Profesionālajā izglītībā

Internacionalizācijas stratēģija  Internacionalizācijas stratēģija

2019.GADS

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas dalība Erasmus+ projektā

Jēkabpils Agrobiznesa koledžā nupat tika īstenots Erasmus+ profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu un personāla mobilitātes projektā “ES mobilitātes palielināšana Jēkabpils Agrobiznesa koledžā”.
Projekta ietvaros tika īstenotas audzēkņu kvalifikācijas prakses un personāla pieredzes apmaiņas braucieni Spānijas pilsētās
Barselonā un Malagā, kā arī Maltas Republikā.
Personāla pieredzes apmaiņas braucieni norisinājās pie uzņemošajām organizācijām un sadarbības partneriem. Personāls apmeklēja
arī audzēkņu prakšu vietas, lai pārliecinātos par organizāciju atbilstību prakšu īstenošanai, pārrunāti audzēkņu uzdevumi un noteikumi darba vietās.
Barselonā Koledžas sadarbības partneris ir profesionālā skola Col Legi Badalones, kurā norisinājās personāla pieredzes apmaiņa, lekcija audzēkņiem un turpmākās sadarbības plānošana.


Apmaiņas brauciena rezultātā Malagā pedagogi ieguva pieredzi, zināšanas, pozitīvas emocijas, paplašinātu redzesloku, uzlabotas angļu valodas zināšanas, dibināti jauni kontakti, kurus Koledža varēs izmantot starptautiskajā sadarbībā nākotnē, klātienē iepazīts Spānijas kultūras mantojums.


Arī personāla mobilitātē Maltā tika apmeklēti visi pieci uzņēmumi, kur tika veiktas pārrunas ar uzņēmumu vadītājiem par jautājumiem, kas aktuāli praktikantiem, lai sekmīgi izpildītu prakses uzdevumus. Tika iegūts priekšstats par uzņēmumu darba specifiku, par konkrētajiem darba uzdevumiem un pienākumiem, kuri veicami praktikantiem. Projekta dalībnieki noteikti ieteiktu kolēģiem izmantot Erasmus+ apmaiņas programmas iespējas, jo visvērtīgākais ir komunikācija multikulturālā vidē, neapšaubāmi iegūtas jaunas zināšanas, arī rasta pārliecība par savām spējām, prasmēm sev neierastā vidē un apstākļos.


Koledžas audzēkņi dalās savos iespaidos:
“Liels paldies Koledžai par doto iespēju mēnesi veikt praksi Spānijā, Barselonā. Strādāja inženierijas un komunikāciju uzņēmumā AudingIntraesa, kurā veicu administratīvos uzdevumus Ieguvu jaunas zināšanas un iespaidus, kā arī nedaudz apguvu spāņu valodu!” Juta Pupiņa.


“Erasmus + projekts ir fantastiska iespēja ne tikai iegūt neizmērāmu pieredzi, bet arī apceļot pasauli un iegūt jaunus draugus. Atnākot uz Koledžu pirmajā kursā nebiju iedomājusies, ka man būs šī iespēja piedzīvot sapni, iegūt kvalitatīvi vidējo izglītību un iespēju 4 nedēļu kvalifikācijas prakses ietvaros papildināt zināšanas Spānijā, Barcelonā. Strādāju Austrālijas zīmola apģērbu veikalā “Billabong” ieguvu ne tikai milzīgu proffesionālo pieredzi veikala darbībā kā tādā, bet nostiprināju zināšanas pirms kvalifikācijas eksāmena, kas ir ļoti vērtīgi.” Emīlija Kropa.

Topošie datorsistēmu tehniķi 3 nedēļu kvalifikācijas praksi veica uzņēmumā Internet web solutions, gatavojot kursu materiālus, prezentācijas un infografikas iesācējiem datoru lietošanā.
“Erasmus+ ir vienreizējā iespēja iegūt jaunas izjūtas un pieredzi, pavadītas 3 nedēļas Spānija Malagā uz ilgu laku paliks atmiņās. Neskatoties uz to, ka prakses uzdevumi bija pietiekami vienkārši es tik un tā iemācījos kaut ko jaunu un ieguvu iemaņas un prasmes ir ļoti noderīgas gan  profesijā gan ārpus tās. ” Valdemārs Ūdris.


