Meklēt


Viesnīcu pakalpojumi

Programma: Viesnīcu pakalpojumi Iegūstamā kvalifikācija: ​Viesmīlības pakalpojumu speciālists (3.profesionālais kvalifikācijas līmenis) Mācību ilgums: 4 gadi Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: pamatizglītība Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: diploms par profesionālo vidējo izglītību Vairāk par programmu Programmas akreditācijas Nr. Akreditēta 2015. gadā – 2021.gadam AP4681         Mācību laikā jāapgūst: Vispārizglītojošie mācību priekšmeti: Valodas un komunikatīvās zinības – latviešu valodu, angļu, krievu valoda, Latvijas un pasaules vēsture.  Matemātiku, dabas zinības un tehniskās zinības &nda [...]

Lauksaimniecība

Programma: Lauksaimniecība Iegūstamā kvalifikācija: Lauku īpašuma apsaimniekotājs (3.profesionālais kvalifikācijas līmenis) Mācību ilgums: 4 gadi Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: pamatizglītība Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: diploms par profesionālo vidējo izglītību Vairāk par programmu Programmas akreditācijas Nr. Akreditēs 2018. gadā         Mācību laikā jāapgūst: Vispārizglītojošie mācību priekšmeti: Valodas un komunikatīvās zinības – latviešu valodu, angļu, krievu valoda; Latvijas un pasaules vēsture.  Matemātiku, dabas zinības un tehniskās zinības – matemātika, informātika, ķīmija, [...]

Būvdarbi

  Programma: Būvdarbi Iegūstamā kvalifikācija: Apdares darbu tehniķis (3.profesionālais kvalifikācijas līmenis) Mācību ilgums: 4 gadi Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: pamatizglītība Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: diploms par profesionālo vidējo izglītību Vairāk par programmu Programmas akreditācijas Nr. Akreditēta 2014. gadā – 2020.gadam AP4831         Mācību laikā jāapgūst: Vispārizglītojošie mācību priekšmeti: Valodas un komunikatīvās zinības – latviešu valodu, angļu, krievu valoda, Latvijas un pasaules vēsture.  Matemātiku, dabas zinības un tehniskās zinības – matemātika, informāt [...]

APMETĒJS

Programma: Būvdarbi Iegūstamā kvalifikācija: Apmetējs (2.profesionālais kvalifikācijas līmenis) Mācību ilgums: 3 gadi Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: 8 klašu izglītība Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: apliecība par vispārējo pamatizglītību un atestāts par arodizglītību Vairāk par programmu Programmas akreditācijas Nr. Akreditēta 2017. gadā – 2020.gadam AP5187 Mācību laikā jāapgūst: Vispārizglītojošie mācību priekšmeti: Valodas un komunikatīvās zinības – latviešu valodu, angļu, krievu valoda, Latvijas un pasaules vēsture.  Matemātiku, dabas zinības un tehniskās zinības – matemātika, informātika, ķīmija, [...]

Programmēšana un datortīklu administrēšana

Studiju virziens "INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJA, DATORTEHNIKA, ELEKTROTEHNIKA, ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKĀCIJA, DATORVADĪBA UN DATORZINĀTNE" Profesijas standarts Datorsistēmu un datortīklu administrators  un Programmētājs Informācijas tehnoloģiju katedra, vadītājs mg.paed.Jurijs Zamarajevs Programma:  1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Programmēšana un datortīklu administrēšana  Iegūstamā kvalifikācija: ​  datortīklu administrators vai programmētājs Mācību ilgums: 2 gadi; nepilna laika studijas - 2.5 gadi, mēneša maksa - 90.00 eur, atlaide atlaides nesummējas, izvēlas vienu. Prasības iepriek&scaro [...]

Grāmatvedība un finanses

Studiju virziens EKONOMIKA Profesijas standarts Grāmatvedība un finanses Ekonomikas katedra, vadītājs mg.paed. Jurijs Zamarajevs Programma:  1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma: Grāmatvedība un finanses   Iegūstamā kvalifikācija: grāmatvedis  Studiju ilgums: 2 gadi, ​ nepilna laika studijas - 2.5 gadi, mēneša maksa - 80.00 eur, atlaide atlaides nesummējas, izvēlas vienu Akreditēta līdz 2020.gada 31.decembrim (2018.g. 4.jūlija grozījumi Augstskolu likumā) Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: vispārējā vidējā izglītība vai vidējā profesionālā izglītība  Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: diploms par pirm [...]

Komercdarbība

Studiju virziens VADĪBA,ADMINISTRĒŠANA UN NEKUSTAMO ĪPAŠUMU PĀRVALDĪBA Profesijas standarts Komercdarbības speciālists Ekonomikas katedra, vadītājs mg.paed. Jurijs Zamarajevs Programma:  1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Komercdarbība  Iegūstamā kvalifikācija: ​  komercdarbības speciālists Studiju ilgums: 2 gadi​, nepilna laika studijas - 2.5 gadi, mēneša maksa - 80.00 eur, atlaide atlaides nesummējas, izvēlas vienu. Akreditēta līdz 2020.gada 31.decembrim (2018.g. 4.jūlija grozījumi Augstskolu likumā) Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: vispārējā vidējā izglītība vai vidējā profesionālā izglītība.& [...]

Mārketings un inovācijas

Studiju virziens EKONOMIKA Profesijas standarts Tirgvedības un tirdzniecības speciālists Ekonomikas katedra, vadītājs mg.paed. Jurijs Zamarajevs Programma:  1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Mārketings un inovācijas   Iegūstamā kvalifikācija: ​  tirgvedības un tirdzniecības speciālists Studiju ilgums: 2 gadi​, nepilna laika studijas - 2.5 gadi, mēneša maksa - 80.00 eur, atlaide atlaides nesummējas, izvēlas vienu. Akreditēta līdz 2020.gada 31.decembrim (2018.g. 4.jūlija grozījumi Augstskolu likumā) Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: vispārējā vidējā izglītība vai vidējā profesionālā izglītība Iegūstamais kvalifi [...]

Namu pārvaldīšana

Studiju virziens VADĪBA, ADMINISTRĒŠANA UN NEKUSTAMO ĪPAŠUMU PĀRVALDĪBA Profesijas standarts Namu pārvaldnieks Ekonomikas katedra, vadītājs mg.paed. Jurijs Zamarajevs Programma:  1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Namu pārvaldīšana  Iegūstamā kvalifikācija: namu pārvaldnieks Studiju ilgums: 2.5 gadi nepilna laika studijas, mēneša maksa - 90.00 eur, atlaide atlaides nesummējas, izvēlas vienu.  Akreditēta līdz 2020.gada 31.decembrim (2018.g. 4.jūlija grozījumi Augstskolu likumā) Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: vispārējā vidējā izglītība vai vidējā profesionālā izglītība Iegūstamais kvalifik [...]

Publiskie iepirkumi

Publikācijas datums Identifikācijas Nr. Līguma priekšmets Līguma pielikumi Iesniegšanas termiņš Rezultāti Piezīmes 20.12.2018. JAK/2018/9ESF “Darba apģērba un individuālo aizsardzības līdzekļu piegāde” Nolikums 10.01.2019. plkst.12.00 Lēmums Līgums   18.12.2018. JAK/2018/8 “Pārtikas produktu piegāde Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienībai” Nolikums Tehniskais un finansu piedāvājums 10.09.2019. plkst.11:00 Lēmums Līgums Līgums Līgums   28.08.2018. JAK/2018/7 “Kokskaidu granulu piegāde Jēkabpils Agrobiznesa koledžas struktūrvienības, Barkavā, Dzirnavu ielā 1, vajadzībām” Nolikums   12.09.2018. plkst.11.00 [...]

Nolikumi

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas ciklogramma 2019./2020.m.g. Ciklogramma STUDIJU DAĻA Uzņemšanas noteikumi Jēkabpils Agrobiznesa koledžā  2020./2021. akadēmiskajam gadam Uzņemšanas noteikumi Iekšējās kārtības noteikumi studējošajiem Noteikumi Sociālā tīkla Mykoob lietošanas kārtība Kārtība Studiju un pārbaudījumu kārtība Kārtība Rakstu darbu noformēšana Rakstu darbu noformēšana Studiju kursa darbu izstrādes un aizstāvēšanas kārtība Kārtība Kvalifikācijas prakses kārtība Kārtība Studiju kvalifikācijas darbu izstrādes kārtība  Kārtība Valsts noslēguma pārbaudījuma (kvalifikācijas eksāmena) nolikums Nolikums Plaģiātisma kontroles u [...]

Uzņemšanas noteikumi

  Uzņemšanas kārtība 2020./2021.ak.g. pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās Uzņemšanas noteikumi Uzņemšanas kārtība 2019./2020.m.g. profesionālās vidējās izglītības programmās Uzņemšanas noteikumi    

Uzņemšanas noteikumi pirmā līmeņa profesionālajā augstākajā izglītībā

Uzņemšanas noteikumi studijām koledžā Uzņemšanas noteikumi studijām koledžā 2020./2021.ak.gadam  Noteikumi Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas nolikums Uzņemšanas komisijas darba laiks no  2020.gada 1.jūlija līdz 25.augustam: darba dienās 9:00-16:00, 12:00-13:00 pusdienlaiks Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts budžeta finansētās studiju programmas ​ ​ ​ ​ ​   Studiju virziens Programmas nosaukums Kvalifikācija Studiju ilgums Iestāšanās nosacījumi   ​„Ekonomika” ​Grāmatvedība u [...]

Multimediju dizains

Programma: Multimediju dizains Iegūstamā kvalifikācija: ​Multimediju dizaina speciālists (3.profesionālais kvalifikācijas līmenis) Mācību ilgums: 4 gadi Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: pamatizglītība Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: diploms par profesionālo vidējo izglītību Profesijas standarts Multimediju dizains Vairāk par programmu Programmas akreditācijas Nr. AP 53337 līdz 01.05.2024.           Mācību laikā jāapgūst Vispārizglītojošie mācību priekšmeti: Valodas un komunikatīvās zinības – latviešu valodu, angļu, krievu valoda;  Matemātiku, dabas zinības un tehniskās zinības – matemātika, informāti [...]

Grāmatvedība

Programma: Grāmatvedība Iegūstamā kvalifikācija: Grāmatvedis (3.profesionālais kvalifikācijas līmenis) Mācību ilgums: 4 gadi Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: pamatizglītība Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: diploms par profesionālo vidējo izglītību Profesijas standarts   Grāmatvedis Vairāk par programmu Programmas akreditācijas Nr. P - 17408 līdz 11.06.2025.           Mācību laikā jāapgūst: Vispārizglītojošie mācību priekšmeti: Valodas un komunikatīvās zinības – latviešu valodu, angļu, krievu valodaa;  Matemātiku, dabas zinības un tehniskās zinības – matemātika, informātika, dabas zinības;&nb [...]

Komercdarbība

Programma: Komerczinības Iegūstamā kvalifikācija: ​Mazumtirdzniecības komercdarbinieks (3.profesionālais kvalifikācijas līmenis) Mācību ilgums: 4 gadi Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: pamatizglītība Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: diploms par profesionālo vidējo izglītību Profesijas standarts     Mazumtirdzniecības komercdarbinieks Vairāk par programmu Programmas akreditācijas Nr. P - 15751 līdz 11.06.2025.               Mācību laikā jāapgūst: Vispārizglītojošie mācību priekšmeti: Valodas un komunikatīvās zinības – latviešu valodu, angļu, krievu valoda;  Matemātiku, dabas zinības u [...]

Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli

Programma: Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli Iegūstamā kvalifikācija: ​Datorsistēmu tehniķis (3.profesionālais kvalifikācijas līmenis) Mācību ilgums: 4 gadi Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: pamatizglītība Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: diploms par profesionālo vidējo izglītību Profesijas standars Datorsistēmu tehniķis Vairāk par programmu Programmas akreditācijas Nr. P-15740 līdz 11.06.2025.             Mācību laikā jāapgūst: Vispārizglītojošie mācību priekšmeti: valodas un komunikatīvās zinības – latviešu valodu, angļu, krievu valoda; Matemātiku, dabas zinības un tehniskās zinības – matem [...]

Par koledžu

Jēkabpils Agrobiznesa koledža ir Izglītības un Zinātnes ministrijas tiešās padotības 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības iestāde. Koledžā tiek realizētas studiju programmas Ekonomikas, Vadības un Informācijas Tehnoloģiju virzienos (Studiju virzienu reģistrs). Koledžas profesionālās vidējās izglītības nodaļā tiek realizētas profesionālās vidējās izglītības programmas grāmatvedība, komerczinības, datorsistēmas, datubāzes un datortīkli, programmēšana un multimediju dizains.  Izglītības iestāde dibināta 1927.gadā. Koledžas nosaukums izglītības iestādei piešķirts 1998.gada janvārī un studiju programmu realizācija uzsākta 2002.gadā. Misija: Nodrošināt [...]

Skola

Jēkabpils Agrobiznesa koledža ir Izglītības un Zinātnes ministrijas tiešās padotības 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības iestāde. Koledžā tiek realizētas studiju programmas Ekonomikas, Vadības un Informācijas Tehnoloģiju virzienos (Studiju virzienu reģistrs). Koledžas profesionālās vidējās izglītības nodaļā tiek realizētas profesionālās vidējās izglītības programmas grāmatvedība, komerczinības, datorsistēmas un programmēšana.  Izglītības iestāde dibināta 1927.gadā. Koledžas nosaukums izglītības iestādei piešķirts 1998.gada janvārī un studiju programmu realizācija uzsākta 2002.gadā. Misija: Nodrošināt izglītojamajiem profesionālo augstāko un profesionā [...]

Bibliotēka

​​​​​​     ​ Koledžas bibliotēka sistēmā Alise Jēkabpils Agrobiznesa koledžas bibliotēkas darba laiks:  ​P​​irmdien ​​9:00-17:00   pārtraukums 12:00-12:30 ​​Otrdien ​​9:00-17:00   pārtraukums 12:00-12:30 ​T​rešdien ​9:00-17:00   pārtraukums 12:00-12:30 ​Ce​turtdien ​​9:00-17:00   pārtraukums 12:00-12:30​ ​​Piektdien ​​brīvs ​S​estdien ​​10:15-12:45(katra mēneša pēdējā sestdiena-brīvs)​ Svētdien brīvs Mācību materiālu resursi internetā​ Citu izglītības iestāžu bibliotēkas​     Jēkabpils Agrobiznesa koledžas bibliotēka atrodas 1.stāvā. Bibliotēka, lasītava un pakalpojumi ir pieejami ikv [...]

Konsultācijas

PEDAGOGU KONSULTĀCIJU DARBA GRAFIKS 2019./2020.m.g.  Nr.p.k. Uzvārds, vārds Diena Nodarbību telpa Laiks 1. Aleksejeva Anna Piektdiena 112. 14.30 - 16.00 2. Ašaks Aigars Otrdiena, ceturtdiena 121. 15.30 - 16.30 3. Bārbals Ziedonis pēc vienošanās pēc vienošanās pēc vienošanās 4. Boķe Marika Ceturtdiena 235. 15.30 - 16.30 5. Dronka Laila Otrdiena 223. 15.30 - 16.30 6. Dubova Ilze Ceturtdiena 122. 15.30 - 16.30 7. Dzelme Inga Ceturtdiena   15.30 - 16.30 8. Eglīte Ināra pēc vienošanās pēc vienošanās pēc vienošanās 9. Gutāne Vineta Otrdiena 234. 15.30 - 16.30 10. Grava Sarmīte       11. Indāne Valentīna Otrdiena 211. 15.30 - [...]

Pašpārvalde

Audzēkņu pašpārvalde 2018./2019.m.g.  

Pulciņi

Ārpusstundu nodarbību grafiks 2019./2020. m.g. Nodarb./diena Vadītāja(s) Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Ansamblis I.Eglīte 18.00 - 20.00 DV konf.zāle   18.00 - 20.00 DV konf.zāle   Robotika G.Kucenčeirs 17.00-19.00 DV_105       Badmintons Z.Znotiņš 18.45 – 19.30 Sporta zāle       Basketbols Z.Znotiņš 19.30 – 21.00 Sporta zāle       Futbols/volejbols/ Badmintons Z.Znotiņš   16.30 – 17.30 Sporta zāle   meitenēm 16.00 – 17.30 Sporta zāle Volejbols kopā ar pasniedzējiem Z.Znotiņš     15.45 – 17.00 Sporta zāle    

Prakse

Mācību prakšu plānojums 2019./2020.m.g. DVB grafiks IP "Datorsistēmas, datortīkli un datubāzes"  Grafiks DVB grafiks IP "Grāmatvedība"      Grafiks DVB grafiks IP "Komercdarbība"    Grafiks

Sports

2018./2019.m.g. aktivitātes sportā AMI sporta kluba 29. sporta spēļu sacensības volejbolā   Volejbols AMI sporta kluba 29. sporta spēļu sacensības volejbolā Volejbols Skolēnu sporta spēles - Basketbols Basketbols AMI sporta kluba 29.sporta spēļu sacensības badmintonā Badmintons AMI sporta kluba 29.sporta spēles galda tenisā Teniss Skolēnu sporta spēles Sporta spēles Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Sporta diena 2018 Sporta diena  

Mācību process

Mācību procesa grafiki 2019./2020.mācību gadam Mācību procesa  2019./2020.m.g.                                  Grafiks                    Vispārizglītojošo mācību priekšmetu eksāmenu     Grafiks          Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises grafiks       Grafiks           Eksāmenu grafiks 2019./2020.m.g. 1.semestrim grafiks   Grafiks         Eksāmenu grafiks 2019./2020.m.g. 2.semestrim gr [...]

Stundu laiki

Nr. Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena 1. 9.00 - 9.40 8.30 - 9.10 8.30 - 9.10 8.30 - 9.10 8.00 - 8.40 2. 9.45 - 10.25 9.15 - 9.55 9.15 - 9.55 9.15 - 9.55 8.45 - 9.25 3. 10.40 - 11.20 10.15 - 10.55 10.15 - 10.55 10.15 - 10.55 9.35 - 10.15 4. 11.25 - 12.05 11.00 - 11.40 11.00 - 11.40 11.00 - 11.40 10.20 - 11.00 PUSDIENU STARPBRĪDIS 5. 13.00 - 13.40 12.30 - 13.10 12.30 - 13.10 12.30 - 13.10 11.25 - 12.05 6. 13.45 - 14.25 13.15 - 13.55 13.15 - 13.55 13.15 - 13.55 12.10 - 12.50 7. 14.35 - 15.15 14.05 - 14.45 14.05 - 14.45 14.05 - 14.45 13.00 - 13.40 8. 15.20 - 16.00 14.50 - 15.30 14.50 - 15.30 14.50 - 15.30 13.45 - 14.25  

Vēsture

Koledžas vēsture Laika periods Nosaukums Padotība 10.1927. – 08.1940. Jēkabpils komercskola Izglītības ministrija 09.1940. – 09.1950.​ Jēkabpils ekonomiskais tehnikums (1942.- 1944.g.aug.- komercskola) Izglītības Tautas komisariāts 10.1950. – 09.1953. Jēkabpils ekonomiskais tehnikums Lauksaimniecības ministrija 10.1953. – 08.1966. Jēkabpils lauksaimniecības tehnikums Lauksaimniecības ministrija 09.1966. – 31.12.1977. Jēkabpils ekonomiskais tehnikums Lauksaimniecības ministrija 01.01.1978. – 12.09.1990. Jēkabpils sovhoztehnikums Lauksaimniecības ministrija 13.09.1990. – 15.03.1992. Jēkabpils lauksaimniecības tehnikums Lauksaim [...]

Nodarbību saraksts

Nodarbību saraksts pilna laika studentiem 2019./2020.ak.g. 1.semestrim       Nodarbību saraksts   Nodarbību saraksts nepilna laika studentiem 2019./2020.ak.g. 1.semestrim   Nodarbību saraksts        

Konsultācijas

Jēkabpils Agrobiznesa koledža Lektoru konsultāciju saraksts 2019./2020.akadēmiskajam gadam  Uzvārds, vārds Diena Laiks Auditorija  Aleksejeva Anna otrdiena 15.40 -  16.30 112 Artemjevs Arturs trešdiena (iepriekš vienojoties) 15.30 - 16.30 211 Boķe Marika ceturtdiena 15.30 - 16.30 235 Briede Ilze otrdiena (iepriekš vienojoties) 15.30 - 16.30 235 Grīnfelde Vija pēc vienošanās   213 Gutāne Vineta otrdiena (iepriekš vienojoties) 15.40 - 16.30 122 Kozlovska Solvita pirmdiena 16.00 - 17.00 232 Kurms Raitis trešdiena 15.30 - 16.15 212 Laurenova Irina 25.09.2019., 23.10.2019., 27.11.2019., 11.12.2019. 15.30 - 16.16 212 Lazdiņa - Paegle La [...]

Pašvērtējuma ziņojumi

1.  Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 2018./2019.m.g. pašvērtējuma ziņojums                              Pašvērtējums 2.Jēkabpils Agrobiznesa koledžas studiju nodaļas gada pārskats  par 2017./2018.ak.gadu  Pārskats 3. Izglītības programmu "Programmēšana", "Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli”,  ,,Grāmatvedība” un ,,Komerczinības” pašvērtējuma ziņojums                                               Pašvērt [...]

Emuāri

    1.m kurss "Multimediju dizains" 2018_M 2.m kurss "Multimediju dizains" 2017_M 3.m kurss "Multimediju dizains" 2016_M 1.g kurss "Grāmatvedība" 2018_G 3.g kurss "Grāmatvedība" 2016_G 1.p kurss "Programmēšanas tehniķis" 2018_P 2.pd kurss "Datorsistēmu un programmēšanas tehniķi" 2016_IC 4.d kurss  "Datorsistēmu  tehniķis" 2015_I 1.k kurss "Mazumtirdzniecības komercdarbinieks" 2018_K 3. k kurss "Mazumtirdzniecības komercdarbinieks" 2016_T 4.k kurss ""Mazumtirdzniecības komercdarbinieks" 2015_T  

Pētniecība

26.11.2019. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 8.Lietišķo pētījumu konference Nolikums, Darba kārtība 05.06.2019. ​Zinātniski praktiskā konference "Tautsaimniecības attīstību ietekmējošo faktoru izpēte un analīze 2019" Darba kārtība, Tēzes 28.11.2018. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 7.Lietišķo pētījumu konference Darba kārtība, Tēzes  29.11.2017. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 6.Lietišķo pētījumu konference  Darba kārtība, Tēzes ​ 17.05.2017. ​Zinātniski praktiskā konference "Tautsaimniecības attīstību ietekmējošo faktoru izpēte un analīze 2017"  Darba kārtība, Tēzes  ​(foto) ​​30.11 [...]

