Meklēt


Programmas

Jēkabpils Tehnoloģiju tehnikums piedāvā Profesionālās vidējās izglītības programmas ​

Viesnīcu pakalpojumi

Programma: Viesnīcu pakalpojumi Iegūstamā kvalifikācija: ​Viesmīlības pakalpojumu speciālists (3.profesionālais kvalifikācijas līmenis) Mācību ilgums: 4 gadi Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: pamatizglītība Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: diploms par profesionālo vidējo izglītību Vairāk par programmu Programmas akreditācijas Nr. Akreditēta 2015. gadā – 2021.gadam AP4681         Mācību laikā jāapgūst: Vispārizglītojošie mācību priekšmeti: Valodas un komunikatīvās zinības – latviešu valodu, angļu, krievu valoda, Latvijas un pasaules vēsture.  Matemātiku, dabas zinības un tehniskās zinības &nda [...]

Lauksaimniecība

Programma: Lauksaimniecība Iegūstamā kvalifikācija: Lauku īpašuma apsaimniekotājs (3.profesionālais kvalifikācijas līmenis) Mācību ilgums: 4 gadi Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: pamatizglītība Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: diploms par profesionālo vidējo izglītību Vairāk par programmu Programmas akreditācijas Nr. Akreditēs 2018. gadā         Mācību laikā jāapgūst: Vispārizglītojošie mācību priekšmeti: Valodas un komunikatīvās zinības – latviešu valodu, angļu, krievu valoda; Latvijas un pasaules vēsture.  Matemātiku, dabas zinības un tehniskās zinības – matemātika, informātika, ķīmija, [...]

Būvdarbi

  Programma: Būvdarbi Iegūstamā kvalifikācija: Apdares darbu tehniķis (3.profesionālais kvalifikācijas līmenis) Mācību ilgums: 4 gadi Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: pamatizglītība Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: diploms par profesionālo vidējo izglītību Vairāk par programmu Programmas akreditācijas Nr. Akreditēta 2014. gadā – 2020.gadam AP4831         Mācību laikā jāapgūst: Vispārizglītojošie mācību priekšmeti: Valodas un komunikatīvās zinības – latviešu valodu, angļu, krievu valoda, Latvijas un pasaules vēsture.  Matemātiku, dabas zinības un tehniskās zinības – matemātika, informāt [...]

APMETĒJS

Programma: Būvdarbi Iegūstamā kvalifikācija: Apmetējs (2.profesionālais kvalifikācijas līmenis) Mācību ilgums: 3 gadi Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: 8 klašu izglītība Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: apliecība par vispārējo pamatizglītību un atestāts par arodizglītību Vairāk par programmu Programmas akreditācijas Nr. Akreditēta 2017. gadā – 2020.gadam AP5187 Mācību laikā jāapgūst: Vispārizglītojošie mācību priekšmeti: Valodas un komunikatīvās zinības – latviešu valodu, angļu, krievu valoda, Latvijas un pasaules vēsture.  Matemātiku, dabas zinības un tehniskās zinības – matemātika, informātika, ķīmija, [...]

Programmēšana un datortīklu administrēšana

Studiju virziens INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJA, DATORTEHNIKA, ELEKTROTEHNIKA, ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKĀCIJA, DATORVADĪBA UN DATORZINĀTNE Profesijas standarts Datorsistēmu un datortīklu administrators un Programmētājs Programma: 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Programmēšana un datortīklu administrēšana Iegūstamā kvalifikācija: ​ datortīklu administrators vai programmētājs Mācību ilgums: 2 gadi; nepilna laika studijas - 2 gadi un 5 mēneši, mēneša maksa - 90.00 eur Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: vispārējā vidējā izglītība vai 4 gadu profesionālā vidējā izglītība. Labas matemātikas pamatzināšanas un interese par IT jomu Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: Dipl [...]

Grāmatvedība un finanses

Studiju virziens Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Profesijas standarts Grāmatvedība un finanses Programma: 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma: Grāmatvedība un finanses Iegūstamā kvalifikācija: grāmatvedis Studiju ilgums: 2 gadi, ​ nepilna laika studijas - 2. gadi un 6 mēneši, mēneša maksa - 80.00 eur Akreditēta līdz 2023.gada 5.augustam Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: vispārējā vidējā izglītība vai vidējā profesionālā izglītība Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību Vairāk par studiju programmu Programmas licence Nr.041031-3 Studiju laikā apgūstamie studiju kursi: Vispārīgie studi [...]

Mārketings un pārdošana

Studiju virziens: EKONOMIKA Profesijas standarts Komercdarbības speciālists Programma: 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Mārketings un pārdošana Iegūstamā kvalifikācija: ​ Komercdarbības speciālists Studiju ilgums: 2 gadi​, nepilna laika studijas - 2 gadi un 6 mēneši, mēneša maksa - 80.00 eur Akreditēta līdz 2023.gada 5.augustam Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: vispārējā vidējā izglītība vai vidējā profesionālā izglītība Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību Vairāk par studiju programmu Programmas licence Nr.041031-5 Studiju laikā apgūstamie studiju kursi: Vispārīgie studiju kursi: eksaktie, humanitār [...]

Namu pārvaldīšana

Studiju virziens VADĪBA, ADMINISTRĒŠANA UN NEKUSTAMO ĪPAŠUMU PĀRVALDĪBA Profesijas standarts Namu pārvaldnieks Programma: 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Namu pārvaldīšana Iegūstamā kvalifikācija: namu pārvaldnieks Studiju ilgums: 2 gadi un 6 mēneši nepilna laika studijas, mēneša maksa - 90.00 eur Akreditēta līdz 2027.gada 1.jūlijam Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: vispārējā vidējā izglītība vai vidējā profesionālā izglītība Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību Vairāk par studiju programmu Programmas licence Nr.041031-4 Studiju laikā apgūstamie studiju kursi: Vispārīgie studiju kursi: ekonomika, pā [...]

Normatīvie akti

Jēkabpils Tehnoloģiju tehnikuma nolikums Nolikums Jēkabpils Tehnoloģiju tehnikuma konventa nolikums Nolikums Kārtība, kādā Jēkabpils Agrobiznesa koledžā uzturas izglītojamo vecāki un citas nepiederošas personas Kārtība Izglītojamo drošības noteikumi Noteikumi „Goda zīmes”, „Atzinības raksta” un “Pateicības” piešķiršanas kārtība Kārtība Jēkabpils Tehnoloģiju tehnikuma ciklogramma 2023./2024.m.g. Ciklogramma Rakstu darbu noformēšanas kārtība Kārtība

Mūžizglītības nodarbības

Jēkabpils Tehnoloģiju tehnikums (Pasta iela 1, Jēkabpils) piedāvā apgūt profesionālās tālākizglītības programmu “Būvniecība un civilā celtniecība” ar piešķiramo kvalifikāciju namu pārzinis (pielikumā afiša). Namu pārzinis ir fiziska persona, kura nodrošina namu un būvju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu un tām funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu uzturēšanu tehniskā kārtībā, ievērojot Latvijas Republikas likumus un citu normatīvo aktu prasības. Mācību ilgums: 960h (8 mēneši) Mācību maksa: 1220 EUR Mācību sākums: 2024.gada aprīlis Piesakies elektroniski ŠEIT vai zvanot pa tālrunu 65231726, vai rakstot uz e-pastu muzizglitiba@jak.lv Uzlabo savas datorprasmes un apgūsti Microsoft Excel pamatus. [...]

Internacionalizācijas stratēģija

JĒKABPILS TEHNOLOĢIJU TEHNIKUMA INTERNACIONALIZĀCIJAS STRATĒĢIJA 2024 – 2029 ŠEIT JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽAS INTERNACIONALIZĀCIJAS STRATĒĢIJA 2018. – 2023. ŠEIT

Internacionalizācijas stratēģija 2024-2029

JĒKABPILS TEHNOLOĢIJU TEHNIKUMA INTERNACIONALIZĀCIJAS STRATĒĢIJA 2024 – 2029 ŠEIT

Internacionalizācijas stratēģija

JĒKABPILS TEHNOLOĢIJU TEHNIKUMA INTERNACIONALIZĀCIJAS STRATĒĢIJA 2024 – 2029 ŠEIT JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽAS INTERNACIONALIZĀCIJAS STRATĒĢIJA 2018. – 2023. ŠEIT

Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas kārtība 2023./2024.m.g. profesionālās vidējās izglītības programmās šeit

Karjeras atbalsts

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas karjeras izglītības programma 2023./2024.m.g Programma 24.11.2023 Nākotnes profesija ir jāizvēlas jau laicīgi. 23.11.2023 2.viduskolas 5.klases skolēni viesojās pie Datorsistēmas, datubāzes un datortīklu topošajiem speciālistiem un skolotāja Aināra Pavļukeviča. Koledžas audzēkņi atraktīvā veidā iepazīstināja ar savu nākotnes profesiju un parādīja, cik interesants patiesībā ir darbs ar un ap datoru un mūsdienu tehnoloģijām. Skolēni dažādās stacijās redzēja, kā lodēt, izjaukt datoru un digitāli veidot apsveikumu vecākiem. Nāc ciemos mēs gaidām ikvienu intresentu lai iepazītos ar dažādām profesijām! Neatliec uz vēlāku, nāc jau tagad - apskati ar savām acīm! 22.09. [...]

Komunikācijas dizains

Programma: Komunikācijas dizains Iegūstamā kvalifikācija: Grafikas dizainera asistents (Drukātie un digitālie mediji) (4.profesionālais kvalifikācijas līmenis) Mācību ilgums: 4 gadi Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: pamatizglītība Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: diploms par profesionālo vidējo izglītību Profesijas standarts - viss apraksts! PIETEIKTIES TAGAD Vairāk par programmu Programmas akreditācijas Nr. AP 4119 līdz 16.05.2029. Mācību laikā jāapgūst: Vispārizglītojošie mācību priekšmeti tiks apgūti mācību jomās: Valodu joma; Sociālā un pilsoniskā mācību joma; Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslas joma; Dabaszinātnes joma; Matemātikas joma; Tehnoloģiju joma; Veselības, dro [...]

Grāmatvedība

Programma: Grāmatvedība Iegūstamā kvalifikācija: Uzskaites Grāmatvedis (4. profesionālais kvalifikācijas līmenis) Mācību ilgums: 4 gadi Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: pamatizglītība Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: diploms par profesionālo vidējo izglītību Profesijas standarts - pilns apraksts. PIETEIKTIES TAGAD Vairāk par programmu Programmas akreditācijas Nr. P - 17408 līdz 11.06.2025. Mācību laikā jāapgūst: Modulārajā apmācība tiks realizēta no 2020. gada septembra. Vispārizglītojošie mācību priekšmeti tiks apgūti mācību jomās: Valodu joma; Sociālā un pilsoniskā mācību joma; Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslas joma; Dabaszinātnes joma; Matemātikas joma; Tehnoloģiju jom [...]

Komerczinības

Programma: Komercdarbinieks Iegūstamā kvalifikācija: ​Mazumtirdzniecības komercdarbinieks (4. profesionālais kvalifikācijas līmenis) Mācību ilgums: 4 gadi Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: pamatizglītība Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: diploms par profesionālo vidējo izglītību Profesijas standarts - pilns apraksts. PIETEIKTIES TAGAD Vairāk par programmu Programmas akreditācijas Nr. P - 15751 līdz 11.06.2025. Mācību laikā jāapgūst: Vispārizglītojošie mācību priekšmeti tiks apgūti mācību jomās: Valodu joma; Sociālā un pilsoniskā mācību joma; Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslas joma; Dabaszinātnes joma; Matemātikas joma; Tehnoloģiju joma; Veselības, drošības un fiziskās aktivi [...]

Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli

Programma: Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli Iegūstamā kvalifikācija: Datorsistēmas tehniķis Mācību ilgums: 4 gadi Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: pamatizglītība Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: diploms par profesionālo vidējo izglītību Profesijas standars: VISS APRAKSTS PIETEIKTIES TAGAD Vairāk par programmu Programmas akreditācijas Nr. P-15740 līdz 11.06.2025. Mācību laikā jāapgūst: Vispārizglītojošie mācību priekšmeti tiks apgūti mācību jomās: Valodu joma; Sociālā un pilsoniskā mācību joma; Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslas joma; Dabaszinātnes joma; Matemātikas joma; Tehnoloģiju joma; Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību joma. Mūžizglītības kompeten [...]

Skola

Jēkabpils Agrobiznesa koledža ir Izglītības un Zinātnes ministrijas tiešās padotības 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības iestāde. Koledžā tiek realizētas studiju programmas Ekonomikas, Vadības un Informācijas Tehnoloģiju virzienos (Studiju virzienu reģistrs). Koledžas profesionālās vidējās izglītības nodaļā tiek realizētas profesionālās vidējās izglītības programmas grāmatvedība, komerczinības, datorsistēmas un programmēšana.  Izglītības iestāde dibināta 1927.gadā. Koledžas nosaukums izglītības iestādei piešķirts 1998.gada janvārī un studiju programmu realizācija uzsākta 2002.gadā. Misija: Nodrošināt izglītojamajiem profesionālo augstāko un profesionā [...]

Audzēkņiem

Cien. JAK audzēkņi un vecāki! Liels paldies jums par sadarbību un par to, ka kopīgi mācām audzēkņus iegūt darba tirgū pieprasītākās profesijas! Esam lepni, ka koledža sagatavo konkurētspējīgus mazumtirdzniecības komercdarbiniekus, grāmatvežus, datorsistēmu tehniķus, programmēšanas tehniķus, loģistikas darbiniekus un grafikas dizainera asistentus. Lai mācību process noritētu veiksmīgi – galvenais ir mācīties, iegūt zināšanas, prasmes un kompetences! Un šo visu procesu pedagogs novērtē ar vērtējumu – ieliekot atzīmi! Vēršam uzmanību, ka 2023.gada 4.maijā ir stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.220 “Noteikumi par uzņemšanas kārtību profesionālās izglītības programmās un atskaitīšanu n [...]

Bibliotēka

​​​​​​ ​ Koledžas bibliotēka sistēmā Alise Jēkabpils Agrobiznesa koledžas bibliotēkas darba laiks: ​P​​irmdien 9.00 – 12.00 13.00 – 17.00 ​​Otrdien 9.00 – 12.00 13.00 – 17.00 ​T​rešdien 9.00 – 12.00 13.00 – 17.00 ​Ce​turtdien 9.00 – 12.00 13.00 – 17.00 ​​Piektdien ​​9.00 – 12.00 13.00 – 17.00 ​S​estdien pēc iepriekšējas vienošanās Svētdien brīvs Mācību materiālu resursi internetā​ Citu izglītības iestāžu bibliotēkas​ Jēkabpils Agrobiznesa koledžas bibliotēka atrodas 1.stāvā. Bibliotēka, lasītava un pakalpojumi ir pieejami ikvienam apmeklētājam, arī personām ar īpašām vajadzībām, tai skaitā cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem. Grāmatas tiek izsniegtas uz mācību semestri vai mācību gadu. Grāma [...]

Dienesta viesnīca

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas (JAK) dienesta viesnīca atrodas Jēkabpils Agrobiznesa koledžas teritorijā, Pasta ielā 1. Tā ir renovēta piecstāvu ēka, kuras 1. stāvā izvietotas mācību telpas, konferenču zāle. 2.,3.,4.,5. stāvā izvietotas istabiņas, katrā stāvā viena labiekārtota koplietošanas virtuve, tualetes un duša, ir veļas mašīnas. Brīvā laika pavadīšanai ir iekārtotas atpūtas telpas. Cena par dzīvošanu šajā studentu viesnīca ir fiksēta un tā ietver maksu par komunālajiem pakalpojumiem - apkure, ūdens, elektrība, internets. JAK dienesta viesnīca nodrošina personu ar invaliditāti uzņemšanu. Iekļūšanu dienesta viesnīcā nodrošina speciāli izbūvēta uzbrauktuve, ierīkotas paplašinātas durvis, [...]

Maksas pakalpojumi

Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 18. marta noteikumos Nr. 171 Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo koledžu maksas pakalpojumu cenrādis Ministru kabineta 06.06.2023. noteikumi Nr. 275/LV, 08.06.2023.

Konsultācijas

PEDAGOGU KONSULTĀCIJU DARBA GRAFIKS 2023./2024.m.g. Nr.p.k. Uzvārds, vārds Diena Nodarbību telpa Laiks 1. Aleksejeva Ilva Pirmdiena Sporta zāle 16.10-17.00 2. Ašaks Aigars Otrdiena vai Ceturtdiena 224. 15.15-16.15 3. Auzāns Uldis Trešdiena Sporta zāle 15.10 - 17.10 4. Blumberga Elīna Pirmdiena pēc vienošanās 235. 15.15- 16.15 5. Daume Mētra pēc vienošanās DV_226. 15.10-16.00 6. Dronka Laila Otrdiena pēc vienošanās 223. 15.10-16.00 7. Dubova Ilze pēc vienošanās 113. 15.10-16.00 8. Gutāne Vineta Otrdiena pēc vienošanās 119. 15.10-15.50 9. Grava Sarmīte Trešdiena pēc vienošanās 15.30 - 17.00 10. Indāne Valentīna Trešdiena 126. 15.10-16.00 11. Jaudzema Vita Otrdiena 126. 15.15 - 16.30 12. Kaktiņ [...]

Pašpārvalde

Izglītojamo pašpārvaldes noslēguma pasākums Kā pateicība par aktīvu darbošanos izglītojamo pašpārvaldē, tika organizēts noslēguma pasākums. 2023.gada 15.jūnijā Jēkabpils Agrobiznesa koledžas skolas un dienesta viesnīcas pašpārvaldes pārstāvji apmeklēt ART galeriju Nester Custom, Elitas Patmalnieces ART galeriju Putti, iepazina Rīgu nelielā ekskursijā un izklaidējās Super Skypark. Vairāk lasīt te Aicinām Tevi uz Atvērto durvju dienām no 11.04. līdz 15.04.2023. no plkst.10.00-16.00 Jēkabpilī, Rīgas ielā 210A trešajā stāvā! Iepriekš piezvani un piesakies 28645774! Mēs Tevi ļoti gaidīsim!!! Valentīndiena vienam ir diena, kad atzīties mīlestībā, citam diena, kad pārdot visvairāk rozes un konfekte [...]

Ārpusmācību aktivitātes

Ārpusstundu nodarbību grafiks 2022./2023.m.g. Nodarb./diena Vadītāja(s) Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Vokālais ansamblis I.Eglīte 15.30-17.30 “Dzīvei gatavs” – pilnveido sevi kā personību D.Līcīte 15.30-17.30 “Uzņēmīgie” – mācību uzņēmumi S.Kozlovska 15.15-17.00 Izglītojamo pašpārvalde koledžā R.Sondore 15.15-17.00 Izglītojamo pašpārvalde dienesta viesnīcā F.Rakovs 19.00 -20.00 Galda teniss Z.Znotiņš 15.15-16.15 Volejbols (zēni) Z.Znotiņš 15.15-17.00 Volejbols (meitenes) Z.Znotiņš 15.15-17.00 Basketbols Sporta spēles Z.Znotiņš 15.15-16.15 Sporta aktivitātes dienesta viesnīcā dzīvojošajiem izglītojamajiem Dežūrējošais dienesta viesnīcas audzinātājs 21.00-22.00 21.00-22.0 [...]

Sports

Sporta pasākumu kalendārais plāns 2022./2023.m.g. Audzēkņu rezultāti sporta sacensībās 2022./2023. m.g. šeit N.p.k. Pasākums Datums 1. AMI sporta centra 33. sporta spēļu sacensības vieglatlētikā 22.09.2022. 2. Jēkabpils novada skolu sacensības minifutbolā 8:8 jauniešiem 28.09.2022. 3. Jēkabpils novada skolu sacensības rudens kross jaunietēm un jauniešiem 05.10.2022. 4. AMI sporta centra 33. sporta spēļu sacensības basketbolā jaunietēm 11.-13.10.2022. 5. AMI sporta centra 33. sporta spēļu sacensības basketbolā jauniešiem 25.-27.10.2022. 6. Jēkabpils novada skolu sacensības basketbolā jaunietēm novembris 7. Jēkabpils novada skolu sacensības basketbolā jauniešiem novembris 8. AMI sporta centra [...]

Mācību process

INFORMATĪVS MATERIALS ŠEIT Mācību process 2023./2024.mācību gadā JAK PVIN Darba prioritātes ŠEIT 6 soļu sistēma individuālajam darbam ar audzēkņiem, mācību pārtraukšanas samazināšanai ŠEIT JAK direktores 20.10.2023. rīkojums Nr. 4.-1/342 Par daļēju attālinātā mācību procesa organizēšanu ŠEIT Vadlīnijas mācību procesa īstenošanai 2023./2024. mācību gada ŠEIT Mācību procesa 2023./2024.m.g. grafiks ŠEIT Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises grafiks Eksāmenu grafiks 2023./2024.m.g. 1. semestrim ŠEIT Mācību process 2022./2023.mācību gadā JAK PVIN Darba prioritātes šeit 6 soļu sistēma individuālajam darbam ar audzēkņiem, mācību pārtraukšanas samazināšanai šeit JAK direktores 31.10.2022. rī [...]

Stundu laiki

Nr. Pirmdiena Otrdiena- Piektdiena 1. 9.00 - 9.40 8.15 - 8.55 2. 9.45 - 10.25 9.00 - 9.40 3. 10.40 - 11.20 9.55 - 10.35 4. 11.25 - 12.05 10.40 - 11.20 PUSDIENU PĀRTRAUKUMS 5. 12.45 - 13.25 12.00 - 12.40 6. 13.30 - 14.10 12.45 - 13.25 7. 14.25 - 15.05 13.40 - 14.20 8. 15.10 - 15.50 14.25 - 15.05

Datu bāzes

Valsts informācijas sistēmu reģistrs  Nacionālā izglītības iespēju datubāze     Pārskati LR Centrālā statistikas pārvaldē          Valsts kase Eiropas Pieaugušo izglītības e-platforma   Elektroniskās deklarēšanās sistēma    Uzņēmumu reģistra ziņas Komercreģistra ziņ as ​Elektroniskā iepirkumu sistēma   ​​​LR Politikas plānošanas dokumentu datu bāze         Rēķinu datu bāze        Darbinieku novērtēšanas informācijas sistēma            Sodu reģistrs          E-para​ksts  &n [...]

Vecākiem

Audzēkņu vecāku sapulču grafiks 2023./2024.m.g. ŠEIT Vecāku jautājumus iesniegt līdz 2023.gada 24.augustam šeit Koledža piedāvā iespēju vecākiem sekot līdzi bērnu sekmēm, pieslēdzoties mācību sociālajam tīklam Mykoob, vietne Mykoob (no datora, vai mobilā tālruņa). Varēsiet redzēt bērna sekmes, kavējumus un uzdotos uzdevumus. Lai iegūtu pieeju datiem, rakstiet e-pastu koledžas adbildīgajam darbiniekam par mācību sociālo tīklu: liga.stahovska@jak.lv. Vēstulē izklāstiet vēlmi un norādiet: savu vārdu, uzvārdu, bērna vārdu, uzvārdu, bērna dzimšanas datumu. Lai izveidotu pieeju pie e-žurnāla, nepieciešama vecāka e-pasta adrese. Noderīga informācija vecākiem par mācību procesu izglītības iestādē: * [...]