Es iepazinu jaunu valsti, valodu un tās kultūru. Ļoti interesanti likās redzēt kā mainās cilvēki un vide kurā tie dzīvo. Baudīju dažādus Spāņu ēdienus un pat tika iespēja vērot vietējos pasākumus, kā arī izmēģināt metro. Ātri vien sapratām, ka cilvēki ir uz Jūs ar angļu valodu, bet tas neapturēja un saprasties izdevās bez problēmām. Trīs nedēļu laikā paspēju iegaumēt pāris vārdus kuri ikdienu padarīja vienkāršāku.” Elgars Baumanis

Izglītības programmas “Komerczinības” audzēknes kvalifikācijas praksi veica Malagas bibliotēkā.


Mācību mobilitātē Maltā 3 nedēļu prakses īstenošanā devās 4 audzēkņi no izglītības programmas “Programmēšana” un 5 audzēkņi no izglītības programmas “Grāmatvedība”. Topošie programmētāji strādāja uzņēmumā Paragon Europe:
“Mācību brauciens uz Maltu priekš manis bija kaut kas jauns un aizraujošs, jo nekad iepriekš nebiju bijis tik tālu no Latvijas. Prakses vietā nebija īpaši forši, jo mūsu galvenais skolotājs īsti neizrādīja interesi par mums un uzdeva ļoti maz darāmo, tāpēc šajā praksē īsti neko neiemācījos. Bet vispārīgi man šis brauciens ļoti patika, jo bija iespēja apskatīt interesantas vietas un iepazīt Maltas kultūru.Lauris Dombrovskis.

Topošie grāmatveži pārsvarā strādāja dažādos uzņēmumos, sākot ar pārtikas izplatīšanas uzņēmumu, elektrotehnikas internetveikalu, veselības aprūpes centru, beidzot ar privāto aviokompāniju. Savos iespaidos dalās audzēkņi:
“Strādāju privātajā aviokompānijā VistaJet, par kuru ir pozitīvi iespaidi. Ātri apguvu kompānijas izveidotu programmu un dokumentu ievadīšanas sistēmu. Divas nedēļas vadīju, reģistrāciju un apstiprināju dažādus dokumentus, kas saistīti ar lidmašīnām, sākot no degvielas iegādes pavadzīmēm un beidzot ar attaisnojuma dokumentiem, kas saistīti ar preču iepirkšanu lidaparātiem. “ Amanda Nikolajeva.


“Mana prakses vieta bija “Jasmine nursing home”, kas nodarbojas ar cilvēku aprūpi. Prakses laikā mēs izmantojām savas grāmatvedības un mārketinga zināšanas. Iesakām pieteikties šādam projektam, jo tas  ļauj pilnveidots savas prasmes, labāk apgūt angļu valodas zināšanas, iepazīt jaunus cilvēkus un valsti, redzēt kā ikdienas dzīve paiet citā valstī. Kā arī lielākais pluss šajā projektā ir tas, ka tu spēj vairāk iepazīt sevi dažādās dzīves situācijās.” Ilva Ieviņa.

Mobilitātes projekti dod lielu ieguldījumu audzēkņu un personāla profesionālo un personisko kompetenču pilnveidošanā. Tā ir lieliska iespēja iegūt zināšanas un iepazīt citu valstu kultūru, kā arī uzlabot angļu valodas zināšanas.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

 

2018.GADS

Jēkabpils Agrobiznesa koledža ieguvusi Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartu

5. septembrī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) Jēkabpils Agrobiznesa koledžai pasniedza Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartu. Harta koledžai ļaus pieteikties Erasmus+ profesionālās izglītības mācību mobilitātes finansējumam vienkāršotā kārtībā.
Hartu pasniegšana notika VIAA organizētajā seminārā Erasmus+ Profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartu turētājiem. Semināra pirmajā daļā dalībnieki aplūkoja ar Eiropas kredītsistēmu profesionālajā izglītībā un mācībās (ECVET) saistītus jautājumus un aktualitātes Latvijas un Eiropas kontekstā, kā arī dalījās pieredzē, savukārt otrajā daļā uzzināja par nosacījumiem Erasmus+ profesionālās izglītības mācību mobilitāšu projektu īstenošanai.
Profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartu saņem organizācijas, kas iepriekš pierādījušas spēju organizēt kvalitatīvu profesionālās izglītības un mācību mobilitāti audzēkņiem un personālam, nodrošinājušas mobilitātes projektu efektīvu un drošu finanšu vadību, kā arī izveidojušas skaidru un pamatotu institūcijas internacionalizācijas stratēģiju. Hartu piešķir uz visu Erasmus+ programmas laiku – līdz 2020. gadam.

