Mācību process

Eksāmeni 2018./2019.mācību gadam

  • Mācību procesa grafiks 2018./2019..m.g.                               Grafiks
  • Vispārizglītojošo mācību priekšmetu eksāmenu               Grafiks
  • Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises                    Grafiks
  • Eksāmenu grafiks 2018./2019.m.g. 1.semestrim                   Grafiks
  • Eksāmenu grafiks 2018./2019.m.g. 2.semestrim                  Grafiks