Datu bāzes

 • Valsts informācijas sistēmu reģistrs      
 • Pārskati LR Centrālā statistikas pārvaldē         
 • IZM Skolas.lv 
 • Interneta portāls 
 • Valsts kase:    
 • Elektroniskās deklarēšanās sistēma   
 • Uzņēmumu ziņas
 • ​Elektroniskā iepirkumu sistēma    ​  ​    ​
 • LR Politikas plānošanas dokumentu datu bāze        
 • Rēķinu datu bāze       
 • Darbinieku novērtēšanas informācijas sistēma           
 • Sodu reģistrs         
 • E-para​ksts   ​         
 • Ipirkumu uzraudzības birojs    ​
 • ​Studiju virzienu datu bāze  ​
 • ​Novērtēšanas el.veidl.info.sist.  
 • Informācija par amatpersonām    
 • Centrālās statistikas pārvaldes datu bāzes
 • Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs
 • Koledžas abonements piekļuvei
 • ​Latvijas pakalpojumu portāls  
 • ​VISC mācību materiāli  
 • ​ES izglītības iestāžu reģistrs (projektiem)  
 • ​Mācību materiālu datu bāze  
 • ​Mācību materiālu datu bāze    
 • ​Uzņēmumu katalogs 
 • ​Terminoloģijas vārdnīca  
 • ​Vikipēdija- brīvā enciklopēdija 
 • Prakses vietu portāls   
 • ​Storent  tehnikas noma    ​