2016.GADS

Vācijas profesionālās izglītības skolas Anhalt-Bitterfeld pedagogu vizīte koledžā

24. un 25.maijā Jēkabpils Agrobiznesa koledžā viesojās Profesionālās izglītības skolas Anhalt-Bitterfeld Vācijā pedagogi.
Vizītes laikā pedagogi tikās ar Jēkabpils Agrobiznesa koledžas profesionālo priekšmetu pasniedzējiem un Jēkabpils uzņēmējiem. Vizītes mērķis bija iepazīstināt un parādīt, cik veiksmīga ir duālā izglītība, kad audzēkņi sāk strādāt uzņēmos jau no 1. mācību gada, kā arī dalīties savā pieredzē sadarbībā ar uzņēmējiem.


 

Vācijas pedagogi pārstāvēja savas skolas 4 izglītības blokus: pārvalde un ekonomika; noliktavas, loģistika, mazumtirdzniecība; tehniskā nozare – automehāniķi; ēdināšana, gaļas pārstrāde, no kuriem 15 audzēkņi rudenī 2 nedēļu kvalifikācijas praksē strādās Jēkabpils uzņēmumos.
Uz tikšanos ar pedagogiem un atsaucību uzņemt pie sevis praktikantus bija ieradušies SIA”Marteks”, SIA “Krustpils ceļavējš”, SIA “Likra”, SIA ”DLLA” un SIA “ALB” Optimus mēbeles veikals Jēkabpilī. Šobrīd tiks apkopoti darāmo uzdevumu saraksti, piemeklēti audzēkņi, noslēgti līgumi, lai jau septembrī varētu uzņemt audzēkņus praksē.
Anhalt-Bitterfeldas pedagogi  apmeklēja arī vairākus uzņēmumus, kur klātienē varēja apskatīt prakšu vietas un iepazīties ar audzēkņu veicamajiem darbiem. Nelielās ekskursijās viesojāmies SIA “Marteks”, SIA “Margret” un SIA”ALB” veikalā Optimus mēbeles Jēkabpilī.


Tālāk Profesionālās izglītības skolas Anhalt-Bitterfeld Vācijā pedagogi dosies uz Jelgavu, Zemgales plānošanas reģionu, lai tiktos ar Jelgavas uzņēmējiem un apmeklētu potenciālās audzēkņu prakšu vietas Jelgavā.

Paldies mūsu uzņēmējiem par atsaucību un interesi sadarboties!

 

Koledžas administrācijas vizīte Vācijas profesionālās izglītības iestādē

No 5. līdz 7.aprīlim Erasmus+ projekta ietvaros koledžas administrācijas delegācija devās vizītē pie sadarbības partneriem - profesionālās izglītības skolas Anhalt-Bitterfeld. Tikšanās laikā tika pārrunāta esošā situācija abu skolu izglītības sistēmā un turpmākā sadarbība. Daudz tika apspriesta duālā izglītība, tās stiprās un vājās puses, iespēja to ieviest koledžā. Skolas ekskursijas laikā tika apskatīta materiāltehniskā bāze un aprīkojums. Pašvaldības pārstāve sniedza prezentāciju par Bitterfeldu, tās vēsturi un esošo situāciju. Koledžas pārstāvjiem tika noorganizēta ekskursija Bitterfeldā esošo ķīmijas uzņēmumu, kurā ražo medikamentus “Aspirin Plus”. Turpmākās sadarbības ietvaros, maija beigās Anhalt-Bitterfeldas skolotāju delegācija dosies vizītē uz Jēkabpils uzņēmumiem, lai informētu viņus un pārliecinātu par duālās apmācības pozitīvajām iezīmēm un ieguvumiem. Skolotāji pārrunās un sagatavos uzņēmējus, lai šī gada septembrī 15 audzēkņi no Anhalt-Bitterfeldas skolas varētu doties 2 nedēļu mācību praksē Jēkabpils uzņēmumos.


 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma.

2015.GADS

Vācijas profesionālās izglītības iestādes Anhalt-Bitterfeld vadības vizīte koledžā

No 29.septembra līdz 1.oktobrim projekta Erasmus+ ietvaros Jēkabpils Agrobiznesa koledžā viesojās Profesionālās izglītības skolas Anhalt-Bitterfeld Vācijā vadība un administrācija.

30. septembrī Jēkabpils Agrobiznesa koledžā notika tikšanās, kurā kopā ar koledžas vadību un administrāciju, viesiem no Vācijas, piedalījās arī pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja Līga Kļaviņa, kā arī Zemgales plānošanas reģiona pārstāvis Edgars Paulovičs.

