Sociālais pedagogs

"Nav nekādu šaubu, ka sociālā pedagoga darbam ir jēga, taču izmērīt un izsvērt darba rezultātus vienmēr būs grūti. Diemžēl vienlaikus ir pietiekami daudz piemēru, kas var notikt, ja mēs guļam dziļā miegā un ļaujam visam iet savu gaitu. Nozīme ir lēnam un pacietīgam darbam. Uz priekšu jāiet maziem solīšiem patstāvīgi, kā no jauna mācoties staigāt. nedrīkst prasīt īsā laikā par daudz."

                                                                                         /Torns Skovgards/

 

      Sociālās prasmes palīdz sekmīgi darboties grupā un apgūt mācību uzdevumus. Prasmes dod iespēju katram izmantot savu pieredzi un mācīties vienam no otra, veidojot savu pašapziņu, savas vērtības un citu cilvēku kā unikalitātes apzināšanos, interesi un rūpes vienam par otru un par grupas kopējo darba rezultātu.

      Sociālais pedagogs ir starpnieks starp indivīda vajadzībām un sabiedrību.

 

 

Sociālā pedagoga Melita Svilpes pieņemšanas laiks:

Pirmdiena: 8.30. - 15.00.

Otrdiena: 8.30. - 15.00.

Trešdiena: 8.30. - 15.00.

 

Vieta: JAK mācību iestādes 219.kabinetā (skolā)

Kontakti: e-pasts: melita.svilpe@jak.lv   T.  26486460

 

Sociālais pedagogs palīdz audzēknim, ja:

nomāc kāda problēma, kuru viņš nespēj atrisināt;

 ir problēmas mājās;

skolā viņš jūtas vientuļš vai atstumts, nav draugu;

ir mācīšanās grūtības, nestrādā atbilstoši savām spējām;

ir konflikts ar skolas biedriem, skolotājiem vai vecākiem;

ir atkarības problēmas u.c.

ir agresīvs, impulsīvs, kaprīzs;

prasa pārmērīgu uzmanību, rūpes;

Sociālais pedagogs:  konsultē, novēro, uzklausa, atbalsta, informē, sadarbojas, izglīto.