; uzraudzīt datorsistēmas un tīklus, kā arī koordinēt piekļuvi datortīklam un tā izmantošanu.