SAM 8.1.4. STEM

19.04.2018.

kabpils Agrobiznesa koledžā uzlabota IT studiju mācību vide

Jēkabpils Agrobiznesa koledžā šobrīd notiek darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 8.1.4. “Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tai skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās” projekta “Jēkabpils Agrobiznesa koledžas STEM studiju mācību vides uzlabošana” īstenošana.
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas mērķis dalībai projektā – uzlabot un modernizēt pirmā līmeņa profesionālas augstākās izglītības STEM studiju mācību vidi un nodrošināt darba tirgus prasībām atbilstošu izglītības kvalitāti.
Projekta ietvaros koledžā ir veikts remonts, telpu pielāgošana aparatūras, aprīkojuma uzstādīšanai un darbībai 4 datorklasēs, ITK laboratorijās un lektoru metodiskajā kabinetā. Iegādāta mūsdienīga ITK aparatūra un programmatūra kvalitatīvai studiju un mācību procesa apguvei, un modernizācijai. Koledžas studentiem un audzēkņiem ir iespēja radoši attīstīt un pilnveidot savas zināšanas IT jomā: strādāt ar modernu informācijas tehnoloģiju, tai skaitā 3d printeri un 3d skeneri, apgūt robotikas pamatus, lodēšanas pamatus u.c.
Mūsdienās informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju joma ir viena no visstraujāk augošām. Pateicoties šī projekta finansējumam un ieguldījumiem, koledža spēs nodrošināt jaunas, agrāk nebijušas studiju un mācību iespējas apgūt zināšanas ar inovatīvām tehnoloģijām. Nāc, pievienojies, izmanto  un iepazīsti jaunākos ITK risinājumus koledžā īstenotajās izglītības programmās.  

Kopējais attiecināmais finansējums projekta ietvaros ir 308 842 EUR, ERAF atbalsta apjoms 262515,70 EUR.
11.10.2017.                  

 

15.08.2017.

                               Jēkabpils Agrobiznesa koledžā uzlabota IT studiju mācību vide
Jēkabpils Agrobiznesa koledžā šobrīd notiek darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 8.1.4. “Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tai skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās” projekta “Jēkabpils Agrobiznesa koledžas STEM studiju mācību vides uzlabošana” īstenošana.
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas mērķis dalībai projektā uzlabot un modernizēt pirmā līmeņa profesionālas augstākās izglītības STEM studiju mācību vidi un nodrošināt darba tirgus prasībām atbilstošu izglītības kvalitāti.
Projekta ietvaros koledžā ir veikts remonts, telpu pielāgošana aparatūras, aprīkojuma uzstādīšanai un darbībai 4 datorklasēs, ITK laboratorijās un lektoru metodiskajā kabinetā. Iegādāta mūsdienīga ITK aparatūra un programmatūra kvalitatīvai studiju un mācību procesa apguvei, un modernizācijai. Koledžas studentiem un audzēkņiem ir iespēja radoši attīstīt un pilnveidot savas zināšanas IT jomā: strādāt ar modernu informācijas tehnoloģiju, tai skaitā 3d printeri un 3d skeneri, apgūt robotikas pamatus, lodēšanas pamatus u.c.
Mūsdienās informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju joma ir viena no visstraujāk augošām. Pateicoties šī projekta finansējumam un ieguldījumiem, koledža spēs nodrošināt jaunas, agrāk nebijušas studiju un mācību iespējas apgūt zināšanas ar inovatīvām tehnoloģijām. Nāc, pievienojies, izmanto  un iepazīsti jaunākos ITK risinājumus koledžā īstenotajās izglītības programmās.  

Kopējais attiecināmais finansējums projekta ietvaros ir 308 842 EUR, ERAF atbalsta apjoms 262515,70 EUR.

 

31.07.2017.

Jēkabpils Agrobiznesa koledža īsteno projektu STEM studiju mācību vides uzlabošanai
Jēkabpils Agrobiznesa koledžā šobrīd notiek darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” Specifiskā atbalsta mērķa 8.1.4. “Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tai skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās” projekta “Jēkabpils Agrobiznesa koledžas STEM studiju mācību vides uzlabošana” īstenošana.
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas mērķis dalībai projektā ir uzlabot un modernizēt pirmā līmeņa profesionālas augstākās izglītības STEM studiju mācību vidi un nodrošināt darba tirgus prasībām atbilstošu izglītības kvalitāti.
Projekta ietvaros koledža plāno veikt sekojošas darbības:

  1. Infrastruktūras uzlabošana. Ļoti nozīmīgs faktors, lai modernizētu STEM izglītības programmas ir Koledžas infrastruktūras attīstība. Datorklases ir nolietojušās, īsti nav piemērotas STEM izglītības programmu īstenošanai, nepieciešami uzlabojumi arī IT laboratorijā un lektoru metodiskajā kabineta.
  2. Datortehnikas iegāde un programmatūras noma. Kvalitatīvai studiju un mācību procesa apguvei un modernizācijai nepieciešams iegādāties mūsdienīgu IT aparatūru un programmatūru. Iepriekšējos periodos iegādāta datortehnika pēc savas veiktspējas vairs nav atbilstoša mūsdienīgai STEM izglītības programmu apmācībai.
  3. Aprikojuma iegāde (mēbeles). Telpu pielāgošanai aparatūras un aprīkojuma uzstādīšanai un darbībai, nepieciešams iegādāties mēbeles izremontētajās telpās.

Koledžas kopējais attiecināmais finansējums projekta ietvaros ir 308 842 EUR, ERAF atbalsta apjoms 262515,70 EUR. Koledža projekta darbības plāno īstenot līdz 2018.gada 30.junijam.
Koledža pieejamas Informācijas un telekomunikāciju tehnoloģijas, audio un video tehnika varētu nodrošināt jaunas agrāk nebijušas studiju iespējas. Uzlabojot STEM studiju mācību vidi, pieaugs studentu un audzēkņu interese par šīm zinātnēm, koledža kļūs modernāka, atpazīstamāka un konkurētspējīgāka.