Attīstības un investīciju stratēģija

1.Jēkabpils Agrobiznesa koledžas attīstības un investīciju stratēgijas 2016.-2020.gadam Stratēģija 2. Development and investmen strategy of Jekabpils Agorbuisness college 2016 - 2020    Development 3.Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Internacionalizācijas stratēģija 2018. - 2023.gadam Stratēģija  

Programmēšana

Programma: Programmēšana Iegūstamā kvalifikācija: ​Programmēšanas tehniķis (3.profesionālais kvalifikācijas līmenis) Mācību ilgums: 4 gadi Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: pamatizglītība Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: diploms par profesionālo vidējo izglītību Profesijas standarts Programmēšanas tehniķis Vairāk par programmu Programmas akreditācijas Nr. P - 15741 līdz 11.06.2025.           Mācību laikā jāapgūst: Vispārizglītojošie mācību priekšmeti: valodas un komunikatīvās zinības – latviešu valodu, angļu, krievu valoda;  Matemātikas, dabas zinības un tehniskās zinības – ma [...]

Uzņemšanas noteikumi profesionālās vidējās izglītības programmās

Uzņemšanas noteikumi profesionālās vidējās izglītības programmās Uzņemšanas kārtība 2019./2020.m.g. profesionālās vidējās izglītības p​rogrammās​​  Uzņemšanas noteikumi   Iegūstamā kvalifikācija programmas nosaukums Mācību ilgums valoda iepriekšējā izglītība finansējums Datorsistēmu tehniķis datorsistēmas,datubāzes un datortīkli 4 gadi latviešu pamatizglītība valsts Programmēšanas tehniķis programmēšana 4 gadi latviešu pamatizglītība valsts Mazumirdzniecības komercdarbinieks komerczinības 4 gadi latviešu pamatizglītība valsts Grāmatvedis gramatvedība 4 gadi latviešu pamatizglītība valsts Multimediju dizaina speci [...]

ERASMUS +

ES izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma Erasmus+ 2014.- 2020. gadam Programma atbalsta: §  personu mobilitāti mācību nolūkos, §  institūciju sadarbību inovācijas veicināšanai un labās prakses apmaiņai, §  politikas reformas, §  Jean Monet pasākumus, §  sportu. Kopējais Erasmus+ programmas budžets dalībvalstīm ir 14,7 miljardi eiro. Erasmus+ programmā projektus var iesniegt tikai juridiskas personas.  Jēkabpils Agrobiznesa koledža īsteno šādas Erasmus+ aktivitātes izglītības un apmācības jomā.                         & [...]

Augstākajā izglītībā

  Erasmus Policy Statement (Overall Strategy) Erasmus Policy Statement Department of INFORMATION TECHNOLOGY Department Department of ECONOMICS Department     2019.GADS Erasmus+ mobilitāte augstākās izglītības sektorā Jau piekto gadu Jēkabpils Agrobiznesa koledža īsteno Erasmus+ mobilitātes augstākās izglītības sektorā. Studenti labprāt izmanto iespēju praktizēties ārvalstu uzņēmumos, pilnveidojot savas prasmes un zināšanas, kā arī lektori dodas pieredzes apmaiņas braucienos. Iegūstot labu sadarbības partneri, jau vairākus gadus Jēkabpils Agrobiznesa koledžas studenti dodas praksē uz viesnīcām Spānijā. Jau otro gadu pēc kārtas, viesnīcā Aqua Hotel Montague Suites devās s [...]

Profesionālajā izglītībā

Internacionalizācijas stratēģija  Internacionalizācijas stratēģija 2019.GADS Jēkabpils Agrobiznesa koledžas dalība Erasmus+ projektā Jēkabpils Agrobiznesa koledžā nupat tika īstenots Erasmus+ profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu un personāla mobilitātes projektā “ES mobilitātes palielināšana Jēkabpils Agrobiznesa koledžā”. Projekta ietvaros tika īstenotas audzēkņu kvalifikācijas prakses un personāla pieredzes apmaiņas braucieni Spānijas pilsētās Barselonā un Malagā, kā arī Maltas Republikā. Personāla pieredzes apmaiņas braucieni norisinājās pie uzņemošajām organizācijām un sadarbības partneriem. Personāls apmeklēja arī audzēkņu prakšu vietas, l [...]

Stratēģiskā partnerība

    Jēkabpils Agrobiznesa koledža Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekta “Culinary Caravan on the Move” ietvaros piedalās projekta noslēguma darbnīcā Bardolino Jēkabpils Agrobiznesa koledža Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekta “Culinary Caravan on the Move” ietvaros no 30.maija līdz 5.jūnijam piedalījās projekta noslēguma darbnīcā Bardolino, Itālijā. Projekta ideja veidot starptautisku e-apmācības uzņēmējdarbības platformu ar “pop up” restorānu moduli kopā sadarbojoties skolām no Latvijas, Somijas, Itālijas un Spānijas. Aktīvi aizvadīta nedēļa gatavojoties pop-up ielas ēdienu restorāna atvēršanai Bardolino rozā vīna festivālā. Ko [...]

SAM 8.1.4. STEM

19.04.2018. Jēkabpils Agrobiznesa koledžā uzlabota IT studiju mācību vide Jēkabpils Agrobiznesa koledžā šobrīd notiek darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 8.1.4. “Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tai skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās” projekta “Jēkabpils Agrobiznesa koledžas STEM studiju mācību vides uzlabošana” īstenošana. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas mērķis dalībai projektā – uzlabot un modernizēt pirmā līmeņa profesionālas augstākās izglītības STEM studiju mācību vidi un nodrošināt darba tirgus prasībām atbilst [...]

SAM 8.3.4. PUMPURS

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai Jēkabpils Agrobiznesa koledža īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projektā kopā paredzēts iesaistīt vismaz 80 % pašvaldību, aptverot 614 vispārējās un profesionālās izglītības iestādes. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības u [...]

SAM 8.5.1. DVB

  Cienījamais profesionālās izglītības iestādes audzēkni! Izglītības un zinātnes ministrija šobrīd veic aptauju par DVB mācību īstenošanu un profesionālās izglītības attīstību Latvijā, lai sekmētu DVB mācību īstenošanu un noteiktu problēmjautājumus, kuru risināšana nepieciešama profesionālās izglītības sistēmas pilnveidei. Lūdzam Jūs piedalīties aptaujā, aizpildot anketu. Aptauja ir konfidenciāla, un aptaujas rezultāti tiks atspoguļoti vienīgi apkopotā un vispārinātā veidā. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, jo aptaujas rezultāti tiks izmantoti ieteikumu izstrādei DVB mācību sistēmas pilnveidei. Anketas aizpildīšana ilgst aptuveni 10 minūtes. Lūdzam Jū [...]

Pieaugušo izglītība

  NODARBĪBAS SĀKUŠĀS! Jēkabpils Agrobiznesa koledžā ir uzsākta neformālās izglītības 36 stundu programmas “Datu analīze un pārskatu sagatavošana” īstenošana - Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Grupas dalībnieki ir saņēmuši ievadinstruktāžas un mācīšanās prieka vēlējumus, kā arī pirmās zināšanas. Lai darba prieks lektorei Irinai Zeņinai!   PIETEIKŠANĀS M [...]

SAM 8.5.2.

NOZARU KVALIFIKĀCIJAS SISTĒMAS PILNVEIDE PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAI UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAI  PROJEKTS Nr.8.5.2.0/16/I/001   Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs SAM: 8.5.2. Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai Īstenošanas laiks: 2016.gada 16.decembris – 2021.gada 31.decembris Projekta kopējais finansējums: 12 132 050 EUR Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums: 10 312 242 EUR Nacionālais publiskais finansējums: 1 819 808 EUR Projekta mērķi Projekta specifiskais atbalsta mērķis ir pilnveidot profesionālās izglītības saturu un saskaņā ar Latvijas kvalifikāc [...]

NORDPLUS

Nordplus sagatavošanas vizīte Somijā 2017.gada janvāra beigās Nordplus projekta ietvaros,  Jauniešu izglītības programmas sagatavošanās vizītē  uz Perho Kulinārijas, Tūrisma un Biznesa koledžu (Perho Culinary, Tourism&Business College) Somijā, Helsinkos devās Jēkabpils Agrobiznesa koledžas skolotājas Vineta Jakovele un Gunita Ūdre. Vizītes galvenais mērķis bija iepazīt Somijas partnerskolu un pārrunāt turpmākās iespējas sadarbībai Nordplus projekta ietvaros. Vizītes mērķis bija paplašināt koledžas starptautiskās aktivitātes, radīt un attīstīt Ziemeļvalstu sadarbību izglītības jomā, veicinot zināšanu apguvi un apmaiņu. Vizītes laikā notika iepa [...]

Koledžas padome

    2018.gada 20.martā uz savu pirmo sēdi 2018.gadā sanāca Jēkabpils Agrobiznesa koledžas padome.                                                                                                                                            PADOME 2019./2020.akadēmiskajā gadā: Guntars Gogulis - Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpil [...]

Telemehānika un loģistika

Jaunums ar 2019./2020.m.g. Programma: Telemehānika un loģistika Iegūstamā kvalifikācija: ​Loģistikas darbinieks (3.profesionālais kvalifikācijas līmenis) Mācību ilgums: 4 gadi Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: pamatizglītība (pēc 9.klases) Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: diploms par profesionālo vidējo izglītību Profesijas standarts  Loģistikas darbinieks Vairāk par programmu Mācību laikā jāapgūst: Vispārizglītojošie mācību priekšmeti: Valodas un komunikatīvās zinības – latviešu valodu, angļu, krievu valoda;  Matemātiku, dabas zinības un tehniskās zinības – matemātika, informātika, dabas zin [...]

Sīkdatņu privātuma politika

IK IDS GRUPA rūpējas par to, lai sargātu Jūsu privātumu un aizsargātu Jūsu personas datus. Šī privātuma politika attiecas uz Jūsu personas datiem, kurus apkopo IK IDS GRUPA, vienotais reģistrācijas numurs 45402015105, Brīvības iela 17, Jēkabpils, Latvija , LV-5201 (turpmāk tekstā Uzņēmums). Nododot Uzņēmumam savus personas datus, Jūs piekrītat šīs Privātuma politikas noteikumiem. Ja nepiekrītat politikas noteikumiem, lūdzam, neiesniegt savus personas datus apstrādei. Šajā Privātuma politikā ar „personas datiem” jāsaprot informācija vai informācijas fragmenti, kas saistīti ar Jums vai tādu informāciju, kas varētu ļaut tieši vai netieši Jūs identi [...]

Pieaug​ušo izglītības projekts uzņem apgriezienus!

    Eiropas savienības fondu darbības programma " Izaugsme un nodarbinātība" atbalsta mērķis" Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" PROJEKTS " Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" Nr. 8.4.1.0./16/I/001 2018.gada 22.janvārī darbu uzsāka pirmā mācību grupa  PROJEKTA "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" Nr. 8.4.1.0./16/I/001 ietvaros. Interesenti, tiekoties pirmdienu [...]

Agrobiznesa koledžas konvents darbu uzsāka 2018. gada 25. janvārī

Konvents ir koleģiāla padomdevējinstitūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt Jēkabpils Agrobiznesa koledžas attīstību darba tirgus prasībām. Dalībai konventā ir iekļauti: ​1.Daiga IVSIŅA Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta eksperte 2.Līga KĻAVIŅA Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece sociālajos jautājumos 3. Agris LUNGEVIČS Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 4. Edgars Jānis PAULOVIČS Zemgales [...]

Nepilna laika studentu tikšanās ar lektoriem​

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas nepilna laika studenti un lektori 3.februārī  tikās neformālā pasākumā. Izvērtējām pagājušo semestri, nospraudām nākamos mērķus, kas piepildāmi gan visiem kopā, gan individuāli, sagaidot Latvijas simtgadi.  Lai mums kopā viss izdodas!  

Atklāta pirmā pieteikšanās kārta vērienīgā ES fondu pieaugušo izglītības projektā

Atklāta pirmā pieteikšanās kārta vērienīgā ES fondu pieaugušo izglītības projektā  5.oktobrī atklāta pirmā pieteikšanās mācībām vērienīgā pieaugušo izglītības projektā "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide", ko īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Tajā ikviens strādājošais vai pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem var paaugstināt savu profesionālo kompetenci un konkurētspēju ar ES fondu un valsts līdzfinan [...]

ESF projekts «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001

Projekta nosaukums: ESF projekts «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001 Mērķis: Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs. Finansējuma saņēmējs: Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) Sadarbības partneri: Profesionālās izglītības iestādes [...]

Studenti - pētnieki

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības  iegūšana ikvienam studentam paredz arī izpratni un darbību pētniecības jomā. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas (turpmāk - Koledža) pilna laika studenti, kas tikko uzsākuši studijas, tikās kopīgā izglītojošā pasākumā, lai  iepazītu pētniecības ābeci. Ekskursu aizraujošajā problēmu izzināšanas pasaulē vadīja un uz interesējošiem jautājumiem atbildēja ekonomikas katedras vadītāja dr. oec. Ingrīda Veipa [...]

ERASMUS+

Erasmus Policy Statement (Overall Strategy)​   2016./2017.g PVIN audzēkņiem Informācija par prakses iespējām ārzemēs Pieteikuma anketa praksei ārzemēs Studentiem Informācija par prakses iespējām ārzemēs Pieteikuma anketa praksei ārzemēs​​ 2015./2016.g. Koledžas dalība Erasmus+ programmas augstākās izglītības sektorā 2016.gads PVIN audzēkņiem Informācija par prakses iespējām ārzemēs   Pieteikuma anketa praksei ārzemēs ​ Studentiem Informācija par prakses iespējām ārzemēs Piete [...]

Būvniecības izstāde "MĀJA I 2018"

10.martā studiju programmas “Namu pārvaldīšana” nepilna laika studenti  apmeklēja starptautisko būvniecības izstādi "Māja 2018". Mācību ekskursijas mērķis gūt lielāku priekšstatu nozarē un profesijā.

I.Veipa iegūst doktora grādu ekonomikā

2018. gada 16. martā Daugavpils Universitātes ekonomikas nozares promocijas padomes atklātā sēdē, INGRĪDA VEIPA aizstāvēja promocijas darbu „Profesionālās izglītības loma darbaspēka sagatavošanā Latvijas reģioniem” ekonomikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai reģionālās ekonomikas apakšnozarē.​ Vairāk info: https: informācija  

Sākusies otrā pieteikšanās ES fondu mācībām pieaugušajiem 12 nozarēs

  Pirmdien, 12. martā, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) atklāj otro pieteikšanās kārtu ES fondu pieaugušo izglītības projektā "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide". Šoreiz strādājošie un pašnodarbinātie vecumā no 25 gadiem var izvēlēties paaugstināt savu profesionālo kompetenci un konkurētspēju 12 dažādās tautsaimniecības nozarēs, piesakoties mācībām līdz 16. aprīlim 68 izglītības iestādēs visā Latvijā. & [...]

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas padomes sēde

20.martā uz savu pirmo sēdi 2018.gadā sanāca Jēkabpils Agrobiznesa koledžas padome. Tās sastāvā turpmākos trīs gadus darbosies: Guntars Gogulis - Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektors, Mārtiņš Gražinskis – koledžas studējošo pašpārvaldes pārstāvis, Valda Kalniņa – koledžas direktora vietniece profesionālās vidējās izglītības darbā, Zanda Lamba - Latvijas darba devēju reģionālās attīstības un sociālā dialoga koordinatore Zemgales reģionā un individ [...]

Darba vidē balstītas mācības drīz sāksies!

Koledžas profesionālās izglītības nodaļa ir uzsākusi mērķtiecīgu darbu, lai jau šajā mācību gadā varētu uzsākt darba vidē balstītas mācības. Ir aktualizētas izglītības programmas ”Komerczinības”, “Programmēšana”, “Grāmatvedība” un “Datorsistēmas” un iesniegtas Izglītības kvalitātes  valsts dienestā akceptēšanai. Š. g. maija mēnesī uzņēmumos apmācības sāks izglītības programmu ”Komerczinības un “Datorsist [...]

Vakanču gadatirgus

2018.gada 24.martā Jēkabpils Tautas namā notika trešais “Vakanču gadatirgus”. Ikviens interesents varēja iegūt arī informāciju par profesionālās augstākās izglītības un mūžizglītības  iespējām Jēkabpils Agrobiznesa koledžā.

Muzikālais talantu šovs “O FAKTORS”

PIKC Ogres tehnikums 2018.GADA 27.MARTĀ notika MUZIKĀLAIS TALANTU ŠOVS “O FAKTORS”.  No Jēkabpils Agrobiznesa koledžas piedalījās 1.a kursa audzēkne Viktorija Rožkova, kas šova pieteikumā par sevi un savu priekšnesumu teica: "Esmu aktīva, ļoti patīk piedalīties dažādos pasākumos. Spēlēju klavieres un basģitāru.Patīk Alexandra Burke dziesmas "Hallelujah" melodija. Dziesma izraisa patīkamas emocija un [...]

Profesionālo izglītības iestāžu erudīcijas konkurss „Erudīts 2018”

2018.gada 28.martā Jelgavas Tehnikumā notika Latvijas Profesionālo izglītības iestāžu erudīcijas konkurss „Erudīts 2018”. Tā mērķis bija veicināt pieredzes apmaiņu starp profesionālās izglītības iestādēm un pilnveidot jauniešu intelektuālās spējas un erudīciju, rosinot interesi un padziļinot viņu zināšanas. Konkursā piedalījās 2 komandas no 14 mācību iestādēm, apmeklējot 2x14 radošās darbnīcas un parādot savas zināšanas un prasmes dabaszinību, matemātikas, [...]

Darbnīca "Attīstām biznesa ideju kopā" (Jēkabpilī)

2018. gada 12. aprīlī plkst.11.30, Jēkabpils Agrobiznesa koledžā,  Jēkabpils biznesa inkubators (LIAA) ar Jēkabpils pašvaldību, Zemgales uzņēmējdarbības centru, Aizkraukles novada uzņēmējdarbības atbalsta centru, AS Attīstības finanšu institūcija ALTUM rīko Biznesa ideju darbnīcu  "Attīstām biznesa ideju kopā"!  Darbnīca plānota jauniešiem vecumā no 16-29 gadu vecumam. Aicinām jauniešus nākt un iedvesmoties no citiem uzņēmējiem, [...]

Olimpiāde lietišķajā informātikā "Paskāla ritenis"

2018.gada 4.aprīlī Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 3.c kursa audzēkņi Jānis Glaudiņš un Kristaps Briedis piedalījās 13.lietišķās informātikas olimpiādē "Paskāla ritenis" Daugavpils universitātē. Olimpiādes mērķis ir noskaidrot skolēnu teorētiskās un praktiskās iemaņas lietišķajā informātikā.  Olimpiāde bija divās kārtās- teorētiskais tests un praktiskie darbi MS Office lietojumprogrammās - MS Word, MS Excel,MS Access un MS PowerPoint. Olimpiādē piedalījās [...]

Akreditācija profesionālās vidējās izglītības programmai "Multimediju dizains"

Jēkabpils Agrobiznesa koledžā  2018.gada 9.aprīlī noris akreditācija profesionālās vidējās izglītības programmai "Multimediju dizains". Produktīvu darbu komisijai un pozitīvu rezultātu koledžai!

1.vieta profesionālās meistarības konkursā “Gudrais Grāmatvedis”

2018. gada 6.aprīlī PIKC Rīgas Valsts tehnilukmā notika  profesionālās meistarības konkurss  „Gudrais Grāmatvedis”. Konkursa mērķis bija attīstīt izglītojamo spēju radoši domāt, veicināt izglītojamajiem pozitīvas konkurences garu, novērtēt izglītojamo zināšanu un praktisko iemaņu apguvi grāmatveža profesijā.         Konkursā piedalījās piecu profesionālo izglītības iestāžu komandas 3 cilvēku sastāvā: Jēkabpils Agrobiznesa koledža, Rīga [...]

Informatīvā diena 06.04.2018

2018.gada 6.aprīlī koledžā notika Informatīvā diena 9.klašu skolēniem. Skolēni iepazinās programmām, kuras var apgūt Jēkabpilī un Barkavā. Koledžas direktores vietniece profesionālās vidējās izglītības nodaļā Valda Kalniņa informēja par mācību procesa norisi un iespējām, kādas ir koledžas audzēkņiem. 9.klases skolēni darbojoties praktiskiskajās nodarbībās, iepazina koledžā apgūstamās specialitātes.                         &n [...]

Skatuves runas konkurss 2018, Jelgavā

2018.gada 12. aprīlī Jelgavas Amatu vidusskolā noslēdzās Skatuves runas konkurss 2018, kurā piedalījās arī Jēkabpils Agrobiznesa koledžas audzēkņi. Pasākumu atklāja ar Jelgavas Amatu vidusskolas direktores Edītes Dišleres uzrunu. Svinīgu sveicienu bija sarūpējis Rīgas koris ar iedrošinājumu dalībniekiem un  priekšnesumu “Sveiciens daiļrunātāju konkursā”! Skanīgos daiļliteratūras darbus vērtēja uzmanīgākie klausītāji – žūrija. Sākoties pasākumam, pedago [...]

J.Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde

No 2018.gada 9.aprīļa līdz 9.maijam Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Dienesta viesnīcas konferenču zālē ir apskatāma J.Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde "Es atvēru acis un redzēju pavasari...". Izstāde ir apskatāma katru dienu no plkst.9.00 līdz 17.00. Laipni aicināts ikviens!  

Latvijas koledžu asociācijas 2018.gada 9.boulinga turnīrs

2018.gada10.aprīlī, Rīgā norisinājās 9.boulinga turnīrs, kurā arī Jēkabpils Agrobiznesa koledžas  izvirzīta studentu komanda veica dalību šādā sastāvā: Kristaps Stafeckis, Sanita Lauska, Dace Stepiņa, Lāsma Runcīte, Samanta Stirna. Mērķis: sporta veida attīstība un popularizēšana 1. līmeņa augstāko izglītību  studentu vidū. Boulinga turnīrā katrai komandai bija uzdevums sagatavot priekšnesumu, lai pieteiktu savas komandas dalību turnīram. Jēkabpils Agrobiznesa kole [...]