Tikšanās laikā viesi tika iepazīstināti ar svarīgāko informāciju un faktiem par Jēkabpili, izglītības sistēmu, kā arī informāciju par Zemgales plānošanas reģionu. Abas izglītības iestādes prezentēja savu darbību, izglītības programmas un galvenās aktivitātes.

Galvenais tikšanās mērķis bija pārrunāt turpmākās sadarbības iespējas projekta Erasmus+ ietvaros. Tika panākta vienošanās, ka 2016.gada pavasarī uz Jēkabpili, kā arī Zemgales reģionu notiks Anhalt-Bitterfeld skolas lektoru mobilitāte, kuras laikā lektori apmeklēs uzņēmumus, lai iepazīstinātu un parādītu, cik veiksmīga ir duālā izglītība, kad audzēkņi sāk strādāt uzņēmos jau no 1. mācību gada un viņiem uzņēmējs maksā algu. 2017.gadā plānots uzņemt arī audzēkņus un nodrošināt viņiem 2 nedēļu mācību praksi mūsu uzņēmumos. Reizē ar audzēkņiem pieredzes apmaiņā vērot prakses norisi brauks arī lektori. Nākošajā Erasmus+ projektu konkursā arī Jēkabpils Agrobiznesa koledža plānos lektoru pieredzes apmaiņas mobilitāti kā arī audzēkņu mācību praksi sadarbībā ar Anhalt-Btterfeld skolu.

Ārpus koledžas apmeklējuma viesi apmeklēja dažādus Jēkabpils tūrisma un kultūras objektus, uzņēmējdarbības vidi klātienē iepazina uzņēmumā SIA “Ar Gaumi”, nelielu ieskatu Latvijas vēsturē un tradīcijās ieguva apmeklējot Latgales mākslas un amatniecības centru un Līvānu stikla muzeju.

Pavasarī arī Jēkabpils Agrobiznesa koledžas administrācija dosies vizītē uz Vāciju, lai iepazītos ar viņu izglītības iestādi un programmām.

 

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas audzēkņi atgriezušies no praksēm ārvalstīs!

Aprīļa nogalē Erasmus+ projekta ietvaros 3 nedēļu kvalifikācijas praksē devās 16 Jēkabpils Agrobiznesa koledžas profesionālās vidējās izglītības audzēkņi. Izglītības programmas “Grāmatvedība” 6 audzēknes praktizēja uzņēmumos Maltas Repubikā, 4 topošie mazumtirdzniecības komercdarbinieki praktizēja uzņēmumos Bulgārijas Republikas galvaspilsētā Sofijā, savukārt 4 puiši no izglītības programmas “Datorsistēmas” savas iemaņas papildināja Spānijas Karalistes pilsētā Malagā. Ar saviem iespaidiem par projekta gaitu un pieredzi ārvalstīs dalās koledžas audzēkņi:

“Rezultāti par to, kurš šajā projektā piedalīsies, tika paziņoti jau 2015.gada decembrī. Tad sākām gaidīt braucienu, viss tika organizēts ļoti precīzi, viss tika izstāstīts un izskaidrots līdz pēdējam sīkumam līdz ar to nebija nezināšanas sajūtas un baiļu.” Viktorija Lazdāne

“Uzņēmums mūs uzņēma ļoti laipni, izskaidroja savus noteikumus, iepazīstināja ar kolēģiem, kuri visi bija ļoti jauki un atsaucīgi, ja vajadzēja kādu palīdzību, vai ar kaut ko netikām galā, tad kolēģi vienmēr bija gatavi palīdzēt. Pēdējā prakses dienā kolēģi bija sagatavojuši apsveikuma kartītes ar veiksmes un laba novēlējumiem, kas ļoti patīkami pārsteidza. Pavadītais laiks kopumā Maltā ļoti patika.” Lāsma Dubrovska.

“Katrs no mums izbraukšanas datumu gaidīja ar nelielu satraukumu, jo mums tas bija pirmais šāda veida pieredzes brauciens, dodoties ārpus Latvijas robežām, kā arī pirmais lidojums ar lidmašīnu. Sagatavošanās process mazināja satraukumu, jo dokumentācijas noformēšana bija nesteidzīga un tā tika laicīgi sakārtota, kā arī instruktāžas laikā viss tika sīki un smalki paskaidrots par to, kā notiks prakse un kas nepieciešams brauciena laikā. Mūsu prakses vieta bija apavu un aksesuāru veikals Tendenz ,kur pārdeva tieši Bulgāru ražotās preces. Mēs tikām sadalīti pa divi un strādājām divās dažādās veikalu filiālēs, dažādos tirdzniecības centros. Prakses uzņēmumā mēs palīdzējām pārdevējām paveikt viņu darbu - mazgājām un kārtojām preču plauktus, strādājām noliktavās, arī mēģinājām apkalpot klientus, ko veiksmīgi arī padarījām.  Bija interesanti redzēt atšķirības pārdevēju darba organizācijā un klientu uzvedībā, bet kopumā secinājām, ka šeit ir ļoti kvalitatīva un laipna klientu apkalpošana. Nelielā veikalā ikdienā strādā 5 pārdevējas, lai klienti būtu pienācīgi apkalpoti un tiem nevajadzētu ilgi gaidīt.” Andis Bramanis.