Vēsture

Vēsture Ar 2024.gada 1.janvāri nosaukums - Jēkabpils Tehnoloģiju tehnikums ar struktūrvienību Barkavā; statuss – profesionālās vidējās izglītības iestāde. 2023.gada 21.decembrī izlaidums studiju virziena ”Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” izglītības programmas “Grāmatvedība un finanses” 11 absolventiem, ar ko studiju daļā noslēdz īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmu īstenošanu Jēkabpils Agrobiznesa koledžā. 2016.gada 1.novembrī reoranizējot Jākabpils Agrobiznesa koledžu un Barkavas profesionālo vidusskolu, tika izveidota jauna izglītības iestāde - Jēkabpils Agrobiznesa koledža ar struktūrvienību Barkavā. Jēkabpils Agrobiznesa koledža ir Izglītības un Z [...]

Nodarbību saraksts

Nodarbību saraksts pilna laika studentiem 2022./2023.ak.g. 2.semestrim Nodarbību saraksts Nodarbību saraksts nepilna laika studentiem 2022./2023. ak.g. 2.semestrim Nodarbību saraksts

Nodarbību laiki

Studiju process - daļēji attālināts, sekot nodarbību sarakstam! Nr. Pirmdiena Otrdiena- Piektdiena 1. 9.00 - 10.25 8.15 - 9.40 2. 10.40 - 12.05 9.55 - 11.20 Pusdienu pārtraukums (40 min) Pusdienu pārtraukums (40 min) 3. 12.45 - 14.10 12.00 - 13.25 4. 14.25 - 15.50 13.40 - 15.05

Studentu pašpārvalde

Studentu pašpārvalde Grupu pārstāvji Studentu pašpārvaldē 2022./2023.studiju gadā: A2.g Sindija Tulinska tulinska.sindija@jak.lv Judīte Liepiņa liepina.judite@jak.lv A2.m Liene Lubāne lubane.liene@jak.lv Dana Lūse dana.luse@jak.lv A2.pd Artis Rūtiņš rutins.artis@jak.lv Kristiāns Vuškāns vuskans.kristians@jak.lv Studentu pašpārvaldes koordinatore – direktores vietniece studiju un tālākizglītības jomā Ingrīda Veipa, ingrida.veipa@jak.lv Ja Tev ir kādi ierosinājumi, jautājumi, komentāri un, šķiet, ka studentu pašpārvalde var tev palīdzēt, uzrunā studiju biedru, raksti e-pastu, atstāj vēstuli Ierosinājumu pastkastē.

Konsultācijas

Jēkabpils Agrobiznesa koledža Lektoru konsultāciju saraksts 2022./2023.akadēmiskā gadā Ar lektoru var sazināties, izmantojot e-pastu, lektora e-pasta adrese: vārds.uzvārds@jak.lv

Pašvērtējuma ziņojumi

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas pašnovērtējuma ziņojums 2022./2023.m.g. pašnovērtējums Jēkabpils Agrobiznesa koledžas pašnovērtējuma ziņojums 2021./2022.m.g. pašnovērtējums Jēkabpils Agrobiznesa koledžas GADA GRĀMATA 2021 Jēkabpils Agrobiznesa koledžas pašnovērtējuma ziņojums 2020./2021.m.g. pašnovērtējums Jēkabpils Agrobiznesa koledžas GADA GRĀMATA 2020

Emuāri

1.m kurss Multimediju dizains 2018_M 2.m kurss Multimediju dizains 2017_M 3.m kurss Multimediju dizains 2016_M 1.g kurss Grāmatvedība 2018_G 3.g kurss Grāmatvedība 2016_G 1.p kurss Programmēšanas tehniķis 2018_P 2.pd kurss Datorsistēmu un programmēšanas tehniķi 2016_IC 4.d kurss Datorsistēmu tehniķis 2015_I 1.k kurss Mazumtirdzniecības komercdarbinieks 2018_K 3. k kurss Mazumtirdzniecības komercdarbinieks 2016_T 4.k kurss Mazumtirdzniecības komercdarbinieks 2015_T

Pētniecība

02.06.2022. Jēkabpils Agrobiznesa Koledžas 10.Lietišķo pētījumu konference Nolikums,Afiša, foto 02.06.2021. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 9.Lietišķo pētījumu konference Nolikums, Pieteikuma anketa, Paraugs tēzēm, Afiša, Darba kārtība, Ziņotāju saraksts 26.11.2019. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 8.Lietišķo pētījumu konference Nolikums, Darba kārtība 05.06.2019. ​Zinātniski praktiskā konference Tautsaimniecības attīstību ietekmējošo faktoru izpēte un analīze 2019 Darba kārtība, Tēzes 28.11.2018. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 7.Lietišķo pētījumu konference Darba kārtība, Tēzes 29.11.2017. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 6.Lietišķo pētījumu konference Darba kārtība, Tēzes ​ 17.05.2017. ​Zinātni [...]

Attīstības un investīciju stratēģija

1. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Attīstības un investīciju stratēgija 2021.-2027.gadam Stratēģija 2. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Attīstības un investīciju stratēgijas 2016.-2020.gadam Stratēģija 3. Development and investment strategy of Jekabpils Agorbuisness college 2016 - 2020 Strategy

Programmēšana

Programma: Programmēšana Iegūstamā kvalifikācija: ​Programmēšanas tehniķis (4.profesionālais kvalifikācijas līmenis) Mācību ilgums: 4 gadi Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: pamatizglītība Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: diploms par profesionālo vidējo izglītību Profesijas standarts - pilns apraksts. PIETEIKTIES TAGAD Vairāk par programmu Programmas akreditācijas Nr. P - 15741 līdz 11.06.2025. Mācību laikā jāapgūst: Vispārizglītojošie mācību priekšmeti tiks apgūti mācību jomās: Valodu joma; Sociālā un pilsoniskā mācību joma; Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslas joma; Dabaszinātnes joma; Matemātikas joma; Tehnoloģiju joma; Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību jom [...]

Uzņemšanas noteikumi profesionālās vidējās izglītības programmās

Uzņemšanas noteikumi profesionālās vidējās izglītības programmās Uzņemšanas kārtība 2023./2024.m.g. profesionālās vidējās izglītības p​rogrammās​​ Uzņemšanas noteikumi iegūstamā kvalifikācija programmas nosaukums mācību ilgums valoda iepriekšējā izglītība finansējums Datorsistēmu tehniķis datorsistēmas,datubāzes un datortīkli 4 gadi latviešu pamatizglītība valsts Programmēšanas tehniķis programmēšana 4 gadi latviešu pamatizglītība valsts Mazumirdzniecības komercdarbinieks komerczinības 4 gadi latviešu pamatizglītība valsts Uzskaites Grāmatvedis gramatvedība 4 gadi latviešu pamatizglītība valsts Grafikas dizainera asistents (Drukātie un digitālie mediji) komunikācijas dizains 4 gadi latviešu [...]

Karjeras atbalsts

Karjeras izglītības mērķis ir organizēt izglītības saturu un izglītības ieguves procesu, nodrošinot izglītojamajam pašizpētei, karjeras izpētei un karjeras plānošanai un vadīšanai nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi, radīt pamatu savlaicīgu, apzinātu un ar iespējām līdzsvarotu personīgo lēmumu pieņemšanai par turpmāko izglītību. 30.06.2023. Individuālas karjeras konsultācijas Īstenošanas vietā: Jēkabpils – 15, Barkava - 1 Grupu nodarbības (pēc audzinātāja, audzēkņu pieprasījuma) Nodarbības : 06.10.2022. - 4.m - 2 nodarbības “Jaunrade un uzņēmējspēja” 1.12. 2022. - 4.m – 2 nodarbības “Darba tirgū nepieciešamās prasmes, attieksmes, uzvedība” 06.12. 2022. -3.l - 2 nodarbības “Jaun [...]

ERASMUS +

ES izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma Erasmus+ 2014.- 2020. gadam Programma atbalsta: § personu mobilitāti mācību nolūkos, § institūciju sadarbību inovācijas veicināšanai un labās prakses apmaiņai, § politikas reformas, § Jean Monet pasākumus, § sportu. Kopējais Erasmus+ programmas budžets dalībvalstīm ir 14,7 miljardi eiro. Erasmus+ programmā projektus var iesniegt tikai juridiskas personas. ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2021 - 2027 šeit “Erasmus dienā” prezentēts Erasmus+ ārvalstu prakses Nolikums 2023./2024. “Erasmus dienu” nedēļas ietvaros 3. un 4.kursu audzēkņi pulcējās uz informatīvu semināru par profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu mobilitātes iespējām Erasmu [...]

Augstākajā izglītībā

Erasmus Harta Harta Erasmus Policy Statement (Overall Strategy) Erasmus Policy Statement Department of INFORMATION TECHNOLOGY Department Department of ECONOMICS Department 2019.GADS Erasmus+ mobilitāte augstākās izglītības sektorā Jau piekto gadu Jēkabpils Agrobiznesa koledža īsteno Erasmus+ mobilitātes augstākās izglītības sektorā. Studenti labprāt izmanto iespēju praktizēties ārvalstu uzņēmumos, pilnveidojot savas prasmes un zināšanas, kā arī lektori dodas pieredzes apmaiņas braucienos. Iegūstot labu sadarbības partneri, jau vairākus gadus Jēkabpils Agrobiznesa koledžas studenti dodas praksē uz viesnīcām Spānijā. Jau otro gadu pēc kārtas, viesnīcā Aqua Hotel Montague Suites devās strādāt s [...]

Profesionālajā izglītībā

Internacionalizācijas stratēģija Internacionalizācijas stratēģija 2023./2024.GADS Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) personu mobilitātes mācību nolūkos profesionālās izglītības sektorā NOLIKUMS Erasmus+ projekta aktivitātes Jēkabpils Agrobiznesa koledžā Ir noslēgušās 2022./2023. mācību gada aktivitātes Jēkabpils Agrobiznesa koledžas (turpmāk Koledža) īstenotajā Erasmus+ projektā Nr. 2022-1-LV01-KA121-VET-000055807. Laikā no 12.03.2023. līdz 02.04.2023. trīs Jēkabpils Agrobiznesa koledžas audzēkņi un pieci Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības audzēkņi bija mācību praksē Malagā, Spānijā. Kopā ar jauniešiem pirmās dienas Malagā pavadīja divi Kole [...]

Stratēģiskā partnerība

E-mentoring: a new qualification for continuing education and training Projekta numurs: 2021-1-LV01-KA220-VET-000033122 Projekta īstenošanas laiks: No 01.11.2021 līdz 31.10.2023 Projekta mērķis: Projekta E-MentEdu mērķis ir izstrādāt un attīstīt jaunu profesionālo kvalifikāciju, kura atbalstītu tālāku izglītību un apmācību. Projekta anotācija un galvenie uzdevumi: Partneri realizēs izglītības paketi e-mentoringam, izmantojot personalizētu apmācības ceļu tiešsaistes vidē. E-MentEdu projekts tiešsaistes vidē integrēs dažādus mentoringa veidus, piemēram, vienaudžu mentorings, grupu mentorings un apgrieztais mentorings. Pēdējais paredz to, ka gados jaunāki mentori monitorē gados vecākos, parasti [...]

ERAF

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) izveidots 1975.gadā, lai izlīdzinātu reģionālās atšķirības Kopienas ietvaros. Šī fonda ietvaros palīdzība tiek sniegta mazāk attīstītajiem reģioniem, galvenokārt koncentrējoties uz publiskās infrastruktūras uzlabošanu un uzņēmējdarbības veicināšanu. ERAF finansējums paredzēts šādiem pasākumiem: · biznesa vides sakārtošanai un konkurētspējas paaugstināšanai, jo īpaši mazajos un vidējos uzņēmumos; · vietējās ekonomikas, t.sk. tūrisma un kultūras mantojuma saglabāšanai; · izpētei un tehnoloģiju attīstībai; · vietējo, reģionālo transporta, telekomunikāciju un enerģētikas tīklu un tiem piekļaujošās infrastruktūras attīstībai; · vides aizsardzībai un attī [...]

SAM 8.1.4. STEM

19.04.2018. Jēkabpils Agrobiznesa koledžā uzlabota IT studiju mācību vide Jēkabpils Agrobiznesa koledžā šobrīd notiek darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 8.1.4. “Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tai skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās” projekta “Jēkabpils Agrobiznesa koledžas STEM studiju mācību vides uzlabošana” īstenošana. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas mērķis dalībai projektā – uzlabot un modernizēt pirmā līmeņa profesionālas augstākās izglītības STEM studiju mācību vidi un nodrošināt darba tirgus prasībām atbilst [...]

ESF

Eiropas Sociālais fonds (ESF) izveidots 1957.gadā, un tā mērķis ir veicināt nodarbinātību Eiropas Savienības dalībvalstīs, novērst visu veidu diskrimināciju un nevienlīdzību darba tirgū, kā arī attīstīt cilvēkresursus un veicināt informācijas sabiedrības izveidi. ESF finansējums paredzēts šādiem pasākumiem: · vietējās nodarbinātības attīstībai, t.sk. aktīvas darba tirgus politikas izstrādei un veicināšanai, ilgtermiņa bezdarba novēršanai, ilgstošo bezdarbnieku integrācijas darba tirgū veicināšanai un jaunatnes profesionālās integrācijas atbalstīšanai; · līdztiesības nodrošināšanai starp sievietēm un vīriešiem nodarbinātības jomā; · vienlīdzīgu darba tirgus piekļuves iespēju veicināšanai visi [...]

SAM 8.3.4. PUMPURS

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai Jēkabpils Agrobiznesa koledža īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projektā kopā paredzēts iesaistīt vismaz 80 % pašvaldību, aptverot 614 vispārējās un profesionālās izglītības iestādes. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Skolotājiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stipr [...]

SAM 8.5.1. DVB

18.08.2021. 2021.gada 17.augustā apbalvošanas ceremonijā “Dari un mācies – viss tikai sācies” tika godināti labākie darba vidē balstītu mācību un mācību prakšu īstenotāji 2020.gadā. Ar patiesu lepnumu sveicam Jēkabpils Agrobiznesa koledžas sadarbības partnerus SIA Mežapils un SIA Visual par piešķirtajiem atzinības rakstiem par nozīmīgu ieguldījumu profesionālās izglītības profesionālās izglītības pilnveidē un izcilu sadarbību profesionālās izglītības iestādēm, īstenojot darba vidē balstītas mācības Zemgales reģionā. 04.03.2020. 2020.gada 3.martā norisinājās Latvijas Darba devēju konfederācija organizētā apbalvošanas ceremonija “Dari un mācies-viss tikai sācies!”, kurā godināja labākos darba [...]

VIAA

Jēkabpils Agrobiznesa koledžā noslēgusies Valsts izglītības attīstības aģentūras Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” apmācība 9.kārtas ietvaros. Pieaugušajiem bija iespēja apgūt studiju kursus “Datorgrafika un dizains” un “Mobilo aplikāciju izstrāde”. Atzinīgi vārdi studiju kursu lektoriem Dacei Vēverei un Aigaram Ašakam par kvalitatīvu apmācību sniegumu. Lai arī abas mācību grupas izvēlējās iegūt zināšanas attālināti, studiju kursu lektori nodrošināja iespēju apmeklēt nodarbības klātienē- koledžas datorklasēs. Grupu dalībniekiem novēlam pielietot apgūtās zināšanas praktiski un uz tikšanos koledžā citos mūžizglītības n [...]

Profesionālās kompetences novērtēšana

IESNIEGUMS šeit saite uz vispārējo informāciju IKVD mājas lapā šeit saite uz cenrādi šeit

SAM 8.5.2.

NOZARU KVALIFIKĀCIJAS SISTĒMAS PILNVEIDE PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAI UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAI  PROJEKTS Nr.8.5.2.0/16/I/001   Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs SAM: 8.5.2. Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai Īstenošanas laiks: 2016.gada 16.decembris – 2021.gada 31.decembris Projekta kopējais finansējums: 12 132 050 EUR Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums: 10 312 242 EUR Nacionālais publiskais finansējums: 1 819 808 EUR Projekta mērķi Projekta specifiskais atbalsta mērķis ir pilnveidot profesionālās izglītības saturu un saskaņā ar Latvijas kvalifikāc [...]

NORDPLUS

Nordplus sagatavošanas vizīte Somijā 2017.gada janvāra beigās Nordplus projekta ietvaros,  Jauniešu izglītības programmas sagatavošanās vizītē  uz Perho Kulinārijas, Tūrisma un Biznesa koledžu (Perho Culinary, Tourism&Business College) Somijā, Helsinkos devās Jēkabpils Agrobiznesa koledžas skolotājas Vineta Jakovele un Gunita Ūdre. Vizītes galvenais mērķis bija iepazīt Somijas partnerskolu un pārrunāt turpmākās iespējas sadarbībai Nordplus projekta ietvaros. Vizītes mērķis bija paplašināt koledžas starptautiskās aktivitātes, radīt un attīstīt Ziemeļvalstu sadarbību izglītības jomā, veicinot zināšanu apguvi un apmaiņu. Vizītes laikā notika iepa [...]

Rakstu darbu noformēšanas kārtība

Rakstu darbu noformēšanas kārtība šeit

Psihologs

Ja aizveras kādas durvis uz laimi, noteikti atveras kādas citas… bet lai tās ieraudzītu ir jāpārstāj skatīties uz aizvērtajām… Lai palīdzība būtu efektīva, svarīgi, lai katrs pats apzinātos, ka, neskatoties uz dažādām dzīves grūtībām, tikai viņš ir tas, kas var izvēlēties un arī ieviest pārmaiņas savā dzīvē. Psihologs šajā gadījumā var palīdzēt saskatīt, kur ir pārmaiņu nepieciešamība un iespējas, kā arī iedrošināt un atbalstīt laikā, kamēr attiecīgās pārmaiņas tiek ieviestas dzīvē. Skolā strādā psihologs- Dace LĪCĪTE Psihologa pieņemšanas laiks: Otrdiena: 12:00 – 18:00 Dienesta viesnīcā, 228.kabinetā Pamatvirzieni skolas psihologa darbā: mācību grūtību iemeslu noteikšana izglītojamiem; izgl [...]

Sīkdatņu privātuma politika

JĒKABPILS TEHNOLOĢIJU TEHNIKUMS rūpējas par to, lai sargātu Jūsu privātumu un aizsargātu Jūsu personas datus. Šī privātuma politika attiecas uz Jūsu personas datiem, kurus apkopo JĒKABPILS TEHNOLOĢIJU TEHNIKUMS, vienotais reģistrācijas numurs 90011018726, Pasta iela 1, Jēkabpils, Latvija, LV-5201 (turpmāk tekstā Tehnikums). Nododot Tehnikumam savus personas datus, Jūs piekrītat šīs Privātuma politikas noteikumiem. Ja nepiekrītat politikas noteikumiem, lūdzam, neiesniegt savus personas datus apstrādei. Šajā Privātuma politikā ar „personas datiem” jāsaprot informācija vai informācijas fragmenti, kas saistīti ar Jums vai tādu informāciju, kas varētu ļaut tieši vai netieši Jūs identificēt. PERSO [...]

Trauksmes celšana

Trauksmes cēlēju ziņojumu aprites kārtība KĀRTĪBA Trauksmes cēlēji Trauksmes celšana nozīmē godprātīgi sniegt informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja šī informācija gūta saistībā ar darba pienākumu veikšanu un ir pamatoti iemesli to uzskatīt par patiesu. Trauksmes cēlējs Trauksmes celšanas likuma (jāparedz saite) izpratnē ir fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas notiek, tiek plānots vai ir noticis, un kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu. Sabiedrības interesēs ir cel [...]

Pedagoģiskajam personālam

29.05.2023. Pieredzes apmaiņas brauciens uz Krakovu. No 22.maija līdz 26.maijam Jēkabpils Agrobiznesa koledžas skolotājas- E.Blumberga un V.Indāne- devās Erasmus+ skolu sektora projekta Nr. 2022-1-LV01-KA122-SCH-000069433 pieredzes apmaiņas braucienā, kura laikā vēroja, kā strādā kolēģi Krakovā. Brauciena laikā tika apmeklēta Krakovas ekonomikas un tūrisma tehnikums, kur tika vērotas Polijas kolēģu vadītās stundas angļu valodā un viesmīlībā. Stundās valda lietišķa, nepiespiesta atmosfēra. Jaunieši brīvi pauž savu viedokli. Mācību metodes tiek dažādotas. Katrā no tām var atrast kādu jaunu vai interesantu paņēmienu vai risinājumu, ko turpmāk izmantot savā darbā. Tika apmeklēta arī Da Vinči int [...]

SAM 4.2.1.2.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Jēkabpils Agrobiznesa koledža 2019.gada 2.septembrī parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu, paredzot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanu Jēkabpils Agrobiznesa koledžas mācību korpusa ēkai Pasta ielā 1, Jēkabpilī. 17.09.2020. Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Jēkabpils Agrobiznesa koledžas mācību korpusa ēkai Pasta ielā 1, Jēkabpilī”, Nr.4.2.1.2/19/I/001, īstenošanas progress Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Jēkabpils Agrobiznesa koledžas mācību korpusa ēkai Pasta ielā 1, Jēkabpilī” ietvaros ir pabeigti un nodoti ekspluatācijā ēkas energoe [...]

Metodiskās izstrādnes

METODISKĀS IZSTRĀDNES Vārds, uzvārds Izglītības programma Mācību priekšmets/modulis Darba tēma Pieejamība Ināra Saleniece Viesnīcu pakalpojumi Uzskaites un atskaites dokumentācijas sagatavošana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā Praktiskie un pārbaudes darbi modulim “Uzskaites un atskaites dokumentācijas sagatavošana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā” Šeit Dana Lūse Skaistumkopšanas pakalpojumi Aromterapijas masāžas veikšana Darba lapas modulī “Aromterapijas masāžas veikšana” Šeit Arnis Avišāns Būvdarbi Apdares darbu izpildes plānošana Noslēguma pārbaudes darbs IP “Būvdarbi” modulī “Apdares darbu izpildes plānošana” Šeit Margarita Zepa Skaistumkopšanas pakalpojumi Vispārējās ķermeņa masāžas ar kl [...]

Mācību procesa organizēšana 2022./2023.m.g.

Mācību procesa organizēšana 2022./2023.m.g. JAK PVIN Darba prioritātes šeit 6 soļu sistēma individuālajam darbam ar audzēkņiem, mācību pārtraukšanas samazināšanai šeit Piesardzības pasākumu īstenošanas un mācību procesa organizēšanas kārtība Covid-19 infekcijas izplatības laikā šeit Par piesardzības pasākumu īstenošanas un mācību procesa organizēšanu COVID - 19 infekcijas izplatības laikā šeit PVIN_ Vadlīnijas mācību procesa īstenošanai 2021./2022. mācību gadā šeit PVIN_21.01.2021. Nr.1.-9/2 Stipendiju piešķiršanas nolikums šeit PVIN_26.01.2021. Nr.1.-9/3 Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība šeit Mācību procesa plānojums JAK PVIN septembrim šeit Mācību procesa plānojums JAK PVIN [...]

Izglītojamajiem

1.Norādījumi par mācību procesa īstenošanu attālināti  izglītojamajiem šeit  

Pedagogiem

1. Norādījumi par mācību procesa īstenošanu attālināti laika posmā no 2020.gada 23.marta līdz 14.aprīlim šeit 2.Mykoob.lv aizpildīšanas kārtība  attālinātajā mācību procesā- šeit   3.Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (ZRKAC) 16. aprīlī plkst.14.00, piedāvā tiešsaistes semināru pedagogiem “Nepieciešamais atbalsts skolēniem ar mācīšanās traucējumiem attālinātajā mācību procesā”. Tiešsaistes seminārus varēs vērot ZRKAC “Facebook” kontā, kā arī www.zrkac.lv būs atrodams baneris, uz kura uzklikšķinot tiešsaistes dienā, lietotājs tiks automātiski pāradresēts uz ZRKAC “Facebook& [...]

