Meklēt


Būvdarbi

  Programma: Būvdarbi Iegūstamā kvalifikācija: Apdares darbu tehniķis (3.profesionālais kvalifikācijas līmenis) Mācību ilgums: 4 gadi Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: pamatizglītība Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: diploms par profesionālo vidējo izglītību Vairāk par programmu Programmas akreditācijas Nr. Akreditēta 2014. gadā – 2020.gadam AP4831         Mācību laikā jāapgūst: Vispārizglītojošie mācību priekšmeti: Valodas un komunikatīvās zinības – latviešu valodu, angļu, krievu valoda, Latvijas un pasaules vēsture.  Matemātiku, dabas zinības un tehniskās zinības – matemātika, informāt [...]

APMETĒJS

Programma: Būvdarbi Iegūstamā kvalifikācija: Apmetējs (2.profesionālais kvalifikācijas līmenis) Mācību ilgums: 3 gadi Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: 8 klašu izglītība Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: apliecība par vispārējo pamatizglītību un atestāts par arodizglītību Vairāk par programmu Programmas akreditācijas Nr. Akreditēta 2017. gadā – 2020.gadam AP5187 Mācību laikā jāapgūst: Vispārizglītojošie mācību priekšmeti: Valodas un komunikatīvās zinības – latviešu valodu, angļu, krievu valoda, Latvijas un pasaules vēsture.  Matemātiku, dabas zinības un tehniskās zinības – matemātika, informātika, ķīmija, [...]

SAM 4.2.1.2.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Jēkabpils Agrobiznesa koledža 2019.gada 2.septembrī parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu, paredzot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanu Jēkabpils Agrobiznesa koledžas mācību korpusa ēkai Pasta ielā 1, Jēkabpilī. 17.09.2020. Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Jēkabpils Agrobiznesa koledžas mācību korpusa ēkai Pasta ielā 1, Jēkabpilī”, Nr.4.2.1.2/19/I/001, īstenošanas progress  Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Jēkabpils Agrobiznesa koledžas mācību k [...]

Metodiskās izstrādnes

Metodiskās izstrādnes 2019./2020.m.g. Profesionālās vidējās izglītības nodaļas (PVIN) pedagogu metodisko materiālu skates noteikumi 2019./2020.m.g. šeit Metodisko materiālu skates noslēgums - 2020.gada 25.jūnijs, plkst.10.00, metodisko darbu diena, darbu prezentēšana, Jēkabpils Agrobiznesa koledža, 119.kabinets. Skatē piedalās visi koledžas pedagogi.   Metodiskās izstrādnes 2018./2019.m.g. Vārds, uzvārds Izglītības programma Mācību priekšmets/modulis Darba tēma Pieejamība Ingrīda Mārāne IP  “Grāmatvedība” Vienkāršā grāmatvedības uzskaite Darba algas un nodokļu no darba ienākumiem uzskaite šeit Antoņina Vilima IP “Komercdarbība&rd [...]

Projekts Nr.4.2.1.2/19/I/001 „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Jēkabpils Agrobiznesa koledžas mācību korpusa ēkai Pasta ielā 1, Jēkabpilī”

Projekta mērķis ir Jēkabpils Agrobiznesa koledžas (turpmāk - Koledža) mācību korpusa ēkas Pasta ielā 1, Jēkabpilī energoefektivitātes paaugstināšana, nodrošinot ēkas fasāžu siltumtehnisko rādītāju uzlabošanos, samazinot ēkas siltuma zudumus caur tās norobežojošām konstrukcijām, palielinot ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžību un ēkas ekspluatācijas laiku, vienlaicīgi uzlabojot ēkas vizuālo izskatu. Projekta ietvaros plānotās darbības ir tieši vērstas uz &sc [...]