APMETĒJS

Programma: Būvdarbi
Iegūstamā kvalifikācija: Apmetējs (2.profesionālais kvalifikācijas līmenis)
Mācību ilgums: 3 gadi
Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: 8 klašu izglītība
Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: apliecība par vispārējo pamatizglītību un atestāts par arodizglītību

Vairāk par programmu

Programmas
akreditācijas Nr.

Akreditēta 2017. gadā – 2020.gadam
AP5187

Mācību laikā jāapgūst:

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti:
Valodas un komunikatīvās zinības – latviešu valodu, angļu, krievu valoda,
Latvijas un pasaules vēsture. 
Matemātiku, dabas zinības un tehniskās zinības – matemātika, informātika, ķīmija, fizika, ekonomika, rasēšana.

Profesionālie mācību priekšmeti un praktiskās mācības:
Būvdarbu tehnoloģija,
Flīzēšana un grīdu ieklāšanas tehnoloģija,
Krāsošanas un tapešu līmēšanas tehnoloģija,
Apmešanas tehnoloģija,
Darba normēšanas tāmēšanas pamati,
Materiālmācība,
Sausās būves tehnoloģija.

*Kvalifikācijas prakse uzņēmumā -840 stundas ( 3.kursā)
*Mācību periodā  jānokārto četri  valsts  pārbaudes darbi – eksāmeni , vispārizglītojošajos priekšmetos,  trīs  semestra eksāmeni profesionālajos mācību priekšmetos un mācības beidzot centralizētais profesionālās kvalifikācijas eksāmens.

Pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas jaunietis prot:

strādā individuāli vai būvfirmās un uzņēmumos, kas nodarbojas ar būvdarbu izpildi. Patstāvīgi izplāno veicamā darba operācijas, spēj izvēlēties piemērotus materiālus un instrumentus, un rīkoties ar tiem. Prot ierīkot dažādu veidu slapjo un sauso apmetumu uz dažādām virsmām. Pārzina un ievēro darba drošības un ugunsdrošības noteikumus. Prot lasīt rasējumus  un veic dažādus apmetumu ierīkošanas darbus.