* Vecākiem

Cien. JAK audzēkņi un vecāki! Liels paldies jums par sadarbību un par to, ka kopīgi mācām audzēkņus iegūt darba tirgū pieprasītākās profesijas! Esam lepni, ka koledža sagatavo konkurētspējīgus mazumtirdzniecības komercdarbiniekus, grāmatvežus, datorsistēmu tehniķus, programmēšanas tehniķus, loģistikas darbiniekus un grafikas dizainera asistentus. Lai mācību process noritētu veiksmīgi – galvenais ir mācīties, iegūt zināšanas, prasmes un kompetences! Un šo visu procesu pedagogs novērtē ar vērtējumu – ieliekot atzīmi! Vēršam uzmanību, ka 2023.gada 4.maijā ir stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.220 “Noteikumi par uzņemšanas kārtību profesionālās izglītības programmās un atskaitīšanu n [...]

Izglītības programmas 2022./2023.m.g.

Profesionālā vidējā izglītība Ieskaties, iepazīsties un izvēlies šeit Tev ir iespēja pēc 9.klases apgūt: Datorsistēmu tehniķis Grāmatvedis Mazumtirdzniecības komercdarbinieks Grafikas dizainera asistents Programmēšanas tehniķis Loģistikas darbinieks Sagatavojies mācībām laicīgi! Piesaki ISIC karti un izmanto visas savas priekšrocības! ISIC karte Latvijā un visā pasaulē ir oficiāla skolēna apliecība un atlaižu karte. Izvēlies sev piemērotāko: Swedbank ISIC karte. Ar piesaistītu kontu Tavai stipendijai, bezkontakta maksājumiem un ērtu mobilo lietotni. Piesaki ŠEIT Parastā ISIC karte. Piesaki ŠEIT Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība PIEVIENOJIES UN KĻŪSTI VIENS NO MUMS!

EUROPE DIRECT Jēkabpils

Vēlaties uzzināt vairāk par Eiropas Savienību un iesaistīties diskusijā par tās nākotni? EUROPE DIRECT Jēkabpilī ir Latvijas “Europe Direct” tīkla dalībnieks, savukārt Latvijas tīkls ietilpst Eiropas mēroga centru tīklā. Centri skaidro Eiropas jautājumus un dod iedzīvotājiem iespēju iesaistīties debatēs par ES nākotni uz vietas reģionos. Tīklu vada Eiropas Komisija. Pie mums varat vērsties ar jautājumiem par ES politiku, programmām un prioritātēm un piedalīties diskusijās par ES aktualitātēm un nākotni, kā arī saņemt ES publikācijas. Mēs dodamies arī uz skolām, kurās sniedzam prezentācijas un rīkojam diskusijas par ES jautājumiem. Visi mūsu pakalpojumi iedzīvotājiem ir bez maksas. Lūdzu, ņem [...]

Aktualitātes

16.12.2021. Eiropas Komisija nākusi klajā ar Atveseļošanas un noturības rezultātu pārskatu – publisku tiešsaistes platformu, kurā atspoguļots progress, kas panākts Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) īstenošanā kopumā un atsevišķu valstu atveseļošanas un noturības plānu īstenošanā. Atveseļošanas un noturības rezultātu pārskata tīmekļa vietnē ir īpašas sadaļas par starpposma un galīgo mērķrādītāju izpildi un par ANM izmaksām. Tajā ir arī konkrēti dati, ko apkopojusi Komisija, piemēram, izdevumi pa politikas jomām un zaļo, digitālo un sociālo izdevumu sadalījums mehānisma ietvaros. Rezultātu pārskats sniedz arī kvalitatīvu informāciju, izmantojot tematisko analīzi par plānu īstenošanu k [...]

ED Pasākumi

09.05.2023 Eiropas diena Jēkabpilī 2023.gada 09. maijā, plkst. 9:45, Pasta ielā 1, Jēkabpilī Maijā visā Eiropā un Latvijā plaši tiek atzīmēta Eiropas diena. Dažādos pasākumos un aktivitātēs kopā stiprinām izpratni par mūsu kā eiropiešu izaugsmes iespējām, solidaritāti, kultūru dažādību un vērtībām, kas mūs vieno. Arī Europe Direct Jēkabpils centrs 9. maijā ikvienu interesentu aicina pievienoties Eiropas dienas svinībām, kas norisināsies Jēkabpilī, Pasta ielā 1. Pasākuma viesi būs zemnieku saimniecības Kalves īpašnieks Gundars Kalve, uzņēmuma Blue Shock Race vadītājs Artis Daugins un iedvesmotājs Gatis Caunītis. Pasākums sāksies plkst. 10:00 (ierašanās no 9:45). Ierašanās ar siltu tēju termos [...]

Jēkabpils Agrobiznesa koledžai 95

PIETEIKŠANĀS SALIDOJUMAM IR SĀKUSIES.... Aizpildi anketu un tiekamies 28.maijā plkst.16.00 koledžā! Pieteikuma anketa bijušajiem darbiniekiem šeit! Vēršam uzmanību, ka Salidojuma svinīgā daļa notiks koledžas sporta laukumā! Salidojuma dienas kārtība šeit Salidojuma fotogrāfijas no Fotostūra šeit 08.04.2022. 05.05.2022., Studiju kursa Finanšu grāmatvedība ietvaros A1.g kurss kopā ar lektori Eleonoru Martemjanovu veidoja foto kolāžu “Mūsu skolas absolventi JAK darbinieki 2022. gadā. Aktivitāte 14.04.2022., Skolas jubilejas mēnesī Erasmus+ projekta dalībnieki no Spānijas, Itālijas un Ungārijas sūta sveicienus Jēkabpils Agrobiznesa koledža 95 gadu jubilejā! Aktivitāte 14.04.2022., Mācību moduļa [...]

Piedāvājam

Maksas izglītības programmas Atbildīgā kontaktpersona: Liene Upeniece mob.tālr. 27888487, muzizglitiba@jak.lv NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS “Digitālie bezmaksas rīki prezentāciju sagatavošanai” (Canva) 12st. VAIRĀK INFO PIESAKIES ,,Vienkāršā grāmatvedība 40st. VAIRĀK INFO PIESAKIES ,,Elektroniskais paraksts un e-pakalpojumu izmantošana 40st. VAIRĀK INFO PIESAKIES ,,Kiberdrošība 40st. VAIRĀK INFO PIESAKIES “Izveido savu sapņu dārzu” 60st. VAIRĀK INFO PIESAKIES “Datorizētie un digitālie 3D grafiskās projektēšanas rīki SketchUp“ VAIRĀK INFO PIESAKIES Datorgrafika un dizains 80st. VAIRĀK INFO PIESAKIES “Informātika un informācijas tehnoloģijas“ 80st. VAIRĀK INFO PIESAKIES “Mobilo aplikāciju i [...]

Datu privātuma politika

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Datu privātuma politika Jēkabpils Agrobiznesa koledža īsteno tai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un uzdevumu izpildi, kas nereti nosaka arī nepieciešamību apstrādāt personas datus. Jēkabpils Agrobiznesa koledža savā darbībā ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas, Fizisko personu datu apstrādes likuma un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz personas datu apstrādes likumīgumu un aizsardzību. Datu privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju par galvenajiem mūsu veiktajiem personas datu apstrādes nolūkiem, to tiesisko pamatojumu un citu informāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulai Nr. 2016/679 par fizisku personu aiz [...]

PIEKĻŪSTAMĪBAS ZIŅOJUMS

PIEKĻŪSTAMĪBAS ZIŅOJUMS Jēkabpils Agrobiznesa koledža saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu. Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz tīmekļvieni: www.jak.lv Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Jēkabpils Agrobiznesa koledžas tīmekļvietnes piekļūstamības izvērtēšanas protokols Nr.1 Atbilstības statuss Jēkabpils Agrobiznesa koledžas tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ. Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445: * Nav iespēj [...]

Konvents

2023./2024.m.g. Konventa NOLIKUMS Konventa SASTĀVS Konventa sēde 30.01.2024. Darba kārtība: Jēkabpils Tehnoloģiju tehnikuma Konventa NOLIKUMS (E.J.Paulovičs) Jēkabpils Tehnoloģiju tehnikuma struktūra (R. Pole) Barkavas struktūrvienības NOLIKUMS (S. Smeltere) Jēkabpils Tehnoloģiju tehnikuma attīstības tendences (internacionalizācijas virzieni, mūžizglītība, projekti, u.tml.) (R.Pole, I.Upeniece, L.Upeniece, L.Mežsēta) Metodiskā darba aktualitātes (S.Smeltere, I.Dubova) Dažādi. Konventa sēde 21.02.2023 Darba kārtība: Jēkabpils Agrobiznesa koledžas attīstība līdz 2025.gadam. (Ziņo R. Pole) Sadarbība ar nozarēm. (Ziņo I. Upeniece un S. Smeltere) Diskusijas (Ziņo I. Upeniece un E.J. Paulovičs) Ko [...]

Sociālais pedagogs

Nav nekādu šaubu, ka sociālā pedagoga darbam ir jēga, taču izmērīt un izsvērt darba rezultātus vienmēr būs grūti. Diemžēl vienlaikus ir pietiekami daudz piemēru, kas var notikt, ja mēs guļam dziļā miegā un ļaujam visam iet savu gaitu. Nozīme ir lēnam un pacietīgam darbam. Uz priekšu jāiet maziem solīšiem patstāvīgi, kā no jauna mācoties staigāt. nedrīkst prasīt īsā laikā par daudz. /Torns Skovgards/       Sociālās prasmes palīdz sekmīgi darboties grupā un apgūt mācību uzdevumus. Prasmes dod iespēju katram izmantot savu pieredzi un mācīties vienam no otra, veidojot savu pašapziņu, savas vērtības un citu cilvēku kā unikalitātes apzināšanos, interesi un rūpes vienam par otru un par grupas kopēj [...]

Atvērto durvju dienas 14. un 15. jūnijā

Tikšanas laikā iepazīsi: Piedāvātās mācību programmas; Mācību procesu koledžā; Dienesta viesnīcu; Pieteikšanās: +371 26110272 koledza@jak.lv Profesionālās vidējās izglītības programmas: Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli; Grāmatvedība; Komerczinības; Komunikācijas dizains; Programmēšana; Telemehānika un loģistika. Neatkarīgi no tā, vai esat nākotnes students vai vienkārši interesents, mēs aicinām jūs apmeklēt mūsu Atvētās durvju dienas un kopīgi izpētīt, kas padara Jēkabpils Agrobiznesa koledžu tik īpašu. Gaidīsim jūs ar prieku!

Dokumentu pieņemšana 28.06.2023

Sasniedzam ginesa rekordu kopā! UZŅEMŠANA norisināsies 12 stundas bez pārtraukuma! Kad- 28.06.2023 No - plkst.9:00 Līdz: plkst.21:00 Tiekamies JAK! VISAS PROGRAMMAS: UZZINI VAIRĀK: Uzzini vairāk par programmām caur virtuālo tūri: DATORA VERSIJA [block id=46 title=false col=0 slider=false popup=false]Virtuālā atvērto durvju diena [/block] TELEFONA VERSIJA [block id=48 title=false col=0 slider=false popup=false]Tūre2 uz telefona[/block] Vairāk informācijas par izglītības programmām un uzņemšanas noteikumiem - https://jekabpils.jak.lv/lv/uznemsanas-noteikumi/ Līdzi paņem izglītības dokumentus - atestātu, sekmju izrakstu, u27 veidlapu no ģimenes ārsta, fotogrāfijas 3x4cm, personu apliecinošu dok [...]

Izglītības programmu moduļu kartes

Modulārās profesionālās izglītības programmas PROGRAMMĒŠANAS TEHNIĶIS apraksts šeit Modulārās profesionālās izglītības programmas DATORSISTĒMU TEHNIĶIS apraksts šeit Modulārās profesionālās izglītības programmas GRĀMATVEDIS apraksts šeit Modulārās profesionālās izglītības programmas LOĢISTIKAS DARBINIEKS apraksts šeit Modulārās profesionālās izglītības programmas MAZUMIRDZNIECĪBAS KOMERCDARBINIEKS apraksts šeit Modulārās profesionālās izglītības programmas KOMUNIKĀCIJAS DIZAINS apraksts šeit

Programmēšana - 1,5 gadi

Programma: Programmēšana Iegūstamā kvalifikācija: ​Programmēšanas tehniķis (4.profesionālais kvalifikācijas līmenis) Mācību ilgums: 1,5 gadi Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: vidējā izglītība Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: diploms par profesionālo vidējo izglītību Profesijas standarts - pilns apraksts. PIETEIKTIES TAGAD Vairāk par programmu Programmas akreditācijas Nr. Mācību laikā jāapgūst: Mūžizglītības kompetenču mācību kursi Sabiedrības un cilvēka drošība; Zaļās prasmes Valodas, kultūras izpratne un izpausmes. Profesionālo kompetenču mācību kursi EIKT pamatprocesi un darbu veidi; EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas; Algoritmēšanas un programmēšanas pamati; Preču un paka [...]

Pieaug​ušo izglītības projekts uzņem apgriezienus!

    Eiropas savienības fondu darbības programma " Izaugsme un nodarbinātība" atbalsta mērķis" Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" PROJEKTS " Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" Nr. 8.4.1.0./16/I/001 2018.gada 22.janvārī darbu uzsāka pirmā mācību grupa  PROJEKTA "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" Nr. 8.4.1.0./16/I/001 ietvaros. Interesenti, tiekoties pirmdienu [...]

Agrobiznesa koledžas konvents darbu uzsāka 2018. gada 25. janvārī

Konvents ir koleģiāla padomdevējinstitūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt Jēkabpils Agrobiznesa koledžas attīstību darba tirgus prasībām. Dalībai konventā ir iekļauti: ​1.Daiga IVSIŅA Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta eksperte 2.Līga KĻAVIŅA Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece sociālajos jautājumos 3. Agris LUNGEVIČS Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 4. Edgars Jānis PAULOVIČS Zemgales [...]

Nepilna laika studentu tikšanās ar lektoriem​

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas nepilna laika studenti un lektori 3.februārī  tikās neformālā pasākumā. Izvērtējām pagājušo semestri, nospraudām nākamos mērķus, kas piepildāmi gan visiem kopā, gan individuāli, sagaidot Latvijas simtgadi.  Lai mums kopā viss izdodas!  

Atklāta pirmā pieteikšanās kārta vērienīgā ES fondu pieaugušo izglītības projektā

Atklāta pirmā pieteikšanās kārta vērienīgā ES fondu pieaugušo izglītības projektā  5.oktobrī atklāta pirmā pieteikšanās mācībām vērienīgā pieaugušo izglītības projektā "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide", ko īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Tajā ikviens strādājošais vai pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem var paaugstināt savu profesionālo kompetenci un konkurētspēju ar ES fondu un valsts līdzfinan [...]

ESF projekts «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001

Projekta nosaukums: ESF projekts «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001 Mērķis: Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs. Finansējuma saņēmējs: Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) Sadarbības partneri: Profesionālās izglītības iestādes [...]

Studenti - pētnieki

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības  iegūšana ikvienam studentam paredz arī izpratni un darbību pētniecības jomā. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas (turpmāk - Koledža) pilna laika studenti, kas tikko uzsākuši studijas, tikās kopīgā izglītojošā pasākumā, lai  iepazītu pētniecības ābeci. Ekskursu aizraujošajā problēmu izzināšanas pasaulē vadīja un uz interesējošiem jautājumiem atbildēja ekonomikas katedras vadītāja dr. oec. Ingrīda Veipa [...]

ERASMUS+

Erasmus Policy Statement (Overall Strategy)​   2016./2017.g PVIN audzēkņiem Informācija par prakses iespējām ārzemēs Pieteikuma anketa praksei ārzemēs Studentiem Informācija par prakses iespējām ārzemēs Pieteikuma anketa praksei ārzemēs​​ 2015./2016.g. Koledžas dalība Erasmus+ programmas augstākās izglītības sektorā 2016.gads PVIN audzēkņiem Informācija par prakses iespējām ārzemēs   Pieteikuma anketa praksei ārzemēs ​ Studentiem Informācija par prakses iespējām ārzemēs Piete [...]

Būvniecības izstāde "MĀJA I 2018"

10.martā studiju programmas “Namu pārvaldīšana” nepilna laika studenti  apmeklēja starptautisko būvniecības izstādi "Māja 2018". Mācību ekskursijas mērķis gūt lielāku priekšstatu nozarē un profesijā.

I.Veipa iegūst doktora grādu ekonomikā

2018. gada 16. martā Daugavpils Universitātes ekonomikas nozares promocijas padomes atklātā sēdē, INGRĪDA VEIPA aizstāvēja promocijas darbu „Profesionālās izglītības loma darbaspēka sagatavošanā Latvijas reģioniem” ekonomikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai reģionālās ekonomikas apakšnozarē.​ Vairāk info: https: informācija  

Sākusies otrā pieteikšanās ES fondu mācībām pieaugušajiem 12 nozarēs

  Pirmdien, 12. martā, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) atklāj otro pieteikšanās kārtu ES fondu pieaugušo izglītības projektā "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide". Šoreiz strādājošie un pašnodarbinātie vecumā no 25 gadiem var izvēlēties paaugstināt savu profesionālo kompetenci un konkurētspēju 12 dažādās tautsaimniecības nozarēs, piesakoties mācībām līdz 16. aprīlim 68 izglītības iestādēs visā Latvijā. & [...]

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas padomes sēde

20.martā uz savu pirmo sēdi 2018.gadā sanāca Jēkabpils Agrobiznesa koledžas padome. Tās sastāvā turpmākos trīs gadus darbosies: Guntars Gogulis - Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektors, Mārtiņš Gražinskis – koledžas studējošo pašpārvaldes pārstāvis, Valda Kalniņa – koledžas direktora vietniece profesionālās vidējās izglītības darbā, Zanda Lamba - Latvijas darba devēju reģionālās attīstības un sociālā dialoga koordinatore Zemgales reģionā un individ [...]

Darba vidē balstītas mācības drīz sāksies!

Koledžas profesionālās izglītības nodaļa ir uzsākusi mērķtiecīgu darbu, lai jau šajā mācību gadā varētu uzsākt darba vidē balstītas mācības. Ir aktualizētas izglītības programmas ”Komerczinības”, “Programmēšana”, “Grāmatvedība” un “Datorsistēmas” un iesniegtas Izglītības kvalitātes  valsts dienestā akceptēšanai. Š. g. maija mēnesī uzņēmumos apmācības sāks izglītības programmu ”Komerczinības un “Datorsist [...]

Vakanču gadatirgus

2018.gada 24.martā Jēkabpils Tautas namā notika trešais “Vakanču gadatirgus”. Ikviens interesents varēja iegūt arī informāciju par profesionālās augstākās izglītības un mūžizglītības  iespējām Jēkabpils Agrobiznesa koledžā.

Muzikālais talantu šovs “O FAKTORS”

PIKC Ogres tehnikums 2018.GADA 27.MARTĀ notika MUZIKĀLAIS TALANTU ŠOVS “O FAKTORS”.  No Jēkabpils Agrobiznesa koledžas piedalījās 1.a kursa audzēkne Viktorija Rožkova, kas šova pieteikumā par sevi un savu priekšnesumu teica: "Esmu aktīva, ļoti patīk piedalīties dažādos pasākumos. Spēlēju klavieres un basģitāru.Patīk Alexandra Burke dziesmas "Hallelujah" melodija. Dziesma izraisa patīkamas emocija un [...]

Profesionālo izglītības iestāžu erudīcijas konkurss „Erudīts 2018”

2018.gada 28.martā Jelgavas Tehnikumā notika Latvijas Profesionālo izglītības iestāžu erudīcijas konkurss „Erudīts 2018”. Tā mērķis bija veicināt pieredzes apmaiņu starp profesionālās izglītības iestādēm un pilnveidot jauniešu intelektuālās spējas un erudīciju, rosinot interesi un padziļinot viņu zināšanas. Konkursā piedalījās 2 komandas no 14 mācību iestādēm, apmeklējot 2x14 radošās darbnīcas un parādot savas zināšanas un prasmes dabaszinību, matemātikas, [...]

Darbnīca "Attīstām biznesa ideju kopā" (Jēkabpilī)

2018. gada 12. aprīlī plkst.11.30, Jēkabpils Agrobiznesa koledžā,  Jēkabpils biznesa inkubators (LIAA) ar Jēkabpils pašvaldību, Zemgales uzņēmējdarbības centru, Aizkraukles novada uzņēmējdarbības atbalsta centru, AS Attīstības finanšu institūcija ALTUM rīko Biznesa ideju darbnīcu  "Attīstām biznesa ideju kopā"!  Darbnīca plānota jauniešiem vecumā no 16-29 gadu vecumam. Aicinām jauniešus nākt un iedvesmoties no citiem uzņēmējiem, [...]

Olimpiāde lietišķajā informātikā "Paskāla ritenis"

2018.gada 4.aprīlī Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 3.c kursa audzēkņi Jānis Glaudiņš un Kristaps Briedis piedalījās 13.lietišķās informātikas olimpiādē "Paskāla ritenis" Daugavpils universitātē. Olimpiādes mērķis ir noskaidrot skolēnu teorētiskās un praktiskās iemaņas lietišķajā informātikā.  Olimpiāde bija divās kārtās- teorētiskais tests un praktiskie darbi MS Office lietojumprogrammās - MS Word, MS Excel,MS Access un MS PowerPoint. Olimpiādē piedalījās [...]

Akreditācija profesionālās vidējās izglītības programmai "Multimediju dizains"

Jēkabpils Agrobiznesa koledžā  2018.gada 9.aprīlī noris akreditācija profesionālās vidējās izglītības programmai "Multimediju dizains". Produktīvu darbu komisijai un pozitīvu rezultātu koledžai!

1.vieta profesionālās meistarības konkursā “Gudrais Grāmatvedis”

2018. gada 6.aprīlī PIKC Rīgas Valsts tehnilukmā notika  profesionālās meistarības konkurss  „Gudrais Grāmatvedis”. Konkursa mērķis bija attīstīt izglītojamo spēju radoši domāt, veicināt izglītojamajiem pozitīvas konkurences garu, novērtēt izglītojamo zināšanu un praktisko iemaņu apguvi grāmatveža profesijā.         Konkursā piedalījās piecu profesionālo izglītības iestāžu komandas 3 cilvēku sastāvā: Jēkabpils Agrobiznesa koledža, Rīga [...]

Informatīvā diena 06.04.2018

2018.gada 6.aprīlī koledžā notika Informatīvā diena 9.klašu skolēniem. Skolēni iepazinās programmām, kuras var apgūt Jēkabpilī un Barkavā. Koledžas direktores vietniece profesionālās vidējās izglītības nodaļā Valda Kalniņa informēja par mācību procesa norisi un iespējām, kādas ir koledžas audzēkņiem. 9.klases skolēni darbojoties praktiskiskajās nodarbībās, iepazina koledžā apgūstamās specialitātes.                         &n [...]