Darbnīca "Attīstam biznesa ideju kopā"

2018. gada 12. aprīlī Jēkabpils Agrobiznesa koledžā norisinājās darbnīca "Attīstam biznesa ideju kopā", kuru organizēja Zemgales uzņēmējdarbības centrs. Darbnīcas ietvaros jauniešiem vecumā no 16 - 29 gadu vecumam bija iespēja veidot biznesa plānu jaunai idejai ar kanvas metodes palīdzību. Koledžas komandu veidoja: studenti: Annija Vecstaudža, Sintija Medne, Ričards Saulītis, Indars Lejiņš, Gints Visnops, Artis Viblo; audzēkņi: Kristīne Juste, Tomass Ozoliņ&scar [...]

Studējošo starptautiski zinātniski praktiskā konference „Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse 2018”

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas studiju programmas “Mārketings un inovācijas” 1.k kursa studente, Lāsma Runcīte  2018.gada 14.aprīlī apmeklēja Alberta koledžas un Ekonomikas un kultūras augstskolas  studējošo starptautisko zinātniski praktisko konferenci „Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse 2018” un uzstājās ar pētījuma “Mutvārdu atsauksme - noslēpumains, neredzams, maģisks spēks…” prezentāciju. (vadītāja mg.oec., lek [...]

Karjeras dienas BUMS Barkavā

2018.gada 19.aprīlī Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienībā notika pasākums "Karjeras dienas BUMS Barkavā", tajā piedalījās Madonas novada skolu skolēni, kuri iepazinās ar visām  profesionālās vidējās izglītības programmām, kuras var apgūt gan Barkavā, gan Jēkabpilī. Skolēni piedalījās dažādās aktivitātēs! Paldies, Barkavas kolēģiem par augstā līmenī sagatavotu pasākumu!

Akreditēta profesionālās vidējās izglītības programma  "Multimediju dizains"

Jēkabpils Agrobiznesa koledžā no 2018.gada 9.aprīļa līdz 2018.gada 13.aprīlim, kompetentas akreditācijas ekspertu komisijas vadībā, tika izvērtēta profesionālās vidējās izglītības programma  "Multimediju dizains", piešķiramā profesionālā kvalifikācija - "Multimediju dizaina speciālists". Pamatojoties uz MK noteikumu Nr. 831 35.1., 60.5. un 68.4.apakšpunktā noteikto un akreditācijas komisijas priekšlikumu, kvalitātes dienests nolem [...]

Tikšanās ar rakstnieci Viju Beinerti

2018.gada 25.aprīlī Jēkabpils Agrobiznesa  koledžas audzēķni  no 1.T kursa devās uz tikšanos ar rakstnieci, dzejnieci, esejisti, režisori  Viju Beinerti. Tikšanās notika Krustpils kultūras namā.  Šī tikšanās tapa sadarbībā ar izdevniecību „Zvaigzne”. Vija Beinerte ir viena no stiprākajām, gudrākajām , izglītotākajām Latvijas sievietēm. Visos darbos,  ko Vija ir rakstījusi,  ir daudz atbilžu uz jautājumiem.  Vija ir izmēģi [...]

Patstāvīgo darbu seminārs “Patstāvīgi, noderīgi, aizraujoši”

2018.gada 10.maijā Jēkabpils Agrobiznesa koledžā pirmo reizi tika organizēts pedagogu un audzēkņu patstāvīgo darbu seminārs “Patstāvīgi, noderīgi, aizraujoši”, kuru organizēja izglītības metodiķes Ingrīda Mārāne un Inguna Pastare.  Pasākuma mērķi: * pedagogu radošās darbības veicināšana dažādu patstāvīgo darbu veidu un uzdevumu satura izstrādē; * popularizēt pedagogu darba  pieredzi un radošo darbību patstāvīgo darbu organizēšanā [...]

Starptautiskā studentu un docētāju zinātniski praktiskā konference “Indivīds, sabiedrība, valsts"

Koledžas 2. kursa studentiem pienācis kvalifikācijas darbu izstrādes un aizstāvēšanas laiks. Jāparāda iegūtās zināšanas, prasmes un māka aizstāvēt izdarītos slēdzienus par noteiktu problēmu. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas studiju programmas “Grāmatvedība un finanses” 2.kursa studentei Rūtai Baranovskai bija izdevība būt interesantā prakses uzņēmumā Rīgā, iegūt labas prasmes un informāciju par kvalifikācijas darba tēmu “Ilgtermiņa nemateriālo un finanšu iegu [...]

Seminārs "“Sociālā uzņēmējdarbība: iespēja pozitīvu pārmaiņu radīšanai"”

Biedrība  "JĒKABPILS NVO RESURSU CENTRS" Brīvības ielā 45, Jēkabpilī, 4.stāva zālē  2018.gada 6.jūnijā plkst.11.00 rīko samināru “SOCIĀLĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA: IESPĒJA POZITĪVU PĀRMAIŅU RADĪŠANAI”.  Semināru vada biedrības “Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācijas” eksperte Madara Ūlande. Pēc semināra INDIVIDUĀLĀS KONSULTĀCIJAS Pieteikšanās: nvoresursi@inbox.lv Projektu “Sabiedrības līdzdalības resursu attīstīša [...]

Pēdējais zvans Jēkabpils Agrobiznesa koledžā

Nemanot kārtējais mācību gads tuvojas noslēgumam. Citiem tas ir kārtējais, bet ceturto kursu audzēkņiem  tas bija pēdējais mācību gads šajā skolā. Jūsu dzīvē sāksies nākamais posms, tāpēc 2018.gada 13. jūnijā notika Skolas pēdējā zvana svētki ceturto kursu audzēkņiem! Pirmo kursu audzēkņi bija pacentušies šo dienu padarīt īpašu - ar dziesmām, priekiem, atmiņām un dažādiem uzdevumiem, lai ikviens atcerētos labākos notikumus, darbu un nedarbus Jēkabp [...]

Robotikas sacensības “Ring MASTER”

2018.gada 28.,29. maijā izglītības metodiķes I. Pastares un skolotāja R. Dribas vadībā tika organizēts “Ring MASTER” čempionāts, kurā piedalījās 36 komandas no 1.i, 1.c, 2.ic 3.i, 3.c kursiem. Pasākuma mērķi: * Popularizēt audzēkņu interesi par inženiertehniskajām profesijām un robotiku.  * Profesionāli novērtēt audzēkņu prasmes un iemaņas tehniskās jaunrades jomā - VEX robotu vadīšanā ar pulti. Kursu audzēkņi sadalījās komandās, kuras sastāvēja no diviem cilvēkiem. [...]

SEMINĀRS pieaugušo izglītībā iesaistītajiem

Jēkabpils Agrobiznesa koledža 2018.gada 19.jūnijā plkst.11.00 – 14.00  rīko semināru “EPALE – Eiropas pieaugušo izglītības elektroniskā platforma – pieaugušo izglītības atbalstam”  pieaugušo izglītībā iesaistītajām personām, projektu speciālistiem, formālās/neformālās izglītības pārstāvjiem, sociālo zinātņu nozares studējošajiem, NVO biedriem un citiem interesentiem. Pieteikšanās semināram e-pastā inara.upeniece@jak. [...]

Mācību ekskursija 1.v un 1.k kursam

1.v un 1. k kurss 2018.gada 6.jūnijā brauca mācību ekskursijā uz Kalsnavas arborētumu,  uzņēmumu SIA "Domu pietura"  Madonā, uz  ZS "Līvi"  Bērzaunes pagastā un Cesvaines pili, Cesvainē. Ekskursiju mērķis sniegt studentiem  pieredzes bagātināšanos,  kopā ar studentiem ekskursijā devās arī lektores S.Kozlovska, E.Martemjanova un skolotāja S. Putniņa. Mācību ekskursija deva iespēju dabis [...]

Darbinieku 27.spartakiāde “Laidze 2018”

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas dalībnieki 8.-9.jūnijā piedalījās profesionālās izglītības iestāžu darbinieku  27.spartakiādē “Laidze 2018” PICK Rīgas  Valsts tehnikuma Laidzes struktūrvienībā. Sacensībās piedalījās 13 skolu komandas - 145 dalībnieki, kuru vidū vislielākā komanda bija Jēkabpils Agrobiznesa koledžai. Organizatori bija sagatavojuši sportiskas, interesantas ar profesionālo orientāciju, emoc [...]

Dalība Jēkabpils Pilsētas svētku gājienā

2018.gada 16. jūnijā Jēkabpils Agrobiznesa koledža piedalījās Jēkabpils pilsētas svētku gājienā! Ikviens lepojas ar koledžu, ikviens lepojas ar pilsētu! Paldies visiem!

EPALE Zemgales reģionālais seminārs Jēkabpilī

Jēkabpils Agrobiznesa koledža, veicot Zemgales reģionālā koordinatora pienākumus , 2018.gada 19.jūnijā uzņēma EPALE semināra dalībniekus. Uz tikšanos tika aicināti pieaugušo formālajā un neformālajā izglītībā, projektu darbā, karjeras izglītībā iesaistītie speciālisti, darbinieki, NVO pārstāvji, studējošie un citi interesenti. Semināra atklāšanā visus klātesošos sveicināja Līga Kļaviņa, Jēkabpils  domes priekšsēdētāja vietniece un EPALE lietotāja. J [...]

Pieaugušo izglītības projekta otrā kārta rit pilnā sparā!

Eiropas Savienības fondu darbības programma “ Izaugsme un nodarbinātība” atbalsta mērķis”Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” PROJEKTS ” Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” Nr. 8.4.1.0./16/I/001 2018.gada vasara Jēkabpils Agrobiznesa koledžā  rit izglītošanās gaisotnē, jo darba dienu vakaros apmācām nodarbinātos pieaugušos. Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” [...]

Nodarbinātas personas apmācīsim projekta ietvaros!

Eiropas savienības  fondu darbības programma “ Izaugsme un nodarbinātība” PROJEKTS ” Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” Nr. 8.4.1.0./16/I/001 Nodarbinātas personas apmācīsim projekta ietvaros! Augusta vidū sāksies nākamā, nu, jau trešā pieteikšanās mācībām ES fondu pieaugušo izglītības projektā "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide". Tāpat kā iepriekš, pieteikšanās ritēs mēnesi t.i. [...]

Sniegsim zināšanas par sociālo uzņēmējdarbību

Jēkabpils Agrobiznesa koledža šovasar tika pārstāvēta arī divos biedrības „Jēkabpils NVO resursu centrs” īstenotā projekta “Sabiedrības līdzdalības resursu attīstīšana Vidusdaugavas reģionā” tematiskos pasākumos – seminārā un  diskusijā par sociālo uzņēmējdarbību. Pasākumus vadīja  biedrības “Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija” izpilddirektore un sociālās uzņēmējdarbības eksperte Madara Ūlande. Efektivizējot studiju proc [...]

Koledža uzņem jaunās programmas licencēšanas komisiju

Jēkabpils Agrobiznesa koledžā rit 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Programmēšana un datortīklu administrēšana” licencēšanas komisijas darbs. Jauno programmu izvērtē: Dr.sc.comp., asoc.prof. Jānis Zuters, Dr.sc.comp. Jurijs Grigorjevs, Latvijas Darba devēju konfederācijas deleģētais  eksperts, Dāvis Vēveris, Latvijas Studentu apvienības deleģētais eksperts, Mārtiņš Upmacis AIC eksp [...]

Pieteikšanās pieaugušo izglītības projektam rit pilnā sparā!

JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽĀ  apgūsti neformālās izglītības programmas     programmas                                               stundas                              līdzmaksājums - pēc  līguma                         &nb [...]

Pieteikšanās vēl tikai šonedēļ!

* Datu analīze un pārskatu sagatavošana Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma Nozare: Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas Programmas stundu skaits: 36 Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 16.20 Mācību cena (EUR): 162 Prasības iepriekšējai izglītībai: Nav ierobežojumu. Nepieciešamas pamatprasmes darbā ar datoru (MS Office Exel vidē) Priekšzināšanu līmenis: Izglītības programmas apguves rezultā [...]

Tavs 2018./2019.mācību un studiju gads koledžā sāksies ar svētkiem!

Tavs 2018./2019.mācību un studiju gads koledžā sāksies ar svētkiem 3.septembrī plkst.11.00 izglītības iestādes pagalmā! Pēc svinīgās daļas uz pirmo nodarbību Tevi gaidīs kursa audzinātājs Pirmo kursu audzinātāji: * Rita Maļika (231.kab) - 1.g kurss (grāmatvedība) * Silvija Strušele (236.kab) - 1.k kurss (komercdarbība) * Marika Boķe (235.kab) - 1.p kurss (programmēšana) * Guntis Vaivods (215.kab) - 1.d kurss (datorsistēmas) * Dace Vēvere (DV 104.kab) - 1.m kurss (mul [...]

Lielisks veids studentiem, kā pavadīt vasaru, iegūstot jaunu pieredzi un neaizmirstamas emocijas

     Katru gadu Jēkabpils Agrobiznesa koledža piedāvā studentiem iespēju veikt kvalifikācijas praksi ārvalstīs projekta Erasmus+ ietvaros, tādējādi gūstot jaunu pieredzi, iemaņas un neaizmirstamas emocijas, kā arī uzlabojot savas svešvalodas zināšanas un paplašinot savu redzesloku. Šīs vasaras lielākais piedzīvojums divām Jēkabpils Agrobiznesa koledžas studentēm ir darbs Spānijā projekta Erasmus+ ietvaros.      Studiju programmas Mārketin [...]

Jēkabpils Agrobiznesa koledža ieguvusi Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartu

5. septembrī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) Jēkabpils Agrobiznesa koledžai pasniedza Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartu. Harta koledžai ļaus pieteikties Erasmus+ profesionālās izglītības mācību mobilitātes finansējumam vienkāršotā kārtībā.     Hartu pasniegšana notika VIAA organizētajā seminārā Erasmus+ Profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartu turētājiem. Semināra pirmajā daļā dalībnieki ap [...]

PRAKTISKĀ IZBRAUKUMA NODARBĪBA UZ SIGULDAS PILSĒTU UN KRIMULDAS MUIŽU

Mērķis: Studiju programmas “Grāmatvedība un finanses” studentiem piedāvāt sportiski aktīvu, emocionāli piesātinātu, izzinošu izbraukuma nodarbību. Studiju programmas “Grāmatvedība un finanses” 1. un 2. kursa studenti 2018.gada 26.septembrī devās izbraukuma nodarbībā uz Siguldu un Krimuldu.  Apmeklētajos objektos – Siguldas bobsleja un kamaniņu trase, Siguldas piedzīvojumu parks “Tarzāns”, Gūtmaņa ala, Turaidas muzejrezervāts un Krimuldas muiž [...]

Sporta diena 2018

27.septembrī Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 2.d un 2.p kursi Eiropas Sporta nedēļas ietvaros organizēja Sporta dienu koledžas audzēkņiem. Šoreiz tika salīdzināta profesiju sportiskā aktivitāte. Visi profesionālās vidējās izglītības kursi tika sadalīti pa atbilstošajām  profesijām - "Komercdarbība", "Grāmatvedība", "Datorsistēmas", "Programmēšana" un "Multimediju dizains". Katrai profesijai bija jāpiedalās 6 aktivitātēs. [...]

MŪŽIZGLĪTĪBA - seminārs būvniekiem

Jēkabpils Agrobiznesa koledža paplašina darbību mūžizglītības jomā. Īstenojam ne tikai nacionālos un starptautiskos projektus, bet sadarbībā ar Latvijas ražotāju asociācijām, apmācību centriem, nevalstiskajām organizācijām uzsākam rīkot  formālās un neformālās izglītības nodarbības un seminārus interesentiem.

Karjeras nedēļa 2018

Jēkabpils Agrobiznesa koledža Karjeras nedēļas notikumos No 8. līdz 12.oktobrim norisinājās ikgadējā Karjeras nedēļa, kuras laikā Latvijas skolās notika pasākumi par karjeras vadības prasmēm, kā arī lielākajās Latvijas vidusskolās notika diskusijas ar sabiedrībā pazīstamu cilvēku - dažādu profesiju pārstāvju dalību. Jēkabpils Agribiznesa koledžas pirmo kursu jaunieši 8.oktobrī piedalījās diskusijā Rēzeknē, kur par savu karjeras izvēli, profesijai nepieciešamajām prasmēm, veiksmēm u [...]

Macību ekskursija uz Valmieru

4.k kurss 2018. gada 25. septembrī devās mācību ekskursijā uz Valmieru, kur apmeklēja Sajūtu parku un tā taku kokos, kā arī Valmiermuižas alus darītavu. Ekskursijas mērķis: izzināt kā Valmiermuižas alus darītava ražo savu produkciju, kā arī gūt pozitīvas emocijas Sajūtu parkā. Sajūtu parkā ikvienam bija iespēja doties 1,5km garā takā pa kokiem, kuras augstums virs zemes sasniedza no 5 līdz 11 metriem. Galvenajai takai ir divi grūtāki atzari, kurus arī izmēģināja daži drosmīgie, un takas beigās & [...]

Skolotāju diena 2018

2018.gada 4.oktobrī Jēkabpils Agrobiznesa koledžā norisinājās Skolotāju dienai veltīts svinīgais pasākums. Skolotājus priecēja līksmas dejas, skaistas dziesmas, dzejoļi, dažādi gardumi un krāsaini apsveikumi, kurus sagatavoja katrs kurss.  Skolotājiem bija iespēja 5. un 6. stundas laikā atpūsties un ļaut mums,4.k un citiem 3. un 4. kursu audzēkņiem, veikt viņu darbu, kamēr skolotāji varēja ieturēt kārtīgu kafijas pauzi un palutināt sevi ar gardu kliņģeri.  Paldies kursiem par sirsnīgie [...]

Skolēnu sporta spēles - BASKETBOLS

 7.novembrī Ābeļu pamatskolas sporta zālē notika Jēkabpils skolu skolēnu sporta spēles basketbolā jauniešiem. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas jauniešu komanda izcīnīja 2. uzvaras un piedzīvoja vienu zaudējumu izcīnot 2. vietu. Komandā spēlēja Aivis Batarāgs 1.k kurss, Tomass Indriksons 1.d kurss, Matīss Indriksons, Emīls Vitkovskis 2.k kurss, Roberts Vingris 2.p kurss, Arvis Rutkis 3.p kurss, Armands Tiltiņš 3.m kurss,Jaroslavs Mačulis, Jānis Mežinskis, Daniēls Puziņa 4. [...]

MŪŽIZGLĪTĪBA - Piedalāmies konferencē Budapeštā

Jēkabpils Agrobiznesa koledža 2018.gadā ir EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europa) koordinators Zemgales reģionā. Projekta  “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” (Granta līgums Nr. 2016-3137/001-001) ietvaros Jēkabpils Agrobiznesa koledžas direktora vietniece studiju un tālākizglītības jomā I.Upeniece piedalījās starptautiskā konferencē "EPALE Conference 2018 – Growing together: fostering an inspiring adult learning community" Buda [...]

Rīta skrējiens 2018

Lai veicinātu veselīgu dzīvesveidu un pozitīvi uzsāktu dienu, 18.oktobrī Dienesta viesnīcā norisinājās Rīta skrējiens.  Plkst. 7:00 visi tika aicināti pulcēties Dienesta viesnīcas foajē, lai kopīgu iesildītios un uzsāktu skrējienu. Lai arī pieteikušies bija vairāk dalībnieki, uz skrējienu spēja piecelties un ierasties 7 skrējēji, to starpā Dienesta viesnīcas vadītāja Jekaterina.  Skrējējs Mārtiņš saka šādi: "Man Rīta skrējiens iesākās 5 minūšu laikā. Pi [...]

MŪŽIZGLĪTĪBA - apmācības pedagogiem “Digitālā saziņa ar valsti: dzīves situācijās noderīgi e-risinājumi”.

MŪŽIZGLĪTĪBA - apmācības pedagogiem  “Digitālā saziņa ar valsti: dzīves situācijās noderīgi e-risinājumi”.   Jēkabpils Agrobiznesa koledžā notika apmācības pedagogiem “Digitālā saziņa ar valsti: dzīves situācijās noderīgi e-risinājumi”, kas tika rīkotas  programmas “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” ietvaros, kuru no 2018. gada līdz 2020. gadam īsteno Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM). Projekts tiek finansēts no Vides [...]

1.m kurss dodas ekskursijā

1.m kurss 2018. gada 25. oktobrī devās mācību ekskursijā uz Rīgu, kur apmeklēja Mākslas muzeju Rīgas Birža, kā arī Dekoratīvas mākslas un dizaina muzeju. Ekskursijas mērķis: apskatīt muzejos pieejamās ekspozīcijas, nostiprināt zināšanas par mākslas vēsturi un laikmetīgo mākslu pasaulē un Latvijā. Visvairāk gaidītais apskates objekts noteikti bija Artūra Analta interaktīvā instalācija “Matter to Matter”, kas šogad Londonas Dizaina biennālē (London Design Biennale, L [...]

Skolēnu sporta spēles

 Ar rudens krosa un futbola sacensībām ir sākušās Jēkabpils pilsētas, Aknīstes, Jēkabpils,Krustpils, Salas un Viesītes novadu skolu skolēnu sporta spēles 2018./2019. m.g. Rudens krosa sacensībās Jēkabpils Agrobiznesa koledžas komanda izcīnīja 4.vietu. Futbola sacensībās Jēkabpils Agrobiznesa koledžas jaunieši izcīnīja 2.vietu. Komandā spēlēja Aivis Batarāgs 1.k kurss, Matīss Poikāns 1.p kurss, Kaspars Ceimers , Ričards Platmalnieks 3.d kurss, Arvis Rutkis 3.p kurss, Armands Ti [...]

Konkursa "PROFS 2018" pusfinālisti

Latvijas Brīvo Arodbiedrību savienība organizēja konkursu “Profs 2018”. Vidzemes reģionālais pusfināls notika 2018. gada 29.oktobrī,  Valmierā, kurā Jēkabpils Agrobiznesa koledžas komanda ieguva 1.vietu, izcīnot tiesības startēt konkursa finālā Rīgā. Komandu veidoja:  Ērika Baikova, 3.g; Katrīna Misjuka, 3.g;  Daniela Maksimčika, 3.g;  Jevģenija Bogdanova, 3.k;  Kristiāns Paeglis, 3.k; Valdis Spodris, 3.k.. Konkursam bija jāiesūta mājas darbs, kuru vajadzēja [...]

PIESAKIES! Brīvības forums “No Brīvības līdz Brīvībai”

Krustpils kultūras namā 3. novembrī no plkst. 12.00 norisināsies Brīvības forums “No Brīvības līdz Brīvībai”. Personības un viņu iedvesmas stāsti par to, kā viņi izmantojuši brīvību. Kā Tu esi izmantojis savu brīvību? Brīvības foruma ideja - 2018. gadā 9 republikas pilsētās veidot forumu ideju apmaiņas, diskusiju, lekciju, priekšlasījumu, sarunu formātā, kurā aicināti piedalīties katras pilsētas, reģiona, valsts izcilākie prāti visdažādākajās jomās. Brīvības forums ietv [...]