Kopumā Bulgārija paliks atmiņā ar labiem iespaidiem. Sofija ir skaista pilsēta. Īpašu skaistumu galvaspilsētai piedot tas, ka šeit cenšas saglabāt dabas krāšņumu arī pilsētā - ielu malās ir koku alejas un zālāji, ir lieli un skaisti parki un tālumā redzami milzīgi kalni. Ar lielu prieku atbrauktu uz šejieni arī vēl kādreiz. Ja ir dota iespēja par baltu velti doties šādā pieredzes apmaiņā, tad to iesakām ikvienam. Ir jāpārvar bailes, jāizkāpj no savas komforta zonas un jādodas.  Tā ir pasakaina pieredze un piedzīvojums, kas jāizmanto!” Andis Bramanis.

“Brauciens bija ļoti interesants un aizraujošs, iepazinu jaunos cilvēkus, jaunu kultūru, redzēju atšķirības savā profesijā, kas man viennozīmīgi ļauj šobrīd nedaudz savādāk uztvert savus pienākumus un spēju domāt arī ārpus tā, ko iemācījos Latvijā, rast arī savādākus risinājumus. Kopumā ļoti vērtīgs un interesents brauciens, lieliska iespēja attīstīties!” Rolands Uvarovs.


Komerczinību audzēkņi Monta Puškundze un Rihards Briedis prases vietā Bulgārijā

 

Koledžas pedagogi dodas pieredzes apmaiņas braucienos projekta Erasmus+ ietvaros

Aprīļa nogalē Erasmus+ projekta ietvaros mācību mobilitātēs devās vairāki Jēkabpils Agrobiznesa koledžas lektori un pedagogi. Kopā ar viņiem brauca arī koledžas audzēkņi, kuri veica kvalifikācijas praksi dažādās Eiropas Savienības valstīs.
Komercdarbības profesionālo priekšmetu skolotājs Armands Līcītis no 19. līdz  24.aprīlim kopā ar četriem topošajiem mazumtirdzniecības komercdarbiniekiem devās pieredzes apmaiņā uz Bulgārijas Republikas galvaspilsētu Sofiju.
Armands Līcītis dalās ar saviem novērojumiem Sofijā: “Pirmais, kas ir acīmredzams un ļoti izteikts ir apkalpojošā personāla un pārdevēju nesamākslotā sirsnība un pozitīva attieksme pret klientiem. Neskatoties uz to, ka Tu tikai apskaties Tevi sagaida ar smaidu un pavada ar smaidu. Sofijā vēl joprojām ir izteikts mazais bizness - ir ļoti daudz mazu veikaliņu un tirgotavu, kuros vari iegādāties visas nepieciešamās preces. Un šo mazā biznesa galvenais rādītājs ir šī attieksme pret klientu. Tirdzniecības centros katrā no veikaliem apkalpojošais personāls ir 2 līdz 3 reizes lielāks nekā Latvijā, lai katrs, kurš ienāk tirdzniecības vietā tiktu apkalpots. Un vēl viena Latvijā neredzēta lieta, ka ir tirdzniecības vietās atsevišķs konsultants, kurš strādā ar tūristiem - tādā aspektā, ka viņš pārzina pietiekoši daudz valodu (angļu, vācu, krievu). Pats galvenais no šī visa, ka Bulgārijas galvaspilsētas iedzīvotāji nav tendēti uz materiālajām vērtībām un materiālisms viņiem pagaidām nav pirmajā vietā.”


