Pašvērtējuma ziņojumi

Pašvērtējuma ziņojumi

1.  Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 2018./2019.m.g. pašvērtējuma ziņojums                              Pašvērtējums

2.Jēkabpils Agrobiznesa koledžas studiju nodaļas gada pārskats  par 2017./2018.ak.gadu  Pārskats

3. Izglītības programmu "Programmēšana", "Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli”, 
,,Grāmatvedība” un ,,Komerczinības” 
pašvērtējuma ziņojums                                               Pašvērtējums                 

4.  Jēkabpils Agrobiznesa koledžas mūžizglītības  2017./2018. GADA PĀRSKATS                   Pārskats

5. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 2017./2018.m.g. pašvērtējuma ziņojums                            Pašvērtējums

6. Izglītības programmas "Multimediju dizains" pašvērtējuma ziņojums                             Pašvērtējums

7. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 2016./2017.m.g. pašvērtējuma ziņojums                           Pašvērtējums