Skatuves runas konkurss 2018, Jelgavā

2018.gada 12. aprīlī Jelgavas Amatu vidusskolā noslēdzās Skatuves runas konkurss 2018, kurā piedalījās arī Jēkabpils Agrobiznesa koledžas audzēkņi. Pasākumu atklāja ar Jelgavas Amatu vidusskolas direktores Edītes Dišleres uzrunu. Svinīgu sveicienu bija sarūpējis Rīgas koris ar iedrošinājumu dalībniekiem un  priekšnesumu “Sveiciens daiļrunātāju konkursā”! Skanīgos daiļliteratūras darbus vērtēja uzmanīgākie klausītāji – žūrija. Sākoties pasākumam, pedago [...]

J.Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde

No 2018.gada 9.aprīļa līdz 9.maijam Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Dienesta viesnīcas konferenču zālē ir apskatāma J.Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde "Es atvēru acis un redzēju pavasari...". Izstāde ir apskatāma katru dienu no plkst.9.00 līdz 17.00. Laipni aicināts ikviens!  

Latvijas koledžu asociācijas 2018.gada 9.boulinga turnīrs

2018.gada10.aprīlī, Rīgā norisinājās 9.boulinga turnīrs, kurā arī Jēkabpils Agrobiznesa koledžas  izvirzīta studentu komanda veica dalību šādā sastāvā: Kristaps Stafeckis, Sanita Lauska, Dace Stepiņa, Lāsma Runcīte, Samanta Stirna. Mērķis: sporta veida attīstība un popularizēšana 1. līmeņa augstāko izglītību  studentu vidū. Boulinga turnīrā katrai komandai bija uzdevums sagatavot priekšnesumu, lai pieteiktu savas komandas dalību turnīram. Jēkabpils Agrobiznesa kole [...]

Darbnīca "Attīstam biznesa ideju kopā"

2018. gada 12. aprīlī Jēkabpils Agrobiznesa koledžā norisinājās darbnīca "Attīstam biznesa ideju kopā", kuru organizēja Zemgales uzņēmējdarbības centrs. Darbnīcas ietvaros jauniešiem vecumā no 16 - 29 gadu vecumam bija iespēja veidot biznesa plānu jaunai idejai ar kanvas metodes palīdzību. Koledžas komandu veidoja: studenti: Annija Vecstaudža, Sintija Medne, Ričards Saulītis, Indars Lejiņš, Gints Visnops, Artis Viblo; audzēkņi: Kristīne Juste, Tomass Ozoliņ&scar [...]

Studējošo starptautiski zinātniski praktiskā konference „Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse 2018”

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas studiju programmas “Mārketings un inovācijas” 1.k kursa studente, Lāsma Runcīte  2018.gada 14.aprīlī apmeklēja Alberta koledžas un Ekonomikas un kultūras augstskolas  studējošo starptautisko zinātniski praktisko konferenci „Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse 2018” un uzstājās ar pētījuma “Mutvārdu atsauksme - noslēpumains, neredzams, maģisks spēks…” prezentāciju. (vadītāja mg.oec., lek [...]

Karjeras dienas BUMS Barkavā

2018.gada 19.aprīlī Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienībā notika pasākums "Karjeras dienas BUMS Barkavā", tajā piedalījās Madonas novada skolu skolēni, kuri iepazinās ar visām  profesionālās vidējās izglītības programmām, kuras var apgūt gan Barkavā, gan Jēkabpilī. Skolēni piedalījās dažādās aktivitātēs! Paldies, Barkavas kolēģiem par augstā līmenī sagatavotu pasākumu!

Akreditēta profesionālās vidējās izglītības programma  "Multimediju dizains"

Jēkabpils Agrobiznesa koledžā no 2018.gada 9.aprīļa līdz 2018.gada 13.aprīlim, kompetentas akreditācijas ekspertu komisijas vadībā, tika izvērtēta profesionālās vidējās izglītības programma  "Multimediju dizains", piešķiramā profesionālā kvalifikācija - "Multimediju dizaina speciālists". Pamatojoties uz MK noteikumu Nr. 831 35.1., 60.5. un 68.4.apakšpunktā noteikto un akreditācijas komisijas priekšlikumu, kvalitātes dienests nolem [...]

Tikšanās ar rakstnieci Viju Beinerti

2018.gada 25.aprīlī Jēkabpils Agrobiznesa  koledžas audzēķni  no 1.T kursa devās uz tikšanos ar rakstnieci, dzejnieci, esejisti, režisori  Viju Beinerti. Tikšanās notika Krustpils kultūras namā.  Šī tikšanās tapa sadarbībā ar izdevniecību „Zvaigzne”. Vija Beinerte ir viena no stiprākajām, gudrākajām , izglītotākajām Latvijas sievietēm. Visos darbos,  ko Vija ir rakstījusi,  ir daudz atbilžu uz jautājumiem.  Vija ir izmēģi [...]

Patstāvīgo darbu seminārs “Patstāvīgi, noderīgi, aizraujoši”

2018.gada 10.maijā Jēkabpils Agrobiznesa koledžā pirmo reizi tika organizēts pedagogu un audzēkņu patstāvīgo darbu seminārs “Patstāvīgi, noderīgi, aizraujoši”, kuru organizēja izglītības metodiķes Ingrīda Mārāne un Inguna Pastare.  Pasākuma mērķi: * pedagogu radošās darbības veicināšana dažādu patstāvīgo darbu veidu un uzdevumu satura izstrādē; * popularizēt pedagogu darba  pieredzi un radošo darbību patstāvīgo darbu organizēšanā [...]

Starptautiskā studentu un docētāju zinātniski praktiskā konference “Indivīds, sabiedrība, valsts"

Koledžas 2. kursa studentiem pienācis kvalifikācijas darbu izstrādes un aizstāvēšanas laiks. Jāparāda iegūtās zināšanas, prasmes un māka aizstāvēt izdarītos slēdzienus par noteiktu problēmu. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas studiju programmas “Grāmatvedība un finanses” 2.kursa studentei Rūtai Baranovskai bija izdevība būt interesantā prakses uzņēmumā Rīgā, iegūt labas prasmes un informāciju par kvalifikācijas darba tēmu “Ilgtermiņa nemateriālo un finanšu iegu [...]

Seminārs "“Sociālā uzņēmējdarbība: iespēja pozitīvu pārmaiņu radīšanai"”

Biedrība  "JĒKABPILS NVO RESURSU CENTRS" Brīvības ielā 45, Jēkabpilī, 4.stāva zālē  2018.gada 6.jūnijā plkst.11.00 rīko samināru “SOCIĀLĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA: IESPĒJA POZITĪVU PĀRMAIŅU RADĪŠANAI”.  Semināru vada biedrības “Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācijas” eksperte Madara Ūlande. Pēc semināra INDIVIDUĀLĀS KONSULTĀCIJAS Pieteikšanās: nvoresursi@inbox.lv Projektu “Sabiedrības līdzdalības resursu attīstīša [...]

Pēdējais zvans Jēkabpils Agrobiznesa koledžā

Nemanot kārtējais mācību gads tuvojas noslēgumam. Citiem tas ir kārtējais, bet ceturto kursu audzēkņiem  tas bija pēdējais mācību gads šajā skolā. Jūsu dzīvē sāksies nākamais posms, tāpēc 2018.gada 13. jūnijā notika Skolas pēdējā zvana svētki ceturto kursu audzēkņiem! Pirmo kursu audzēkņi bija pacentušies šo dienu padarīt īpašu - ar dziesmām, priekiem, atmiņām un dažādiem uzdevumiem, lai ikviens atcerētos labākos notikumus, darbu un nedarbus Jēkabp [...]

Robotikas sacensības “Ring MASTER”

2018.gada 28.,29. maijā izglītības metodiķes I. Pastares un skolotāja R. Dribas vadībā tika organizēts “Ring MASTER” čempionāts, kurā piedalījās 36 komandas no 1.i, 1.c, 2.ic 3.i, 3.c kursiem. Pasākuma mērķi: * Popularizēt audzēkņu interesi par inženiertehniskajām profesijām un robotiku.  * Profesionāli novērtēt audzēkņu prasmes un iemaņas tehniskās jaunrades jomā - VEX robotu vadīšanā ar pulti. Kursu audzēkņi sadalījās komandās, kuras sastāvēja no diviem cilvēkiem. [...]

SEMINĀRS pieaugušo izglītībā iesaistītajiem

Jēkabpils Agrobiznesa koledža 2018.gada 19.jūnijā plkst.11.00 – 14.00  rīko semināru “EPALE – Eiropas pieaugušo izglītības elektroniskā platforma – pieaugušo izglītības atbalstam”  pieaugušo izglītībā iesaistītajām personām, projektu speciālistiem, formālās/neformālās izglītības pārstāvjiem, sociālo zinātņu nozares studējošajiem, NVO biedriem un citiem interesentiem. Pieteikšanās semināram e-pastā inara.upeniece@jak. [...]

Mācību ekskursija 1.v un 1.k kursam

1.v un 1. k kurss 2018.gada 6.jūnijā brauca mācību ekskursijā uz Kalsnavas arborētumu,  uzņēmumu SIA "Domu pietura"  Madonā, uz  ZS "Līvi"  Bērzaunes pagastā un Cesvaines pili, Cesvainē. Ekskursiju mērķis sniegt studentiem  pieredzes bagātināšanos,  kopā ar studentiem ekskursijā devās arī lektores S.Kozlovska, E.Martemjanova un skolotāja S. Putniņa. Mācību ekskursija deva iespēju dabis [...]

Darbinieku 27.spartakiāde “Laidze 2018”

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas dalībnieki 8.-9.jūnijā piedalījās profesionālās izglītības iestāžu darbinieku  27.spartakiādē “Laidze 2018” PICK Rīgas  Valsts tehnikuma Laidzes struktūrvienībā. Sacensībās piedalījās 13 skolu komandas - 145 dalībnieki, kuru vidū vislielākā komanda bija Jēkabpils Agrobiznesa koledžai. Organizatori bija sagatavojuši sportiskas, interesantas ar profesionālo orientāciju, emoc [...]

Dalība Jēkabpils Pilsētas svētku gājienā

2018.gada 16. jūnijā Jēkabpils Agrobiznesa koledža piedalījās Jēkabpils pilsētas svētku gājienā! Ikviens lepojas ar koledžu, ikviens lepojas ar pilsētu! Paldies visiem!

EPALE Zemgales reģionālais seminārs Jēkabpilī

Jēkabpils Agrobiznesa koledža, veicot Zemgales reģionālā koordinatora pienākumus , 2018.gada 19.jūnijā uzņēma EPALE semināra dalībniekus. Uz tikšanos tika aicināti pieaugušo formālajā un neformālajā izglītībā, projektu darbā, karjeras izglītībā iesaistītie speciālisti, darbinieki, NVO pārstāvji, studējošie un citi interesenti. Semināra atklāšanā visus klātesošos sveicināja Līga Kļaviņa, Jēkabpils  domes priekšsēdētāja vietniece un EPALE lietotāja. J [...]

Pieaugušo izglītības projekta otrā kārta rit pilnā sparā!

Eiropas Savienības fondu darbības programma “ Izaugsme un nodarbinātība” atbalsta mērķis”Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” PROJEKTS ” Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” Nr. 8.4.1.0./16/I/001 2018.gada vasara Jēkabpils Agrobiznesa koledžā  rit izglītošanās gaisotnē, jo darba dienu vakaros apmācām nodarbinātos pieaugušos. Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” [...]

Nodarbinātas personas apmācīsim projekta ietvaros!

Eiropas savienības  fondu darbības programma “ Izaugsme un nodarbinātība” PROJEKTS ” Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” Nr. 8.4.1.0./16/I/001 Nodarbinātas personas apmācīsim projekta ietvaros! Augusta vidū sāksies nākamā, nu, jau trešā pieteikšanās mācībām ES fondu pieaugušo izglītības projektā "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide". Tāpat kā iepriekš, pieteikšanās ritēs mēnesi t.i. [...]

Sniegsim zināšanas par sociālo uzņēmējdarbību

Jēkabpils Agrobiznesa koledža šovasar tika pārstāvēta arī divos biedrības „Jēkabpils NVO resursu centrs” īstenotā projekta “Sabiedrības līdzdalības resursu attīstīšana Vidusdaugavas reģionā” tematiskos pasākumos – seminārā un  diskusijā par sociālo uzņēmējdarbību. Pasākumus vadīja  biedrības “Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija” izpilddirektore un sociālās uzņēmējdarbības eksperte Madara Ūlande. Efektivizējot studiju proc [...]

Koledža uzņem jaunās programmas licencēšanas komisiju

Jēkabpils Agrobiznesa koledžā rit 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Programmēšana un datortīklu administrēšana” licencēšanas komisijas darbs. Jauno programmu izvērtē: Dr.sc.comp., asoc.prof. Jānis Zuters, Dr.sc.comp. Jurijs Grigorjevs, Latvijas Darba devēju konfederācijas deleģētais  eksperts, Dāvis Vēveris, Latvijas Studentu apvienības deleģētais eksperts, Mārtiņš Upmacis AIC eksp [...]

Pieteikšanās pieaugušo izglītības projektam rit pilnā sparā!

JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽĀ  apgūsti neformālās izglītības programmas     programmas                                               stundas                              līdzmaksājums - pēc  līguma                         &nb [...]

Pieteikšanās vēl tikai šonedēļ!

* Datu analīze un pārskatu sagatavošana Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma Nozare: Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas Programmas stundu skaits: 36 Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 16.20 Mācību cena (EUR): 162 Prasības iepriekšējai izglītībai: Nav ierobežojumu. Nepieciešamas pamatprasmes darbā ar datoru (MS Office Exel vidē) Priekšzināšanu līmenis: Izglītības programmas apguves rezultā [...]

Tavs 2018./2019.mācību un studiju gads koledžā sāksies ar svētkiem!

Tavs 2018./2019.mācību un studiju gads koledžā sāksies ar svētkiem 3.septembrī plkst.11.00 izglītības iestādes pagalmā! Pēc svinīgās daļas uz pirmo nodarbību Tevi gaidīs kursa audzinātājs Pirmo kursu audzinātāji: * Rita Maļika (231.kab) - 1.g kurss (grāmatvedība) * Silvija Strušele (236.kab) - 1.k kurss (komercdarbība) * Marika Boķe (235.kab) - 1.p kurss (programmēšana) * Guntis Vaivods (215.kab) - 1.d kurss (datorsistēmas) * Dace Vēvere (DV 104.kab) - 1.m kurss (mul [...]

Lielisks veids studentiem, kā pavadīt vasaru, iegūstot jaunu pieredzi un neaizmirstamas emocijas

     Katru gadu Jēkabpils Agrobiznesa koledža piedāvā studentiem iespēju veikt kvalifikācijas praksi ārvalstīs projekta Erasmus+ ietvaros, tādējādi gūstot jaunu pieredzi, iemaņas un neaizmirstamas emocijas, kā arī uzlabojot savas svešvalodas zināšanas un paplašinot savu redzesloku. Šīs vasaras lielākais piedzīvojums divām Jēkabpils Agrobiznesa koledžas studentēm ir darbs Spānijā projekta Erasmus+ ietvaros.      Studiju programmas Mārketin [...]

Jēkabpils Agrobiznesa koledža ieguvusi Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartu

5. septembrī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) Jēkabpils Agrobiznesa koledžai pasniedza Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartu. Harta koledžai ļaus pieteikties Erasmus+ profesionālās izglītības mācību mobilitātes finansējumam vienkāršotā kārtībā.     Hartu pasniegšana notika VIAA organizētajā seminārā Erasmus+ Profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartu turētājiem. Semināra pirmajā daļā dalībnieki ap [...]

PRAKTISKĀ IZBRAUKUMA NODARBĪBA UZ SIGULDAS PILSĒTU UN KRIMULDAS MUIŽU

Mērķis: Studiju programmas “Grāmatvedība un finanses” studentiem piedāvāt sportiski aktīvu, emocionāli piesātinātu, izzinošu izbraukuma nodarbību. Studiju programmas “Grāmatvedība un finanses” 1. un 2. kursa studenti 2018.gada 26.septembrī devās izbraukuma nodarbībā uz Siguldu un Krimuldu.  Apmeklētajos objektos – Siguldas bobsleja un kamaniņu trase, Siguldas piedzīvojumu parks “Tarzāns”, Gūtmaņa ala, Turaidas muzejrezervāts un Krimuldas muiž [...]

Sporta diena 2018

27.septembrī Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 2.d un 2.p kursi Eiropas Sporta nedēļas ietvaros organizēja Sporta dienu koledžas audzēkņiem. Šoreiz tika salīdzināta profesiju sportiskā aktivitāte. Visi profesionālās vidējās izglītības kursi tika sadalīti pa atbilstošajām  profesijām - "Komercdarbība", "Grāmatvedība", "Datorsistēmas", "Programmēšana" un "Multimediju dizains". Katrai profesijai bija jāpiedalās 6 aktivitātēs. [...]

MŪŽIZGLĪTĪBA - seminārs būvniekiem

Jēkabpils Agrobiznesa koledža paplašina darbību mūžizglītības jomā. Īstenojam ne tikai nacionālos un starptautiskos projektus, bet sadarbībā ar Latvijas ražotāju asociācijām, apmācību centriem, nevalstiskajām organizācijām uzsākam rīkot  formālās un neformālās izglītības nodarbības un seminārus interesentiem.

Karjeras nedēļa 2018

Jēkabpils Agrobiznesa koledža Karjeras nedēļas notikumos No 8. līdz 12.oktobrim norisinājās ikgadējā Karjeras nedēļa, kuras laikā Latvijas skolās notika pasākumi par karjeras vadības prasmēm, kā arī lielākajās Latvijas vidusskolās notika diskusijas ar sabiedrībā pazīstamu cilvēku - dažādu profesiju pārstāvju dalību. Jēkabpils Agribiznesa koledžas pirmo kursu jaunieši 8.oktobrī piedalījās diskusijā Rēzeknē, kur par savu karjeras izvēli, profesijai nepieciešamajām prasmēm, veiksmēm u [...]

Macību ekskursija uz Valmieru

4.k kurss 2018. gada 25. septembrī devās mācību ekskursijā uz Valmieru, kur apmeklēja Sajūtu parku un tā taku kokos, kā arī Valmiermuižas alus darītavu. Ekskursijas mērķis: izzināt kā Valmiermuižas alus darītava ražo savu produkciju, kā arī gūt pozitīvas emocijas Sajūtu parkā. Sajūtu parkā ikvienam bija iespēja doties 1,5km garā takā pa kokiem, kuras augstums virs zemes sasniedza no 5 līdz 11 metriem. Galvenajai takai ir divi grūtāki atzari, kurus arī izmēģināja daži drosmīgie, un takas beigās & [...]

Skolotāju diena 2018

2018.gada 4.oktobrī Jēkabpils Agrobiznesa koledžā norisinājās Skolotāju dienai veltīts svinīgais pasākums. Skolotājus priecēja līksmas dejas, skaistas dziesmas, dzejoļi, dažādi gardumi un krāsaini apsveikumi, kurus sagatavoja katrs kurss.  Skolotājiem bija iespēja 5. un 6. stundas laikā atpūsties un ļaut mums,4.k un citiem 3. un 4. kursu audzēkņiem, veikt viņu darbu, kamēr skolotāji varēja ieturēt kārtīgu kafijas pauzi un palutināt sevi ar gardu kliņģeri.  Paldies kursiem par sirsnīgie [...]

Skolēnu sporta spēles - BASKETBOLS

 7.novembrī Ābeļu pamatskolas sporta zālē notika Jēkabpils skolu skolēnu sporta spēles basketbolā jauniešiem. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas jauniešu komanda izcīnīja 2. uzvaras un piedzīvoja vienu zaudējumu izcīnot 2. vietu. Komandā spēlēja Aivis Batarāgs 1.k kurss, Tomass Indriksons 1.d kurss, Matīss Indriksons, Emīls Vitkovskis 2.k kurss, Roberts Vingris 2.p kurss, Arvis Rutkis 3.p kurss, Armands Tiltiņš 3.m kurss,Jaroslavs Mačulis, Jānis Mežinskis, Daniēls Puziņa 4. [...]

MŪŽIZGLĪTĪBA - Piedalāmies konferencē Budapeštā

Jēkabpils Agrobiznesa koledža 2018.gadā ir EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europa) koordinators Zemgales reģionā. Projekta  “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” (Granta līgums Nr. 2016-3137/001-001) ietvaros Jēkabpils Agrobiznesa koledžas direktora vietniece studiju un tālākizglītības jomā I.Upeniece piedalījās starptautiskā konferencē "EPALE Conference 2018 – Growing together: fostering an inspiring adult learning community" Buda [...]

Rīta skrējiens 2018

Lai veicinātu veselīgu dzīvesveidu un pozitīvi uzsāktu dienu, 18.oktobrī Dienesta viesnīcā norisinājās Rīta skrējiens.  Plkst. 7:00 visi tika aicināti pulcēties Dienesta viesnīcas foajē, lai kopīgu iesildītios un uzsāktu skrējienu. Lai arī pieteikušies bija vairāk dalībnieki, uz skrējienu spēja piecelties un ierasties 7 skrējēji, to starpā Dienesta viesnīcas vadītāja Jekaterina.  Skrējējs Mārtiņš saka šādi: "Man Rīta skrējiens iesākās 5 minūšu laikā. Pi [...]

MŪŽIZGLĪTĪBA - apmācības pedagogiem “Digitālā saziņa ar valsti: dzīves situācijās noderīgi e-risinājumi”.

MŪŽIZGLĪTĪBA - apmācības pedagogiem  “Digitālā saziņa ar valsti: dzīves situācijās noderīgi e-risinājumi”.   Jēkabpils Agrobiznesa koledžā notika apmācības pedagogiem “Digitālā saziņa ar valsti: dzīves situācijās noderīgi e-risinājumi”, kas tika rīkotas  programmas “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” ietvaros, kuru no 2018. gada līdz 2020. gadam īsteno Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM). Projekts tiek finansēts no Vides [...]

1.m kurss dodas ekskursijā

1.m kurss 2018. gada 25. oktobrī devās mācību ekskursijā uz Rīgu, kur apmeklēja Mākslas muzeju Rīgas Birža, kā arī Dekoratīvas mākslas un dizaina muzeju. Ekskursijas mērķis: apskatīt muzejos pieejamās ekspozīcijas, nostiprināt zināšanas par mākslas vēsturi un laikmetīgo mākslu pasaulē un Latvijā. Visvairāk gaidītais apskates objekts noteikti bija Artūra Analta interaktīvā instalācija “Matter to Matter”, kas šogad Londonas Dizaina biennālē (London Design Biennale, L [...]

Skolēnu sporta spēles

 Ar rudens krosa un futbola sacensībām ir sākušās Jēkabpils pilsētas, Aknīstes, Jēkabpils,Krustpils, Salas un Viesītes novadu skolu skolēnu sporta spēles 2018./2019. m.g. Rudens krosa sacensībās Jēkabpils Agrobiznesa koledžas komanda izcīnīja 4.vietu. Futbola sacensībās Jēkabpils Agrobiznesa koledžas jaunieši izcīnīja 2.vietu. Komandā spēlēja Aivis Batarāgs 1.k kurss, Matīss Poikāns 1.p kurss, Kaspars Ceimers , Ričards Platmalnieks 3.d kurss, Arvis Rutkis 3.p kurss, Armands Ti [...]

