Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas kārtība 2023./2024.m.g. profesionālās vidējās izglītības programmās

 šeit