Par koledžu

Par koledžu

2016.gada 1.novembrī reoranizējot Jākabpils Agrobiznesa koledžu un Barkavas profesionālo vidusskolu, tika izveidota jauna izglītības iestāde - Jēkabpils Agrobiznesa koledža ar struktūrvienību Barkavā.

Jēkabpils Agrobiznesa koledža ir Izglītības un Zinātnes ministrijas tiešās padotības 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības iestāde. Koledžā tiek realizētas studiju programmas Ekonomikas, Vadības un Informācijas Tehnoloģiju virzienos (Studiju virzienu reģistrs).

Koledžas profesionālās vidējās izglītības nodaļā tiek realizētas profesionālās vidējās izglītības programmas Grāmatvedība, Komerczinības, Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli, Programmēšana, Multimediju dizains, Telemehānika un loģistika.
Izglītības iestāde dibināta 1927.gadā. Koledžas nosaukums izglītības iestādei piešķirts 1998.gada janvārī un studiju programmu realizācija uzsākta 2002.gadā.

Misija: JAK, ievērojot tautsaimniecības attīstības tendences, nodrošina kvalitatīvu, iekļaujošu un mūsdienīgu profesionālās izglītības apguvi mūža garumā.

Vīzija: Stiprināt profesionālās vidējās izglītības programmas un attīstīt mūžizglītības piedāvājumu tautasimniecības nozarēs pieprasīto speciālistu sagatavošanā, nodrošinot ilgspējīgu un konkurētspējīgu izglītību ikvienam interesentam.

Vērtības:
•Profesionalitāte un izcilība izglītības procesu kvalitātes nodrošināšanā
•Izglītības pieejamība - profesionālā izglītība ikvienam interesentam​
•Visaptveroša sadarbība - divvirzienu komunikācija
•Atbildība - individuāla un kolektīva atbildība izglītības procesa īstenošanā​
•Ilgtspējība - atbildīga - ar videi draudzīgu saturu - politiku, standartu, plānu izstrāde un īstenošana