Konkursa "PROFS 2018" pusfinālisti

Latvijas Brīvo Arodbiedrību savienība organizēja konkursu “Profs 2018”. Vidzemes reģionālais pusfināls notika 2018. gada 29.oktobrī,  Valmierā, kurā Jēkabpils Agrobiznesa koledžas komanda ieguva 1.vietu, izcīnot tiesības startēt konkursa finālā Rīgā. Komandu veidoja:  Ērika Baikova, 3.g; Katrīna Misjuka, 3.g;  Daniela Maksimčika, 3.g;  Jevģenija Bogdanova, 3.k;  Kristiāns Paeglis, 3.k; Valdis Spodris, 3.k.. Konkursam bija jāiesūta mājas darbs, kuru vajadzēja [...]

PIESAKIES! Brīvības forums “No Brīvības līdz Brīvībai”

Krustpils kultūras namā 3. novembrī no plkst. 12.00 norisināsies Brīvības forums “No Brīvības līdz Brīvībai”. Personības un viņu iedvesmas stāsti par to, kā viņi izmantojuši brīvību. Kā Tu esi izmantojis savu brīvību? Brīvības foruma ideja - 2018. gadā 9 republikas pilsētās veidot forumu ideju apmaiņas, diskusiju, lekciju, priekšlasījumu, sarunu formātā, kurā aicināti piedalīties katras pilsētas, reģiona, valsts izcilākie prāti visdažādākajās jomās. Brīvības forums ietv [...]

IT katedras studentu Izbraukuma nodarbība

Helovīna dienā, 2018.gada 31.oktobrī, IT katedras studenti, kopā ar kuratori Lauru Rakovu un lektoru Gunti Vaivodu devās uz Rīgu. Tika apmeklēts telekomunikāciju uzņēmums Bite. Darbinieki bija pacentušies savā birojā ienest Helovīnu sajūtas gan dekorācijās, gan saldumos. Viesošanās laikā varēja uzzināt par Bites ienākšanu tirgū, par to, cik viegli vai grūti bija sevi pierādīt tirgū, kur ir spēcīgi “spēlētāji” Tele 2 un LMT. Bites pārstāvji stāstīja un demonstrēja [...]

29.sporta spēles galda tenisā

Labus rezultātus AMI sporta kluba 29.sporta spēlēs  galda tenisa sacensībās sasniegušas Jēkabpils Agrobiznesa koledžas jaunietes.  Apakšgrupas spēlēs Smiltenes tehnikumā 5.komandu konkurencē tika izcīnīta 2.vieta un tiesības piedalīties republikas finālsacensībās. Finālsacensībās tika izcīnītas 3. uzvaras un piedzīvots zaudējums nākamajām uzvarētājām Rīgas TRIT komandai. Komandu vērtējumā izcīnīta 3.vieta. Komandā spēlēja Viktorija Pavlovska 1.g kurss, Diāna Kudrjavc [...]

Darba vizīte Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijas Inženieru fakultātē  

2018.gada 31.oktobrī Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Informācijas Tehnoloģiju (IT) katedras  IT studiju kursu lektori,  katedras vadītājs un direktores vietniece IT un tāmācības joomā devās darba vizītē uz Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijas (RTA) Inženieru fakultāti (IF).   Vizītes laikā tika pārskatīti abu izglītības iestāžu studiju programmas “Programmēšana un datortīklu administrēšana” studiju kursi un pārrunātas sadarbības ie [...]

"Digitālā mārketinga stratēģijas izveide un integrēšana uzņēmumā"

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020 LLI-131 “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā”/ “Business support” projekta ietvaros 1.novembrī studiju programmas "Mārketings un inovācijas" pirmā kursa studenti un lektore S.Kozlovska apmeklēja  apmācības  “Digitālā mārketinga stratēģijas izveide un integrēšana uzņēmumā”, lektore Evita Mežezera, ' [...]

PIESAKIES! ES mobilitātes palielināšana Jēkabpils Agrobiznesa koledžā

Sākusies pieteikšanās Erasmus+ programmas pamatdarbības (KA1) profesionālās izglītības sektora projektā “ES mobilitātes palielināšana Jēkabpils Agrobiznesa koledžā”, projekta Nr. 2018-1-LV01-KA102-046880 Konkursā 3 un 4 nedēļu kvalifikācijas prakses veikšanai uzņēmumos Spānijas un Maltas uzņēmumos tiek aicināti pieteikties Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 4.kursu audzēkņi: > Izglītības programma “Grāmatvedība” – Malta – 3 vietas > Izgl [...]

AMI sporta kluba 29.sporta spēļu sacensības badmintonā

Daugavpils Valsts tehnikumā notika AMI sporta kluba 29.sporta spēļu sacensības badmintonā jauniešiem. Sacensībās piedalījās Latgales reģiona sešu mācību iestāžu komandas. Labus rezultātus sasniedza Jēkabpils Agrobiznesa koledžas jauniešu komanda, kura izcīnīja 3.uzvaras un piedzīvoja 2.zaudējumus un kā vienīgie uzvarēja sacensību 1. vietas ieguvējus Daugavpils Valsts tehnikuma komandu. Kopvērtējumā izcīnīta 3. vieta. Komandā spēlēja Jaroslavs Mačulis 4.p kurss, Jurģis Bruzgu [...]

AMI sporta kluba 29. sporta spēļu sacensības volejbolā

Smiltenes tehnikumā notika AMI sporta kluba 29. sporta spēļu sacensības volejbolā jaunietēm. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas jaunietes izcīnīja 2.uzvaras un piedzīvoja vienu zaudējumu, izcīnot 2.vietu un tiesības piedalīties republikas finālsacensībās. Komandā spēlēja Gabriela Usāne 1.g kurss, Viktorija Rožkova 2.g kurss, Ilva Ieviņa 4.g kurss, Megija Lukaševiča, Aiga Lukjanova A1.g kurss, Annemarija Eglīte V1 grupa, Evita Murinska V2 grupa, Amanda Ikauniece V3 grupa, Inga Bedrīte V4 grupa [...]

DV pasākums "Pēc Helovīna Diskotēka"

2018.gada 7.novembrī Dienesta viesnīcā norisinājās pasākums "Pēc Helovīna Diskotēka", kuru rīkoja DV pašpārvalde. Diskotēka mijās kopā ar dažādām jautrām aktivitātēm, par kurām bija parūpējusies Emīlija. Uz pasākumu ikviens tika aicināts ierasties kādā tēlā, jo paralēli diskotēkai darbojās Helovīnu fotostūris. Ar elegantu raganas tērpu bija ieradusies arī DV vadītāja Jekaterina. Pasākumā tika apbalvoti labākie un  atraktīvākie tēli.             [...]

AMI sporta kluba 29. sporta spēļu sacensības volejbolā

No 8.-15.novembrim notika Latvijas Republikas profesionālās izglītības sporta kluba AMI 29. sporta spēļu sacensības volejbolā jaunietēm. Piedalījās 20 skolu komandas. Republikas finalsacensībās Jēkabpils Agrobiznesa koledžas komanda izcīnīja 6.vietu. Komandā spēlēja Gabriela Usāne, Viktorija Rožkova, Ilva Ieviņa, Megija Lukaševiča un Aiga Lukjanova.                                         & [...]

”Biznesa skolas” organizētās apmācības

Studiju programmas "Komercdarbība" studenti un lektore Solvita Kozlovska  20.novembrī, 26.novembrī un 3.decembrī piedalīsies ”Biznesa skolas” organizētajā apmācību ciklā, kas paredzēts biznesa ideju autoriem ar mērķi sniegt pamatzināšanas par uzņēmējdarbības uzsākšanu un praktiskās metodes darbam ar sava uzņēmuma attīstīšanu. Apmācību ciklā ietvertās tēmas: uzņēmējdarbības vide, tās izaicinājumi, pamatuzdevumi uzsākot uzņēmējdarbību. Biznesa i [...]

MŪŽIZGLĪTĪBA – „EPALE atbalsts pieaugušo izglītībā pašvaldībās”.

      Vai tu gribētu, lai tavā pašvaldībā dzīve ritētu  interesantāk un kvalitatīvāk? Vai tu zini, kā to izdarīt? Ja šādus jautājumus uzdotu pašvaldību lēmējvaras, izpildvaras,  iestāžu, organizāciju pārstāvjiem, speciālistiem, iedzīvotājiem, domāju, ka uz pirmo jautājumu saņemtu viennozīmīgu „JĀ!”, bet - uz otro? Tāds arī bija Jēkabpils Agrobisnasa koledžā rīkotā semināra „EPALE atbalsts pieaugušo izglītībā pašvaldībā [...]

7. Lietišķo pētījumu konference

2018.g. 28. novembrī “7. Lietišķo pētījumu konference” Jēkabpils Agrobiznesa koledžā! Jau par tradīciju ir kļuvušas Jēkabpils Agrobiznesa koledžas rīkotās lietišķo pētījumu konferences, kurās ar savām prezentācijām uzstāsies ne tikai koledžas studenti, bet arī visi interesenti no Jēkabpils vispārizglītojošajām skolām. Nepalaid garām savu iespēju ņemt dalību un attīstīt pētnieka prasmes!             Reģ [...]

MŪŽIZGLĪTĪBA – Esam Latvijas Pieaugušo izglītības apvienības biedrorganizācija

Jēkabpils Agrobiznesa koledža oficiāli ir uzņemta Latvijas Pieaugušo izglītības apvienībā (turpmāk - LPIA), kuras sastāvā ir 48 juridiskie biedri.  Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība ir biedrība, kas apvieno juridiskas un fiziskas  personas - pieaugušo izglītības piedāvātājus Latvijā. LPIA dibināta 1993. gada 14. decembrī ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Vācijas Pieaugušo izglītības asociācijas Starptautiskās sadarb [...]

1.d kursa mācību ekskursija

2018.gada 29.novembrī 1.d kursa audzēkņi kopā ar skolotāju G. Kucenčeiru un G.Vaivodu mācību priekšmeta “EIKT pamatprocesi un darbu veidi” ietvaros devās uz Rīgu mācību ekskursijā. Apmeklēja uzņēmumu “Mass Portal”, kur iepazinās ar uzņēmuma darbību, kas saistīta ar 3D printeru ražošanu, to darbības uzlabošanu un dažādas produkcijas ražošana izmantojot šos 3D printerus. Tika apmeklēts arī uzņēmums “Jusan Print”, kas veic iespi [...]

“7. Lietišķo pētījumu konference” aizvadīta

2018.g. 28. novembrī notika “7. Lietišķo pētījumu konference” ar devīzi “Jaunie pētnieki Latvijai”. Jau par tradīciju ir kļuvušas Jēkabpils Agrobiznesa koledžas rīkotās lietišķo pētījumu konferences, kurās ar savām prezentācijām uzstājas ne tikai koledžas studenti un audzēkņi, bet arī visi interesenti no Jēkabpils vispārizglītojošajām skolām. Šogad ciemojās Jēkabpils 3.vidusskolas jaunieši un pedagogi. Pirms lietišķo pētīju [...]

Skolēnu mācību uzņēmumu gadatirgus “CITS BAZĀRS” Jēkabpils Agrobiznesa koledžā

29.11.2018. Jēkabpils Agrobiznesa koledžā notika skolēnu mācību uzņēmumu gadatirgus “CITS BAZĀRS”. SMU gadatirgus tika rīkots ar mērķi attīstīt jauniešiem uzņēmējspējas, tai skaitā prezentācijas un pārdošanas prasmes un piedāvāt iespējas praktiski realizēt sava SMU produkciju. Tajā piedalījās  9 skolēnu mācību uzņēmumi – 6 no Jēkabpils Agrobiznesa koledžas,  2 no Barkavas struktūrvienības un 1 no Jēkabpils 2.vidusskolas. Visiem gadatirgus apmeklētājiem b [...]

MŪŽIZGLĪTĪBA - Nodarbināto pieaugušo apmācības Jēkabpils Agrobiznesa koledžā

Latvijā daudzi nodarbinātie pieaugušie izmanto valsts sniegtās iespējas pēc darba vakaros profesionāli pilnveidoties vai iegūt jaunas prasmes un pat kvalifikāciju! Eiropas savienības  fondu darbības programmas “ Izaugsme un nodarbinātība” PROJEKTA ” Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (Nr. 8.4.1.0./16/I/001) 3.kārtas ietvaros nodarbības tiek īstenotas arī Jēkabpils Agrobiznesa koledžā. Mēs esam  startējuši visās trīs projekta k [...]

Dalība konferencē “SMART FACTORY. TEHNOLOĢIJU IESPĒJAS RAŽOŠANAS NOZARES ATTĪSTĪBAI”

2018.gada 11.decembrī lektore S.Kozlovska dosies uz Rīgu apmeklēt konferenci “SMART FACTORY. TEHNOLOĢIJU IESPĒJAS RAŽOŠANAS NOZARES ATTĪSTĪBAI”. Konferences mērķis: runāt par sadarbību valsts mērogā inovāciju ieviešanas sekmēšanai ražošanas uzņēmumos, sistēmu automatizācijas un ražošanas tehnoloģiju ieviešanas tendencēm, iespējām un nepieciešamību uzņēmumu attīstības, efektivitātes  un konkurētspējas palielināšanai. Kā [...]

Pasākums "Pārmaiņu vadība"

2018.gada 6. decembrī lektore S.Kozlovska un  studiju programmas "Komercdarbība"  studentes P.Bokāne un S.Veigure apmeklēja LIAA Jēkabpils biznesa inkubatora organizēto pasākumu "Pārmaiņu vadība" lektora Zuarguss Zarmass vadībā. Pasākuma ietvaros tika skatīti šādi jautājumi: Pārmaiņu vadība - gudri, pārdomāti pieiet izmaiņām. Pārmaiņas ir stress, tās, vai nu sadedzina, vai attīsta.  Ko stāsta globālie biznesa pētījumi par pārmaiņu sek [...]

Latvijas skolēnu mācību uzņēmumu pasākums CITS BAZĀRS Rīgā

2018.gada 8. decembrī tirdzniecības centrā Domina Shopping notika jau par ikgadējo pirmssvētku tradīciju kļuvušais Latvijas skolēnu mācību uzņēmumu pasākums CITS BAZĀRS, kurā ar savām biznesa idejām un radīto produkciju apmeklētājus iepazīstinās skolēni no visas Latvijas. To organizēja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un biznesa izglītības biedrība Junior Achievement – Young Enterprise Latvija. Tajā piedalījās  un iepazīstināja ar savu produktu 170 skolēnu [...]

Kāp Ziemassvētku ekspresī un brauc iekšā ziemā!

Brauksim kopā koledžas Ziemassvētku ekspresī, un priecāsimies par pašu veidotiem svēktu priekšnesumiem un sveicieniem. Sveiksim savējos un dāvināsim Ziemassvētku prieku, siltumu un mīļumu. Tiekamies!

AMI sporta kluba 29.sporta spēļu sacensības dambretē

2018.gada 12.decembrī Daugavpils tehnikumā notika AMI sporta kluba 29.sporta spēļu sacensības Latgales reģionā dambretē jaunietēm un jauniešiem. 5 komandu konkurencē Jēkabpils Agrobiznesa koledžas komanda izcīnīja 1.vietu. Komandā spēlēja: Viktorija Pavlovska 1.g. kurss, Jevģēnija Bogdanova, Krista Pastare, Anastasija Šušarina 3.k. kurss un Diāna Kudrjavceva 3.m kurss. Savukārt jauniešu komandā spēlēja Rihards Kudeika un Guntis Skudra 3.d. kurss, Jaroslavs Mačulis un [...]

Konkurss "PROFS 2018" fināls Rīgā

Koledžas komanda piedalījās Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības rīkotajā konkursa Profs 2018 finālā Rīgā. Konkurss tiek rīkots ar mērķi, lai jaunieši labāk apgūtu un izprastu jautājumus, kas saistīti ar  darba tiesību un darba aizsardzības, kā arī sociālā dialoga jautājumiem. Finālā piedalījās sešas komandas, kas bija izturējušas iepriekšējo pusfinālu atlases, kurās piedalījās 30 profesionālās izglītības iestāžu komandas. Komandām tika dota virk [...]

MŪŽIZGLĪTĪBA – projekta aktivitātes

Jēkabpils Agrobiznesa koledža 2018.gadā kopš marta, kā Zemgales reģionālais koordinators, iesaistījās Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā Erasmus+ projektā  “EPALE Nacionālais atbalsta dienests”. Projekta īstenošanas laikā: I tika noorganizēti 2 semināri Zemgales reģiona pieaugušo iedzīvotāju un iestāžu pārstāvju iepazīstināšanai ar EPALE elektroniskās platformas iespējām un platformas reģistrēto lietotāju piesaistīšanai:    & [...]

Gaišām domām un mīlestības piepildītu Jauno gadu!

...Kaut mazliet žēl, ka gads ir atkal galā, Tu tomēr smaidi – Jaunais nāk! Lai laimes daudz un bēdas garām iet, Ar prieku sirdī gadu sāc!  Lai ikvienam laimīgs, zināšanām un pieredzi bagāts Jaunais gads! 

AMI sporta kluba konkurss "Labākais sportists profesionālajā izglītībā 2017./2018.m.g." 

Apkopoti rezultāti AMI sporta kluba rīkotajā konkursā "Labākais sportists profesionālajā izglītībā 2017./2018.m.g."  Augsto 6. vietu jauniešu konkurencē izcīnīja 4.p kursa audzēknis Jaroslavs Mačulis.   Apsveicam Jaroslavu ar izcīnīto panākumu!

Jaunais 2019.gads Jēkabpils Agrobiznesa koledžā ienāk ar jauniem izaicinājumiem...

STEM mācības – zelta atslēdziņa veiksmīgai karjerai! Šobrīd jau neviens neapstrīd jaunāko pētījumu rezultātus, kas viennozīmīgi parāda, ka sabiedrībā, t.i. izglītībā, nepieciešamas kardinālas izmaiņas un runa ir par STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) priekšmetiem. Ir skaidrs, ka šobrīd laba karjera, interesanta dzīve un nopietns atalgojums gaida vispirms tos, kuri izvēlēsies eksakto zinātņu ceļu.       &nbs [...]

ESF projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” sanāksme

…mēs domājam, ka mūsu darbi ir tikai pilīte okeānā. Taču bez šīs pilītes okeāns būtu mazāks… ar Mātes Terēzes vārdiem 2019.gada 10.janvārī sākās ESF projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” sanāksme, ko kopā ar LDDK (Latvijas darba devēju konfederācija) rīkoja Jēkabpils Agrobiznesa koledža. Sanāksmē piedalījās ESF projekta vadītāja Jolanta Vjakse, Zemgales reģiona koordinatore Zanda Lamba, [...]

SIA “Areta” lieliska topošo grāmatvežu prakses vieta

JAK absolventes Lauras Ponomarenko grāmatvedības pakalpojumu SIA “Areta” strādā tikai mūsu koledžas absolventes. Katru gadu mūsu koledžas studenti pirmsdiploma prakses programmas izpildei izvēlas šo firmu. Lektore E.Martemjanova pārliecinājās, ka Lauras vadībā uzņēmumā praktiskās grāmatvedības apguve profesionāli tiek vadīta arī šī gada studentei Tatjanai. Laura, paldies par sadarbību un mecenātismu!

Latgales atbrīvošanas 99.gadadienas piemiņas pasākums

Sestdien, 2019.gada 19.janvārī, Krustpils novada Atašienes pagasta Troškās notika Latgales atbrīvošanas 99. gadadienas piemiņas pasākums. Lai papildinātu  zināšanas par sava novada vēsturi pasākumā piedalījās jaunsargi no 9 skolām: Atašienes vidusskolas, Krustpils pamatskolas, Vīpes pamatskolas, Jēkabpils 3.vidusskolas, Jēkabpils 2. vidusskolas, Jēkabpils Valsts ģimnāzijas, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas, Dignājas pamatskolas un Salas vidusskolas. Pasākuma [...]

Profesionālā pilnveide Liepājā

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas (turpmāk – Koledža) studiju daļas lektore S.Kozlovska, katedru vadītāji I.Veipa un J.Zamarajevs, direktores vietniece studiju un tālākizglītības jomā I.Upeniece ESF projekta „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) ietvaros piedalījās profesionālās kompetences pilnveides seminārā “Biznesa kanvu izaicinājums” Liepājā (23.,24.01.2019.). Apgūtais teo [...]

Lietišķa vizīte Liepājas Jūrniecības koledžā!

Kaut arī  Liepājas Jūrniecības koledžas devīze ir: ”Esi gaidīts, ja Tevi saista jūra un jūrnieka profesija”, tomēr, viesojoties šajā izglītības iestādē, jutāmies (direktores vietniece studiju un tālākizglītības jomā I.Upeniece un IT katedras vadītājs Jurijs Zamarajevs) gaidīti un laipni uzņemti. Šo tikšanos iniciējām mēs, jo mūsu abas izglītības iestādes īsteno gan vidējās profesionālās, gan pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas. Ik [...]

Studentu sniegums profesionālās meistarības konkursā “Biznesa Kanvu izaicinājums”

23. un 24. janvārī Liepājā PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” norisinājās profesionālās meistarības konkurss “Biznesa Kanvu izaicinājums”, kurā bija iespēja  padziļināt interesi par komercdarbības uzsākšanu. Konkursa uzdevums dienas laikā izdomā jaunu biznesa ideju un ar kanvu palīdzību prezentē savu ideju. Šajā konkursā piedalījās studiju programmas “Komercdarbība” 1.kursa  studentes – Paula Bokāne, Sintija Veigure un Sanija Sonora [...]

Balvos stāstām par koledžu!

30.janvārī Balvu valsts ģimnāzijā notika izglītības izstāde “Skola 2019”. Izstādes laikā bija iespēja iegūt informāciju par profesionālās un augstākās izglītības iespējām Latvijā, iepazīties ar studiju programmām, tikties ar skolu pārstāvjiem un saņemt sev interesējošu informāciju. Šī bija lieliska iespēja Balvu pilsētas un apkārtējo skolu jauniešiem stāstīt par Jēkabpils Agrobiznesa koledžu, tajā apgūstamajām profesijām un mācību procesu.

Profesionālās meistarības konkursa SkillsLatvia 2019 pusfināls nominācijā "Grafikas dizains"

30. janvārī Rīgas Valsts tehnikumā notika nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkurss SkillsLatvia 2019 pusfināls prasmju konkursā “Garfikas dizains”. Jēkabpils Agrobiznesa koledžu tajā pārstāvēja izglītības programmas “Multimediju dizains” 3.m kursa audzēknis Rolands Laguns, kuru konkursam sagatavoja datorgrafikas pasniedzēja Dace Vēvere. R. Laguns ir izcīnījis godpilno 4. vietu starp 11 pusfinālistiem, no trešās vietas vien atpaliekot par vienu punktu, [...]

Profesionālās meistarības konkursa SkillsLatvia 2019 pusfināls nominācijā "Web lapu dizains un izstrāde"

31. janvārī Rīgas Valsts tehnikumā notika nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2019 pusfināls prasmju konkursā “Web lapu dizains un izstrāde” ar mērķi noskaidrot 6 labākos WEB lapu izstrādātājus, kuri maijā sacentīsies par labākā jaunā profesionāļa titulu nacionālā konkursa SkillsLatvia 2019  finālā. Savu meistarību demonstrēja jaunieši no 9 izglītības iestādēm, tajā skaitā arī Jēkabpils Agrobiznesa koledžas profesionālās vidējās izglīt [...]

