Konsultācijas

Uzvārds, vārds

Diena Laiks Auditorija

 Aleksejeva Anna

otrdiena 15.40 -  16.30 112
Volka Ilze mēneša pirmā
otrdiena
15.40 -  16.30 115
Boķe Marika ceturtdiena 15.30 - 16.30 235
Grīnfelde Vija ceturtdiena 15.40 - 16.30 213
Gutāne Vineta mēneša otrā un
trešā otrdiena
15.40 - 16.30 234
Kalniņa Valda ceturtdiena 15.40 - 17.00 114
Kozlovska Solvita pirmdiena 16.00 - 17.00 232
Līcītis Armands pirmdiena 16.00 - 17.00 214
Līcīte Dace ceturtdiena 15.40 - 16.30 219
Mamedovs Rafails ceturtdiena 15.40 - 17.00 125
Martemjanova Eleonora trešdiena 15.40 - 16.40 223
Mārāne Ingrīda ceturtdiena 15.40 - 16.30 221
Pavļukevičs Ainārs ceturtdiena 15.40 - 16.30 227
Rakova Laura ceturtdiena 15.40 - 16.30 226
Rozentāle Tekla ceturtdiena

15.40 - 16.30
savstarpēji vienojoties

225
Stafecka Elita ceturtdiena 15.40 - 16.30 115
Srušele Silvija otrdiena 15.40 - 16.30 236
Ūdre Gunita otrdiena 15.40 - 16.30 222
Vaivods Guntis ceturtdiena 15.40 - 16.30 215
Veipa Ingrīda ceturtdiena 15.40 - 16.40 116
Vilima Antoņina otrdiena 15.40  - 17.00 233
Zamarajevs Jurijs otrdiena

15.40 - 16.30
un
savstarpēji vienojoties

116

*lektoru e-pasta adrese: vārds.uzvārds@jak.lv