Būvdarbi

 

Programma: Būvdarbi
Iegūstamā kvalifikācija: Apdares darbu tehniķis (3.profesionālais kvalifikācijas līmenis)
Mācību ilgums: 4 gadi
Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: pamatizglītība
Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: diploms par profesionālo vidējo izglītību

Vairāk par programmu

Programmas
akreditācijas Nr.

Akreditēta 2014. gadā – 2020.gadam
AP4831

 

 

 

 

Mācību laikā jāapgūst:

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti:
Valodas un komunikatīvās zinības – latviešu valodu, angļu, krievu valoda,
Latvijas un pasaules vēsture. 
Matemātiku, dabas zinības un tehniskās zinības – matemātika, informātika, ķīmija, fizika, ekonomika, rasēšana.

Profesionālie mācību priekšmeti un praktiskās mācības:
Būvdarbu tehnoloģija,
Flīzēšana un grīdu ieklāšanas tehnoloģija,
Krāsošanas un tapešu līmēšanas tehnoloģija,
Apmešanas tehnoloģija,
Darba normēšanas tāmēšanas pamati,
Materiālmācība,
Sausās būves tehnoloģija.

*Kvalifikācijas prakse uzņēmumā -960 stundas ( 4.kursā)
*Mācību periodā  jānokārto četri  centralizētie eksāmeni  vispārizglītojošajos mācību priekšmetos,  pieci semestra eksāmeni profesionālajos mācību priekšmetos un mācības beidzot centralizētais profesionālās kvalifikācijas eksāmens.

 

Pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas jaunietis prot:

Apdares darbu tehniķis, strādā individuāli vai būvfirmās un uzņēmumos, kas nodarbojas ar būvdarbu izpildi, viņš prot nokomplektēt apdares darbu strādnieka posmus un vada to darbu, spēj lasīt rasējumus, patstāvīgi izplāno veicamā darba operācijas, spēj izvēlēties piemērotus materiālus un instrumentus, un rīkoties ar tiem. Prot flīzēt, krāsot, līmēt dažāda veida tapetes, ieklāt grīdas, ielikt griestus, atdalīt telpas un uzklāt apmetumus. Plāno apdares darbu strādnieku sadarbību un darbu veikšanas kārtību, dod nepieciešamos rīkojumus un pārbauda rīkojumu izpildi. Apdares darbu tehniķis ir citu speciālistu  vadībā nodarbināta persona vai pašnodarbināta persona, kura var veikt individuālo komercdarbību, sadarbojoties ar citiem speciālistiem, var būt nodarbināts dažādās ar būvniecību saistītās  nozarēs.