                                                                   Koledžas pedagogs Armands Līcītis mobilitātes laikā Bulgārijā

No 20. līdz 26.aprīlim koledžas direktors Roberts Glaudiņš kopā ar IT priekšmetu skolotāju Juriju Zamarajevu un četriem audzēkņiem no datorsistēmu tehniķu izglītības programmas devās mobilitātē uz Spānijas Karalistes pilsētu Malagu.
“Bija vērtīgi iepazīties ar Malagas  izglītības iestādēm, to vadītājiem. Noskaidrojās, ka arī Spānijā vairākumam studentu ir attieksmes un motivācijas problēmas. Tikšanās reizēs ar izglītības iestāžu vadītājiem un prakses vietu uzņēmumu pārstāvjiem nolēmām turpināt savstarpējo sadarbību studentu un pedagogu  apmaiņai  Erasmus+ projektu ietvaros. Man īpaši nozīmīga bija tikšanās ar Malagas universitātes doktorantu, kura promocijas darba tēma sasaucās ar manis izvēlēto tēmu- IT risinājumi kvalitātes vadības sistēmas uzturēšanā. Nolēmām sadarboties savu pētījumu tālākā virzībā.” Roberts Glaudiņš.


                                                                        IT audzēkņi mobilitātes laikā - Spānijā Malagā

No 21. līdz 28.aprīlim koledžas lektore Solvita Kozlovska un grāmatvedības priekšmetu skolotājas Vineta Gutāne un Tekla Rozentāle pirmo reizi devās mobilitātes vizītē uz Maltas Republiku, lai pilnveidotu savu profesionālo pieredzi ārzemēs. Mobilitātes laikā tika noorganizēta tikšanās uzņēmumā “PARAGON Europa”, kurā izstāstīja par Maltas ekonomisko situāciju, par atšķirībām finanšu uzskaitē Maltā un Latvijā, par  prakses norises kārtību un noteikumiem mūsu skolas audzēknēm – topošajām grāmatvedēm, kuras līdz 10.maijam strādās dažādos uzņēmumos un finanšu konsultāciju birojos Maltā. 
“Izvēlētā valsts Malta ir pietiekoši laba, droša un atvērta ārzemju studentu uzņemšanai un prakses vietas nodrošināšanai. Plaši tiek lietota angļu valoda, tāpēc vieglāk kontaktēties arī ar pamatiedzīvotājiem un apgūt plašāk šo valodu. Paragon Europe pārstāvji nodrošināja nokļūšanu uz pastāvīgajām atrašanās vietām, prakses līgumu noslēgšanu ar konkrētu prakses uzņēmumu. Katrā prakses vietā meitenēm palīdz mentors. Brīvdienā tika noorganizēta ekskursija ar gidu un transportu uz netālu esošo Gozo salu.” Tekla Rozentāle.

 