Kvalifikācijas eksāmeni nepilna laika studijās

2019.gada janvāra mēnesis nepilna laika AN3.g un AN3.n grupu studentiem ir ne tikai semestra noslēgums, bet reizē arī studiju noslēgums. Lai saņemtu diplomu ir jākārto kvalifikācijas eksāmens. Kvalifikācijas eksāmena komisijā tiek aicināti neatkarīgi nozares pārstāvji. 29.janvārī studiju programmas “Grāmatvedības un finanses” 10 studenti kārtoja kvalifikācijas eksāmenu. Kvalifikācijas darbus recenzēja Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Ekonomikas un pārvaldības fakultātes akadēmiskais p [...]

AMI sporta kluba 29. sporta spēļu sacensības basketbolā jauniešiem

5.februārī Barkavas pamatskolas sporta zālē norisinājās AMI sporta kluba 29. sporta spēļu sacensības basketbolā jauniešiem. 1.apakšgrupas spēlēs Jēkabpils Agrobiznesa koledžas jauniešu komanda izcīnīja 2.vietu uzvarot trīs spēlēs un piedzīvojot vienu zaudējumu, iegūstot tiesības piedalīties finālsacensībās Saldū. Komandā spēlēja - Aivis Batarāgs 1.k kurss, Rūdolfs Poišs 1.p kurss, Tomass Indriksons 1.d kurss, Matīss Indriksons 2.k kurss, Roberts Vingris 2.p kurss, Arv [...]

Studenti piedalās forumā "DIG-IN!"

2019.gada 15.februārī lektore Solvita Kozlovska, Ekonomikas katedras vadītāja Ingrīda Veipa un studiju programmas "Komercdarbība" studentes Paula Bokāne un Sintija Veigure apmeklēs Ekonomikas ministrijas organizēto forumu "DIG-IN!". “DIG-IN!” jeb “ROC DZIĻĀK!” norāda uz aicinājumu ik katram aktīvi iesaistīties nozares attīstībā, meklēt labākos sadarbības risinājumus un izvirzīt jaunas ambīcijas augstas pievienotās vērtības produktu ražošanā, pro [...]

2018./2019.ak.g. Nepilna laika studiju absolventu izlaidums

Prieks un gandarījums virmoja Jēkabpils Agrobiznesa koledžā, sveicot 2018./2019.akadēmiskā gada nepilna laika studiju programmu “Grāmatvedība un finanses” un “Namu pārvaldīšana” 15 absolventus. Šajā svinīgajā pasākumā absolventus sveica direktore Rita Pole, direktores vietnieces Ināra Upeniece un Zane Ozola, jaunāko kursu pārstāvji  un dziedātāja un dziesmu autore Santa Kasparsone ar maestro Kaspars Kasparsons. Katrs absolvents saņēma diplomu par p [...]

Ēnu dienas ietvaros studenti apmeklē VID Klientu apkalpošanas daļu

Ēnu dienas ietvaros 2019.gada 13.februārī A1.g un A1.k kursu studenti apmeklēja VID Klientu apkalpošanas daļas Piekto nodaļu (Jēkabpils klientu apkalpošanas centru). Mūs laipni sagaidīja nodaļas vadītāja Lelde Mūrniece, vadītājas vietniece Ilona Babahina un galvenā nodokļu inspektore Marija Plāne. Tikām iepazīstināti ar VID struktūru, galvenajiem uzdevumiem un vērtībām, un arī par pozitīvajiem aspektiem darbam Valsts ieņēmumu dienestā. Vairāk uzzinājām par akcīzes preču un mui [...]

Viesi no Alūksnes

2019.gada 15.februārī Jēkabpils Agrobiznesa koledžā profesionālās karjeras izvēles pasākumā viesojās Alūksnes novada 30 skolēnu grupa. Iepazīstinājām jauniešus ar koledžā piedāvātajām izglītības programmām un ārpusnodarbību aktivitātēm, parādījām telpas un noorganizējām praktisku darbošanos, izmantojot jaunākās informāciju tehnoloģijas. Atvadījāmies no viesiem  Valentīndienas noskaņās. Gaidīsim nākamos audzēkņus un studentus!

Reģionālais Skolēnu mācību uzņēmumu pasākums “CITS BAZĀRS” Gulbenē

2019.gada 14.februārī tirdzniecības centrā “BETA” Gulbenē notika reģionālais Skolēnu mācību uzņēmumu pasākums “CITS BAZĀRS”, Valentīndienas gadatirgus. Tajā piedalījās  61 skolēnu mācību uzņēmumi no  Valmieras, Rīgas, Madonas, Gulbenes, Malnavas,Bērzaunes, Lizuma, Liepājas, Aizkraukles, Jēkabpils. Skolēnu mācību uzņēmumi piedāvāja dažādus inovatīvus, oriģinālus produktus. Gadatirgū piedalījās arī Jēkabpils Agrobiznesa koledžas pieci skolēnu mācību uzņēmumi: &sec [...]

VALENTĪNDIENAS DISKOBALLE

13.februārī, dienu pirms visu mīlētāju dienas, dienesta viesnīcā norisinājās DV pašpārvaldes rīkotā VALENTĪNDIENAS DISKOBALLE uz kuru bija aicināts ikviens koledžas audzēknis. DV pašpārvaldes dalībnieki bija parūpējušies par pasākuma vizuālo noformējumu, lai ikvienam radītu mīlestības svētku noskaņu. Pasākuma laikā mīlniekiem un vientuļniekiem bija iespēja nofotogrāfēties fotostūrī, kuru veidoja Vanessa un Madara. Par diskoballes muzikālo atmosfēru parūpējās Ēriks, Artis un [...]

Valsts konkurss Latvijas profesionālās vidējās izglītības mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņiem

14. un 15. februārī Profesionālās kompetences centrā "Ogres tehnikums" norisinājās Valsts konkurss Latvijas profesionālās vidējās izglītības mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņiem. Konkursā piedalījās divdesmit astoņi topošie multimediju mākslinieki, dizaineri, video operatori, kuri profesiju apgūst Latvijas profesionālās vidējās izglītības iestādēs no Daugavpils, Jēkabpils, Valmieras, Rīgas, Liepājas, Ogres. Jēkabpils Agrobiznesa koledžu tajā pārstāvēja izglītī [...]

Semināri GRĀMATVEDĪBĀ

                                                                                     JAUNĀKAIS GRĀMATVEDĪBĀ                                                   &n [...]

Studentu izbraukuma nodarbība uz Jelgavu 20.02.2019.

Izbraukuma nodarbības mērķis bija iepazīties ar uzņēmēju un augstākās izglītības sadarbības formām Jelgavā. Pirmo kursu studenti apmeklēja Jelgavas biznesa inkubatoru, LLU Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļu un sabiedrību ar ierobežotu atbildību Karameļu darbnīca.  Studentiem bija iespēja klātienē noskaidrot cik liela iespēja uzņēmējiem ir saņemt atbalstu un kādos jautājumos izmanto Biznesa inkubatora pakalpojumus. Studenti papildināja zināšanas un guva praktisku pieredzi [...]

LDDK balvu pasniegšanas ceremonija „Dari un mācies – viss tikai sācies!”

26.februārī Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā norisinājās Latvijas Darba devēju konfederācijas organizēta balvu pasniegšanas ceremonija „Dari un mācies – viss tikai sācies!”, kas veltīta labāko darba vidē balstītu (DVB) mācību un mācību prakšu uzņēmumu godināšanai. Starp labākajiem uzņēmumiem tika nominēti arī vairāki Jēkabpils Agrobiznesa koledžas sadarbības partneri. Kā labākais mācību prakšu uzņēmums Zemgalē 2018. gadā tika apbalvots SIA "Se [...]

Aizraujoši par sociālo uzņēmējdarbību

2019.gada 28.februārī studiju programmu “Grāmatvedība un finanses”, “Mārketings un inovācijas” un “Komercdarbība” pirmo kursu studentiem bija lieliska iespēja tikties ar vieslektori Vitu Brakovsku un uzzināt par sociālās uzņēmējdarbības iespējām Latvijā. V.Brakovska par sevi saka: “Atradu sevi brīdī, kad izvēlējos darīt to, kas patīk - dot cilvēkiem iespēju apzināties savus iekšējos radošos resursus un, pašiem tos prasmīgi kombinējot [...]

Jēkabpils Agrobiznesa koledža izsludina koledžas himnas komponēšanas konkursu

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas himnas izveides mērķis ir veicināt lokālpatriotismu, koledžas izglītojamo un darbinieku vienotību un koledžas atpazīstamību, apzināt un popularizēt esošos un veicināt jaunu un talantīgu komponistu un dzejnieku veidošanos Jēkabpilī un  Madonas novadā. Himnai jābūt viegli uztveramai, skanīgai un saturiski saistītai ar Jēkabpils Agrobiznesa koledžas būtību. Himnas demo versija CD formātā, notis, akordi un himnas teksts līdz 10.maijam jāiesniedz Jēka [...]

Biznesa simulācijas spēle “Bizness 24 h”

Aptuveni 700 pretendenti, bija pieteikušies dalībai Banku augstskolas rīkotajā biznesa simulācijas spēlē “Bizness 24 h”. Labākie 200 dalībnieki jeb 66 komandas tika izvirzītas uz pusfinālu. Šo komandu vidū bija arī Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 3.g kursa komanda, ko piedalīties konkursā iedvesmoja uzņēmējdarbības skolotāja S.Kozlovska. Konkurss - Biznesa un valsts pārvaldības simulācijas spēle „Prezidents – papildinātais” [...]

“Profesiju dienas” Jēkabpils Agrobiznesa koledžā

No 25. līdz 28.februārim Jēkabpils Agrobiznesa koledžā profesionālajā vidējā izglītības nodaļā jau desmito gadu pēc kārtas notika tradicionālās „Profesiju dienas” un šogad to devīze bija “Ierullēju profesijā”.  “Profesiju dienu” mērķis ir labāk iepazīt savu profesiju, izprast, kādas prasmes un zināšanas būs  noderīgas darba dzīvē. Šajā nedēļā topošie mazumtirdzniecības komercdarbinieki, grāmatveži, datorsistēmu tehniķi, pr [...]

Ekskursija uz laikmetīgās mākslas centru “kim?” un Dekoratīvas mākslas un dizaina muzeju.

Multimediju dizaina programmas audzēkņi (1.m, 2.m) 2019. gada 7.martā devās mācību ekskursijā uz Rīgu, kur apmeklēja laikmetīgās mākslas centru “kim?”, kā arī Dekoratīvas mākslas un dizaina muzeju. “kim?” bija iespēja apskatīt Santas Frances (multimediju māksliniece) izstādi, kas ļauj vairāk runāt par tēmu "Kas ir digitālā māksla?". Šajā izstādē, ar gida sagatavoto uzdevumu palīdzību, iztirzājām interneta rašanās ietekmi uz mākslu un [...]

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas audzēkņu un studentu pašpārvaldes jaunieši karjeras un izglītības izaugsmes dienā “Atver durvis nākotnei”

15.martā Aizkraukles profesionālajā vidusskolā, “Uzņēmēju dienu 2019” ietvaros tika organizēts karjeras un izglītības izaugsmes pasākums “Atver durvis nākotnei”. Mūsu audzēkņiem un studentiem bija iespēja iepazīt Aizkraukles profesionālo vidusskolu, ieklausīties un diskutēt žurnālista un TV raidījumu vadītāja Renāra Zeltiņa lekcijā “Viss ir atspulgā!”, noklausīties SIA SIMPLE+ vadītāja Kristiāna Lancmaņa veiksmes stāstu. Profesionālo skolu, augstskolu, pieaugu [...]

Tautas atmiņu kino vakars

Katru gadu 16. martā svinam Leģionāru atceres dienu un 25.martā Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu. Jēkabpils NVO resursu centra Dienas centrs „Kopā būt” un biedrība „Daugavas pārupieši” ar tās vadītāju Normundu Pastaru organizē „Tautas atmiņu kino vakaru”, 28.martā plkst. 16:00, Dienas centra „Kopā būt” Lielajā zālē, Jaunajā ielā 39i. Biedrības „Daugavas pārupieši” arhīvos ir milzum daudz līdz šim neredzēti [...]

AMI sporta kluba 29. sporta spēļu sacensības svara stieņa spiešanā

Rīgas Tehniskās koledžas sporta zālē 19. martā notika AMI sporta kluba 29. sporta spēļu sacensības svara stieņa spiešanā guļus jauniešiem. Piedalījās 18 skolu komandas ar 117 dalībniekiem. No Jēkabpils Agrobiznesa koledžas labākos rezultātus sasniedza Oļegs Jakovļevs 4.p kurss un Valdemārs Ūdris 4.d kurss. Svara kategorijā virs 93 kg Oļegs uzspieda 140 kg smagu stieni un izcīnīja 2.vietu. Valdemārs svara kategorijā līdz 83 kg uzspieda 107,5 kg smagu stieni un izcīnīja 4. vietu. &nb [...]

Dalība starptautiskā mākslas nedēļa “Extreme sketching”

No 18. – 22. martam norisinājās Starptautiskā mākslas nedēļa “Extreme sketching”. Akcijas mērķis un uzdevumi bija aktualizēt skečingu kā mākslas veidu jauniešu vidū, attīstīt jauniešu radošo domāšanu, paust un aizstāvēt viedokli un prezentēt sevi mūsdienīgā vidē. Konkursā piedalījās Jēkabpils pilsētas un novadu jaunieši un Jēkabpils sadraudzības pilsētu jaunieši – Melle (Vācija), Sokolov-Podļaski (Polija), Červionka- Le&scaro [...]

Jēkabpils Agrobiznesa koledžā  ar 2019./2020. mācību gadu -  jauna izglītības programma

Loģistika kā zinātne sāka veidoties 1920. gados, galvenokārt ASV.  Terminu “loģistika” visā pasaulē uzņēmējdarbībā sāka lietot 1970. gados. Mūsdienās vārdam “loģistika” ir ļoti plaša nozīme, un loģistika nav tikai transportēšana, piegāde un uzglabāšana. Modernā loģistika ietver praktiski visas uzņēmējdarbības sfēras, tādejādi loģistika ir iespaidīgs ierocis uzņēmuma rīcībā, lai uzņēmums būtu konkurētspējīgs. Loģistik [...]

Dalība lietišķās informātikas olimpiādē "Paskāla ritenis 2019"

2019. gada 4. aprīlī Daugavpils Universitātes Informātikas katedra organizēja olimpiādi lietišķajā informātikā skolēniem „Paskāla ritenis”, kurā piedalījās arī Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 1.d kursa audzēknis Dāvis Rihards Pauļuks un 3.p kursa audzēknis Elgars  Kiļčevskis.  Olimpiādes mērķis - skolēnu teorētisko zināšanu paplašināšana un praktisko iemaņu nostiprināšana lietišķajā informātikā. Olimpiāde norisinājās 2 [...]

Skatuves runas konkurss Malnavā

2019.gada 17.aprīlī Malnavas koledžā notika profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skatuves runas konkurss, kurā piedalījās labākie runātāji no visas Latvijas. Konkursa mērķis ir attīstīt un pilnveidot bērnu un jauniešu skatuves runas kultūru un aktiermeistarību, kā arī sekmēt bērnu un jauniešu interesi par latviešu un pasaules literatūras mantojumu un devumu latviešu nacionālās kultūras veidošanā. Dalībniekiem bija jāuzstājas ar diviem literārajiem dar [...]

Profesionālās meistarības konkurss "Datortehniķis 2019"

2019.gada 16. aprīlī Kandavas lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālajā struktūrvienībā norisinājās profesionālās meistarības konkurss "Datortehniķis 2019", kurā Jēkabpils Agrobiznesa koledžu pārstāvēja 3.p kursa audzēknis Mārtiņš Virauskis un 3.d kursa audzēknis Ēriks Rubins.  Konkursa mērķis -  sekmēt profesionālās izglītības attīstību un veicināt izpratni par profesionālās izglītības nozīmīgumu Latvijā. Dot iespēju konkursa dalībniekiem parādīt zināš [...]

Zinātniski praktiskā konference "Atspēriens karjerai"

Zinātniski praktiskās konferences NOLIKUMS Darba kārtība šeit

Maksa nepilna laika studijām 2019./2020.ak.gadā

Maksa nepilna laika studiju programmu apguvei 22.05.2019. Koledžas padomes sēdes protokols Nr.2: Studējošajiem, kas noslēdz studiju līgumu Jēkabpils Agrobiznesa koledžā sākot ar 2019./2020.akadēmisko gadu, noteikt mēneša studiju maksu nepilna laika studijās (pirmā iemaksa septembrī par diviem mēnešiem):   Npk. Programma Maksa € 1. Komercdarbība 80.00 2. Mārketings un inovācijas 80.00 3. Grāmatvedība un finanses 80.00 4. Namu pārvaldīšana 90.00 5. Programmē&s [...]

Profesionālās meistarības  konkurss “Gudrais Grāmatvedis”

2019. gada 25.aprīlī PIKC Liepājas Valsts tehnikumā notika  profesionālās meistarības konkurss „Gudrais Grāmatvedis 2019”, kurā piedalījās grāmatvežu profesijas audzēkņi no Jēkabpils Agrobiznesa koledžas, PIKC “Liepājas Valsts tehnikuma”, PIKC “Rīgas Valsts tehnikuma” un PIKC “Valmieras tehnikuma”. Konkursa mērķis bija attīstīt izglītojamo spēju radoši domāt, novērtēt izglītojamo zināšanu un praktisko iemaņu apguvi grāmatvež [...]

Nacisma sagrāves un Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienai veltīts pasākums

2019. gada 08. maijā Tukuma novada Lestenē notieka Nacisma sagrāves un Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienai veltīts pasākums. Lai papildinātu savas zināšanas par Latvijas vēsturi pasākumā piedalījās jaunsargi no 8 skolām: Jēkabpils Agrobiznesa koledžas, Vīpes pamatskolas, Jēkabpils 3.vidusskolas, Jēkabpils 2. vidusskolas, Krustpils pamatskolas, Dignājas pamatskolas, Jēkabpils pamatskolas un Salas vidusskolas. 2019.gada 8. maijā, no rīta, 16 jaunsargi instruktora Normunda Pastara vadīb [...]

IZSOLE-transportlīdzekļi

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas kustamās mantas IZSOLES NOTEIKUMI Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli. Izsoli organizē un vada Koledžas Izsoles komisija (turpmāk tekstā – komisija).  Izsole notiks 2019.gada 28.maijā Dzirnavu ielā 1, Barkavā, plkst. 11.00.  Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un tos saņemt Dzirnavu ielā 1, Barkavā pie Izsoles komisijas priekšsēdētāja Andra Ģērmana, darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00. Ar izsoles noteik [...]

MŪŽIZGLĪTĪBA- PIETEIKŠANĀS MĀCĪBĀM 4.kārta

PIETEIKŠANĀS MĀCĪBĀM 2019.g. 27.maijs -  28.jūnijs: TIEŠSAISTĒ http://www.macibaspieaugusajiem.lv , izmantojot e-pakalpojumu vai KLĀTIENĒ iepriekš piesakoties vizītei, (jāuzrāda personu apliecinošs dokuments): * pašvaldībā pie pieaugušo izglītības koordinatora: Inga Grīnberga 26101166, 65221333 inga.grinberga@titc.lv vai           * kādā no 82 VIAA sadarbības pašvaldībām pie pieaugušo izglīt [...]

4.kursu "Pēdējā zvana" svētki

Ceļa vārdi. Ceļa maize. Ceļa domas. Ceļš – tā ir dzīve, viena un vienota, bet katram savādāka. Kurp vedīs tavs ceļš, tava taka? “Pēdējā zvana” svētkos talantīgie pirmo kursu audzēkņi tālākam lidojumam sveica 4.kursu audzēkņus. Dziesmas, dzeja, flautas un klavierspēle kā raibas un maigas putna spalvas iekrāsoja koledžas pedagogu un izglītojamo ceturtdienas vakaru. Paldies 4.kurus audzinātājām Annai Aleksejevai, Vinetai Gutānei, Dinai Valpēterei un Vinetai Jakovelei [...]

Nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkurss SkillsLatvia 2019

Ar moto “Uzvar darītājs!”  no 7. Līdz 10. maijam Ķīpsalas izstāžu centrā notika gada vērienīgākais notikums profesionālajā izglītībā Latvijā – nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkurss SkillsLatvia 2019, kuru organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Šogad 19 prasmju konkursos savas iemaņas pārbaudīja un par medaļām sacentās 129 konkursanti no 34 profesionālajām izglītības iestādēm. Jēkabpils Agrobiznesa koledžu tajā pārstāvēja [...]

Pieteikšanās nodarbināto personu izglītības programmām!

Aicinām nodarbinātas personas vecumā no 25 gadiem pieteikties apmācībām (programmām) Jēkabpils Agrobiznesa koledžā  - šeit  Eiropas Sociālā fonda projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros (līdzmaksājums tikai 10%).  Informācija par apmācību norisi: šeit

Koledžas absolventu Izlaidums 2019 !

No šī brīža izvēle dota - ceļš, pa kuru pretī savam liktenim iet, vienīgi pašu varā, savas dzīves galotnes rotāt vai arī gājumu tukšu vēju savītā mezglā siet. No šī brīža izvēle brīva savas debesis cerību saullēktiem vērt, atsaukties gaismai, lai saulē starotu dzīve, zelta graudus nākotnes apcirkņos bērt!

"Multimediju dizaina" 2.m kursa foto prakse Gārsenē

No 2019.gada 5.jūnija līdz 6.jūnijam "Multimediju dizaina" 2.m kursam notika foto prakse Gārsenē. Prakses jeb plenēra laikā audzēkņiem tika doti vairāki uzdevumi, kurus varēja izpildīt izmantojot vietas un laika specifiku. Izmantojot dienas, vakara un rītausmas dažādos apgaismojumus audzēkņiem bija jāorganizē fotosesija brīvā dabā, kā arī foto reportāža. Pateicoties krāšņajai un daudzpusīgajai videi un labvēlīgiem laikapstākļiem rezultāts izdevās daudzveidīgs un intere [...]

Metodiskā darba pieredzes apmaiņas sanāksme Valmieras tehnikumā

2019.gada 14.jūnijā  direktores vietniece IT un tālmācības jomā Ilze Dubova, izglītības metodiķe Ingrīda Mārāne un skolotājs Raitis Kurms viesojās Valmieras tehnikumā, lai iegūtu pieredzi par metodisko darbu IP “Telemehānika un loģistika” " kvalifikācijas "Loģistikas darbinieks"  ieviešanā. Sanāksmes mērķis bija iepazīties ar Valmieras tehnikuma materiāltehnisko bāzi, metodiskajiem materiāliem un mācību procesa organizāciju loģistikas darbinieka kvalif [...]

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības nodaļas IZLAIDUMS 2019

29. jūnijs koledžā bija svētku diena un reizē noslēguma pasākums kādam svarīgam procesam. Katrs akadēmiskais gads Jēkabpils Agrobiznesa koledžā noslēdzas ar kvalifikācijas darbu aizstāvēšanu un mēs varam lepoties ar rezultātiem: * programma „Datortīklu un datorsistēmu administrēšana” – vidējais vērtējums 8 balles 10 balles – izcili ieguva:  Anastasija Jermakova, Indars Lejiņš. 9 balles – teicami ieguva: Gints Visnops. * programma &bdqu [...]

