Meklēt


Nodarbību saraksts

Nodarbību saraksts pilna laika studentiem 2019./2020.ak.g. 1.semestrim       Nodarbību saraksts   Nodarbību saraksts nepilna laika studentiem 2019./2020.ak.g. 1.semestrim    Nodarbību saraksts        

Konsultācijas

Jēkabpils Agrobiznesa koledža Lektoru konsultāciju saraksts 2019./2020.akadēmiskajam gadam  Uzvārds, vārds Diena Laiks Auditorija  Aleksejeva Anna otrdiena 15.40 -  16.30 112 Artemjevs Arturs trešdiena (iepriekš vienojoties) 15.30 - 16.30 211 Boķe Marika ceturtdiena 15.30 - 16.30 235 Briede Ilze otrdiena (iepriekš vienojoties) 15.30 - 16.30 235 Grīnfelde Vija pēc vienošanās   213 Gutāne Vineta otrdiena (iepriekš vienojoties) 15.40 - 16.30 122 Kozlovska Solvita pirmdiena 16.00 - 17.00 232 Kurms Raitis trešdiena 15.30 - 16.15 212 Laurenova Irina 25.09.2019., 23.10.2019., 27.11.2019., 11.12.2019. 15.30 - 16.16 212 Lazdiņa - Paegle La [...]

Pieaugušo izglītība

  NODARBĪBAS SĀKUŠĀS! Jēkabpils Agrobiznesa koledžā ir uzsākta neformālās izglītības 36 stundu programmas “Datu analīze un pārskatu sagatavošana” īstenošana - Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Grupas dalībnieki ir saņēmuši ievadinstruktāžas un mācīšanās prieka vēlējumus, kā arī pirmās zināšanas. Lai darba prieks lektorei Irinai Zeņinai!   PIETEIKŠANĀS M [...]

Sīkdatņu privātuma politika

IK IDS GRUPA rūpējas par to, lai sargātu Jūsu privātumu un aizsargātu Jūsu personas datus. Šī privātuma politika attiecas uz Jūsu personas datiem, kurus apkopo IK IDS GRUPA, vienotais reģistrācijas numurs 45402015105, Brīvības iela 17, Jēkabpils, Latvija , LV-5201 (turpmāk tekstā Uzņēmums). Nododot Uzņēmumam savus personas datus, Jūs piekrītat šīs Privātuma politikas noteikumiem. Ja nepiekrītat politikas noteikumiem, lūdzam, neiesniegt savus personas datus apstrādei. Šajā Privātuma politikā ar „personas datiem” jāsaprot informācija vai informācijas fragmenti, kas saistīti ar Jums vai tādu informāciju, kas varētu ļaut tieši vai netieši Jūs identi [...]

Sākusies otrā pieteikšanās ES fondu mācībām pieaugušajiem 12 nozarēs

  Pirmdien, 12. martā, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) atklāj otro pieteikšanās kārtu ES fondu pieaugušo izglītības projektā "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide". Šoreiz strādājošie un pašnodarbinātie vecumā no 25 gadiem var izvēlēties paaugstināt savu profesionālo kompetenci un konkurētspēju 12 dažādās tautsaimniecības nozarēs, piesakoties mācībām līdz 16. aprīlim 68 izglītības iestādēs visā Latvijā. & [...]