Nolikumi

Nolikumi
 • Jēkabpils Agrobiznesa koledžas ciklogramma 2019./2020.m.g.

Ciklogramma

 • Uzņemšanas noteikumi Jēkabpils Agrobiznesa koledžā
  2019./2020. akadēmiskajam gadam
Uzņemšanas noteikumi
 • Izglītojamo uzņemšanas kārtība Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Profesionālās vidējās izglītības nodaļā Jēkabpilī un Barkavas struktūrvienībā 2019./2020. mācību gadam
Uzņemšanas noteikumi
 • Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem
Iekšējie kārtības noteikumi izglītojamajiem
 • Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība
Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība
 • Patstāvīgo darbu norises un vērtēšanas kārtība

Patstāvīgo darbu norises un vērtēšanas kārtība

 • Darba vidē balstītu mācību organizēšana un īstenošana

Darba vidē balstītu mācību organizēšana un īstenošana

 • Mācību sociālā tīkla Mykoob lietošanas kārtība
Mykoob lietošanas kārtība
 • Stipendiju piešķiršanas kārtība audzēkņiem
Stipendijas piešķiršana
 • Stipendiju piešķiršanas kārtība studentiem
Stipendijas piešķiršana
 • Kredītu piešķiršanas kārtība studentiem
Piešķiršanas kārtība
 • Rakstu darbu noformēšana
Rakstu darbu noformēšana
 • Plaģiātisma kontroles un novēršanas noteikumi
  Jēkabpils Agrobiznesa koledžā

Plaģiātisma kontrole