Pašvērtējuma ziņojumi

Pašvērtējuma ziņojumi

1. Izglītības programmu "Augkopība” , „Skaistumkopšanas pakalpojumi” pašvērtējuma ziņojums Pašvērtējums

2.Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 2018./2019.m.g. pašvērtējuma ziņojums                              Pašvērtējums

3.Jēkabpils Agrobiznesa koledžas studiju nodaļas gada pārskats  par 2017./2018.ak.gadu  Pārskats

4. Izglītības programmu "Programmēšana", "Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli”, 
,,Grāmatvedība” un ,,Komerczinības” 
pašvērtējuma ziņojums                                               Pašvērtējums                 

5.  Jēkabpils Agrobiznesa koledžas mūžizglītības  2017./2018. GADA PĀRSKATS                   Pārskats

6. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 2017./2018.m.g. pašvērtējuma ziņojums                            Pašvērtējums

7. Izglītības programmas "Multimediju dizains" pašvērtējuma ziņojums                                 Pašvērtējums

8. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 2016./2017.m.g. pašvērtējuma ziņojums                           Pašvērtējums