Jēkabpils Agrobiznesa koledžā noslēdzies pirmais Erasmus+ projekts

No šī gada 14. marta līdz 3. aprīlim Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 10 topošie datorsistēmu tehniķi audzēkņi praktizēja IT uzņēmumos Maltas Republikā. Prakses laikā audzēkņi testēja sistēmplates, konfigurēja jaunatvestos datorus, izdzēsa lieko programmatūru, uzlika pamata programmas, veica vieglus datoru remontdarbus u.c. No prakšu vadītājiem ieguva lielu uzticību un uzslavas par labu profesionālo sagatavošanu. Viens audzēknis pat saņēma patstāvīga darba piedāvājumu. Par saviem iespaidiem un pieredzi dalās audzēkņi.
Kādi ir iespaidi par brauciena norisi?
Artūrs Paklins:
“Iespaidu ieguvu ļoti daudz, galvenokārt, visi bija pozitīvi. Nevienu reizi nenožēloju par lēmumu, piedalīties mobilitātes programmā.”  Anna Ozoliņa: “Brauciens organizēts augstā līmenī, par studentiem bija padomāts, taču prakses laiks, manuprāt, bija nepietiekams – varētu norosināties vismaz mēnesi. Arī brauciens varēja tikt noorganizēts siltākā gadalaika brīdī, jo dzīvokļos tik tiešām bija auksti. Labu iespaidu atstāja noorganizētā ekskursija uz Gozo salu.  Pozitīvi bija tas, ka projekta ietvaros mums bija sagatavotas brošūras un Maltas pilsētu kartes, kā arī transporta kustības kartes, kas atviegloja pārvietošanos pa salu.
Kādu pieredzi guvi prakltizējot Maltas uzņēmumos?
Raivis Rasnačs:
„Iepazinos ar IT nozares tendencēm, izmantotajiem darba paņēmieniem, kā arī ar cilvēku savstarpējām attiecībām, izturēšanās manierēm(etiķeti) un klientu apkalpošanas kultūru. Priecēja sakārtotā darba vide, neformālā, draudzīgā gaisotne un nepiespiestība. Pārsteidza izteiktā darbinieku uzticēšanās mums kā praktikantiem no ārzemēm.”
Kādi ir iespaidi par Maltas Republiku? Vai vēlētos tur atgriezties?
Anna Ozoliņa
“Malta gan ir ļoti skaista sala – ar neaprakstāma skaistuma krastiem un neiedomājama dzidruma ūdeņiem, taču tā ir netīrīga un cilvēki nemaz nedomā par šī dabas dotā skaistuma kopšanu. Akmeņaina sala, kas nozīmē, ka zaļuma tur ir maz, nemaz nerunājot par mežiem – tādu nav, vien daži zaļi parki. Pilsētas arhitektūra aprobežojas ar divstāvu dzeltenīgām akmens mājām un slīpām akmens ietvēm. Tā kā Malta ir tuva kaimiņiene Āfrikai, lietus Maltā atnāk ar smiltīm, tāpēc  pēc lietus cilvēki mazgā mašīnas – gar pašām ietvēm, jo brīvu plašumu un lauku kā Latvijā tur nav. Neredzēsiet arī ezerus un upes, taču viena Zilā lagūna ir vērta visu upju un ezeru! Maltā atgriezties ir vērts vasaras sezonā, kad ir iespēja nodarboties ar daivingu, peldēt Vidusjūrā un vienkārši baudīt neaprakstāmo krastu skaistumu. Vērts atgriezties arī tamdēļ, lai no Maltas skaidrā dienā censtos ieraudzīt Sicīlijas (Itālija) maliņu.
Raivis Rasnačs: “Maltas Republika pārsteidza ar nepārtraukto rosību, savdabīgo dabu un lielo iedzīvotāju skaitu. Labprāt kādreiz tur atgrieztos, lai satiktu prakses kolēģus, jo maltiešu dzīvesprieks un draudzīgā attieksme rosina vēlmi ar viņiem strādāt kopā un komunicēt.”
Vai biji pietiekoši sagatavots (no organizatoru puses) braucienam?
Artūrs Paklins:
”Loģistika bija saplānota labi, nebija nekādu jautājumu. Pirms brauciena instruktāža arī bija noderīga.”
Raivis Rasnačs: “Skolā tiku informēts par visām niansēm, ko svarīgi ievērot brauciena laikā un pašā Maltā, tāpēc droši varu teikt, ka biju sagatavots braucienam un nepatīkamus pārsteigumus nepiedzīvoju. Lai arī bija aizķeršanās ar bagāžas aizkavēšanos, daudz neuztraucos, jo arī par tādām situācijām biju brīdināts.”

Kādi ir ieteikumi nākamajiem mobilitātes dalībniekiem?
Anna Ozoliņa:
Nebaidīties it ne no kā! Ticēt savos spēkos un noteikti izmēģināt dalību mobilitātē! Viennozīmīgi - jūs būsiet ieguvējs! Tā ir nenovērtējama pieredze! Un nemaz nešaubieties par savām valodas zināšanām. Cilvēki citur pasaulē ir atsaucīgi un saprotoši un iejūtīgi, tāpēc saziņa ar viņiem ir brīva un patīkama.  “
Artūrs Paklins: ”Nebaidīties sarunāties ar cilvēkiem, un izmantot iespējas. Kā arī saplānot logistiku līdz prakses vietai, jau iepriekšējā dienā. Un galvenokārt – nesēdēt mājās, bet iet un pētīt pasauli.”


                       IT audzēkņi saņemot sertifikātus par kvalifikācijas                    IT mobilitātes dalībnieki apceļojot Maltu - Gozo salā
                        praksi Maltā            

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma.

2014.GADS

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas audzēkņi atgriezušies no mobilitātes Maltā

Pagājušā gada nogalē Jēkabpils Agrobiznesa koledžas audzēkņi un pedagogi atgriezās no mācību  mobilitātes Maltā. 10 izglītības programmas „Komerczinības”  audzēkņi devās divu nedēļu praksē Maltas uzņēmumos, kur prakses laikā iepazinās ar uzņēmējdarbības vidi un procesiem. Par saviem iespaidiem un pieredzi dalās audzēkņi.


