Mācību process

Mācību procesa grafiki 2019./2020.mācību gadam

  • Mācību procesa  2019./2020.m.g.                                  Grafiks                   
  • Vispārizglītojošo mācību priekšmetu eksāmenu     Grafiks         
  • Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises grafiks       Grafiks          
  • Eksāmenu grafiks 2019./2020.m.g. 1.semestrim grafiks   Grafiks        
  • Eksāmenu grafiks 2019./2020.m.g. 2.semestrim grafiks