Meklēt


Viesnīcu pakalpojumi

Programma: Viesnīcu pakalpojumi Iegūstamā kvalifikācija: ​Viesmīlības pakalpojumu speciālists (3.profesionālais kvalifikācijas līmenis) Mācību ilgums: 4 gadi Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: pamatizglītība Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: diploms par profesionālo vidējo izglītību Vairāk par programmu Programmas akreditācijas Nr. Akreditēta 2015. gadā – 2021.gadam AP4681         Mācību laikā jāapgūst: Vispārizglītojošie mācību priekšmeti: Valodas un komunikatīvās zinības – latviešu valodu, angļu, krievu valoda, Latvijas un pasaules vēsture.  Matemātiku, dabas zinības un tehniskās zinības &nda [...]

Metodiskās izstrādnes

Metodiskās izstrādnes 2019./2020.m.g. Profesionālās vidējās izglītības nodaļas (PVIN) pedagogu metodisko materiālu skates noteikumi 2019./2020.m.g. šeit Metodisko materiālu skates noslēgums - 2020.gada 25.jūnijs, plkst.10.00, metodisko darbu diena, darbu prezentēšana, Jēkabpils Agrobiznesa koledža, 119.kabinets. Skatē piedalās visi koledžas pedagogi.   Metodiskās izstrādnes 2018./2019.m.g. Vārds, uzvārds Izglītības programma Mācību priekšmets/modulis Darba tēma Pieejamība Ingrīda Mārāne IP  “Grāmatvedība” Vienkāršā grāmatvedības uzskaite Darba algas un nodokļu no darba ienākumiem uzskaite šeit Antoņina Vilima IP “Komercdarbība&rd [...]