                                                                                  Mobilitātes dalībnieki tikko ielidojuši Maltas Republikā

* Kādi iespaidi par brauciena norisi?
Liāna Komkova:
„Iespaidi ir pozitīvi un labprāt piedalītos citās mobilitāte programmās”. Laine Strode: „Iespaidi ir ļoti pozitīvi. Patika viss, gan pastrādāt uzņēmumā, iepazīt tirdzniecību citur pasaulē, gan arī iepazīt valsti”. Kaspars Zeltiņš :„Tikai pozitīvi. Pirmkārt jau tas, ka pirmo reizi lidoju ar lidmašīnu. Sākumā bij arī skolotāji, uz ko var paļauties. Manuprāt, viss bija smalki izplānots, ka ne par ko nebija jāsatraucās, nebija nekādas steigas – jau bija zināms, kur strādāsim katrs un dzīvosim. Arī kabatas nauda brauciena norisi uzlaboja”.
* Kādu pieredzi guvi praktizējot Maltas uzņēmumos?
Linda Rudzīte:
„Praktizējos Maltas uzņēmumā GS Superstore, guvu vienreizēju pieredzi, izpratu viņu darba kārtību, sapratu to, ka viņi domā tikai par klientu un viņa vajadzību amierināšanu, taču sanitārās prasības gan nav augstā līmenī”. Sabīne Uļjanova: „Pieredzi viennozīmīgi guvu tirdzniecības jomā, jo bija jāveic visi darbi, kas saistīti ar preču izvietošanu tirdzniecības zālē, kā arī interesanti bija strādāt virtuvē, kas nav ietverts manā kvalifikācijas programmā. Kopumā tika veiktas dažādas lietas, kas deva ieskatu kā notiek tirdzniecība šīs valsts veikalos. Protams, varēja manīt dažādas atšķirības starp Maltas un Latvijas veikaliem.”
Signe Bērziņa: „Visvairāk palika atmiņā tas, ka strādājot automātiski tika salīdzināta viņu sistēma ar Latvijā esošo darba organizācijas norisi mazumtirdzniecības veikalos. Parādījās interese izpētīt.”
* Vai praksē pavadītais laiks bij pietiekošs?
Laine Strode:
Nē, nebija pietiekošs. Manuprāt, opitmālais prakses ilgums varētu būt 1-2 mēneši”. Liāna Komkova: „Manuprāt priekš pirmā brauciena bija pietiekams laiks, bet, ja vēlies iziet praksi pilnībā programmas ietvaros, tad tas noteikti aizņem daudz vairāk laika.” Jānis Junuks: „Laiks bija pietiekošs, pat paspēju saskumt pēc dzimtenes.” Sabīne Uļjanova: „Likās, ka prakses laiks bija pārāk īss. Varbūt varēja praktizēties vismaz mēnesi.”
* Kādi iespaidi par Maltas Republiku?
Linda Rudzīte:
„Interesanta vieta, citādāki cilvēki, savādāks ēdiens. ‘Maltā viss dzīves ritms šķita savādāks, ne tā kā pie mums Latvijā – likās, ka cilvēki nesteiodzas un visur var paspēt mierīgi.” Signe Bērziņa: „Iespaids radies, ka tā savā attīstībā ir mazliet zemākā līmenī par Latviju, redzu ļoti daudz lietu un iekārtu, kas atgādina Padomju Savienību. Daudz sabrukušu ēku, netīrība uz ielām, ne sevišķi auglīga augsne. Tā šobrīd ir attīstības stadijā. Maza valsts, toties algas diezgan augstas, un cilvēki apmierināti.” Kaspars Zeltiņš: „Kaut gan, manuprāt, Latvijā daudzas lietas ir daudz sakārtotākas nekā maltā, man patika tas, ar kādu vieglumu un nesteidzību viņi dzīvo. Viņi uz daudzām lietām neiespringst, piemēram, uz ielu tīrību, toties, viņi prot izklaidēties.”
* Kādi ieteikumi nākamajiem mobilitātes dalībniekiem?
Sabīne Uļjanova:
„Ieteiktu izmantot šāda veida mobilitātes programmas, jo tas ir ļoti labs veids kā sevi pilnveidot, ne tikai savas kvalifikācijas ietvaros, bet arī pilnveidot savas valodas zināšanas”. Liāna Komkova: „Izmantojiet visu savu laiku, lai gūtu jaunus iespaidus, draugus, pieredzi. Neizniekot viņiem doto iespēju iegūt jaunas zināšanas un stimulu turpmākai dzīvei un mācībām.” Kaspars Zeltiņš: „Galvenais, neuztraukties un ņemt to visu vieglāk. Runāt ar cilvēkiem, jo tas liekas pat interesanti, jo viņi saprot, ka esi tūrists un arī, ja tavas angļu valodas zināšanas ir vājas, Tevi ciena un respektē un cenšas palīdzēt”. Linda Rudzīte: „Ieteiktu pārkāpt pāri savai baiļu robežai, iziet no komforta zonas un ļauties šim lieliskajam piedzīvojumam!”


                                                                         Komerczinību audzēkņi Jānis Junuks un Kaspars Zeltiņš prakses vietā Maltā

  Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma.