NVA

 

 

PIETEIKTIES 

 

ESF projekts Nr. 7.1.1.0/15/I/001 “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” 

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai 

Bezdarba riskam pakļauto personu apmācība ar kuponu metodi "Datorzinību izglītības programmu īstenošana"

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas mūžizglītības nodaļa piedāvā:

Lasīt plašāku aprakstu

PIETIEKTIES

Lasīt plašāku aprakstu

PIETEIKTIES

 

Lasīt plašāku aprakstu

PIETEIKTIES

 

Lasīt plašāku aprakstu

PIETEIKTIES

 

Lasīt plašāku aprakstu

PIETEIKTIES

 

Lasīt plašāku aprakstu

PIETEIKTIES

 

Lasīt plašāku aprakstu

PIETEIKTIES

 

Lasīt plašāku aprakstu

PIETEIKTIES

 

Lasīt plašāku aprakstu

PIETEIKTIES

 

Lasīt plašāku aprakstu

PIETEIKTIES

 

Lasīt plašāku aprakstu

PIETEIKTIES

 

Lasīt plašāku aprakstu

PIETEIKTIES

 

Lasīt plašāku aprakstu

PIETEIKTIES

 

Lasīt plašāku aprakstu

PIETEIKTIES

 

Lasīt plašāku aprakstu

PIETEIKTIES

 

Lasīt plašāku aprakstu

PIETEIKTIES

 

 

VISAS APMĀCĪBAS AR KUPONU METODI:

 

 

 

 

 

 

Atvērt Facebook lapu