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas dalība Erasmus+ projektā

Jēkabpils Agrobiznesa koledžā nupat tika īstenots Erasmus+ profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu un personāla mobilitātes projektā “ES mobilitātes palielināšana Jēkabpils Agrobiznesa koledžā”. Projekta ietvaros tika īstenotas audzēkņu kvalifikācijas prakses un personāla pieredzes apmaiņas braucieni Spānijas pilsētās Barselonā un Malagā, kā arī Maltas Republikā. Personāla pieredzes apmaiņas braucieni norisinājās pie uzņemošajām organizācijām un sadarbības partneriem. [...]

Nodarbības sākušās!

Jēkabpils Agrobiznesa koledžā ir uzsākta neformālās izglītības 36 stundu programmas “Datu analīze un pārskatu sagatavošana” īstenošana - Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Grupas dalībnieki ir saņēmu&s [...]

Ievads studijās nepilna laika studējošajiem!

Nepilna laika studējošie šī akadēmiskā gada pirmajā darba dienā 7.09.2019. tikās Imatrikulācijas pasākumā, lai kopīgi uzsāktu jauno darba cēlienu, lai atbalstītu pirmo kursu studējošos, kā arī suminātu nepilna laika studiju “TOP – 5” laureātus (iepriekšējā akadēmiskā gada rezultāti). Klātesošos ar dziesmu sveica profesionālās vidējās izglītības nodaļas pārstāve Paula  Elīza Vasiļjeva un fotogrāfa pienākumus veica Agnija Ignatjeva! “ [...]

Adaptācijas pasākumi pirmo kursu audzēkņiem

Jaunais mācību gads Jēkabpils Agrobiznesa koledžā sācies ar pirmo kursu adaptācijas pasākumiem. No 02. – 06. 09. 2019. profesionālās vidējās izglītības pirmo kursu audzēkņi iepazinās ar skolas vidi, tikās ar skolas vadību, tika informēti par centralizēto eksāmenu norisi, stipendiju piešķiršanas kārtību, atrodamo informāciju koledžas mājas lapā, mācību sociālo tīklu “Mykoob”. Profesionālo priekšmetu skolotāji iepazīstināja ar izvēlētās profesijas specifiku u [...]

Tikšanās ar jaunsargu instruktoru un Valsts aizsardzības mācības pedagogu

09.09.2019. audzināšanas stundās 1. loģistikas kursa audzēkņi tikās ar Jaunsardzes centra  2. novada  jaunsargu instruktoru Normundu Pastaru. Normunds Pastars jaunajiem loģistikas darbiniekiem 2. kursā mācīs arī Valsts aizsardzības mācību. Tikšanās laikā jaunieši tika aicināti aktīvi un saturīgi pavadīt savu brīvo laiku, iesaistoties jaunsardzē, piedaloties jaunsargu nometnēs un dažādās ikdienas aktivitātēs. Dažas aktivitātes un izglītojošās spēles tika izsp [...]

Tev ir biznesa ideja un  drosme par to runāt!

Paldies  par drosmi un atsaucību piedalīties biznesa ideju konkursā “Ideju kauss 2019” - Viktorijai Počai (4.g.), Katrīnai Misjukai (4.g). Meitenes, jūsu ideja bija viena no 227 idejām, pietrūka tikai mazliet, lai to attīstītu tālāk, jo konkurence starp idejām šogad bija sevišķi spraiga.  Skolotāja Solvita Kozlovska .

Koledžas komanda Olimpiskajā dienā Jēkabpilī!

20.septembrī visā Latvijā norisinājās Olimpiskās dienas pasākumi. Koledžas jaunieši kopā ar citu Jēkabpils skolu audzēkņiem  pilsētas stadionā piedalījās kopējā rīta vingrošanā, pēc tam risināja viktorīnas jautājumus, un  kopā ar Jēkabpils sportistu talismanu Lūsi devās skrējienā, kā arī demonstrēja mājās sagatavotos vingrojumus. Visu skolu komandas saņēma Starptautiskās Olimpiskās komitejas 2019.gada sertifikātu, kas apliecina dalību Olimpiskās dienas pasākumā, [...]

AMI sporta kluba 30. sporta spēles

Šī gada 19. septembrī ar vieglatlētikas sacensībām Vecbebru stadionā tika atklātas AMI sporta kluba 30. sporta spēles. Labus rezultātus uzrādīja Jēkabpils Agrobiznesa koledžas audzēkņi. Par sacensību uzvarētāju 800 m distancē kļuva 1k kursa auzdzēkne Rebeka Zekante. Abas stafešu komandas 4x100 m skrējienā izcīnīja piektās vietas. Kopvērtējumā jaunietes izcīnīja 4.vietu, bet jaunieši 10.vietu.                     &nb [...]

Paldies, MANS SKOLOTĀJ!

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA)  27.09.2019. noritēja pedagogiem veltīts pasākums akcijas „Mans skolotājs/-a” ietvaros. RTA 1.kursu studenti, kuri uzsākuši studijas, ir nominējuši savus labākos skolotājus no savām iepriekšējām mācību iestādēm, un RTA šiem pedagogiem pateica īpašu paldies. Skanēja ne tikai paldies vārdi par ieguldīto darbu, bet arī  bērnu rokgrupas „Žvūrgzdyni” sagatavotie priekšnesumi. Pasākumā tika [...]

Mācību ekskursija uz Cēsīm

2019.gada 1.oktobrī notika mācību ekskursija uz Cēsīm, kurā piedalījās 1.d un 2.d kursu audzēkņi. Tā tika organizēta sadarbībā ar mācību priekšmeta Vēsture skolotāju Silviju Strušeli un kursu audzinātāju Gunti Vaivodu.   Apmeklējām Cēsu pili, kur piedalījāmies interaktīvajā ekskursijā “Cēsu pils laikmetu griežos”. Tika apmeklēts Āraišu pils arheoloģiskais parks, kur iepazināmies ar  Latvijas Valsts mežu piedāvāto ekspozīciju par tēmu “Viss par un [...]

Erasmus+ mobilitāte augstākās izglītības sektorā

Jau piekto gadu Jēkabpils Agrobiznesa koledža īsteno Erasmus+ mobilitātes augstākās izglītības sektorā. Studenti labprāt izmanto iespēju praktizēties ārvalstu uzņēmumos, pilnveidojot savas prasmes un zināšanas, kā arī lektori dodas pieredzes apmaiņas braucienos. Iegūstot labu sadarbības partneri, jau vairākus gadus Jēkabpils Agrobiznesa koledžas studenti dodas praksē uz viesnīcām Spānijā. Jau otro gadu pēc kārtas, viesnīcā Aqua Hotel Montague Suites devās strādāt studiju programmas &ldquo [...]

Reģionālais seminārs darba vidē balstītu (DVB) mācību jomā „Reģionālā sadarbība DVB mācību atbalstam”.

2019.gada 2.oktobrī Jēkabpils Agrobiznesa koledžā notika Izglītības un zinātnes ministrijas  organizētais reģionālais seminārs darba vidē balstītu (DVB) mācību jomā „Reģionālā sadarbība DVB mācību atbalstam”. Tas notika ES Erasmus+ programmas  projekta „Jaunu pieeju izmēģināšana prakšu vadītājiem skolās un uzņēmumos darba vidē balstītās mācībās (TTT4WBL)” ietvaros sadarbībā ar Jēkabpils Agrobiznesa koledžu un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības k [...]

Rudens kross

Ar rudens krosa sacensībām š.g. 25.septembrī Mežaparka trasēs sākās Jēkabpils pilsētas un Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadu skolu sporta spēles 2019./2020. m.g. Labus rezultātus sasniedza Jēkabpils Agrobiznesa koledžas audzēkņi. 1.k kursa audzēkne Rebeka Zekante 1000 m distancē izcīnīja 3.vietu. Jauniešu konkurencē 3.vietu  2000 m distancē izcīnīja 1.l kursa audzēknis Kristers Lācis.  Komandu vērtējumā kopā ar Megiju Pulksteni 2.k kurss un [...]

Iepazīstam Jēkabpils biznesa inkubatora piedāvātās iespējas

Kā vienkāršu ideju padarīt par veiksmīgu biznesu?  Par to mums pastāstīja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Jēkabpils biznesa inkubatora vecākā projektu vadītāja Zigrīda Mikāne. Biznesa inkubators ir kolosāla vieta savas idejas realizēšanai un milzīgas pieredzes gūšanai. 4.p un 4.d kurss kopā ar skolotāju Solvitu Kozlovsku mācību priekšmetā “Komercdarbības pamati” devās jaunas informācijas un zināšanu meklējumos [...]

Iesvētības dienesta viesnīcā

2019.gada 2.oktobrī Dienesta viesnīcā norisinājās ikgadējās pirmo kursu iesvētības, kur katrs jaunais iemītnieks apliecināja savas spējas pielāgoties iekšējās kārtības noteikumiem un dažādiem pārbaudījumiem. Pirmkursnieki sadalījās komandās un devās uz saviem posteņiem (stāviem), kur viņus sagaidīja pārbaudījumi, kuriem ne visi bija gatavi iet cauri. Kad komandas atgriezās pavisam netīras, bija iesvētību zvērests, kurā bija minēti noteikumi, lai dienesta viesnīcā veicinātu savstarpējo cie [...]

Koledžā pētniecība rit pilnā sparā!

Arī šī akadēmiskā gada sākumā studenti  pilnveido prasmi veikt lietišķos pētījumus. Studējošie jau ir izvēlējušies  pētījuma tēmas un konsultantus un strādā pie pētījuma īstenošanas. Šogad Jēkabpils Agrobiznesa koledžas (turpmāk - Koledža) studiju daļa ir saņēmusi divus pētījumu pasūtījumus - no SIA “Biofarma” un Koledžas administrācijas. Tikšanās nodarbībā ar studējošajiem Koledžas direktore izklāstīja pieteiktā pētīj [...]

AMI sporta kluba 30.sporta spēļu sacensības galda tenisā

Daugavpils tirdzniecības profesionālajā vidusskolā šī gada 10. oktobrī notika AMI sporta kluba 30.sporta spēļu sacensības galda tenisā jaunietēm un jauniešiem. Labus rezultātus sasniedza Jēkabpils Agrobiznesa koledžas jaunietes, kuras izcīnīja četras uzvaras un 1.vietu un iespēju piedalīties finālsacensībās Rīgā. Komandā spēlēja Liāna Grjaznova 1m kurss, Viktorija Pavlovska 2g kurss, Diāna Kudrjavceva 4m kurss un Evita Murinska V3 grupa. Apsveicam jaunietes ar sasniegtajiem rezultā [...]

Zemgales reģiona  reklāmas konkurss  “Radošā Zemgale" 

Paldies, 4.m kursa audzēkņiem :  Bērziņai Annijai Cakulei Patrīcijai Marfai Dišleram Rihardam Kudrjavcevai Diānai Lagunam Rolandam Pikaļovai Ērikai Upeniecei Rēzijai Līnai Vinogradovai Vanessai Samantai  par atsaucību un dalību Zemgales reģiona  reklāmas konkursā “Radošā Zemgale". Īpašs prieks par Patrīcijas Marfas Cakules un Rolanda Laguna iegūto 1.vietu, izveidojot logotipu, kas atspoguļotu nodibinājuma „Jāņa Bisenieka fonds” [...]

AMI sporta kluba 30.sporta spēļu finālsacensības galda tenisā

2019. gada 16. oktobrī Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notika AMI sporta kluba 30.sporta spēļu finālsacensības galda tenisā jaunietēm.  Labus rezultātus sasniedza Jēkabpils Agrobiznesa koledžas audzēknes, kuras astoņu komandu konkurencē izcīnīja godalgoto 2.vietu! Komandā spēlēja - Liāna Grjaznova 1m kurss, Viktorija Pavlovska 2g kurss un Diāna Kudrjavceva 4m kurss.                               [...]

Vieslekcija 1.g kursam par Strūves Ģeodēzisko loku

15.oktobrī Jēkabpils Agrobiznesa koledžā viesojās trīs lektores no Jēkabpils Vēstures muzeja, kuras stāstīja par Strūves Ģeodēzisko loku 1.grāmatvedības kursam.  "Vēsturiskās otrdienas" trešais pasākums par Strūves Ģeodēzisko loku  notika Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta ENI-LLB-1-108 "Nemateriālās kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas, pieejamības un attīstības veicināšanas, uzlabojot kultūr [...]

Mācību ekskursija uz Ogri

2019.gada 16. oktobrī 4.g un 3.g kursu audzēknes devās mācību ekskursijā uz Ogri, apmeklējot Ogres biznesa inkubatoru, uzņēmumu “Manas garšas” un Ogres Zilos kalnus. Ekskursijas mērķis bija saistīt teorētiski apgūtās zināšanas ar to praktisko pielietojumu dzīvē. Biznesa inkubators pārsteidza ar daudzveidīgo inovatīvo ideju klāstu, kas tiek īstenotas uzņēmumos, kuros darbojas jaunie uzņēmēji, pārvēršot savus sapņus par īstenību. “Manas garšas” p [...]

Ekskursija uz Siguldu

Šajā rudenī 2.m kursa audzēkņi devās mācību ekskursijā uz Siguldu, lai papildinātu savas zināšanas informātikā, produktu dizaina vēsturē, kā arī visai ekskursijai cauri vijās sportiskas aktivitātes. Pirmais galamērķis bija “Datoru muzejs”, kurā apskatāmi 400 dažādi eksponāti – vecākais no 1977. gada. Audzēkņi ar interesi aplūkoja pagājušā gadsimta  datorus, tehniku, ar kādu strādāja viņu vecāki un vecvecāki. Kā stāstīja muzeja īpašnieks Mihails, [...]

Studentu dalība Interreg Latvijas - Lietuvas projektā “CREAzone 2.0” CREAzone

  Jēkabpils Agrobiznesa koledžas audzēkņi un studenti piedalās Interreg Latvijas - Lietuvas projektā “CREAzone 2.0” CREAzone – tas ir unikāls jauniešu uzņēmējdarbības projekts, kura mērķis palīdzēt jauniešiem apvienot uzņēmējdarbības modeļus un radošumu organiskos, jaunos un daudzsološos uzņēmumos. Projekta CREAzone sapratnē uzņēmējdarbības pamatā ir jauniešu attieksme, prasmes un zināšanas, kas dod viņiem iespēju noteikt uzņēmējda [...]

Mana zeme ir manas debesis, manas debesis ir mana zeme. Mēs visi – viduspunktā!

“Manā ziņā ir iet pretim apvāršņa malai, raugoties, lai iešana ir jēgas un skaistuma pilna. Manā ziņā ir mīlēt, sildīt, pieskarties, svinēt, noliegt, bagātināt, dot un neaizmirst to, ka es eju caur savu zemi. Caur tieši savu zemi, saucot to par savām mājām. Mana zeme ir manas debesis, manas debesis ir mana zeme. Mēs visi – viduspunktā”. (M.Laukmane) No 11. – 15.novembrim Vēstures stundas "Mana un Tava Latvija". Piedalās 1.g, 1.k, 1.m, 1p., 1 [...]

V pasaules diktāts latviešu valodā uzrakstīts.

Jubilejas jeb V pasaules diktātā latviešu valodā, kas norisinājās 2019. gada 9. novembrī (Jēkabpilī interesentus uzņēma Jēkabpils Agrobiznesa koledža), tiešsaistē un klātienē kopā piedalījās 2054 dalībnieki! Diktāts ir noslēdzies! Punkts. Mēs to izdarījām un ceram, ka mūsu rezultāti būs augsti! Īpaša pateicība – Aigai Sležei (Jēkabpils) par atsaucību un izcilu diktāta nolasīšanu mums visiem! Liels paldies maniem kolēģiem, jauniešiem par projekta organizāc [...]

Dalība Latvijas Brīvo Arodbiedrību savienības konkursā “Profs 2019”.

Latvijas Brīvo Arodbiedrību savienība organizēja konkursu “Profs 2019”. Vidzemes reģionālais pusfināls notika 2019.gada 11.novembrī, Smiltenes tehnikumā, kurā Jēkabpils Agrobiznesa koledžas komanda ieguva 1.vietu, iegūstot tiesības startēt konkursa finālā Rīgā. Komandu veidoja: 3.g kurss - Elizabete Reiņikova, Evita Reiņikova, Signe Šūmakere, Viktorija Rožkova,  3.k kurss- Viktorija Vīksna, 3.p kurss - Emīls Jūlijs Sīmanis, kā arī 4.m kurss - Rolands L [...]

LATVIJAI 101

            Jēkabpils Agrobiznesa koledžas saime 14.novembrī Jēkabpils Tautas namā svin mūsu Latvijas 101.gadadienu! Pagalms tūkstošiem šķindošu lapu saktiņu aprakstīts. Rudens darbi pabeigti. Apvērstā zeme mierīgi elpo. Pavisam drīz sniegs uz tās rakstīs dzeju, pēc tam savas notis – saule. Ir laiks pateikt tev, Latvija, paldies. Par to, ka tu arvien te paliec, kamēr mēs nākam un ejam. Ka tevi var pirkt un pārdot, [...]

Seminārs dabaszinātņu skolotājiem

2019. gada 13. novembrī sadarbībā ar Rīgas Valsts tehnikumu notika dabaszinātņu skolotāju seminārs, kurā piedalījās 12 skolotāji no koledžas, Jēkabpils Valsts ģimnāzijas, Salas vidusskolas, Jēkabpils pamatskolas un Jēkabpils 3. vidusskolas. Semināra lektore Sandra Bidzāne (RTV projektu nodaļas vadītāja) iepazīstināja ar RVT projektiem, Uldis Heidirgers (RTV fiziķis) dalījās pieredzē, kā mācību stundās veidot un vērtēt radošus uzdevumus un Madara Pētersone (RTV metodiķe) iepazīstināja ar t [...]

DV pasākums Pēc Helovīna diskotēka

2019.gada 13. novembrī dienesta viesnīcā norisinājās pasākums “Pēc Helovīna diskotēka’’, kuru rīkoja DV pašpārvalde. Diskotēka mijās kopā ar dažādām jautrām spēlēm, par kurām bija sagatavojuši Kristaps un Ketrīna. Uz pasākumu ikviens tika aicināts ierasties kādā telā. Kā jau visus gadus tika rīkots foto stūrītis. Pasākumā tika apbalvoti labākie un atraktīvākie.

Studentu izbraukuma nodarbība

2019.gada 27.novembrī studiju programmas "Grāmatvedība un finanses" A2.g grupas studentes devās uz Rīgu, lai piedalītos sabiedrības "Tilde" rīkotajā grāmatvežu seminārā. Izbraukuma nodarbības mērķis bija veicināt studentu interesi par turpmākās pašizglītošanās iespējām, dodot iespēju piedalīties konferences veida seminārā un klātienē redzēt un dzirdēt Finanšu ministrijas un VID amatpersonu stāstījumu par aktualitātēm nozarē, kā arī satikt grāmatvedības pr [...]

Mobilitāšu īstenošana Jēkabpils Agrobiznesa koledžā

  Sākusies pieteikšanās Erasmus+ programmas pamatdarbības (KA1) personu mobilitātes mācību nolūkos profesionālās izglītības sektorā projektā “Mobilitāšu īstenošana Jēkabpils Agrobiznesa koledžā”, projekta Nr. 2019-1-LV01-KA116-060170 Konkursā 3  nedēļu kvalifikācijas prakses veikšanai uzņēmumos Spānijas, Maltas un Itālijas uzņēmumos tiek aicināti pieteikties Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 4.kursu audzēkņi: * Izglītības programma “Grāma [...]

Pašpārvalžu tikšanās ar direktori Ritu Poli

2019.gada 30.novembrī notika koledžas audzēkņu un studējošo pašpārvalžu tikšanās ar direktori Ritu Poli. Tikšanās sākumā direktore informēja par šobrīd aktuālāko koledžas darbībā un attīstībā, uzsvēra pašpārvalžu darbības nozīmīgumu un pateicās par jau paveiktajiem darbiem. Uzrunājot jauniešus, direktore uzsvēra arī to, cik liela nozīme ir jauniešu iniciatīvai, spējai uzņemties atbildību, iesākto darbu novešanai līdz galam un notikum [...]

Jauns projekts – jaunas iespējas

  Jēkabpils Agrobiznesa koledža ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Latvijas Pieaugušo izglītības apvienību (reģ.Nr.40008005805) par dalību  Erasmus+ projektā  Nr.2018-1-UK01-KA204-048179 “Finanšu izglītība izglītotājiem” (FEES). Projekta īstenošanas laikā Koledžas mācībspēki piedalīsies finanšu izglītības programmas izstrādē un finanšu izglītības e-mācību materiālu sagatavošanā, viens Koledžas lektors aktīvi darbosies projektā p [...]

Noslēgusies 8.Lietišķo pētījumu konference

Pētniecībā balstīta studiju procesa ietvaros Jēkabpils Agrobiznesa koledžā notika kārtējā, jau 8.Lietišķo pētījumu konference “Jaunie pētnieki Latvijai – 2019”. Konferenci apmeklēja 89 interesenti, no tiem uzstājās  - 62 Koledžas studējošie ar lietišķo pētījumu lasījumiem un stenda ziņojumiem un 9 viesi (no Jēkabpils 3.vidusskolas, Latvijas Universitātes, Pļaviņu novada ģimnāzijas).                     [...]

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas audzēkņi konkursa "Profs 2019" finālā

           Latvijas Brīvo Arodbiedrību savienība organizēja konkursu “Profs 2019”. fināls notika 2019. gada 12. decembrī,  Ogres tehnikumā, kurā Jēkabpils Agrobiznesa koledžas komanda ieguva 3.vietu, konkursā šogad piedalījās 27 komandas. Komandu veidoja:  Elizabete Reiņikova, Evita Reiņikova, Signe Šūmakere, Viktorija Rožkova, 3.g kurss: Viktorija Vīksna, 3.k kurss; Emīls Jūlijs Sīmanis, 3.p kurss; kā arī Rolands Laguns, 4.m kurss -  veica mājas darb [...]

Studējošo interesēs

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas studējošo interesēs darbojas ne tikai vispārējais personāls un docētāji, bet arī aktīvu jauniešu grupa, kas padziļināti iepazīstas ar Koledžas iekšējiem normatīvajiem aktiem un ir izteikuši vēlmi sadarbībā ar administrāciju turpināt studiju procesa kvalitātes uzlabošanu un studējošo ārpus studiju dzīves organizēšanu. Šie procesi vienmēr ir un būs aktuāli. Paldies jauniešiem, kas uzņemas papildienākumus, [...]

Ziemassvētki filmās tīti!

2019.gada 17.decembrī Jēkabpils Tautas namā īpašā kino filmu seansā noslēdzām šī mācību gada 1.semstri. Saņemot “Veiksmes pogu”, priecājāmies un uzgavilējām katra kursa 3 mācībās sekmīgākajiem audzēkņiem un studentiem, svētku pārsteigumi un nelielas dāvaniņas tika pasniegtas arī dienesta viesnīcā dzīvojošajiem par aktivitāti un dalību sakoptāko istabiņu konkursā. Ir laiks katram nedaudz izvērtēt padarīto, sasniegto, un nospraust jaunus mērķus. Lielākus vai mazāku [...]

2020.gada 24.janvārī Atvērto durvju diena vecākiem

Mūsu koledžas audzēkņu vecāki! Gaidīsim Jūs mācību stundās, kopīgās sarunās, personīgās tikšanās, un sniegsim noderīgu un aktuālu informāciju par mācību procesu. Kopsapulcē stāstīsim par audzēkņa “ceļu” no pirmā kursa līdz kvalifikācijas eksāmenam, par vecāku iespējām elektroniskā žurnāla “Mykoob” izmantošanā, būtiskāko projektos “Pumpurs”, “Erasmus+” un darba vidē balstītajām mācībām. Psihologs sniegs nelielu ieskatu par mūsu – [...]

Profesionālais meistarības  konkurss “SkillsLatvia 2020” Jēkabpils Agrobiznesa koledžā

2020. gada 16.janvārī koledžā notika profesionālā meistarības konkursa  „SkillsLatvia 2020” 1.kārta, kurā piedalījās IP “Komerczinības” audzēkņi no 3.k un 2.k kursiem. Konkursa mērķis bija noskaidrot audzēkņu profesionālās prasmes un zināšanas un noteikt kandidātu dalībai nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursā SkillsLatvia 2020 nominācijai Mazumtirdzniecības pārdevējs. Konkursa 1.kārtas uzdevums bija sagatavot prezentāciju kādai elektroprecei. Preze [...]

IZLAIDUMS nepilna laika studiju absolventiem

"Pirmā pērle, kuru cilvēks iemanto, ir viņš pats" (J.Poruks) 2020.gada 31.janvārī plkst 18.00 Jēkabpils Tautas namā tiksimies koledžas nepilna laika studiju programmu "Datorsistēmu un datortīklu administrēšana", "Grāmatvedība un finanses", "Mārketings un inovācijas", "Namu pārvaldīšana" absolventu izlaidumā! 

Paldies par kopā būšanu “Atvērto durvju dienā vecākiem”!

Kāda ir mūsu, vecāku, loma ikdienā? Kas bērnam ir jānodrošina? Kādu mēs viņu gribam redzēt? Kāpēc mēs viņu mīlam? Kā audzināt, lai bērns būtu veiksmīgs un laimīgs? Ko es vēlos uzlabot attiecībās ar savu bērnu? Kāda ir mana atbildība par bērna turpmāko likteni? Kad palaist grožus brīvāk un kad – savilkt stingrāk? Pa kuru laiku mans bērns kļuva tik pieaudzis? Vai viņš vispār vēl ir bērns? Vai jau pusaudzis? Vai varbūt jau pilnīgi patstāvīgs un pieaudzis cilvēks? Būt par labiem [...]

Jēkabpils pilsētas un novadu skolu sacensības volejbolā

Ābeļu pamatskolas sporta zālē notika Jēkabpils pilsētas un novadu skolu sacensības volejbolā jaunietēm un jauniešiem 2000.-2003.g.dz. grupā. Labus rezultātus guva Jēkabpils Agrobiznesa koledžas jauniešu komandas. Jaunietes izcīnīja 2.vietu, bet jaunieši 3.vietu. Jaunietēm komandā spēlēja Benita Kārkliņa, Rebeka Zekante, Viktorija Priedeslaipa 1.k kurss, Viviāna Žitkova 1.m kurss, Gabriela Usāne 2.g kurss, Viktorija Rožkova 3.g kurss, Lelde Bravacka 3.k kurss.  Jaun [...]

Profesionālās meistarības konkurss “Biznesa kanvu izaicinājums”

29. un 30. janvārī Liepājā PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” norisinājās profesionālās meistarības konkurss “Biznesa Kanvu izaicinājums”, kurā piedalījās profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi no visas Latvijas.Šajā konkursā piedalījās izglītības programmas “Komerczinības” 3.k kursa audzēknes – Nadežda Dolgova un Katrīna Puķīte.Pirmajā konkursa dienā konkursa dalībnieki prezentēja savus izveidotos mājasdarbus par tēmu ‘’Nākotnes profe [...]

Latgales reģiona AMI SK 30.sporta spēļu sacensības basketbolā

Rēzeknes tehnikuma jaunajā sporta zāle notika Latgales reģiona AMI SK 30.sporta spēļu sacensības basketbolā jaunietēm. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas jaunietes sacensībās izcīnīja 2.vietu un ieguva tiesības piedalīties republikas finālsacensībās. Finālsacensībās tika izcīnīta 6.vieta.  Komandā spēlēja Benita Kārkliņa, Rebeka Zekante 1.k kurss, Lelde Bravacka 3.k kurss, Vineta Džigure SPA1 grupa, Linda Dzirkale, Sindija Vīksniņa V2 grupa, Janīna Pauniņa V3 grupa, Anna Lazdiņa Uzulniece  [...]

Profesionālās meistarības konkurss “SkillsLatvia 2020” Jēkabpils Agrobiznesa koledžā noslēdzies

2020. gada 6.februārī koledžā notika profesionālā meistarības konkursa  „SkillsLatvia 2020” 2.kārta, kurā piedalījās trīs audzēkņi no IP “Komerczinības” - Aivita Urķe (3.k), Kristaps Kristiāns Kuciņš (2.k) un Sindija Mierture (2.k). Konkursa 2.kārtā tika pārbaudītas dalībnieku zināšanas par pārdošanas veicināšanu, preču uzskaiti, bija jāmāk aprēķināt, vai atlaides piemērošana  būs izdevīga uzņēmumam, bija jāatbild, nosūtot [...]

Nepilna laika studiju absolvēšana

Jēkabpils Tautas namā svinīgā pasākumā tika svinēts Jēkabpils Agrobiznesa koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības nepilna laika studiju 2020.gada 34 absolventu izlaidums. Cik daudz pūļu, enerģijas, un centības un dažkārt izmisuma ieguldīts, lai nonāktu līdz šai skaistajai dienai, līdz šiem panākumiem, kas mērāmi kredītpunktos, semestros, akadēmiskajos gados, sadarbībā, atbalstā un gandarījumā... Panākumiem, kas atspoguļojas iegūtā kvalifikācijā. Es ievelku dzi [...]

Iesildi mēli un pasaki TRANSMIOKARDLĀZERREVASKULARIZĀCIJA!

4.februārī Jēkabpils Agrobiznesa koledžā notika skatuves runas konkurss, kurā piedalījās deviņi audzēkņi. Šogad audzēkņi izvēlējās latviešu literatūras klasiķu dzejoļus. Prieks, ka pasākumā atbalstīt savus kursa biedrus piedalījās arī citi audzēkņi. Audzēkņu sniegumu vērtēja Jēkabpils Tautas teātra aktieris, pasākumu vadītājs Kārlis Ozols, latviešu valodas skolotājas Rita Maļika un Laila Dronka un direktores vietniece audzināšanas darbā Zane Ozola. Vērtējot punktos un [...]

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas pedagogi pilnveido savas zināšanas

21.02.2020. Jēkabpils Agrobiznesa koledžā notika pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas 6 stundu kursi “Efektīvas mācīšanās pamati”, kurus vadīja izglītības iestādes “Pedagoģiskās meistarības skola” lektors Kaspars Bikše. Programmas mērķis -  Pilnveidot pedagoga profesionālās un izglītības jomas kompetences efektīvas mācīšanās jomā. Dažas no apgūtajām tēmām: ·       Konstruktīvas mācību vides [...]

Vieslekcija "Elektroniskā nauda" 

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas studiju daļas akadēmiskā gada darba prioritāte ir studiju procesa sasaiste ar attiecīgām tautsaimniecības nozarēm. Viens no darbības virzieniem prioritātes ietvaros – nozares pārstāvju vieslekciju organizēšana. Šādu vieslekciju  25.02.2020. interesentiem uzdāvināja grāmatvedis ar 17 gadu pieredzi grāmatvedībā starptautiskā līmenī Aleksejs Bogdanovs. Paldies par atbalstu jauno speciālistu sagatavošanā!

IP “Multimediju dizains” Kvalifikācijas darba priekšaizstāvēšana

2020.gada 24.februārī, Jēkabpils Agrobiznasa koledžā pirmo reizi norisinājās Kvalifikācijas darba priekšaizstāvēšana. Dizaina programmās ir pieņemts, ka pirms kvalifikācijas darba aizstāvēšanas tiek rīkota tā priekšaizstāvēšana, kuras mērķis ir sagatavot studējošos sekmīgam kvalifikācijas darba aizstāvēšanas procesam. Priekšaizstāvēšanā 4. m kursa audzēkņi demonstrēja daļēji pabeigtu (neiesietu) kvalifikācijas darbu, kas bija &n [...]

APTAUJAS ANKETA PAR JAUNIEŠU INTERESĒM “KURŠ TEVI IEDVESMO VAROŅDARBIEM?”

Jaunieti, Tev ir lieliska iespēja piedalīties aptaujā par tavām interesēm! Aizpildi anketu un Tu iedvesmosi pārējos! Anketa

Attīstības stratēģiskā plānošana turpinās

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas padomes kārtējās tikšanās reizes viens no pamatjautājumiem bija apstiprināt nākamā attīstības posma darbības virzienu, jo noslēgumam tuvojas Jēkabpils Agrobiznesa koledžas attīstības un investīciju stratēģijas 2016. - 2020. darbības termiņš. Vienbalsīgi tika nobalsots par virzību uz profesionālās izglītības kompetences centra statusa iegūšanu (PIKC), saglabājot izglītības iespējas 2 pakāpēs: pirmā līmeņa profesionālajā augstākajā un profes [...]

Izvērtējam Eiropas valstu pieredzi jaunatnes uzņēmējdarbības attīstīšanā

Projekta “Jauniešu uzņēmējdarbības izpratnes veicināšana, attīstot kompetences, mācību metodes un uzņēmējdarbības vidi” (“E-COOL” - Interreg Europe programma 2014.-2020.gadam Nr. PGI05114) ietvaros Jēkabpils Agrobiznesa koledžas direktores vietniece I.Upeniece un lektore I.Veipa piedalījās darba grupas kārtējā tikšanās reizē Zemgales plānošanas reģionā. Darba grupas mērķis bija izzināt un izvērtēt, kā jauniešu iesaistī&sca [...]

Jēkabpils Agrobiznesa koledža atceļ Erasmus+ mācību mobilitāti uz Spāniju

Pamatojoties uz straujo koronvīrusa COVID-19 infekcijas izplatību Pasaulē un Eiropā, kā arī balstoties uz Ārlietu ministrijas 2020.gada 9.marta aicinājumu rūpīgi izvērtēt nepieciešamību ceļot uz norādītām valstīm, tai skaitā Spāniju, Izglītības un zinātnes ministrijas saņemto vēstuli par rekomendācijām un izmaiņām COVID-19 skartajās teritorijās kā arī Veselības Ministrijas informāciju par koronvīrusa COVID-19 izplatības riskiem, izvērtējot jebkurus ceļojumus, Jēkabpils Agribiznesa koeldža [...]

Grāmatas ,,Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos: Kurzeme, Zemgale, Sēlija” prezentācija

2020. gada 4.martā 3.g ,3.k un 1.g kurss kopā ar skolotājiem Lailu Dronku un Ritu Maļiku mācību ietvaros apmeklēja pasākumu, kurā bija grāmatas ,,Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos: Kurzeme, Zemgale, Sēlija” prezentācija. Pasākuma laikā tika stāstīts par uzvārdu veidošanās vēsturi ,to veidošanās iemesli, nozīmi, kā arī vietu, kur tas tika izdomāts.Prezentācijā piedalījās 4 prezentētāji:  * Vēsturnieks Muntis Auns vēstīja par uzvārdiem un papildvārdiem pirms v [...]

Noslēdzies Interreg Latvija - Lietuva projekts “CREAzone 2.0”.

Jēkabpils Agrobiznesa koledžā noslēdzies Interreg Latvija - Lietuva projekts “CREAzone 2.0”. Projekta  mērķis bija palīdzēt jauniešiem apvienot uzņēmējdarbības modeļus un radošumu, lai izveidotu inovatīvus produktus, prezentēt idejas potenciālajiem investoriem un nākotnē dibināt savu uzņēmumu. Lai sasniegtu projekta “CREAzone” mērķi, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas audzēkņi un studenti piedalījās apmācībās, kuras vadīja uzņēmēji - sertificēti treneri, pr [...]

Vakariņas pirms stīpas

2020.gada 1.martā, plkst.19.00 notika pasākums ''Vakariņas pirms stīpas". Katrs individuāli vai grupās pagatavoja ēdienu, ko ēd pirms stipendijas. Dalībnieku ēdieni bija koši un radoši.  Vakariņas tika prezentētas pie kamīna liesmām, jautra un draudzīgā atmosfērā. 

Informācija par CE norisi

Par grozījumu Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 13.03.2020. rīkojumā Nr.1.-27/9 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 14.marta rīkojumu Nr.105 “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu””: 1. Izdarīt Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 2020.gada 13.marta rīkojumā Nr.1-27/9 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” grozījum [...]

Norādījumi par attālināta mācību procesa īstenošanu JAK

Norādījumi par mācību procesa īstenošanu attālināti  laika posmā no 2020.gada 23.marta līdz 14.aprīlim  šeit

Dambretes sacensības jaunietēm un jauniešiem

 Jēkabpils sporta skolas telpās notika Jēkabpils pilsētas un novadu skolu dambretes sacensības jaunietēm un jauniešiem 2000.-2003.gadā dzimušo grupā.  Jēkabpils Agrobiznesa koledžas komanda izcīnīja trīs uzvaras un ieguva pirmo vietu un uzvarētāju kausu.  Komandā spēlēja Jevgēņija Bogdanova 4.k kurss, Tomass Jānis Ozoliņš 1.m kurss un Markuss Kunickis 3.p kurss.                             & [...]

Starptautiskā mākslas nedēļa “Extreme sketching 2020”

Nav bezizejas situāciju, lieku cilvēku, nejaušu tikšanos un velti pazaudēta laika! Multimediju dizaina programmas audzēkņiem bija iespēja, valstī radušos ārkārtas, situāciju izmantot lietderīgi un attīstīt savas prasmes, piedaloties Starptautiskajā mākslas nedēļā “Extreme sketching”, kas norisinājās no 30. marta  līdz 3. aprīlim. Konkursa mērķis un uzdevumi bija aktualizēt skečingu kā mākslas veidu jauniešu vidū, attīstīt jauniešu radošo [...]

Uzzini kāpēc 1.un 4.maijs Latvijai un Jūsu ģimenei ir būtisks!

KAD?CIKOS? PASĀKUMS VIETNE 30.04. 10.00 "Kas un kāpēc jāzina par 1990.gada 4.maiju?” Facebook 30.04. 13.00 Valsts prezidenta Egila Levita lekcija "Kāpēc 4.maijs?" youtube 01.05. LATVIJAS SATVERSMES SAPULCEI - 100 Pirms 100 gadiem, 1920. gada 1. maija, uz pirmo sēdi sanāca pirmais vēlētais Latvijas Republikas parlaments – Satversmes sapulce Ceļā uz brīvību Satversmes sapulces sasaukšanas diena 04.05. 21.05. SVĒTKU KONCERTS LTV1 projekta “Koncerts Z studija& [...]

1990. gada 4. maija deklarācijai – 30….

Jau 30 gadus dzīvojam brīvā un neatkarīgā valstī. Kā bija pirms tam, atcerēsies skoltāji. Taču koledžas audzēkņiem, tā ir vesture… Sagaidot šos nozīmīgos svētkus, varam izmantot dažādas iespējas, lai uzzinātu par Latvijas Republikas vēsturi. 30.04. plkst. 13:00 Valsts prezidenta Egila Levita lekcija “Kāpēc 4. maijs?” Lekcija būs veltīta Latvijas neatkarības atgūšanas 30. gadadienai. Lekciju būs iespējams skatīties Valsts prezidenta kancelejas YouTube kontā https: [...]

Reģistrēšanās studijām no 2020.gada 1.jūlija

Jēkabpils Agrobiznesa koledža, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 245 Rīgā 2020. gada 28. aprīlī “Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2020. gadā”, reflektantu REĢISTRĒŠANU studijām 2020./2021. studiju gadam uzsāks ar 2020.g. 1.jūliju: programmas pilna laika studijas nepilna laika studijas “Grāmatvedība un finanses” 2 gadi 2 gadi, 5 mēneši “Mārketings un inovācijas&rdquo [...]

Projekts Nr.4.2.1.2/19/I/001 „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Jēkabpils Agrobiznesa koledžas mācību korpusa ēkai Pasta ielā 1, Jēkabpilī”

Projekta mērķis ir Jēkabpils Agrobiznesa koledžas (turpmāk - Koledža) mācību korpusa ēkas Pasta ielā 1, Jēkabpilī energoefektivitātes paaugstināšana, nodrošinot ēkas fasāžu siltumtehnisko rādītāju uzlabošanos, samazinot ēkas siltuma zudumus caur tās norobežojošām konstrukcijām, palielinot ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžību un ēkas ekspluatācijas laiku, vienlaicīgi uzlabojot ēkas vizuālo izskatu. Projekta ietvaros plānotās darbības ir tieši vērstas uz &sc [...]

Kārtība, kādā šogad eksāmenus un prakses kārto profesionālajās skolās

Valstī izsludinātā ārkārtējā situācija Covid-19 dēļ ietekmē mācību procesu pilnīgi visās mācību iestādēs Latvijā, tostarp, arī profesionālajās skolās. Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departaments informē, kā šogad notiks eksāmeni un prakses Latvijas profesionālajās skolās. Par profesionālās kvalifikācijas un centralizētajiem eksāmeniem: • Profesionālās kvalifikācijas eksāmeni notiek laika posmā no 8. jūnija. • Centralizētie vi [...]

Darbojamies attālināti – tiešsaistē

2020.g. pavasarī  studējošie izglītojas un piedalās zinātniskajā konferencē, personāls mācās, strādā un sadarbojas  ATTĀLINĀTI un TIEŠSAISTĒ – izaicinājums, pieredze un ieguvums! Ārkārtējā situācija neliedza Koledžas 2 studentēm Sanijai Sonorai Jankovskai un Rūtai Barovskai  piedalīties zinātniskajā konferencē Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā ar veikto pētījumu “SIA ‘BIOFARMA” klientu aptauja”. Konferences jauninājums – dalība tie&sc [...]

Piesakiet lietišķo pētījumu līdz 31.08.2020!

Uzņēmēji, pašvaldības, organizācijas! Izsludinām kārtējo pieteikšanos studējošo veiktiem pētījumiem nākamajam akadēmiskajam gadam: anketa Jēkabpils Agrobiznesa koledžas padomes apstiprinātie LIETIŠĶO PĒTĪJUMU VIRZIENI: 1.    Studiju procesa un tā rezultātu izpēte un analīze Jēkabpils Agrobiznesa koledžā. 2.    Grāmatvedības un nodokļu normatīvās bāzes izpildes izvērtējums. 3.    Namu apsaimniekošanas u pārvaldības procesa [...]

Pieteikšanās pieaugušo neformālās izglītības programmai “IEVADS DIGITĀLAJĀ MĀRKETINGĀ”

Jēkabpils Agrobiznesa koledža aicina ikvienu interesantu apgūt 16 stundu neformālās izglītības programmu "Ievads digitālajā mārketingā". Mērķa grupa:  personas, ar vidējo izglītību un datorpasmēm labā līmenī.Visas personas, kurām ir savi produkti/pakalpojumi un kuri vēlas izmantot digitālā mārketinga rīkus sava biznesa attīstībai internetā. Programmas mērķis: sniegt pamata zināšanas un prasmes par digitālo mārketingu,  produkta virzīšanai tirgū. Tai skaitā [...]

Sadarbība ar IT jomas speciālistu Šveicē

Jēkabpils Agrobiznesa koledža uzsāk sadarbību ar koledžas absolventu A.Pavlovu, kas šodien jau ir vadošais speciālists IT uzņēmumā Šveicē. Studiju programmas „Programmēšana un datortīklu administrēšana”studējošajiem būs iespēja noklausīties vairākas tiešsaistes vieslekcijas, uzzinot par novitātēm nozarē un saņemt atbildes uz interesējošajiem jautājumiem. Pateicība A.Pavlovam par ieguldījumu Latvijas jauno speciālistu sagata [...]

KONVENTA sēde

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas, Madonas novada pašvaldības, Zemgales plānošanas reģiona un IZM pārstāvji tikās Konventa sēdē, lai apstiprinātu 2019.g. budžeta pārskatu, iepazītos ar Jēkabpils Agrobiznesa koledžas atbilstību PIKC (Profesionālās izglītības kompetenču centrs) statusa kritērijiem, pārrunātu turpmāko 7 gadu attīstības tendences, uzklausītu novērtējumus un ieteikumus turpmākajai darbībai un sadarbībai un apskatītu klātienē koledžas izglītības programmu īstenošanas [...]

Nāc un piesakies kursiem!

Mācies ŠODIEN! Tāpēc aicinām Tevi iegūt jaunas zināšanas un prasmes: Ugunsdrošībā - 20 stundas Ugunsdrošībā un aizsardzībā - 160 stundas Darba aizsardzībā un drošībā - 60 stundas Nenokavē un piesakies šeit!    

Imatrikulācija 2020./2021.m.g.

2020.gada 5.septembrī Jēkabpils Agrobiznesa koledžā studiju gadu uzsāks 1.līmeņa profesionālajā augstākajā izglītībā nepilnā laikā studējošie.  Uz tikšanos sestdien, plkst.9.00,  119.kabinetā. Esi viens no mums!

Ekspertu starptautiskās komisijas vizīte studiju virziena "Ekonomika" programmu "Grāmatvedība un finanses", "Mārketings un inovācijas" novērtēšanā

 No 07.09.2020. - 08.09.2020. JAK tiek uzņemta ekspertu starptautiska komisija studiju virziena "Ekonomika" programmu "Grāmatvedība un finanses", "Mārketings un inovācijas" novērtēšanai un turpmākai akreditācijai.   Starptautiskās komisijas sastāvā pārstāvji no: Igaunijas Biznesa skolas (Estonian Business School)  Primorskas Universitātes Slovēnijā (University of Primorska, Faculty of Management) Valsts reģionālās attīstības aģen [...]

TOP apbalvošana 2020

 “ Ja jūs nevarat darīt lielas lietas, dariet mazas lietas lieliskā veidā”! (Stīvs Džobss) 2020.gada 2.septembrī tika sveikti audzēkņi un studējošie, kuri 2019./2020. mācību un studiju gadā uzrādīja augstākos vērtējumus mācībās un studijās. Augstākie vērtējumi centralizētajos eksāmenos: * Latvijas un pasaules vēsturē: Viktorija Papariga (79%) Edmunds Ūdris (69%) Artūrs Rubiķis (62%) * Krievu valodā: Ērika Rodina (91%) Anželika Žukova (90 %) Deniss Gasparovičs (89%) Edmund [...]

Biznesa veiksmes vārds – darīt!

Kā vienkāršu ideju padarīt par veiksmīgu biznesu? Par to  pastāstīja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Jēkabpils biznesa inkubatora vecākā projektu vadītāja Zigrīda Mikāne. Biznesa inkubators ir kolosāla vieta savas idejas realizēšanai un pieredzes gūšanai. 3.g kurss  kopā ar skolotāju Solvitu Kozlovsku mācību priekšmetā “Komercdarbības pamati” ieguva jaunu informāciju un zināšanas par biznesa inkubatoru darbību [...]

Projekts jaunatnes jomas attīstībai “KOPĀ vienā virzienā

Krustpils novada pašvaldība  ir noslēgusi līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru  par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas  2020. gadam 1. sadaļas Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās 1.2. apakšadaļas Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī, par projekta “KOPĀ vienā virzienā”, īstenošanu, [...]