IT katedras studentu Izbraukuma nodarbība

Helovīna dienā, 2018.gada 31.oktobrī, IT katedras studenti, kopā ar kuratori Lauru Rakovu un lektoru Gunti Vaivodu devās uz Rīgu. Tika apmeklēts telekomunikāciju uzņēmums Bite. Darbinieki bija pacentušies savā birojā ienest Helovīnu sajūtas gan dekorācijās, gan saldumos. Viesošanās laikā varēja uzzināt par Bites ienākšanu tirgū, par to, cik viegli vai grūti bija sevi pierādīt tirgū, kur ir spēcīgi “spēlētāji” Tele 2 un LMT. Bites pārstāvji stāstīja un demonstrēja [...]

29.sporta spēles galda tenisā

Labus rezultātus AMI sporta kluba 29.sporta spēlēs  galda tenisa sacensībās sasniegušas Jēkabpils Agrobiznesa koledžas jaunietes.  Apakšgrupas spēlēs Smiltenes tehnikumā 5.komandu konkurencē tika izcīnīta 2.vieta un tiesības piedalīties republikas finālsacensībās. Finālsacensībās tika izcīnītas 3. uzvaras un piedzīvots zaudējums nākamajām uzvarētājām Rīgas TRIT komandai. Komandu vērtējumā izcīnīta 3.vieta. Komandā spēlēja Viktorija Pavlovska 1.g kurss, Diāna Kudrjavc [...]

Darba vizīte Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijas Inženieru fakultātē  

2018.gada 31.oktobrī Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Informācijas Tehnoloģiju (IT) katedras  IT studiju kursu lektori,  katedras vadītājs un direktores vietniece IT un tāmācības joomā devās darba vizītē uz Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijas (RTA) Inženieru fakultāti (IF).   Vizītes laikā tika pārskatīti abu izglītības iestāžu studiju programmas “Programmēšana un datortīklu administrēšana” studiju kursi un pārrunātas sadarbības ie [...]

"Digitālā mārketinga stratēģijas izveide un integrēšana uzņēmumā"

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020 LLI-131 “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā”/ “Business support” projekta ietvaros 1.novembrī studiju programmas "Mārketings un inovācijas" pirmā kursa studenti un lektore S.Kozlovska apmeklēja  apmācības  “Digitālā mārketinga stratēģijas izveide un integrēšana uzņēmumā”, lektore Evita Mežezera, ' [...]

PIESAKIES! ES mobilitātes palielināšana Jēkabpils Agrobiznesa koledžā

Sākusies pieteikšanās Erasmus+ programmas pamatdarbības (KA1) profesionālās izglītības sektora projektā “ES mobilitātes palielināšana Jēkabpils Agrobiznesa koledžā”, projekta Nr. 2018-1-LV01-KA102-046880 Konkursā 3 un 4 nedēļu kvalifikācijas prakses veikšanai uzņēmumos Spānijas un Maltas uzņēmumos tiek aicināti pieteikties Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 4.kursu audzēkņi: > Izglītības programma “Grāmatvedība” – Malta – 3 vietas > Izgl [...]

AMI sporta kluba 29.sporta spēļu sacensības badmintonā

Daugavpils Valsts tehnikumā notika AMI sporta kluba 29.sporta spēļu sacensības badmintonā jauniešiem. Sacensībās piedalījās Latgales reģiona sešu mācību iestāžu komandas. Labus rezultātus sasniedza Jēkabpils Agrobiznesa koledžas jauniešu komanda, kura izcīnīja 3.uzvaras un piedzīvoja 2.zaudējumus un kā vienīgie uzvarēja sacensību 1. vietas ieguvējus Daugavpils Valsts tehnikuma komandu. Kopvērtējumā izcīnīta 3. vieta. Komandā spēlēja Jaroslavs Mačulis 4.p kurss, Jurģis Bruzgu [...]

AMI sporta kluba 29. sporta spēļu sacensības volejbolā

Smiltenes tehnikumā notika AMI sporta kluba 29. sporta spēļu sacensības volejbolā jaunietēm. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas jaunietes izcīnīja 2.uzvaras un piedzīvoja vienu zaudējumu, izcīnot 2.vietu un tiesības piedalīties republikas finālsacensībās. Komandā spēlēja Gabriela Usāne 1.g kurss, Viktorija Rožkova 2.g kurss, Ilva Ieviņa 4.g kurss, Megija Lukaševiča, Aiga Lukjanova A1.g kurss, Annemarija Eglīte V1 grupa, Evita Murinska V2 grupa, Amanda Ikauniece V3 grupa, Inga Bedrīte V4 grupa [...]

DV pasākums "Pēc Helovīna Diskotēka"

2018.gada 7.novembrī Dienesta viesnīcā norisinājās pasākums "Pēc Helovīna Diskotēka", kuru rīkoja DV pašpārvalde. Diskotēka mijās kopā ar dažādām jautrām aktivitātēm, par kurām bija parūpējusies Emīlija. Uz pasākumu ikviens tika aicināts ierasties kādā tēlā, jo paralēli diskotēkai darbojās Helovīnu fotostūris. Ar elegantu raganas tērpu bija ieradusies arī DV vadītāja Jekaterina. Pasākumā tika apbalvoti labākie un  atraktīvākie tēli.             [...]

AMI sporta kluba 29. sporta spēļu sacensības volejbolā

No 8.-15.novembrim notika Latvijas Republikas profesionālās izglītības sporta kluba AMI 29. sporta spēļu sacensības volejbolā jaunietēm. Piedalījās 20 skolu komandas. Republikas finalsacensībās Jēkabpils Agrobiznesa koledžas komanda izcīnīja 6.vietu. Komandā spēlēja Gabriela Usāne, Viktorija Rožkova, Ilva Ieviņa, Megija Lukaševiča un Aiga Lukjanova.                                         & [...]

”Biznesa skolas” organizētās apmācības

Studiju programmas "Komercdarbība" studenti un lektore Solvita Kozlovska  20.novembrī, 26.novembrī un 3.decembrī piedalīsies ”Biznesa skolas” organizētajā apmācību ciklā, kas paredzēts biznesa ideju autoriem ar mērķi sniegt pamatzināšanas par uzņēmējdarbības uzsākšanu un praktiskās metodes darbam ar sava uzņēmuma attīstīšanu. Apmācību ciklā ietvertās tēmas: uzņēmējdarbības vide, tās izaicinājumi, pamatuzdevumi uzsākot uzņēmējdarbību. Biznesa i [...]

MŪŽIZGLĪTĪBA – „EPALE atbalsts pieaugušo izglītībā pašvaldībās”.

      Vai tu gribētu, lai tavā pašvaldībā dzīve ritētu  interesantāk un kvalitatīvāk? Vai tu zini, kā to izdarīt? Ja šādus jautājumus uzdotu pašvaldību lēmējvaras, izpildvaras,  iestāžu, organizāciju pārstāvjiem, speciālistiem, iedzīvotājiem, domāju, ka uz pirmo jautājumu saņemtu viennozīmīgu „JĀ!”, bet - uz otro? Tāds arī bija Jēkabpils Agrobisnasa koledžā rīkotā semināra „EPALE atbalsts pieaugušo izglītībā pašvaldībā [...]

7. Lietišķo pētījumu konference

2018.g. 28. novembrī “7. Lietišķo pētījumu konference” Jēkabpils Agrobiznesa koledžā! Jau par tradīciju ir kļuvušas Jēkabpils Agrobiznesa koledžas rīkotās lietišķo pētījumu konferences, kurās ar savām prezentācijām uzstāsies ne tikai koledžas studenti, bet arī visi interesenti no Jēkabpils vispārizglītojošajām skolām. Nepalaid garām savu iespēju ņemt dalību un attīstīt pētnieka prasmes!             Reģ [...]

MŪŽIZGLĪTĪBA – Esam Latvijas Pieaugušo izglītības apvienības biedrorganizācija

Jēkabpils Agrobiznesa koledža oficiāli ir uzņemta Latvijas Pieaugušo izglītības apvienībā (turpmāk - LPIA), kuras sastāvā ir 48 juridiskie biedri.  Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība ir biedrība, kas apvieno juridiskas un fiziskas  personas - pieaugušo izglītības piedāvātājus Latvijā. LPIA dibināta 1993. gada 14. decembrī ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Vācijas Pieaugušo izglītības asociācijas Starptautiskās sadarb [...]

1.d kursa mācību ekskursija

2018.gada 29.novembrī 1.d kursa audzēkņi kopā ar skolotāju G. Kucenčeiru un G.Vaivodu mācību priekšmeta “EIKT pamatprocesi un darbu veidi” ietvaros devās uz Rīgu mācību ekskursijā. Apmeklēja uzņēmumu “Mass Portal”, kur iepazinās ar uzņēmuma darbību, kas saistīta ar 3D printeru ražošanu, to darbības uzlabošanu un dažādas produkcijas ražošana izmantojot šos 3D printerus. Tika apmeklēts arī uzņēmums “Jusan Print”, kas veic iespi [...]

“7. Lietišķo pētījumu konference” aizvadīta

2018.g. 28. novembrī notika “7. Lietišķo pētījumu konference” ar devīzi “Jaunie pētnieki Latvijai”. Jau par tradīciju ir kļuvušas Jēkabpils Agrobiznesa koledžas rīkotās lietišķo pētījumu konferences, kurās ar savām prezentācijām uzstājas ne tikai koledžas studenti un audzēkņi, bet arī visi interesenti no Jēkabpils vispārizglītojošajām skolām. Šogad ciemojās Jēkabpils 3.vidusskolas jaunieši un pedagogi. Pirms lietišķo pētīju [...]

Skolēnu mācību uzņēmumu gadatirgus “CITS BAZĀRS” Jēkabpils Agrobiznesa koledžā

29.11.2018. Jēkabpils Agrobiznesa koledžā notika skolēnu mācību uzņēmumu gadatirgus “CITS BAZĀRS”. SMU gadatirgus tika rīkots ar mērķi attīstīt jauniešiem uzņēmējspējas, tai skaitā prezentācijas un pārdošanas prasmes un piedāvāt iespējas praktiski realizēt sava SMU produkciju. Tajā piedalījās  9 skolēnu mācību uzņēmumi – 6 no Jēkabpils Agrobiznesa koledžas,  2 no Barkavas struktūrvienības un 1 no Jēkabpils 2.vidusskolas. Visiem gadatirgus apmeklētājiem b [...]

MŪŽIZGLĪTĪBA - Nodarbināto pieaugušo apmācības Jēkabpils Agrobiznesa koledžā

Latvijā daudzi nodarbinātie pieaugušie izmanto valsts sniegtās iespējas pēc darba vakaros profesionāli pilnveidoties vai iegūt jaunas prasmes un pat kvalifikāciju! Eiropas savienības  fondu darbības programmas “ Izaugsme un nodarbinātība” PROJEKTA ” Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (Nr. 8.4.1.0./16/I/001) 3.kārtas ietvaros nodarbības tiek īstenotas arī Jēkabpils Agrobiznesa koledžā. Mēs esam  startējuši visās trīs projekta k [...]

Dalība konferencē “SMART FACTORY. TEHNOLOĢIJU IESPĒJAS RAŽOŠANAS NOZARES ATTĪSTĪBAI”

2018.gada 11.decembrī lektore S.Kozlovska dosies uz Rīgu apmeklēt konferenci “SMART FACTORY. TEHNOLOĢIJU IESPĒJAS RAŽOŠANAS NOZARES ATTĪSTĪBAI”. Konferences mērķis: runāt par sadarbību valsts mērogā inovāciju ieviešanas sekmēšanai ražošanas uzņēmumos, sistēmu automatizācijas un ražošanas tehnoloģiju ieviešanas tendencēm, iespējām un nepieciešamību uzņēmumu attīstības, efektivitātes  un konkurētspējas palielināšanai. Kā [...]

Pasākums "Pārmaiņu vadība"

2018.gada 6. decembrī lektore S.Kozlovska un  studiju programmas "Komercdarbība"  studentes P.Bokāne un S.Veigure apmeklēja LIAA Jēkabpils biznesa inkubatora organizēto pasākumu "Pārmaiņu vadība" lektora Zuarguss Zarmass vadībā. Pasākuma ietvaros tika skatīti šādi jautājumi: Pārmaiņu vadība - gudri, pārdomāti pieiet izmaiņām. Pārmaiņas ir stress, tās, vai nu sadedzina, vai attīsta.  Ko stāsta globālie biznesa pētījumi par pārmaiņu sek [...]

Latvijas skolēnu mācību uzņēmumu pasākums CITS BAZĀRS Rīgā

2018.gada 8. decembrī tirdzniecības centrā Domina Shopping notika jau par ikgadējo pirmssvētku tradīciju kļuvušais Latvijas skolēnu mācību uzņēmumu pasākums CITS BAZĀRS, kurā ar savām biznesa idejām un radīto produkciju apmeklētājus iepazīstinās skolēni no visas Latvijas. To organizēja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un biznesa izglītības biedrība Junior Achievement – Young Enterprise Latvija. Tajā piedalījās  un iepazīstināja ar savu produktu 170 skolēnu [...]

Kāp Ziemassvētku ekspresī un brauc iekšā ziemā!

Brauksim kopā koledžas Ziemassvētku ekspresī, un priecāsimies par pašu veidotiem svēktu priekšnesumiem un sveicieniem. Sveiksim savējos un dāvināsim Ziemassvētku prieku, siltumu un mīļumu. Tiekamies!

AMI sporta kluba 29.sporta spēļu sacensības dambretē

2018.gada 12.decembrī Daugavpils tehnikumā notika AMI sporta kluba 29.sporta spēļu sacensības Latgales reģionā dambretē jaunietēm un jauniešiem. 5 komandu konkurencē Jēkabpils Agrobiznesa koledžas komanda izcīnīja 1.vietu. Komandā spēlēja: Viktorija Pavlovska 1.g. kurss, Jevģēnija Bogdanova, Krista Pastare, Anastasija Šušarina 3.k. kurss un Diāna Kudrjavceva 3.m kurss. Savukārt jauniešu komandā spēlēja Rihards Kudeika un Guntis Skudra 3.d. kurss, Jaroslavs Mačulis un [...]

Konkurss "PROFS 2018" fināls Rīgā

Koledžas komanda piedalījās Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības rīkotajā konkursa Profs 2018 finālā Rīgā. Konkurss tiek rīkots ar mērķi, lai jaunieši labāk apgūtu un izprastu jautājumus, kas saistīti ar  darba tiesību un darba aizsardzības, kā arī sociālā dialoga jautājumiem. Finālā piedalījās sešas komandas, kas bija izturējušas iepriekšējo pusfinālu atlases, kurās piedalījās 30 profesionālās izglītības iestāžu komandas. Komandām tika dota virk [...]

MŪŽIZGLĪTĪBA – projekta aktivitātes

Jēkabpils Agrobiznesa koledža 2018.gadā kopš marta, kā Zemgales reģionālais koordinators, iesaistījās Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā Erasmus+ projektā  “EPALE Nacionālais atbalsta dienests”. Projekta īstenošanas laikā: I tika noorganizēti 2 semināri Zemgales reģiona pieaugušo iedzīvotāju un iestāžu pārstāvju iepazīstināšanai ar EPALE elektroniskās platformas iespējām un platformas reģistrēto lietotāju piesaistīšanai:    & [...]

Gaišām domām un mīlestības piepildītu Jauno gadu!

...Kaut mazliet žēl, ka gads ir atkal galā, Tu tomēr smaidi – Jaunais nāk! Lai laimes daudz un bēdas garām iet, Ar prieku sirdī gadu sāc!  Lai ikvienam laimīgs, zināšanām un pieredzi bagāts Jaunais gads! 

AMI sporta kluba konkurss "Labākais sportists profesionālajā izglītībā 2017./2018.m.g." 

Apkopoti rezultāti AMI sporta kluba rīkotajā konkursā "Labākais sportists profesionālajā izglītībā 2017./2018.m.g."  Augsto 6. vietu jauniešu konkurencē izcīnīja 4.p kursa audzēknis Jaroslavs Mačulis.   Apsveicam Jaroslavu ar izcīnīto panākumu!

Jaunais 2019.gads Jēkabpils Agrobiznesa koledžā ienāk ar jauniem izaicinājumiem...

STEM mācības – zelta atslēdziņa veiksmīgai karjerai! Šobrīd jau neviens neapstrīd jaunāko pētījumu rezultātus, kas viennozīmīgi parāda, ka sabiedrībā, t.i. izglītībā, nepieciešamas kardinālas izmaiņas un runa ir par STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) priekšmetiem. Ir skaidrs, ka šobrīd laba karjera, interesanta dzīve un nopietns atalgojums gaida vispirms tos, kuri izvēlēsies eksakto zinātņu ceļu.       &nbs [...]

ESF projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” sanāksme

…mēs domājam, ka mūsu darbi ir tikai pilīte okeānā. Taču bez šīs pilītes okeāns būtu mazāks… ar Mātes Terēzes vārdiem 2019.gada 10.janvārī sākās ESF projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” sanāksme, ko kopā ar LDDK (Latvijas darba devēju konfederācija) rīkoja Jēkabpils Agrobiznesa koledža. Sanāksmē piedalījās ESF projekta vadītāja Jolanta Vjakse, Zemgales reģiona koordinatore Zanda Lamba, [...]

SIA “Areta” lieliska topošo grāmatvežu prakses vieta

JAK absolventes Lauras Ponomarenko grāmatvedības pakalpojumu SIA “Areta” strādā tikai mūsu koledžas absolventes. Katru gadu mūsu koledžas studenti pirmsdiploma prakses programmas izpildei izvēlas šo firmu. Lektore E.Martemjanova pārliecinājās, ka Lauras vadībā uzņēmumā praktiskās grāmatvedības apguve profesionāli tiek vadīta arī šī gada studentei Tatjanai. Laura, paldies par sadarbību un mecenātismu!

Latgales atbrīvošanas 99.gadadienas piemiņas pasākums

Sestdien, 2019.gada 19.janvārī, Krustpils novada Atašienes pagasta Troškās notika Latgales atbrīvošanas 99. gadadienas piemiņas pasākums. Lai papildinātu  zināšanas par sava novada vēsturi pasākumā piedalījās jaunsargi no 9 skolām: Atašienes vidusskolas, Krustpils pamatskolas, Vīpes pamatskolas, Jēkabpils 3.vidusskolas, Jēkabpils 2. vidusskolas, Jēkabpils Valsts ģimnāzijas, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas, Dignājas pamatskolas un Salas vidusskolas. Pasākuma [...]

Profesionālā pilnveide Liepājā

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas (turpmāk – Koledža) studiju daļas lektore S.Kozlovska, katedru vadītāji I.Veipa un J.Zamarajevs, direktores vietniece studiju un tālākizglītības jomā I.Upeniece ESF projekta „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) ietvaros piedalījās profesionālās kompetences pilnveides seminārā “Biznesa kanvu izaicinājums” Liepājā (23.,24.01.2019.). Apgūtais teo [...]

Lietišķa vizīte Liepājas Jūrniecības koledžā!

Kaut arī  Liepājas Jūrniecības koledžas devīze ir: ”Esi gaidīts, ja Tevi saista jūra un jūrnieka profesija”, tomēr, viesojoties šajā izglītības iestādē, jutāmies (direktores vietniece studiju un tālākizglītības jomā I.Upeniece un IT katedras vadītājs Jurijs Zamarajevs) gaidīti un laipni uzņemti. Šo tikšanos iniciējām mēs, jo mūsu abas izglītības iestādes īsteno gan vidējās profesionālās, gan pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas. Ik [...]

Studentu sniegums profesionālās meistarības konkursā “Biznesa Kanvu izaicinājums”

23. un 24. janvārī Liepājā PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” norisinājās profesionālās meistarības konkurss “Biznesa Kanvu izaicinājums”, kurā bija iespēja  padziļināt interesi par komercdarbības uzsākšanu. Konkursa uzdevums dienas laikā izdomā jaunu biznesa ideju un ar kanvu palīdzību prezentē savu ideju. Šajā konkursā piedalījās studiju programmas “Komercdarbība” 1.kursa  studentes – Paula Bokāne, Sintija Veigure un Sanija Sonora [...]

Balvos stāstām par koledžu!

30.janvārī Balvu valsts ģimnāzijā notika izglītības izstāde “Skola 2019”. Izstādes laikā bija iespēja iegūt informāciju par profesionālās un augstākās izglītības iespējām Latvijā, iepazīties ar studiju programmām, tikties ar skolu pārstāvjiem un saņemt sev interesējošu informāciju. Šī bija lieliska iespēja Balvu pilsētas un apkārtējo skolu jauniešiem stāstīt par Jēkabpils Agrobiznesa koledžu, tajā apgūstamajām profesijām un mācību procesu.

Profesionālās meistarības konkursa SkillsLatvia 2019 pusfināls nominācijā "Grafikas dizains"

30. janvārī Rīgas Valsts tehnikumā notika nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkurss SkillsLatvia 2019 pusfināls prasmju konkursā “Garfikas dizains”. Jēkabpils Agrobiznesa koledžu tajā pārstāvēja izglītības programmas “Multimediju dizains” 3.m kursa audzēknis Rolands Laguns, kuru konkursam sagatavoja datorgrafikas pasniedzēja Dace Vēvere. R. Laguns ir izcīnījis godpilno 4. vietu starp 11 pusfinālistiem, no trešās vietas vien atpaliekot par vienu punktu, [...]

Profesionālās meistarības konkursa SkillsLatvia 2019 pusfināls nominācijā "Web lapu dizains un izstrāde"

31. janvārī Rīgas Valsts tehnikumā notika nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2019 pusfināls prasmju konkursā “Web lapu dizains un izstrāde” ar mērķi noskaidrot 6 labākos WEB lapu izstrādātājus, kuri maijā sacentīsies par labākā jaunā profesionāļa titulu nacionālā konkursa SkillsLatvia 2019  finālā. Savu meistarību demonstrēja jaunieši no 9 izglītības iestādēm, tajā skaitā arī Jēkabpils Agrobiznesa koledžas profesionālās vidējās izglīt [...]

Kvalifikācijas eksāmeni nepilna laika studijās

2019.gada janvāra mēnesis nepilna laika AN3.g un AN3.n grupu studentiem ir ne tikai semestra noslēgums, bet reizē arī studiju noslēgums. Lai saņemtu diplomu ir jākārto kvalifikācijas eksāmens. Kvalifikācijas eksāmena komisijā tiek aicināti neatkarīgi nozares pārstāvji. 29.janvārī studiju programmas “Grāmatvedības un finanses” 10 studenti kārtoja kvalifikācijas eksāmenu. Kvalifikācijas darbus recenzēja Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Ekonomikas un pārvaldības fakultātes akadēmiskais p [...]

AMI sporta kluba 29. sporta spēļu sacensības basketbolā jauniešiem

5.februārī Barkavas pamatskolas sporta zālē norisinājās AMI sporta kluba 29. sporta spēļu sacensības basketbolā jauniešiem. 1.apakšgrupas spēlēs Jēkabpils Agrobiznesa koledžas jauniešu komanda izcīnīja 2.vietu uzvarot trīs spēlēs un piedzīvojot vienu zaudējumu, iegūstot tiesības piedalīties finālsacensībās Saldū. Komandā spēlēja - Aivis Batarāgs 1.k kurss, Rūdolfs Poišs 1.p kurss, Tomass Indriksons 1.d kurss, Matīss Indriksons 2.k kurss, Roberts Vingris 2.p kurss, Arv [...]

Studenti piedalās forumā "DIG-IN!"

2019.gada 15.februārī lektore Solvita Kozlovska, Ekonomikas katedras vadītāja Ingrīda Veipa un studiju programmas "Komercdarbība" studentes Paula Bokāne un Sintija Veigure apmeklēs Ekonomikas ministrijas organizēto forumu "DIG-IN!". “DIG-IN!” jeb “ROC DZIĻĀK!” norāda uz aicinājumu ik katram aktīvi iesaistīties nozares attīstībā, meklēt labākos sadarbības risinājumus un izvirzīt jaunas ambīcijas augstas pievienotās vērtības produktu ražošanā, pro [...]

2018./2019.ak.g. Nepilna laika studiju absolventu izlaidums

Prieks un gandarījums virmoja Jēkabpils Agrobiznesa koledžā, sveicot 2018./2019.akadēmiskā gada nepilna laika studiju programmu “Grāmatvedība un finanses” un “Namu pārvaldīšana” 15 absolventus. Šajā svinīgajā pasākumā absolventus sveica direktore Rita Pole, direktores vietnieces Ināra Upeniece un Zane Ozola, jaunāko kursu pārstāvji  un dziedātāja un dziesmu autore Santa Kasparsone ar maestro Kaspars Kasparsons. Katrs absolvents saņēma diplomu par p [...]

Ēnu dienas ietvaros studenti apmeklē VID Klientu apkalpošanas daļu

Ēnu dienas ietvaros 2019.gada 13.februārī A1.g un A1.k kursu studenti apmeklēja VID Klientu apkalpošanas daļas Piekto nodaļu (Jēkabpils klientu apkalpošanas centru). Mūs laipni sagaidīja nodaļas vadītāja Lelde Mūrniece, vadītājas vietniece Ilona Babahina un galvenā nodokļu inspektore Marija Plāne. Tikām iepazīstināti ar VID struktūru, galvenajiem uzdevumiem un vērtībām, un arī par pozitīvajiem aspektiem darbam Valsts ieņēmumu dienestā. Vairāk uzzinājām par akcīzes preču un mui [...]

Viesi no Alūksnes

2019.gada 15.februārī Jēkabpils Agrobiznesa koledžā profesionālās karjeras izvēles pasākumā viesojās Alūksnes novada 30 skolēnu grupa. Iepazīstinājām jauniešus ar koledžā piedāvātajām izglītības programmām un ārpusnodarbību aktivitātēm, parādījām telpas un noorganizējām praktisku darbošanos, izmantojot jaunākās informāciju tehnoloģijas. Atvadījāmies no viesiem  Valentīndienas noskaņās. Gaidīsim nākamos audzēkņus un studentus!

Reģionālais Skolēnu mācību uzņēmumu pasākums “CITS BAZĀRS” Gulbenē

2019.gada 14.februārī tirdzniecības centrā “BETA” Gulbenē notika reģionālais Skolēnu mācību uzņēmumu pasākums “CITS BAZĀRS”, Valentīndienas gadatirgus. Tajā piedalījās  61 skolēnu mācību uzņēmumi no  Valmieras, Rīgas, Madonas, Gulbenes, Malnavas,Bērzaunes, Lizuma, Liepājas, Aizkraukles, Jēkabpils. Skolēnu mācību uzņēmumi piedāvāja dažādus inovatīvus, oriģinālus produktus. Gadatirgū piedalījās arī Jēkabpils Agrobiznesa koledžas pieci skolēnu mācību uzņēmumi: &sec [...]

VALENTĪNDIENAS DISKOBALLE

13.februārī, dienu pirms visu mīlētāju dienas, dienesta viesnīcā norisinājās DV pašpārvaldes rīkotā VALENTĪNDIENAS DISKOBALLE uz kuru bija aicināts ikviens koledžas audzēknis. DV pašpārvaldes dalībnieki bija parūpējušies par pasākuma vizuālo noformējumu, lai ikvienam radītu mīlestības svētku noskaņu. Pasākuma laikā mīlniekiem un vientuļniekiem bija iespēja nofotogrāfēties fotostūrī, kuru veidoja Vanessa un Madara. Par diskoballes muzikālo atmosfēru parūpējās Ēriks, Artis un [...]

Valsts konkurss Latvijas profesionālās vidējās izglītības mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņiem

14. un 15. februārī Profesionālās kompetences centrā "Ogres tehnikums" norisinājās Valsts konkurss Latvijas profesionālās vidējās izglītības mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņiem. Konkursā piedalījās divdesmit astoņi topošie multimediju mākslinieki, dizaineri, video operatori, kuri profesiju apgūst Latvijas profesionālās vidējās izglītības iestādēs no Daugavpils, Jēkabpils, Valmieras, Rīgas, Liepājas, Ogres. Jēkabpils Agrobiznesa koledžu tajā pārstāvēja izglītī [...]

Semināri GRĀMATVEDĪBĀ

                                                                                     JAUNĀKAIS GRĀMATVEDĪBĀ                                                   &n [...]

Studentu izbraukuma nodarbība uz Jelgavu 20.02.2019.

Izbraukuma nodarbības mērķis bija iepazīties ar uzņēmēju un augstākās izglītības sadarbības formām Jelgavā. Pirmo kursu studenti apmeklēja Jelgavas biznesa inkubatoru, LLU Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļu un sabiedrību ar ierobežotu atbildību Karameļu darbnīca.  Studentiem bija iespēja klātienē noskaidrot cik liela iespēja uzņēmējiem ir saņemt atbalstu un kādos jautājumos izmanto Biznesa inkubatora pakalpojumus. Studenti papildināja zināšanas un guva praktisku pieredzi [...]

LDDK balvu pasniegšanas ceremonija „Dari un mācies – viss tikai sācies!”

26.februārī Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā norisinājās Latvijas Darba devēju konfederācijas organizēta balvu pasniegšanas ceremonija „Dari un mācies – viss tikai sācies!”, kas veltīta labāko darba vidē balstītu (DVB) mācību un mācību prakšu uzņēmumu godināšanai. Starp labākajiem uzņēmumiem tika nominēti arī vairāki Jēkabpils Agrobiznesa koledžas sadarbības partneri. Kā labākais mācību prakšu uzņēmums Zemgalē 2018. gadā tika apbalvots SIA "Se [...]

Aizraujoši par sociālo uzņēmējdarbību

2019.gada 28.februārī studiju programmu “Grāmatvedība un finanses”, “Mārketings un inovācijas” un “Komercdarbība” pirmo kursu studentiem bija lieliska iespēja tikties ar vieslektori Vitu Brakovsku un uzzināt par sociālās uzņēmējdarbības iespējām Latvijā. V.Brakovska par sevi saka: “Atradu sevi brīdī, kad izvēlējos darīt to, kas patīk - dot cilvēkiem iespēju apzināties savus iekšējos radošos resursus un, pašiem tos prasmīgi kombinējot [...]

Jēkabpils Agrobiznesa koledža izsludina koledžas himnas komponēšanas konkursu

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas himnas izveides mērķis ir veicināt lokālpatriotismu, koledžas izglītojamo un darbinieku vienotību un koledžas atpazīstamību, apzināt un popularizēt esošos un veicināt jaunu un talantīgu komponistu un dzejnieku veidošanos Jēkabpilī un  Madonas novadā. Himnai jābūt viegli uztveramai, skanīgai un saturiski saistītai ar Jēkabpils Agrobiznesa koledžas būtību. Himnas demo versija CD formātā, notis, akordi un himnas teksts līdz 10.maijam jāiesniedz Jēka [...]

Biznesa simulācijas spēle “Bizness 24 h”

Aptuveni 700 pretendenti, bija pieteikušies dalībai Banku augstskolas rīkotajā biznesa simulācijas spēlē “Bizness 24 h”. Labākie 200 dalībnieki jeb 66 komandas tika izvirzītas uz pusfinālu. Šo komandu vidū bija arī Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 3.g kursa komanda, ko piedalīties konkursā iedvesmoja uzņēmējdarbības skolotāja S.Kozlovska. Konkurss - Biznesa un valsts pārvaldības simulācijas spēle „Prezidents – papildinātais” [...]

“Profesiju dienas” Jēkabpils Agrobiznesa koledžā

No 25. līdz 28.februārim Jēkabpils Agrobiznesa koledžā profesionālajā vidējā izglītības nodaļā jau desmito gadu pēc kārtas notika tradicionālās „Profesiju dienas” un šogad to devīze bija “Ierullēju profesijā”.  “Profesiju dienu” mērķis ir labāk iepazīt savu profesiju, izprast, kādas prasmes un zināšanas būs  noderīgas darba dzīvē. Šajā nedēļā topošie mazumtirdzniecības komercdarbinieki, grāmatveži, datorsistēmu tehniķi, pr [...]

Ekskursija uz laikmetīgās mākslas centru “kim?” un Dekoratīvas mākslas un dizaina muzeju.

Multimediju dizaina programmas audzēkņi (1.m, 2.m) 2019. gada 7.martā devās mācību ekskursijā uz Rīgu, kur apmeklēja laikmetīgās mākslas centru “kim?”, kā arī Dekoratīvas mākslas un dizaina muzeju. “kim?” bija iespēja apskatīt Santas Frances (multimediju māksliniece) izstādi, kas ļauj vairāk runāt par tēmu "Kas ir digitālā māksla?". Šajā izstādē, ar gida sagatavoto uzdevumu palīdzību, iztirzājām interneta rašanās ietekmi uz mākslu un [...]

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas audzēkņu un studentu pašpārvaldes jaunieši karjeras un izglītības izaugsmes dienā “Atver durvis nākotnei”

15.martā Aizkraukles profesionālajā vidusskolā, “Uzņēmēju dienu 2019” ietvaros tika organizēts karjeras un izglītības izaugsmes pasākums “Atver durvis nākotnei”. Mūsu audzēkņiem un studentiem bija iespēja iepazīt Aizkraukles profesionālo vidusskolu, ieklausīties un diskutēt žurnālista un TV raidījumu vadītāja Renāra Zeltiņa lekcijā “Viss ir atspulgā!”, noklausīties SIA SIMPLE+ vadītāja Kristiāna Lancmaņa veiksmes stāstu. Profesionālo skolu, augstskolu, pieaugu [...]

Tautas atmiņu kino vakars

Katru gadu 16. martā svinam Leģionāru atceres dienu un 25.martā Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu. Jēkabpils NVO resursu centra Dienas centrs „Kopā būt” un biedrība „Daugavas pārupieši” ar tās vadītāju Normundu Pastaru organizē „Tautas atmiņu kino vakaru”, 28.martā plkst. 16:00, Dienas centra „Kopā būt” Lielajā zālē, Jaunajā ielā 39i. Biedrības „Daugavas pārupieši” arhīvos ir milzum daudz līdz šim neredzēti [...]

AMI sporta kluba 29. sporta spēļu sacensības svara stieņa spiešanā

Rīgas Tehniskās koledžas sporta zālē 19. martā notika AMI sporta kluba 29. sporta spēļu sacensības svara stieņa spiešanā guļus jauniešiem. Piedalījās 18 skolu komandas ar 117 dalībniekiem. No Jēkabpils Agrobiznesa koledžas labākos rezultātus sasniedza Oļegs Jakovļevs 4.p kurss un Valdemārs Ūdris 4.d kurss. Svara kategorijā virs 93 kg Oļegs uzspieda 140 kg smagu stieni un izcīnīja 2.vietu. Valdemārs svara kategorijā līdz 83 kg uzspieda 107,5 kg smagu stieni un izcīnīja 4. vietu. &nb [...]

Dalība starptautiskā mākslas nedēļa “Extreme sketching”

No 18. – 22. martam norisinājās Starptautiskā mākslas nedēļa “Extreme sketching”. Akcijas mērķis un uzdevumi bija aktualizēt skečingu kā mākslas veidu jauniešu vidū, attīstīt jauniešu radošo domāšanu, paust un aizstāvēt viedokli un prezentēt sevi mūsdienīgā vidē. Konkursā piedalījās Jēkabpils pilsētas un novadu jaunieši un Jēkabpils sadraudzības pilsētu jaunieši – Melle (Vācija), Sokolov-Podļaski (Polija), Červionka- Le&scaro [...]

Jēkabpils Agrobiznesa koledžā  ar 2019./2020. mācību gadu -  jauna izglītības programma

Loģistika kā zinātne sāka veidoties 1920. gados, galvenokārt ASV.  Terminu “loģistika” visā pasaulē uzņēmējdarbībā sāka lietot 1970. gados. Mūsdienās vārdam “loģistika” ir ļoti plaša nozīme, un loģistika nav tikai transportēšana, piegāde un uzglabāšana. Modernā loģistika ietver praktiski visas uzņēmējdarbības sfēras, tādejādi loģistika ir iespaidīgs ierocis uzņēmuma rīcībā, lai uzņēmums būtu konkurētspējīgs. Loģistik [...]

Dalība lietišķās informātikas olimpiādē "Paskāla ritenis 2019"

2019. gada 4. aprīlī Daugavpils Universitātes Informātikas katedra organizēja olimpiādi lietišķajā informātikā skolēniem „Paskāla ritenis”, kurā piedalījās arī Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 1.d kursa audzēknis Dāvis Rihards Pauļuks un 3.p kursa audzēknis Elgars  Kiļčevskis.  Olimpiādes mērķis - skolēnu teorētisko zināšanu paplašināšana un praktisko iemaņu nostiprināšana lietišķajā informātikā. Olimpiāde norisinājās 2 [...]

Skatuves runas konkurss Malnavā

2019.gada 17.aprīlī Malnavas koledžā notika profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skatuves runas konkurss, kurā piedalījās labākie runātāji no visas Latvijas. Konkursa mērķis ir attīstīt un pilnveidot bērnu un jauniešu skatuves runas kultūru un aktiermeistarību, kā arī sekmēt bērnu un jauniešu interesi par latviešu un pasaules literatūras mantojumu un devumu latviešu nacionālās kultūras veidošanā. Dalībniekiem bija jāuzstājas ar diviem literārajiem dar [...]

Profesionālās meistarības konkurss "Datortehniķis 2019"

2019.gada 16. aprīlī Kandavas lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālajā struktūrvienībā norisinājās profesionālās meistarības konkurss "Datortehniķis 2019", kurā Jēkabpils Agrobiznesa koledžu pārstāvēja 3.p kursa audzēknis Mārtiņš Virauskis un 3.d kursa audzēknis Ēriks Rubins.  Konkursa mērķis -  sekmēt profesionālās izglītības attīstību un veicināt izpratni par profesionālās izglītības nozīmīgumu Latvijā. Dot iespēju konkursa dalībniekiem parādīt zināš [...]

Zinātniski praktiskā konference "Atspēriens karjerai"

Zinātniski praktiskās konferences NOLIKUMS Darba kārtība šeit

Maksa nepilna laika studijām 2019./2020.ak.gadā

Maksa nepilna laika studiju programmu apguvei 22.05.2019. Koledžas padomes sēdes protokols Nr.2: Studējošajiem, kas noslēdz studiju līgumu Jēkabpils Agrobiznesa koledžā sākot ar 2019./2020.akadēmisko gadu, noteikt mēneša studiju maksu nepilna laika studijās (pirmā iemaksa septembrī par diviem mēnešiem):   Npk. Programma Maksa € 1. Komercdarbība 80.00 2. Mārketings un inovācijas 80.00 3. Grāmatvedība un finanses 80.00 4. Namu pārvaldīšana 90.00 5. Programmē&s [...]

Profesionālās meistarības  konkurss “Gudrais Grāmatvedis”

2019. gada 25.aprīlī PIKC Liepājas Valsts tehnikumā notika  profesionālās meistarības konkurss „Gudrais Grāmatvedis 2019”, kurā piedalījās grāmatvežu profesijas audzēkņi no Jēkabpils Agrobiznesa koledžas, PIKC “Liepājas Valsts tehnikuma”, PIKC “Rīgas Valsts tehnikuma” un PIKC “Valmieras tehnikuma”. Konkursa mērķis bija attīstīt izglītojamo spēju radoši domāt, novērtēt izglītojamo zināšanu un praktisko iemaņu apguvi grāmatvež [...]

Nacisma sagrāves un Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienai veltīts pasākums

2019. gada 08. maijā Tukuma novada Lestenē notieka Nacisma sagrāves un Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienai veltīts pasākums. Lai papildinātu savas zināšanas par Latvijas vēsturi pasākumā piedalījās jaunsargi no 8 skolām: Jēkabpils Agrobiznesa koledžas, Vīpes pamatskolas, Jēkabpils 3.vidusskolas, Jēkabpils 2. vidusskolas, Krustpils pamatskolas, Dignājas pamatskolas, Jēkabpils pamatskolas un Salas vidusskolas. 2019.gada 8. maijā, no rīta, 16 jaunsargi instruktora Normunda Pastara vadīb [...]

IZSOLE-transportlīdzekļi

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas kustamās mantas IZSOLES NOTEIKUMI Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli. Izsoli organizē un vada Koledžas Izsoles komisija (turpmāk tekstā – komisija).  Izsole notiks 2019.gada 28.maijā Dzirnavu ielā 1, Barkavā, plkst. 11.00.  Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un tos saņemt Dzirnavu ielā 1, Barkavā pie Izsoles komisijas priekšsēdētāja Andra Ģērmana, darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00. Ar izsoles noteik [...]

MŪŽIZGLĪTĪBA- PIETEIKŠANĀS MĀCĪBĀM 4.kārta

PIETEIKŠANĀS MĀCĪBĀM 2019.g. 27.maijs -  28.jūnijs: TIEŠSAISTĒ http://www.macibaspieaugusajiem.lv , izmantojot e-pakalpojumu vai KLĀTIENĒ iepriekš piesakoties vizītei, (jāuzrāda personu apliecinošs dokuments): * pašvaldībā pie pieaugušo izglītības koordinatora: Inga Grīnberga 26101166, 65221333 inga.grinberga@titc.lv vai           * kādā no 82 VIAA sadarbības pašvaldībām pie pieaugušo izglīt [...]

4.kursu "Pēdējā zvana" svētki

Ceļa vārdi. Ceļa maize. Ceļa domas. Ceļš – tā ir dzīve, viena un vienota, bet katram savādāka. Kurp vedīs tavs ceļš, tava taka? “Pēdējā zvana” svētkos talantīgie pirmo kursu audzēkņi tālākam lidojumam sveica 4.kursu audzēkņus. Dziesmas, dzeja, flautas un klavierspēle kā raibas un maigas putna spalvas iekrāsoja koledžas pedagogu un izglītojamo ceturtdienas vakaru. Paldies 4.kurus audzinātājām Annai Aleksejevai, Vinetai Gutānei, Dinai Valpēterei un Vinetai Jakovelei [...]

Nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkurss SkillsLatvia 2019

Ar moto “Uzvar darītājs!”  no 7. Līdz 10. maijam Ķīpsalas izstāžu centrā notika gada vērienīgākais notikums profesionālajā izglītībā Latvijā – nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkurss SkillsLatvia 2019, kuru organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Šogad 19 prasmju konkursos savas iemaņas pārbaudīja un par medaļām sacentās 129 konkursanti no 34 profesionālajām izglītības iestādēm. Jēkabpils Agrobiznesa koledžu tajā pārstāvēja [...]

Pieteikšanās nodarbināto personu izglītības programmām!

Aicinām nodarbinātas personas vecumā no 25 gadiem pieteikties apmācībām (programmām) Jēkabpils Agrobiznesa koledžā  - šeit  Eiropas Sociālā fonda projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros (līdzmaksājums tikai 10%).  Informācija par apmācību norisi: šeit

Koledžas absolventu Izlaidums 2019 !

No šī brīža izvēle dota - ceļš, pa kuru pretī savam liktenim iet, vienīgi pašu varā, savas dzīves galotnes rotāt vai arī gājumu tukšu vēju savītā mezglā siet. No šī brīža izvēle brīva savas debesis cerību saullēktiem vērt, atsaukties gaismai, lai saulē starotu dzīve, zelta graudus nākotnes apcirkņos bērt!

"Multimediju dizaina" 2.m kursa foto prakse Gārsenē

No 2019.gada 5.jūnija līdz 6.jūnijam "Multimediju dizaina" 2.m kursam notika foto prakse Gārsenē. Prakses jeb plenēra laikā audzēkņiem tika doti vairāki uzdevumi, kurus varēja izpildīt izmantojot vietas un laika specifiku. Izmantojot dienas, vakara un rītausmas dažādos apgaismojumus audzēkņiem bija jāorganizē fotosesija brīvā dabā, kā arī foto reportāža. Pateicoties krāšņajai un daudzpusīgajai videi un labvēlīgiem laikapstākļiem rezultāts izdevās daudzveidīgs un intere [...]

Metodiskā darba pieredzes apmaiņas sanāksme Valmieras tehnikumā

2019.gada 14.jūnijā  direktores vietniece IT un tālmācības jomā Ilze Dubova, izglītības metodiķe Ingrīda Mārāne un skolotājs Raitis Kurms viesojās Valmieras tehnikumā, lai iegūtu pieredzi par metodisko darbu IP “Telemehānika un loģistika” " kvalifikācijas "Loģistikas darbinieks"  ieviešanā. Sanāksmes mērķis bija iepazīties ar Valmieras tehnikuma materiāltehnisko bāzi, metodiskajiem materiāliem un mācību procesa organizāciju loģistikas darbinieka kvalif [...]

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības nodaļas IZLAIDUMS 2019

29. jūnijs koledžā bija svētku diena un reizē noslēguma pasākums kādam svarīgam procesam. Katrs akadēmiskais gads Jēkabpils Agrobiznesa koledžā noslēdzas ar kvalifikācijas darbu aizstāvēšanu un mēs varam lepoties ar rezultātiem: * programma „Datortīklu un datorsistēmu administrēšana” – vidējais vērtējums 8 balles 10 balles – izcili ieguva:  Anastasija Jermakova, Indars Lejiņš. 9 balles – teicami ieguva: Gints Visnops. * programma &bdqu [...]

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas dalība Erasmus+ projektā

Jēkabpils Agrobiznesa koledžā nupat tika īstenots Erasmus+ profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu un personāla mobilitātes projektā “ES mobilitātes palielināšana Jēkabpils Agrobiznesa koledžā”. Projekta ietvaros tika īstenotas audzēkņu kvalifikācijas prakses un personāla pieredzes apmaiņas braucieni Spānijas pilsētās Barselonā un Malagā, kā arī Maltas Republikā. Personāla pieredzes apmaiņas braucieni norisinājās pie uzņemošajām organizācijām un sadarbības partneriem. [...]

Nodarbības sākušās!

Jēkabpils Agrobiznesa koledžā ir uzsākta neformālās izglītības 36 stundu programmas “Datu analīze un pārskatu sagatavošana” īstenošana - Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Grupas dalībnieki ir saņēmu&s [...]

Ievads studijās nepilna laika studējošajiem!

Nepilna laika studējošie šī akadēmiskā gada pirmajā darba dienā 7.09.2019. tikās Imatrikulācijas pasākumā, lai kopīgi uzsāktu jauno darba cēlienu, lai atbalstītu pirmo kursu studējošos, kā arī suminātu nepilna laika studiju “TOP – 5” laureātus (iepriekšējā akadēmiskā gada rezultāti). Klātesošos ar dziesmu sveica profesionālās vidējās izglītības nodaļas pārstāve Paula  Elīza Vasiļjeva un fotogrāfa pienākumus veica Agnija Ignatjeva! “ [...]

Adaptācijas pasākumi pirmo kursu audzēkņiem

Jaunais mācību gads Jēkabpils Agrobiznesa koledžā sācies ar pirmo kursu adaptācijas pasākumiem. No 02. – 06. 09. 2019. profesionālās vidējās izglītības pirmo kursu audzēkņi iepazinās ar skolas vidi, tikās ar skolas vadību, tika informēti par centralizēto eksāmenu norisi, stipendiju piešķiršanas kārtību, atrodamo informāciju koledžas mājas lapā, mācību sociālo tīklu “Mykoob”. Profesionālo priekšmetu skolotāji iepazīstināja ar izvēlētās profesijas specifiku u [...]

Tikšanās ar jaunsargu instruktoru un Valsts aizsardzības mācības pedagogu

09.09.2019. audzināšanas stundās 1. loģistikas kursa audzēkņi tikās ar Jaunsardzes centra  2. novada  jaunsargu instruktoru Normundu Pastaru. Normunds Pastars jaunajiem loģistikas darbiniekiem 2. kursā mācīs arī Valsts aizsardzības mācību. Tikšanās laikā jaunieši tika aicināti aktīvi un saturīgi pavadīt savu brīvo laiku, iesaistoties jaunsardzē, piedaloties jaunsargu nometnēs un dažādās ikdienas aktivitātēs. Dažas aktivitātes un izglītojošās spēles tika izsp [...]

Tev ir biznesa ideja un  drosme par to runāt!

Paldies  par drosmi un atsaucību piedalīties biznesa ideju konkursā “Ideju kauss 2019” - Viktorijai Počai (4.g.), Katrīnai Misjukai (4.g). Meitenes, jūsu ideja bija viena no 227 idejām, pietrūka tikai mazliet, lai to attīstītu tālāk, jo konkurence starp idejām šogad bija sevišķi spraiga.  Skolotāja Solvita Kozlovska .

Koledžas komanda Olimpiskajā dienā Jēkabpilī!

20.septembrī visā Latvijā norisinājās Olimpiskās dienas pasākumi. Koledžas jaunieši kopā ar citu Jēkabpils skolu audzēkņiem  pilsētas stadionā piedalījās kopējā rīta vingrošanā, pēc tam risināja viktorīnas jautājumus, un  kopā ar Jēkabpils sportistu talismanu Lūsi devās skrējienā, kā arī demonstrēja mājās sagatavotos vingrojumus. Visu skolu komandas saņēma Starptautiskās Olimpiskās komitejas 2019.gada sertifikātu, kas apliecina dalību Olimpiskās dienas pasākumā, [...]

AMI sporta kluba 30. sporta spēles

Šī gada 19. septembrī ar vieglatlētikas sacensībām Vecbebru stadionā tika atklātas AMI sporta kluba 30. sporta spēles. Labus rezultātus uzrādīja Jēkabpils Agrobiznesa koledžas audzēkņi. Par sacensību uzvarētāju 800 m distancē kļuva 1k kursa auzdzēkne Rebeka Zekante. Abas stafešu komandas 4x100 m skrējienā izcīnīja piektās vietas. Kopvērtējumā jaunietes izcīnīja 4.vietu, bet jaunieši 10.vietu.                     &nb [...]

Paldies, MANS SKOLOTĀJ!

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA)  27.09.2019. noritēja pedagogiem veltīts pasākums akcijas „Mans skolotājs/-a” ietvaros. RTA 1.kursu studenti, kuri uzsākuši studijas, ir nominējuši savus labākos skolotājus no savām iepriekšējām mācību iestādēm, un RTA šiem pedagogiem pateica īpašu paldies. Skanēja ne tikai paldies vārdi par ieguldīto darbu, bet arī  bērnu rokgrupas „Žvūrgzdyni” sagatavotie priekšnesumi. Pasākumā tika [...]

Mācību ekskursija uz Cēsīm

2019.gada 1.oktobrī notika mācību ekskursija uz Cēsīm, kurā piedalījās 1.d un 2.d kursu audzēkņi. Tā tika organizēta sadarbībā ar mācību priekšmeta Vēsture skolotāju Silviju Strušeli un kursu audzinātāju Gunti Vaivodu.   Apmeklējām Cēsu pili, kur piedalījāmies interaktīvajā ekskursijā “Cēsu pils laikmetu griežos”. Tika apmeklēts Āraišu pils arheoloģiskais parks, kur iepazināmies ar  Latvijas Valsts mežu piedāvāto ekspozīciju par tēmu “Viss par un [...]

Erasmus+ mobilitāte augstākās izglītības sektorā

Jau piekto gadu Jēkabpils Agrobiznesa koledža īsteno Erasmus+ mobilitātes augstākās izglītības sektorā. Studenti labprāt izmanto iespēju praktizēties ārvalstu uzņēmumos, pilnveidojot savas prasmes un zināšanas, kā arī lektori dodas pieredzes apmaiņas braucienos. Iegūstot labu sadarbības partneri, jau vairākus gadus Jēkabpils Agrobiznesa koledžas studenti dodas praksē uz viesnīcām Spānijā. Jau otro gadu pēc kārtas, viesnīcā Aqua Hotel Montague Suites devās strādāt studiju programmas &ldquo [...]

Reģionālais seminārs darba vidē balstītu (DVB) mācību jomā „Reģionālā sadarbība DVB mācību atbalstam”.

2019.gada 2.oktobrī Jēkabpils Agrobiznesa koledžā notika Izglītības un zinātnes ministrijas  organizētais reģionālais seminārs darba vidē balstītu (DVB) mācību jomā „Reģionālā sadarbība DVB mācību atbalstam”. Tas notika ES Erasmus+ programmas  projekta „Jaunu pieeju izmēģināšana prakšu vadītājiem skolās un uzņēmumos darba vidē balstītās mācībās (TTT4WBL)” ietvaros sadarbībā ar Jēkabpils Agrobiznesa koledžu un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības k [...]

Rudens kross

Ar rudens krosa sacensībām š.g. 25.septembrī Mežaparka trasēs sākās Jēkabpils pilsētas un Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadu skolu sporta spēles 2019./2020. m.g. Labus rezultātus sasniedza Jēkabpils Agrobiznesa koledžas audzēkņi. 1.k kursa audzēkne Rebeka Zekante 1000 m distancē izcīnīja 3.vietu. Jauniešu konkurencē 3.vietu  2000 m distancē izcīnīja 1.l kursa audzēknis Kristers Lācis.  Komandu vērtējumā kopā ar Megiju Pulksteni 2.k kurss un [...]

Iepazīstam Jēkabpils biznesa inkubatora piedāvātās iespējas

Kā vienkāršu ideju padarīt par veiksmīgu biznesu?  Par to mums pastāstīja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Jēkabpils biznesa inkubatora vecākā projektu vadītāja Zigrīda Mikāne. Biznesa inkubators ir kolosāla vieta savas idejas realizēšanai un milzīgas pieredzes gūšanai. 4.p un 4.d kurss kopā ar skolotāju Solvitu Kozlovsku mācību priekšmetā “Komercdarbības pamati” devās jaunas informācijas un zināšanu meklējumos [...]

Iesvētības dienesta viesnīcā

2019.gada 2.oktobrī Dienesta viesnīcā norisinājās ikgadējās pirmo kursu iesvētības, kur katrs jaunais iemītnieks apliecināja savas spējas pielāgoties iekšējās kārtības noteikumiem un dažādiem pārbaudījumiem. Pirmkursnieki sadalījās komandās un devās uz saviem posteņiem (stāviem), kur viņus sagaidīja pārbaudījumi, kuriem ne visi bija gatavi iet cauri. Kad komandas atgriezās pavisam netīras, bija iesvētību zvērests, kurā bija minēti noteikumi, lai dienesta viesnīcā veicinātu savstarpējo cie [...]

Koledžā pētniecība rit pilnā sparā!

Arī šī akadēmiskā gada sākumā studenti  pilnveido prasmi veikt lietišķos pētījumus. Studējošie jau ir izvēlējušies  pētījuma tēmas un konsultantus un strādā pie pētījuma īstenošanas. Šogad Jēkabpils Agrobiznesa koledžas (turpmāk - Koledža) studiju daļa ir saņēmusi divus pētījumu pasūtījumus - no SIA “Biofarma” un Koledžas administrācijas. Tikšanās nodarbībā ar studējošajiem Koledžas direktore izklāstīja pieteiktā pētīj [...]

AMI sporta kluba 30.sporta spēļu sacensības galda tenisā

Daugavpils tirdzniecības profesionālajā vidusskolā šī gada 10. oktobrī notika AMI sporta kluba 30.sporta spēļu sacensības galda tenisā jaunietēm un jauniešiem. Labus rezultātus sasniedza Jēkabpils Agrobiznesa koledžas jaunietes, kuras izcīnīja četras uzvaras un 1.vietu un iespēju piedalīties finālsacensībās Rīgā. Komandā spēlēja Liāna Grjaznova 1m kurss, Viktorija Pavlovska 2g kurss, Diāna Kudrjavceva 4m kurss un Evita Murinska V3 grupa. Apsveicam jaunietes ar sasniegtajiem rezultā [...]

Zemgales reģiona  reklāmas konkurss  “Radošā Zemgale" 

Paldies, 4.m kursa audzēkņiem :  Bērziņai Annijai Cakulei Patrīcijai Marfai Dišleram Rihardam Kudrjavcevai Diānai Lagunam Rolandam Pikaļovai Ērikai Upeniecei Rēzijai Līnai Vinogradovai Vanessai Samantai  par atsaucību un dalību Zemgales reģiona  reklāmas konkursā “Radošā Zemgale". Īpašs prieks par Patrīcijas Marfas Cakules un Rolanda Laguna iegūto 1.vietu, izveidojot logotipu, kas atspoguļotu nodibinājuma „Jāņa Bisenieka fonds” [...]

AMI sporta kluba 30.sporta spēļu finālsacensības galda tenisā

2019. gada 16. oktobrī Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notika AMI sporta kluba 30.sporta spēļu finālsacensības galda tenisā jaunietēm.  Labus rezultātus sasniedza Jēkabpils Agrobiznesa koledžas audzēknes, kuras astoņu komandu konkurencē izcīnīja godalgoto 2.vietu! Komandā spēlēja - Liāna Grjaznova 1m kurss, Viktorija Pavlovska 2g kurss un Diāna Kudrjavceva 4m kurss.                               [...]

Vieslekcija 1.g kursam par Strūves Ģeodēzisko loku

15.oktobrī Jēkabpils Agrobiznesa koledžā viesojās trīs lektores no Jēkabpils Vēstures muzeja, kuras stāstīja par Strūves Ģeodēzisko loku 1.grāmatvedības kursam.  "Vēsturiskās otrdienas" trešais pasākums par Strūves Ģeodēzisko loku  notika Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta ENI-LLB-1-108 "Nemateriālās kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas, pieejamības un attīstības veicināšanas, uzlabojot kultūr [...]

Mācību ekskursija uz Ogri

2019.gada 16. oktobrī 4.g un 3.g kursu audzēknes devās mācību ekskursijā uz Ogri, apmeklējot Ogres biznesa inkubatoru, uzņēmumu “Manas garšas” un Ogres Zilos kalnus. Ekskursijas mērķis bija saistīt teorētiski apgūtās zināšanas ar to praktisko pielietojumu dzīvē. Biznesa inkubators pārsteidza ar daudzveidīgo inovatīvo ideju klāstu, kas tiek īstenotas uzņēmumos, kuros darbojas jaunie uzņēmēji, pārvēršot savus sapņus par īstenību. “Manas garšas” p [...]

Ekskursija uz Siguldu

Šajā rudenī 2.m kursa audzēkņi devās mācību ekskursijā uz Siguldu, lai papildinātu savas zināšanas informātikā, produktu dizaina vēsturē, kā arī visai ekskursijai cauri vijās sportiskas aktivitātes. Pirmais galamērķis bija “Datoru muzejs”, kurā apskatāmi 400 dažādi eksponāti – vecākais no 1977. gada. Audzēkņi ar interesi aplūkoja pagājušā gadsimta  datorus, tehniku, ar kādu strādāja viņu vecāki un vecvecāki. Kā stāstīja muzeja īpašnieks Mihails, [...]

Studentu dalība Interreg Latvijas - Lietuvas projektā “CREAzone 2.0” CREAzone

  Jēkabpils Agrobiznesa koledžas audzēkņi un studenti piedalās Interreg Latvijas - Lietuvas projektā “CREAzone 2.0” CREAzone – tas ir unikāls jauniešu uzņēmējdarbības projekts, kura mērķis palīdzēt jauniešiem apvienot uzņēmējdarbības modeļus un radošumu organiskos, jaunos un daudzsološos uzņēmumos. Projekta CREAzone sapratnē uzņēmējdarbības pamatā ir jauniešu attieksme, prasmes un zināšanas, kas dod viņiem iespēju noteikt uzņēmējda [...]

Mana zeme ir manas debesis, manas debesis ir mana zeme. Mēs visi – viduspunktā!

“Manā ziņā ir iet pretim apvāršņa malai, raugoties, lai iešana ir jēgas un skaistuma pilna. Manā ziņā ir mīlēt, sildīt, pieskarties, svinēt, noliegt, bagātināt, dot un neaizmirst to, ka es eju caur savu zemi. Caur tieši savu zemi, saucot to par savām mājām. Mana zeme ir manas debesis, manas debesis ir mana zeme. Mēs visi – viduspunktā”. (M.Laukmane) No 11. – 15.novembrim Vēstures stundas "Mana un Tava Latvija". Piedalās 1.g, 1.k, 1.m, 1p., 1 [...]

V pasaules diktāts latviešu valodā uzrakstīts.

Jubilejas jeb V pasaules diktātā latviešu valodā, kas norisinājās 2019. gada 9. novembrī (Jēkabpilī interesentus uzņēma Jēkabpils Agrobiznesa koledža), tiešsaistē un klātienē kopā piedalījās 2054 dalībnieki! Diktāts ir noslēdzies! Punkts. Mēs to izdarījām un ceram, ka mūsu rezultāti būs augsti! Īpaša pateicība – Aigai Sležei (Jēkabpils) par atsaucību un izcilu diktāta nolasīšanu mums visiem! Liels paldies maniem kolēģiem, jauniešiem par projekta organizāc [...]

Dalība Latvijas Brīvo Arodbiedrību savienības konkursā “Profs 2019”.

Latvijas Brīvo Arodbiedrību savienība organizēja konkursu “Profs 2019”. Vidzemes reģionālais pusfināls notika 2019.gada 11.novembrī, Smiltenes tehnikumā, kurā Jēkabpils Agrobiznesa koledžas komanda ieguva 1.vietu, iegūstot tiesības startēt konkursa finālā Rīgā. Komandu veidoja: 3.g kurss - Elizabete Reiņikova, Evita Reiņikova, Signe Šūmakere, Viktorija Rožkova,  3.k kurss- Viktorija Vīksna, 3.p kurss - Emīls Jūlijs Sīmanis, kā arī 4.m kurss - Rolands L [...]

LATVIJAI 101

            Jēkabpils Agrobiznesa koledžas saime 14.novembrī Jēkabpils Tautas namā svin mūsu Latvijas 101.gadadienu! Pagalms tūkstošiem šķindošu lapu saktiņu aprakstīts. Rudens darbi pabeigti. Apvērstā zeme mierīgi elpo. Pavisam drīz sniegs uz tās rakstīs dzeju, pēc tam savas notis – saule. Ir laiks pateikt tev, Latvija, paldies. Par to, ka tu arvien te paliec, kamēr mēs nākam un ejam. Ka tevi var pirkt un pārdot, [...]

Seminārs dabaszinātņu skolotājiem

2019. gada 13. novembrī sadarbībā ar Rīgas Valsts tehnikumu notika dabaszinātņu skolotāju seminārs, kurā piedalījās 12 skolotāji no koledžas, Jēkabpils Valsts ģimnāzijas, Salas vidusskolas, Jēkabpils pamatskolas un Jēkabpils 3. vidusskolas. Semināra lektore Sandra Bidzāne (RTV projektu nodaļas vadītāja) iepazīstināja ar RVT projektiem, Uldis Heidirgers (RTV fiziķis) dalījās pieredzē, kā mācību stundās veidot un vērtēt radošus uzdevumus un Madara Pētersone (RTV metodiķe) iepazīstināja ar t [...]

DV pasākums Pēc Helovīna diskotēka

2019.gada 13. novembrī dienesta viesnīcā norisinājās pasākums “Pēc Helovīna diskotēka’’, kuru rīkoja DV pašpārvalde. Diskotēka mijās kopā ar dažādām jautrām spēlēm, par kurām bija sagatavojuši Kristaps un Ketrīna. Uz pasākumu ikviens tika aicināts ierasties kādā telā. Kā jau visus gadus tika rīkots foto stūrītis. Pasākumā tika apbalvoti labākie un atraktīvākie.

Studentu izbraukuma nodarbība

2019.gada 27.novembrī studiju programmas "Grāmatvedība un finanses" A2.g grupas studentes devās uz Rīgu, lai piedalītos sabiedrības "Tilde" rīkotajā grāmatvežu seminārā. Izbraukuma nodarbības mērķis bija veicināt studentu interesi par turpmākās pašizglītošanās iespējām, dodot iespēju piedalīties konferences veida seminārā un klātienē redzēt un dzirdēt Finanšu ministrijas un VID amatpersonu stāstījumu par aktualitātēm nozarē, kā arī satikt grāmatvedības pr [...]

Mobilitāšu īstenošana Jēkabpils Agrobiznesa koledžā

  Sākusies pieteikšanās Erasmus+ programmas pamatdarbības (KA1) personu mobilitātes mācību nolūkos profesionālās izglītības sektorā projektā “Mobilitāšu īstenošana Jēkabpils Agrobiznesa koledžā”, projekta Nr. 2019-1-LV01-KA116-060170 Konkursā 3  nedēļu kvalifikācijas prakses veikšanai uzņēmumos Spānijas, Maltas un Itālijas uzņēmumos tiek aicināti pieteikties Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 4.kursu audzēkņi: * Izglītības programma “Grāma [...]

Pašpārvalžu tikšanās ar direktori Ritu Poli

2019.gada 30.novembrī notika koledžas audzēkņu un studējošo pašpārvalžu tikšanās ar direktori Ritu Poli. Tikšanās sākumā direktore informēja par šobrīd aktuālāko koledžas darbībā un attīstībā, uzsvēra pašpārvalžu darbības nozīmīgumu un pateicās par jau paveiktajiem darbiem. Uzrunājot jauniešus, direktore uzsvēra arī to, cik liela nozīme ir jauniešu iniciatīvai, spējai uzņemties atbildību, iesākto darbu novešanai līdz galam un notikum [...]

Atvērto durvju dienas 2018

Atvērto durvju dienu apmeklētāji iepazina Jēkabpils Agrobiznesa koledžas sniegtās iespējas studentiem, studiju procesu un darba ritmu!

Valentīndiena 2018

14.februāris Jēkabpils Agrobiznesa koledžas dienesta viesnīcā tika aizvadīts visai romantiskā gaisotnē.

Administrācija

Ilze Dubova

Ilze Dubova
Direktores vietniece IT un tālmācības jomā

+371 26389082
Jēkabpils Agrobiznesa koledžā strādā kopš 2013.gada septembra. Darba gaitas koledžā uzsāka kā profesionālo mācību priekšmetu pedagogs IT jomā, bet no 2017.gada septembra ir direktores vietniece IT un tālmācības jomā. Amata pienākumos ietilpst plānot IT un IKT stratēģiju skolā, organizēt IKT darbu skolā, skolas tēla veidošana – mājas lapa, sociālie tīkli, veikt metodisko darbu – skolas darbinieku izglītošana IKT jomā, kolektīva iesaistīšana IKT projektos.2011.gadā Latvijas Lauksaimniecības univer [...]
ilze.dubova@jak.lv

COMPONENT_CONTACTS_SEARCH_MORE Administrācija

Rita Pole

Rita Pole
Direktore

+371 29476078
Mēs nevaram atrisināt rītdienas problēmas, izmantojot tās pašas prasmes un zināšanas, kuras mums bija, kad tās radījām  Izglītība šodien ir katra indivīda, tautas, valsts un pat civilizācijas izdzīvošanas līdzeklis. „ Būtiskākais izglītības un profesionālās izglītības pamatmērķis ir personības attīstība, sekmīga integrēšanās Eiropas sabiedrībā caur kopīgu vērtību un attieksmju veidošanu, caur kultūras mantojuma apgūšanu un savas pašpaļāvības veidošanu Mūžmācīšanās sistēmā, cilvēki izie [...]
rita.pole@jak.lv

Ilze Dubova

Ilze Dubova
Direktores vietniece IT un tālmācības jomā

+371 26389082
Jēkabpils Agrobiznesa koledžā strādā kopš 2013.gada septembra. Darba gaitas koledžā uzsāka kā profesionālo mācību priekšmetu pedagogs IT jomā, bet no 2017.gada septembra ir direktores vietniece IT un tālmācības jomā. Amata pienākumos ietilpst plānot IT un IKT stratēģiju skolā, organizēt IKT darbu skolā, skolas tēla veidošana – mājas lapa, sociālie tīkli, veikt metodisko darbu – skolas darbinieku izglītošana IKT jomā, kolektīva iesaistīšana IKT projektos.2011.gadā Latvijas Lauksaimniecības univer [...]
ilze.dubova@jak.lv

Agrita Landzāne

Agrita Landzāne
Projektu vadītāja

+371 27721772
Jēkabpils Agrobiznesa koledžā strādā kopš 2014.gada februāra. Darba gaitas koledžā uzsāka sabiedrisko attiecību speciālista amatā, bet no 2017.gada jūlija projektu vadītājas amatā. Amata pienākumos ir projektu pieteikumu sagatavošana, projektu īstenošana, projekta komandas organizēšana un vadīšana, projektu pārraudzība, projekta starpatskaišu un gala atskaišu sagatavošana, administrāciju un dokumentēšanas vadība.2012.gadā Baltijas Starptautiskā akadēmijā iegūts profesionālais maģistra grāds [...]
agrita.landzane@jak.lv

Jurijs Zamarajevs

Jurijs Zamarajevs
IT katedras vadītājs

+371 26078232
Jēkabpils Agrobiznesa koledžā strādā kopš 2009.gada septembra. Darba gaitas koledžā uzsāka kā vispārējās izglītības pedagogs, bet no 2018.gada oktobra ir  IT katedras vadītājs.Amata pienākumos ir organizēt un vadīt koledžā Informācijas tehnoloģiju katedras darbu pilna un nepilna laika studijās. 2011.gadā Daugavpils Universitātē, Izglītības un vadības fakultātē, Izglītības darba vadības apakšnozarē iegūts akadēmiskais maģistra grāds pedagoģijā (mg.paed.). 
jurijs.zamarajevs@jak.lv

Anna Aleksejeva

Anna Aleksejeva
Struktūrvienības vadītāja saimniecības darbā

+371 28314322
Jēkabpils Agrobiznesa koledžā strādā kopš 2002.gada septembra – saimniecības struktūrvienības vadītāja un darba aizsardzības speciālists. Vieslektors profesionālās augstākās izglītības programmās studiju daļā. Amata pienākumos  organizēt un vadīt saimniecisko darbu un darba aizsardzības sistēmu koledžā. 2011.gadā Daugavpils Universitātē iegūta profesionālās izglītības skolotāja kvalifikācija. 2016.gadā Latvijas Lauksaimniecības universitātē iegūta darba aizsardzības vecākā speciālista kvali [...]
anna.aleksejeva@jak.lv

Ināra Upeniece

Ināra Upeniece
Direktores vietniece studiju un tālākizglītības jomā

+371 27876977
Direktores vietniece studiju un tālākizglītības jomā kopš 2017./2018. akadēmiskā gada. Absolvējusi Latvijas Valsts universitātes filoloģijas fakultāti. Studijas Daugavpils Pedagoģiskās universitātes humanitārās fakultātes maģistrantūrā.Ilgstoša pieredze administratīvajā darbā vispārējā izglītībā un pašvaldības darbā; karjeras konsultanta, jaunatnes lietu speciālista darba pieredze. Brīvprātīgais darbs nevalstiskajā sektorā.
inara.upeniece@jak.lv

Inguna Pastare

Inguna Pastare
Direktora vietniece profesionālās vidējās izglītības nodaļā

+371 26403047
Jēkabpils Agrobiznesa koledžā strādā kopš 2005. gada septembra. Darba gaitas koledžā uzsāka kā lektore studiju kursā “Matemātika”, no 2005. gada 1. decembra tika pieņemta darbā kā studiju daļas vadītāja, papildus veicot pedagoga darbu, mācot informātikas un matemātikas mācību priekšmetus.No 2006. gada 28. augusta līdz 2011. gada 1. jūlijam veic izglītības procesa koordinācijas struktūrvienības vadītāja pienākumus, papildus no 2009.gada 1. septembra līdz 31. decembrim izglītības metodiķa pienākum [...]
inguna.pastare@jak.lv

Zane Ozola

Zane Ozola
Direktora vietniece audzināšanas jomā

+37126012310
2015.gada augustā Jēkabpils Agrobiznesa koledžas kolektīvam pievienojās kā dienesta viesnīcas vadītāja. Uzsākot 2017./2018.mācību gadu, sāka veikt IP „Multimediju dizains” metodiķa pienākumus, bet ar 2018.gada 1.septembri ir direktores vietniece audzināšanas jomā.2004.gadā absolvējusi Jēkabpils Agrobiznesa koledžas IP „Grāmatvedība”, 2009.gadā Ekonomikas un kultūras augstskolā iegūts profesionālais bakalaura grāds kultūras vadībā. 2017.gadā iegūts Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmij [...]
zane.ozola@jak.lv

Administrācija

Agrita Landzāne

Agrita Landzāne
Projektu vadītāja

+371 27721772
Jēkabpils Agrobiznesa koledžā strādā kopš 2014.gada februāra. Darba gaitas koledžā uzsāka sabiedrisko attiecību speciālista amatā, bet no 2017.gada jūlija projektu vadītājas amatā. Amata pienākumos ir projektu pieteikumu sagatavošana, projektu īstenošana, projekta komandas organizēšana un vadīšana, projektu pārraudzība, projekta starpatskaišu un gala atskaišu sagatavošana, administrāciju un dokumentēšanas vadība.2012.gadā Baltijas Starptautiskā akadēmijā iegūts profesionālais maģistra grāds [...]
agrita.landzane@jak.lv

COMPONENT_CONTACTS_SEARCH_MORE Administrācija

Rita Pole

Rita Pole
Direktore

+371 29476078
Mēs nevaram atrisināt rītdienas problēmas, izmantojot tās pašas prasmes un zināšanas, kuras mums bija, kad tās radījām  Izglītība šodien ir katra indivīda, tautas, valsts un pat civilizācijas izdzīvošanas līdzeklis. „ Būtiskākais izglītības un profesionālās izglītības pamatmērķis ir personības attīstība, sekmīga integrēšanās Eiropas sabiedrībā caur kopīgu vērtību un attieksmju veidošanu, caur kultūras mantojuma apgūšanu un savas pašpaļāvības veidošanu Mūžmācīšanās sistēmā, cilvēki izie [...]
rita.pole@jak.lv

Ilze Dubova

Ilze Dubova
Direktores vietniece IT un tālmācības jomā

+371 26389082
Jēkabpils Agrobiznesa koledžā strādā kopš 2013.gada septembra. Darba gaitas koledžā uzsāka kā profesionālo mācību priekšmetu pedagogs IT jomā, bet no 2017.gada septembra ir direktores vietniece IT un tālmācības jomā. Amata pienākumos ietilpst plānot IT un IKT stratēģiju skolā, organizēt IKT darbu skolā, skolas tēla veidošana – mājas lapa, sociālie tīkli, veikt metodisko darbu – skolas darbinieku izglītošana IKT jomā, kolektīva iesaistīšana IKT projektos.2011.gadā Latvijas Lauksaimniecības univer [...]
ilze.dubova@jak.lv

Agrita Landzāne

Agrita Landzāne
Projektu vadītāja

+371 27721772
Jēkabpils Agrobiznesa koledžā strādā kopš 2014.gada februāra. Darba gaitas koledžā uzsāka sabiedrisko attiecību speciālista amatā, bet no 2017.gada jūlija projektu vadītājas amatā. Amata pienākumos ir projektu pieteikumu sagatavošana, projektu īstenošana, projekta komandas organizēšana un vadīšana, projektu pārraudzība, projekta starpatskaišu un gala atskaišu sagatavošana, administrāciju un dokumentēšanas vadība.2012.gadā Baltijas Starptautiskā akadēmijā iegūts profesionālais maģistra grāds [...]
agrita.landzane@jak.lv

Jurijs Zamarajevs

Jurijs Zamarajevs
IT katedras vadītājs

+371 26078232
Jēkabpils Agrobiznesa koledžā strādā kopš 2009.gada septembra. Darba gaitas koledžā uzsāka kā vispārējās izglītības pedagogs, bet no 2018.gada oktobra ir  IT katedras vadītājs.Amata pienākumos ir organizēt un vadīt koledžā Informācijas tehnoloģiju katedras darbu pilna un nepilna laika studijās. 2011.gadā Daugavpils Universitātē, Izglītības un vadības fakultātē, Izglītības darba vadības apakšnozarē iegūts akadēmiskais maģistra grāds pedagoģijā (mg.paed.). 
jurijs.zamarajevs@jak.lv

Anna Aleksejeva

Anna Aleksejeva
Struktūrvienības vadītāja saimniecības darbā

+371 28314322
Jēkabpils Agrobiznesa koledžā strādā kopš 2002.gada septembra – saimniecības struktūrvienības vadītāja un darba aizsardzības speciālists. Vieslektors profesionālās augstākās izglītības programmās studiju daļā. Amata pienākumos  organizēt un vadīt saimniecisko darbu un darba aizsardzības sistēmu koledžā. 2011.gadā Daugavpils Universitātē iegūta profesionālās izglītības skolotāja kvalifikācija. 2016.gadā Latvijas Lauksaimniecības universitātē iegūta darba aizsardzības vecākā speciālista kvali [...]
anna.aleksejeva@jak.lv

Ināra Upeniece

Ināra Upeniece
Direktores vietniece studiju un tālākizglītības jomā

+371 27876977
Direktores vietniece studiju un tālākizglītības jomā kopš 2017./2018. akadēmiskā gada. Absolvējusi Latvijas Valsts universitātes filoloģijas fakultāti. Studijas Daugavpils Pedagoģiskās universitātes humanitārās fakultātes maģistrantūrā.Ilgstoša pieredze administratīvajā darbā vispārējā izglītībā un pašvaldības darbā; karjeras konsultanta, jaunatnes lietu speciālista darba pieredze. Brīvprātīgais darbs nevalstiskajā sektorā.
inara.upeniece@jak.lv

Inguna Pastare

Inguna Pastare
Direktora vietniece profesionālās vidējās izglītības nodaļā

+371 26403047
Jēkabpils Agrobiznesa koledžā strādā kopš 2005. gada septembra. Darba gaitas koledžā uzsāka kā lektore studiju kursā “Matemātika”, no 2005. gada 1. decembra tika pieņemta darbā kā studiju daļas vadītāja, papildus veicot pedagoga darbu, mācot informātikas un matemātikas mācību priekšmetus.No 2006. gada 28. augusta līdz 2011. gada 1. jūlijam veic izglītības procesa koordinācijas struktūrvienības vadītāja pienākumus, papildus no 2009.gada 1. septembra līdz 31. decembrim izglītības metodiķa pienākum [...]
inguna.pastare@jak.lv

Zane Ozola

Zane Ozola
Direktora vietniece audzināšanas jomā

+37126012310
2015.gada augustā Jēkabpils Agrobiznesa koledžas kolektīvam pievienojās kā dienesta viesnīcas vadītāja. Uzsākot 2017./2018.mācību gadu, sāka veikt IP „Multimediju dizains” metodiķa pienākumus, bet ar 2018.gada 1.septembri ir direktores vietniece audzināšanas jomā.2004.gadā absolvējusi Jēkabpils Agrobiznesa koledžas IP „Grāmatvedība”, 2009.gadā Ekonomikas un kultūras augstskolā iegūts profesionālais bakalaura grāds kultūras vadībā. 2017.gadā iegūts Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmij [...]
zane.ozola@jak.lv

Administrācija

Jurijs Zamarajevs

Jurijs Zamarajevs
IT katedras vadītājs

+371 26078232
Jēkabpils Agrobiznesa koledžā strādā kopš 2009.gada septembra. Darba gaitas koledžā uzsāka kā vispārējās izglītības pedagogs, bet no 2018.gada oktobra ir  IT katedras vadītājs.Amata pienākumos ir organizēt un vadīt koledžā Informācijas tehnoloģiju katedras darbu pilna un nepilna laika studijās. 2011.gadā Daugavpils Universitātē, Izglītības un vadības fakultātē, Izglītības darba vadības apakšnozarē iegūts akadēmiskais maģistra grāds pedagoģijā (mg.paed.). 
jurijs.zamarajevs@jak.lv

COMPONENT_CONTACTS_SEARCH_MORE Administrācija

Rita Pole

Rita Pole
Direktore

+371 29476078
Mēs nevaram atrisināt rītdienas problēmas, izmantojot tās pašas prasmes un zināšanas, kuras mums bija, kad tās radījām  Izglītība šodien ir katra indivīda, tautas, valsts un pat civilizācijas izdzīvošanas līdzeklis. „ Būtiskākais izglītības un profesionālās izglītības pamatmērķis ir personības attīstība, sekmīga integrēšanās Eiropas sabiedrībā caur kopīgu vērtību un attieksmju veidošanu, caur kultūras mantojuma apgūšanu un savas pašpaļāvības veidošanu Mūžmācīšanās sistēmā, cilvēki izie [...]
rita.pole@jak.lv

Ilze Dubova

Ilze Dubova
Direktores vietniece IT un tālmācības jomā

+371 26389082
Jēkabpils Agrobiznesa koledžā strādā kopš 2013.gada septembra. Darba gaitas koledžā uzsāka kā profesionālo mācību priekšmetu pedagogs IT jomā, bet no 2017.gada septembra ir direktores vietniece IT un tālmācības jomā. Amata pienākumos ietilpst plānot IT un IKT stratēģiju skolā, organizēt IKT darbu skolā, skolas tēla veidošana – mājas lapa, sociālie tīkli, veikt metodisko darbu – skolas darbinieku izglītošana IKT jomā, kolektīva iesaistīšana IKT projektos.2011.gadā Latvijas Lauksaimniecības univer [...]
ilze.dubova@jak.lv

Agrita Landzāne

Agrita Landzāne
Projektu vadītāja

+371 27721772
Jēkabpils Agrobiznesa koledžā strādā kopš 2014.gada februāra. Darba gaitas koledžā uzsāka sabiedrisko attiecību speciālista amatā, bet no 2017.gada jūlija projektu vadītājas amatā. Amata pienākumos ir projektu pieteikumu sagatavošana, projektu īstenošana, projekta komandas organizēšana un vadīšana, projektu pārraudzība, projekta starpatskaišu un gala atskaišu sagatavošana, administrāciju un dokumentēšanas vadība.2012.gadā Baltijas Starptautiskā akadēmijā iegūts profesionālais maģistra grāds [...]
agrita.landzane@jak.lv

Jurijs Zamarajevs

Jurijs Zamarajevs
IT katedras vadītājs

+371 26078232
Jēkabpils Agrobiznesa koledžā strādā kopš 2009.gada septembra. Darba gaitas koledžā uzsāka kā vispārējās izglītības pedagogs, bet no 2018.gada oktobra ir  IT katedras vadītājs.Amata pienākumos ir organizēt un vadīt koledžā Informācijas tehnoloģiju katedras darbu pilna un nepilna laika studijās. 2011.gadā Daugavpils Universitātē, Izglītības un vadības fakultātē, Izglītības darba vadības apakšnozarē iegūts akadēmiskais maģistra grāds pedagoģijā (mg.paed.). 
jurijs.zamarajevs@jak.lv

Anna Aleksejeva

Anna Aleksejeva
Struktūrvienības vadītāja saimniecības darbā

+371 28314322
Jēkabpils Agrobiznesa koledžā strādā kopš 2002.gada septembra – saimniecības struktūrvienības vadītāja un darba aizsardzības speciālists. Vieslektors profesionālās augstākās izglītības programmās studiju daļā. Amata pienākumos  organizēt un vadīt saimniecisko darbu un darba aizsardzības sistēmu koledžā. 2011.gadā Daugavpils Universitātē iegūta profesionālās izglītības skolotāja kvalifikācija. 2016.gadā Latvijas Lauksaimniecības universitātē iegūta darba aizsardzības vecākā speciālista kvali [...]
anna.aleksejeva@jak.lv

Ināra Upeniece

Ināra Upeniece
Direktores vietniece studiju un tālākizglītības jomā

+371 27876977
Direktores vietniece studiju un tālākizglītības jomā kopš 2017./2018. akadēmiskā gada. Absolvējusi Latvijas Valsts universitātes filoloģijas fakultāti. Studijas Daugavpils Pedagoģiskās universitātes humanitārās fakultātes maģistrantūrā.Ilgstoša pieredze administratīvajā darbā vispārējā izglītībā un pašvaldības darbā; karjeras konsultanta, jaunatnes lietu speciālista darba pieredze. Brīvprātīgais darbs nevalstiskajā sektorā.
inara.upeniece@jak.lv

Inguna Pastare

Inguna Pastare
Direktora vietniece profesionālās vidējās izglītības nodaļā

+371 26403047
Jēkabpils Agrobiznesa koledžā strādā kopš 2005. gada septembra. Darba gaitas koledžā uzsāka kā lektore studiju kursā “Matemātika”, no 2005. gada 1. decembra tika pieņemta darbā kā studiju daļas vadītāja, papildus veicot pedagoga darbu, mācot informātikas un matemātikas mācību priekšmetus.No 2006. gada 28. augusta līdz 2011. gada 1. jūlijam veic izglītības procesa koordinācijas struktūrvienības vadītāja pienākumus, papildus no 2009.gada 1. septembra līdz 31. decembrim izglītības metodiķa pienākum [...]
inguna.pastare@jak.lv

Zane Ozola

Zane Ozola
Direktora vietniece audzināšanas jomā

+37126012310
2015.gada augustā Jēkabpils Agrobiznesa koledžas kolektīvam pievienojās kā dienesta viesnīcas vadītāja. Uzsākot 2017./2018.mācību gadu, sāka veikt IP „Multimediju dizains” metodiķa pienākumus, bet ar 2018.gada 1.septembri ir direktores vietniece audzināšanas jomā.2004.gadā absolvējusi Jēkabpils Agrobiznesa koledžas IP „Grāmatvedība”, 2009.gadā Ekonomikas un kultūras augstskolā iegūts profesionālais bakalaura grāds kultūras vadībā. 2017.gadā iegūts Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmij [...]
zane.ozola@jak.lv

Administrācija

Anna Aleksejeva

Anna Aleksejeva
Struktūrvienības vadītāja saimniecības darbā

+371 28314322
Jēkabpils Agrobiznesa koledžā strādā kopš 2002.gada septembra – saimniecības struktūrvienības vadītāja un darba aizsardzības speciālists. Vieslektors profesionālās augstākās izglītības programmās studiju daļā. Amata pienākumos  organizēt un vadīt saimniecisko darbu un darba aizsardzības sistēmu koledžā. 2011.gadā Daugavpils Universitātē iegūta profesionālās izglītības skolotāja kvalifikācija. 2016.gadā Latvijas Lauksaimniecības universitātē iegūta darba aizsardzības vecākā speciālista kvali [...]
anna.aleksejeva@jak.lv

COMPONENT_CONTACTS_SEARCH_MORE Administrācija

Rita Pole

Rita Pole
Direktore

+371 29476078
Mēs nevaram atrisināt rītdienas problēmas, izmantojot tās pašas prasmes un zināšanas, kuras mums bija, kad tās radījām  Izglītība šodien ir katra indivīda, tautas, valsts un pat civilizācijas izdzīvošanas līdzeklis. „ Būtiskākais izglītības un profesionālās izglītības pamatmērķis ir personības attīstība, sekmīga integrēšanās Eiropas sabiedrībā caur kopīgu vērtību un attieksmju veidošanu, caur kultūras mantojuma apgūšanu un savas pašpaļāvības veidošanu Mūžmācīšanās sistēmā, cilvēki izie [...]
rita.pole@jak.lv

Ilze Dubova

Ilze Dubova
Direktores vietniece IT un tālmācības jomā

+371 26389082
Jēkabpils Agrobiznesa koledžā strādā kopš 2013.gada septembra. Darba gaitas koledžā uzsāka kā profesionālo mācību priekšmetu pedagogs IT jomā, bet no 2017.gada septembra ir direktores vietniece IT un tālmācības jomā. Amata pienākumos ietilpst plānot IT un IKT stratēģiju skolā, organizēt IKT darbu skolā, skolas tēla veidošana – mājas lapa, sociālie tīkli, veikt metodisko darbu – skolas darbinieku izglītošana IKT jomā, kolektīva iesaistīšana IKT projektos.2011.gadā Latvijas Lauksaimniecības univer [...]
ilze.dubova@jak.lv

Agrita Landzāne

Agrita Landzāne
Projektu vadītāja

+371 27721772
Jēkabpils Agrobiznesa koledžā strādā kopš 2014.gada februāra. Darba gaitas koledžā uzsāka sabiedrisko attiecību speciālista amatā, bet no 2017.gada jūlija projektu vadītājas amatā. Amata pienākumos ir projektu pieteikumu sagatavošana, projektu īstenošana, projekta komandas organizēšana un vadīšana, projektu pārraudzība, projekta starpatskaišu un gala atskaišu sagatavošana, administrāciju un dokumentēšanas vadība.2012.gadā Baltijas Starptautiskā akadēmijā iegūts profesionālais maģistra grāds [...]
agrita.landzane@jak.lv

Jurijs Zamarajevs

Jurijs Zamarajevs
IT katedras vadītājs

+371 26078232
Jēkabpils Agrobiznesa koledžā strādā kopš 2009.gada septembra. Darba gaitas koledžā uzsāka kā vispārējās izglītības pedagogs, bet no 2018.gada oktobra ir  IT katedras vadītājs.Amata pienākumos ir organizēt un vadīt koledžā Informācijas tehnoloģiju katedras darbu pilna un nepilna laika studijās. 2011.gadā Daugavpils Universitātē, Izglītības un vadības fakultātē, Izglītības darba vadības apakšnozarē iegūts akadēmiskais maģistra grāds pedagoģijā (mg.paed.). 
jurijs.zamarajevs@jak.lv

Anna Aleksejeva

Anna Aleksejeva
Struktūrvienības vadītāja saimniecības darbā

+371 28314322
Jēkabpils Agrobiznesa koledžā strādā kopš 2002.gada septembra – saimniecības struktūrvienības vadītāja un darba aizsardzības speciālists. Vieslektors profesionālās augstākās izglītības programmās studiju daļā. Amata pienākumos  organizēt un vadīt saimniecisko darbu un darba aizsardzības sistēmu koledžā. 2011.gadā Daugavpils Universitātē iegūta profesionālās izglītības skolotāja kvalifikācija. 2016.gadā Latvijas Lauksaimniecības universitātē iegūta darba aizsardzības vecākā speciālista kvali [...]
anna.aleksejeva@jak.lv

Ināra Upeniece

Ināra Upeniece
Direktores vietniece studiju un tālākizglītības jomā

+371 27876977
Direktores vietniece studiju un tālākizglītības jomā kopš 2017./2018. akadēmiskā gada. Absolvējusi Latvijas Valsts universitātes filoloģijas fakultāti. Studijas Daugavpils Pedagoģiskās universitātes humanitārās fakultātes maģistrantūrā.Ilgstoša pieredze administratīvajā darbā vispārējā izglītībā un pašvaldības darbā; karjeras konsultanta, jaunatnes lietu speciālista darba pieredze. Brīvprātīgais darbs nevalstiskajā sektorā.
inara.upeniece@jak.lv

Inguna Pastare

Inguna Pastare
Direktora vietniece profesionālās vidējās izglītības nodaļā

+371 26403047
Jēkabpils Agrobiznesa koledžā strādā kopš 2005. gada septembra. Darba gaitas koledžā uzsāka kā lektore studiju kursā “Matemātika”, no 2005. gada 1. decembra tika pieņemta darbā kā studiju daļas vadītāja, papildus veicot pedagoga darbu, mācot informātikas un matemātikas mācību priekšmetus.No 2006. gada 28. augusta līdz 2011. gada 1. jūlijam veic izglītības procesa koordinācijas struktūrvienības vadītāja pienākumus, papildus no 2009.gada 1. septembra līdz 31. decembrim izglītības metodiķa pienākum [...]
inguna.pastare@jak.lv

Zane Ozola

Zane Ozola
Direktora vietniece audzināšanas jomā

+37126012310
2015.gada augustā Jēkabpils Agrobiznesa koledžas kolektīvam pievienojās kā dienesta viesnīcas vadītāja. Uzsākot 2017./2018.mācību gadu, sāka veikt IP „Multimediju dizains” metodiķa pienākumus, bet ar 2018.gada 1.septembri ir direktores vietniece audzināšanas jomā.2004.gadā absolvējusi Jēkabpils Agrobiznesa koledžas IP „Grāmatvedība”, 2009.gadā Ekonomikas un kultūras augstskolā iegūts profesionālais bakalaura grāds kultūras vadībā. 2017.gadā iegūts Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmij [...]
zane.ozola@jak.lv

Administrācija

Ināra Upeniece

Ināra Upeniece
Direktores vietniece studiju un tālākizglītības jomā

+371 27876977
Direktores vietniece studiju un tālākizglītības jomā kopš 2017./2018. akadēmiskā gada. Absolvējusi Latvijas Valsts universitātes filoloģijas fakultāti. Studijas Daugavpils Pedagoģiskās universitātes humanitārās fakultātes maģistrantūrā.Ilgstoša pieredze administratīvajā darbā vispārējā izglītībā un pašvaldības darbā; karjeras konsultanta, jaunatnes lietu speciālista darba pieredze. Brīvprātīgais darbs nevalstiskajā sektorā.
inara.upeniece@jak.lv

COMPONENT_CONTACTS_SEARCH_MORE Administrācija

Rita Pole

Rita Pole
Direktore

+371 29476078
Mēs nevaram atrisināt rītdienas problēmas, izmantojot tās pašas prasmes un zināšanas, kuras mums bija, kad tās radījām  Izglītība šodien ir katra indivīda, tautas, valsts un pat civilizācijas izdzīvošanas līdzeklis. „ Būtiskākais izglītības un profesionālās izglītības pamatmērķis ir personības attīstība, sekmīga integrēšanās Eiropas sabiedrībā caur kopīgu vērtību un attieksmju veidošanu, caur kultūras mantojuma apgūšanu un savas pašpaļāvības veidošanu Mūžmācīšanās sistēmā, cilvēki izie [...]
rita.pole@jak.lv

Ilze Dubova

Ilze Dubova
Direktores vietniece IT un tālmācības jomā

+371 26389082
Jēkabpils Agrobiznesa koledžā strādā kopš 2013.gada septembra. Darba gaitas koledžā uzsāka kā profesionālo mācību priekšmetu pedagogs IT jomā, bet no 2017.gada septembra ir direktores vietniece IT un tālmācības jomā. Amata pienākumos ietilpst plānot IT un IKT stratēģiju skolā, organizēt IKT darbu skolā, skolas tēla veidošana – mājas lapa, sociālie tīkli, veikt metodisko darbu – skolas darbinieku izglītošana IKT jomā, kolektīva iesaistīšana IKT projektos.2011.gadā Latvijas Lauksaimniecības univer [...]
ilze.dubova@jak.lv

Agrita Landzāne

Agrita Landzāne
Projektu vadītāja

+371 27721772
Jēkabpils Agrobiznesa koledžā strādā kopš 2014.gada februāra. Darba gaitas koledžā uzsāka sabiedrisko attiecību speciālista amatā, bet no 2017.gada jūlija projektu vadītājas amatā. Amata pienākumos ir projektu pieteikumu sagatavošana, projektu īstenošana, projekta komandas organizēšana un vadīšana, projektu pārraudzība, projekta starpatskaišu un gala atskaišu sagatavošana, administrāciju un dokumentēšanas vadība.2012.gadā Baltijas Starptautiskā akadēmijā iegūts profesionālais maģistra grāds [...]
agrita.landzane@jak.lv

Jurijs Zamarajevs

Jurijs Zamarajevs
IT katedras vadītājs

+371 26078232
Jēkabpils Agrobiznesa koledžā strādā kopš 2009.gada septembra. Darba gaitas koledžā uzsāka kā vispārējās izglītības pedagogs, bet no 2018.gada oktobra ir  IT katedras vadītājs.Amata pienākumos ir organizēt un vadīt koledžā Informācijas tehnoloģiju katedras darbu pilna un nepilna laika studijās. 2011.gadā Daugavpils Universitātē, Izglītības un vadības fakultātē, Izglītības darba vadības apakšnozarē iegūts akadēmiskais maģistra grāds pedagoģijā (mg.paed.). 
jurijs.zamarajevs@jak.lv

Anna Aleksejeva

Anna Aleksejeva
Struktūrvienības vadītāja saimniecības darbā

+371 28314322
Jēkabpils Agrobiznesa koledžā strādā kopš 2002.gada septembra – saimniecības struktūrvienības vadītāja un darba aizsardzības speciālists. Vieslektors profesionālās augstākās izglītības programmās studiju daļā. Amata pienākumos  organizēt un vadīt saimniecisko darbu un darba aizsardzības sistēmu koledžā. 2011.gadā Daugavpils Universitātē iegūta profesionālās izglītības skolotāja kvalifikācija. 2016.gadā Latvijas Lauksaimniecības universitātē iegūta darba aizsardzības vecākā speciālista kvali [...]
anna.aleksejeva@jak.lv

Ināra Upeniece

Ināra Upeniece
Direktores vietniece studiju un tālākizglītības jomā

+371 27876977
Direktores vietniece studiju un tālākizglītības jomā kopš 2017./2018. akadēmiskā gada. Absolvējusi Latvijas Valsts universitātes filoloģijas fakultāti. Studijas Daugavpils Pedagoģiskās universitātes humanitārās fakultātes maģistrantūrā.Ilgstoša pieredze administratīvajā darbā vispārējā izglītībā un pašvaldības darbā; karjeras konsultanta, jaunatnes lietu speciālista darba pieredze. Brīvprātīgais darbs nevalstiskajā sektorā.
inara.upeniece@jak.lv

Inguna Pastare

Inguna Pastare
Direktora vietniece profesionālās vidējās izglītības nodaļā

+371 26403047
Jēkabpils Agrobiznesa koledžā strādā kopš 2005. gada septembra. Darba gaitas koledžā uzsāka kā lektore studiju kursā “Matemātika”, no 2005. gada 1. decembra tika pieņemta darbā kā studiju daļas vadītāja, papildus veicot pedagoga darbu, mācot informātikas un matemātikas mācību priekšmetus.No 2006. gada 28. augusta līdz 2011. gada 1. jūlijam veic izglītības procesa koordinācijas struktūrvienības vadītāja pienākumus, papildus no 2009.gada 1. septembra līdz 31. decembrim izglītības metodiķa pienākum [...]
inguna.pastare@jak.lv

Zane Ozola

Zane Ozola
Direktora vietniece audzināšanas jomā

+37126012310
2015.gada augustā Jēkabpils Agrobiznesa koledžas kolektīvam pievienojās kā dienesta viesnīcas vadītāja. Uzsākot 2017./2018.mācību gadu, sāka veikt IP „Multimediju dizains” metodiķa pienākumus, bet ar 2018.gada 1.septembri ir direktores vietniece audzināšanas jomā.2004.gadā absolvējusi Jēkabpils Agrobiznesa koledžas IP „Grāmatvedība”, 2009.gadā Ekonomikas un kultūras augstskolā iegūts profesionālais bakalaura grāds kultūras vadībā. 2017.gadā iegūts Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmij [...]
zane.ozola@jak.lv

Administrācija

Inguna Pastare

Inguna Pastare
Direktora vietniece profesionālās vidējās izglītības nodaļā

+371 26403047
Jēkabpils Agrobiznesa koledžā strādā kopš 2005. gada septembra. Darba gaitas koledžā uzsāka kā lektore studiju kursā “Matemātika”, no 2005. gada 1. decembra tika pieņemta darbā kā studiju daļas vadītāja, papildus veicot pedagoga darbu, mācot informātikas un matemātikas mācību priekšmetus.No 2006. gada 28. augusta līdz 2011. gada 1. jūlijam veic izglītības procesa koordinācijas struktūrvienības vadītāja pienākumus, papildus no 2009.gada 1. septembra līdz 31. decembrim izglītības metodiķa pienākum [...]
inguna.pastare@jak.lv

COMPONENT_CONTACTS_SEARCH_MORE Administrācija

Rita Pole

Rita Pole
Direktore

+371 29476078
Mēs nevaram atrisināt rītdienas problēmas, izmantojot tās pašas prasmes un zināšanas, kuras mums bija, kad tās radījām  Izglītība šodien ir katra indivīda, tautas, valsts un pat civilizācijas izdzīvošanas līdzeklis. „ Būtiskākais izglītības un profesionālās izglītības pamatmērķis ir personības attīstība, sekmīga integrēšanās Eiropas sabiedrībā caur kopīgu vērtību un attieksmju veidošanu, caur kultūras mantojuma apgūšanu un savas pašpaļāvības veidošanu Mūžmācīšanās sistēmā, cilvēki izie [...]
rita.pole@jak.lv

Ilze Dubova

Ilze Dubova
Direktores vietniece IT un tālmācības jomā

+371 26389082
Jēkabpils Agrobiznesa koledžā strādā kopš 2013.gada septembra. Darba gaitas koledžā uzsāka kā profesionālo mācību priekšmetu pedagogs IT jomā, bet no 2017.gada septembra ir direktores vietniece IT un tālmācības jomā. Amata pienākumos ietilpst plānot IT un IKT stratēģiju skolā, organizēt IKT darbu skolā, skolas tēla veidošana – mājas lapa, sociālie tīkli, veikt metodisko darbu – skolas darbinieku izglītošana IKT jomā, kolektīva iesaistīšana IKT projektos.2011.gadā Latvijas Lauksaimniecības univer [...]
ilze.dubova@jak.lv

Agrita Landzāne

Agrita Landzāne
Projektu vadītāja

+371 27721772
Jēkabpils Agrobiznesa koledžā strādā kopš 2014.gada februāra. Darba gaitas koledžā uzsāka sabiedrisko attiecību speciālista amatā, bet no 2017.gada jūlija projektu vadītājas amatā. Amata pienākumos ir projektu pieteikumu sagatavošana, projektu īstenošana, projekta komandas organizēšana un vadīšana, projektu pārraudzība, projekta starpatskaišu un gala atskaišu sagatavošana, administrāciju un dokumentēšanas vadība.2012.gadā Baltijas Starptautiskā akadēmijā iegūts profesionālais maģistra grāds [...]
agrita.landzane@jak.lv

Jurijs Zamarajevs

Jurijs Zamarajevs
IT katedras vadītājs

+371 26078232
Jēkabpils Agrobiznesa koledžā strādā kopš 2009.gada septembra. Darba gaitas koledžā uzsāka kā vispārējās izglītības pedagogs, bet no 2018.gada oktobra ir  IT katedras vadītājs.Amata pienākumos ir organizēt un vadīt koledžā Informācijas tehnoloģiju katedras darbu pilna un nepilna laika studijās. 2011.gadā Daugavpils Universitātē, Izglītības un vadības fakultātē, Izglītības darba vadības apakšnozarē iegūts akadēmiskais maģistra grāds pedagoģijā (mg.paed.). 
jurijs.zamarajevs@jak.lv

Anna Aleksejeva

Anna Aleksejeva
Struktūrvienības vadītāja saimniecības darbā

+371 28314322
Jēkabpils Agrobiznesa koledžā strādā kopš 2002.gada septembra – saimniecības struktūrvienības vadītāja un darba aizsardzības speciālists. Vieslektors profesionālās augstākās izglītības programmās studiju daļā. Amata pienākumos  organizēt un vadīt saimniecisko darbu un darba aizsardzības sistēmu koledžā. 2011.gadā Daugavpils Universitātē iegūta profesionālās izglītības skolotāja kvalifikācija. 2016.gadā Latvijas Lauksaimniecības universitātē iegūta darba aizsardzības vecākā speciālista kvali [...]
anna.aleksejeva@jak.lv

Ināra Upeniece

Ināra Upeniece
Direktores vietniece studiju un tālākizglītības jomā

+371 27876977
Direktores vietniece studiju un tālākizglītības jomā kopš 2017./2018. akadēmiskā gada. Absolvējusi Latvijas Valsts universitātes filoloģijas fakultāti. Studijas Daugavpils Pedagoģiskās universitātes humanitārās fakultātes maģistrantūrā.Ilgstoša pieredze administratīvajā darbā vispārējā izglītībā un pašvaldības darbā; karjeras konsultanta, jaunatnes lietu speciālista darba pieredze. Brīvprātīgais darbs nevalstiskajā sektorā.
inara.upeniece@jak.lv

Inguna Pastare

Inguna Pastare
Direktora vietniece profesionālās vidējās izglītības nodaļā

+371 26403047
Jēkabpils Agrobiznesa koledžā strādā kopš 2005. gada septembra. Darba gaitas koledžā uzsāka kā lektore studiju kursā “Matemātika”, no 2005. gada 1. decembra tika pieņemta darbā kā studiju daļas vadītāja, papildus veicot pedagoga darbu, mācot informātikas un matemātikas mācību priekšmetus.No 2006. gada 28. augusta līdz 2011. gada 1. jūlijam veic izglītības procesa koordinācijas struktūrvienības vadītāja pienākumus, papildus no 2009.gada 1. septembra līdz 31. decembrim izglītības metodiķa pienākum [...]
inguna.pastare@jak.lv

Zane Ozola

Zane Ozola
Direktora vietniece audzināšanas jomā

+37126012310
2015.gada augustā Jēkabpils Agrobiznesa koledžas kolektīvam pievienojās kā dienesta viesnīcas vadītāja. Uzsākot 2017./2018.mācību gadu, sāka veikt IP „Multimediju dizains” metodiķa pienākumus, bet ar 2018.gada 1.septembri ir direktores vietniece audzināšanas jomā.2004.gadā absolvējusi Jēkabpils Agrobiznesa koledžas IP „Grāmatvedība”, 2009.gadā Ekonomikas un kultūras augstskolā iegūts profesionālais bakalaura grāds kultūras vadībā. 2017.gadā iegūts Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmij [...]
zane.ozola@jak.lv

Administrācija

Zane Ozola

Zane Ozola
Direktora vietniece audzināšanas jomā

+37126012310
2015.gada augustā Jēkabpils Agrobiznesa koledžas kolektīvam pievienojās kā dienesta viesnīcas vadītāja. Uzsākot 2017./2018.mācību gadu, sāka veikt IP „Multimediju dizains” metodiķa pienākumus, bet ar 2018.gada 1.septembri ir direktores vietniece audzināšanas jomā.2004.gadā absolvējusi Jēkabpils Agrobiznesa koledžas IP „Grāmatvedība”, 2009.gadā Ekonomikas un kultūras augstskolā iegūts profesionālais bakalaura grāds kultūras vadībā. 2017.gadā iegūts Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmij [...]
zane.ozola@jak.lv

COMPONENT_CONTACTS_SEARCH_MORE Administrācija

Rita Pole

Rita Pole
Direktore

+371 29476078
Mēs nevaram atrisināt rītdienas problēmas, izmantojot tās pašas prasmes un zināšanas, kuras mums bija, kad tās radījām  Izglītība šodien ir katra indivīda, tautas, valsts un pat civilizācijas izdzīvošanas līdzeklis. „ Būtiskākais izglītības un profesionālās izglītības pamatmērķis ir personības attīstība, sekmīga integrēšanās Eiropas sabiedrībā caur kopīgu vērtību un attieksmju veidošanu, caur kultūras mantojuma apgūšanu un savas pašpaļāvības veidošanu Mūžmācīšanās sistēmā, cilvēki izie [...]
rita.pole@jak.lv

Ilze Dubova

Ilze Dubova
Direktores vietniece IT un tālmācības jomā

+371 26389082
Jēkabpils Agrobiznesa koledžā strādā kopš 2013.gada septembra. Darba gaitas koledžā uzsāka kā profesionālo mācību priekšmetu pedagogs IT jomā, bet no 2017.gada septembra ir direktores vietniece IT un tālmācības jomā. Amata pienākumos ietilpst plānot IT un IKT stratēģiju skolā, organizēt IKT darbu skolā, skolas tēla veidošana – mājas lapa, sociālie tīkli, veikt metodisko darbu – skolas darbinieku izglītošana IKT jomā, kolektīva iesaistīšana IKT projektos.2011.gadā Latvijas Lauksaimniecības univer [...]
ilze.dubova@jak.lv

Agrita Landzāne

Agrita Landzāne
Projektu vadītāja

+371 27721772
Jēkabpils Agrobiznesa koledžā strādā kopš 2014.gada februāra. Darba gaitas koledžā uzsāka sabiedrisko attiecību speciālista amatā, bet no 2017.gada jūlija projektu vadītājas amatā. Amata pienākumos ir projektu pieteikumu sagatavošana, projektu īstenošana, projekta komandas organizēšana un vadīšana, projektu pārraudzība, projekta starpatskaišu un gala atskaišu sagatavošana, administrāciju un dokumentēšanas vadība.2012.gadā Baltijas Starptautiskā akadēmijā iegūts profesionālais maģistra grāds [...]
agrita.landzane@jak.lv

Jurijs Zamarajevs

Jurijs Zamarajevs
IT katedras vadītājs

+371 26078232
Jēkabpils Agrobiznesa koledžā strādā kopš 2009.gada septembra. Darba gaitas koledžā uzsāka kā vispārējās izglītības pedagogs, bet no 2018.gada oktobra ir  IT katedras vadītājs.Amata pienākumos ir organizēt un vadīt koledžā Informācijas tehnoloģiju katedras darbu pilna un nepilna laika studijās. 2011.gadā Daugavpils Universitātē, Izglītības un vadības fakultātē, Izglītības darba vadības apakšnozarē iegūts akadēmiskais maģistra grāds pedagoģijā (mg.paed.). 
jurijs.zamarajevs@jak.lv

Anna Aleksejeva

Anna Aleksejeva
Struktūrvienības vadītāja saimniecības darbā

+371 28314322
Jēkabpils Agrobiznesa koledžā strādā kopš 2002.gada septembra – saimniecības struktūrvienības vadītāja un darba aizsardzības speciālists. Vieslektors profesionālās augstākās izglītības programmās studiju daļā. Amata pienākumos  organizēt un vadīt saimniecisko darbu un darba aizsardzības sistēmu koledžā. 2011.gadā Daugavpils Universitātē iegūta profesionālās izglītības skolotāja kvalifikācija. 2016.gadā Latvijas Lauksaimniecības universitātē iegūta darba aizsardzības vecākā speciālista kvali [...]
anna.aleksejeva@jak.lv

Ināra Upeniece

Ināra Upeniece
Direktores vietniece studiju un tālākizglītības jomā

+371 27876977
Direktores vietniece studiju un tālākizglītības jomā kopš 2017./2018. akadēmiskā gada. Absolvējusi Latvijas Valsts universitātes filoloģijas fakultāti. Studijas Daugavpils Pedagoģiskās universitātes humanitārās fakultātes maģistrantūrā.Ilgstoša pieredze administratīvajā darbā vispārējā izglītībā un pašvaldības darbā; karjeras konsultanta, jaunatnes lietu speciālista darba pieredze. Brīvprātīgais darbs nevalstiskajā sektorā.
inara.upeniece@jak.lv

Inguna Pastare

Inguna Pastare
Direktora vietniece profesionālās vidējās izglītības nodaļā

+371 26403047
Jēkabpils Agrobiznesa koledžā strādā kopš 2005. gada septembra. Darba gaitas koledžā uzsāka kā lektore studiju kursā “Matemātika”, no 2005. gada 1. decembra tika pieņemta darbā kā studiju daļas vadītāja, papildus veicot pedagoga darbu, mācot informātikas un matemātikas mācību priekšmetus.No 2006. gada 28. augusta līdz 2011. gada 1. jūlijam veic izglītības procesa koordinācijas struktūrvienības vadītāja pienākumus, papildus no 2009.gada 1. septembra līdz 31. decembrim izglītības metodiķa pienākum [...]
inguna.pastare@jak.lv

Zane Ozola

Zane Ozola
Direktora vietniece audzināšanas jomā

+37126012310
2015.gada augustā Jēkabpils Agrobiznesa koledžas kolektīvam pievienojās kā dienesta viesnīcas vadītāja. Uzsākot 2017./2018.mācību gadu, sāka veikt IP „Multimediju dizains” metodiķa pienākumus, bet ar 2018.gada 1.septembri ir direktores vietniece audzināšanas jomā.2004.gadā absolvējusi Jēkabpils Agrobiznesa koledžas IP „Grāmatvedība”, 2009.gadā Ekonomikas un kultūras augstskolā iegūts profesionālais bakalaura grāds kultūras vadībā. 2017.gadā iegūts Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmij [...]
zane.ozola@jak.lv