16/11/2023

''Mēs esam Latvija''

Izveidots: 16.Novembris, 2023 Autors: Jēkabpils Agrobiznesa Koledža

2023.gada 18.novembris

“Mēs esam Latvija”

Mūsu tauta vienmēr ir stāvējusi saules pusē, tiekusies uz gaismu, vēlējusies augt un pastāvēt. Esam turējuši kā dārgumu savas pamatvērtības, savu identitāti, kas piešķir jēgu visam, ko darām.

1918.gada 18.novembrī, kad tika proklamēta Latvijas Republika, īstenojās latviešu tautas augstākā griba – neatkarīga valsts, brīvība pašiem lemt savu nākotni, kopt savu kultūru un valodu. 18. novembrī mēs svinam sava ideālā mērķa piepildījumu, un tie ir mūsu valsts un tautas pastāvēšanas svētki. Tā ir daļa no mūsu priekšteču izdzīvotā, mūsu tagadne un nākotne. Tā ir Latvija.

Mūsu izvēle vienmēr ir bijusi par labu saules pusei, gaismas pusei – demokrātiskai un tiesiskai valstij, gara brīvībai un cilvēciskai cieņai. Valoda un kultūra ir mūsu gara mantas. Ikviena tauta caur kultūru un valodu saprot un apzinās sevi. Kultūra un valoda uztur un attīsta nācijas savdabību, domāšanas veidu, cilvēcisko saskarsmi un filozofisko domu. Mēs Latvieši daudz dziedam, tā ir mūsu kultūra un valoda, mūsu identitāte, dziedam, kad ir skumji, dziedam, kad ir prieks, dzied bērni un jaunieši, veci un jauni, dzied mūsu hokeja izlases puiši ģērbtuvēs pirms un pēc spēlēm, latviešu dziesmas. Un Latvijas 105 dzimšanas dienu koledžā ieskandinājām ar skanīgām, patriotiskām un skaistām latviešu dziesmām.

Mēs esam saņēmuši dārgu mantojumu – savu valsti. Ko esam paveikuši šogad? Man šķiet, ka daudz, tev šķiet ka maz, vēl kādam šķiet, ka ļoti daudz, tikai summējot visu kopā mēs varam paveikt lielas lietas, mēs varam noteikt virzienus un pagriezt horizontu. Vai koledža ar savām lielajām un mazajām uzvarām ir stiprinājusi Latviju? Domāju, ka jā, tikai katrs darot mazās lietas, mēs kopā varam paveikt lielās.

Šogad ir daudz sasniegumu, kas darījuši tautu lepnāku un valsti stiprāku. Šodien, Latvijas valsts dzimšanas dienas svētku koncertā, īpaši cildinājām koledžas pedagogus un darbiniekus, kuri pašaizliedzīgi un kvalitatīvi strādā, ar godprātīgu attieksmi, profesionāli pilda savus pienākumus, sniedz audzēkņiem zināšanas, attīsta prasmes, sekmē izglītojamo augstus mācību rezultātus un personīgo izaugsmi, neaizmirstot par sarunām, atbalstu, sirsnību, cilvēcību, iedvesmu un motivāciju.

ATZINĪBAS RAKSTI TIKA PASNIEGTI Gunitai Ūdrei, Aigaram Aškam, Lidijai Lazdānei, Ērikai Krivošeinai, Silvijai Strušelei, Līgai Stahovskai, Solvitai Kozlovskai, Rafailam Mamedovam.

Jau ir izveidojusies tradīcija, kad izglītojamo pašpārvalde noskaidro, audzēkņu viedokli, kuri pedagogi viņu prāt ir pelnījuši Pateicību valsts svētkos. Man tiešām bija liels prieks apkopot iegūtos rezultātus, minēti bija 33 pedagogi, katrs pedagog kādam no jauniešiem ir superīgākais, foršākais, gudrākais un mīļākais pedagogs. Bija jāpamato, kāpēc pedagogs ir pelnījis Pateicību. Audzēkņu pamatojumi par ko uzjundīja emocijas – labs humors, vienmēr dzīvespriecīgs un pozitīvs, viņš pārāk mūs mīl un iedot kreklu ar ko sportot, ja nav, katrā darbā saskata kaut ko labu, vienmēr atvērts pret bērniem un izpalīdzīgs, tēvs, kurš nekad nav bijis, saka tikai taisnību, ļoti interesantas stundas, īpaša pieeja katram audzēknim, profesionāls un kvalitatīvs mācību process, labākais skolotājs – izcils piemērs, perfekts pedagogs, pacietīgs, radošs un vienmēr saprotošs, iedvesmo un katrā stundā nāk ar prieku, tiešām konfektīte, ļoti mīļa.

PATEICĪBAS TIKA PASNIEGTAS Inetai Bulei, Aigaram Ašakam, Aināram Pavļukevičam, Guntim Vaivodam.

Latvijā ir ļoti daudz talantīgu cilvēku ar lielām darbaspējām, unikālām idejām. Mēs dzīvojam valstī ar augstu sabiedrisko

drošību, skaistu dabu, ar četriem gadalaikiem un skaistām tradīcijām. Mēs spējam labi paveikt agrāk nedarītus darbus un izdomāt jaunus risinājumus. Mēs esam radoši, tiecamies pēc izcilības, mēs protam mainīties uz augšu.

Mums ir brīvība un sava valsts. Mums ir skaidra vērtību sistēma, un mēs esam cits citam.

Aizstāvēsim, stiprināsim un mīlēsim Latviju! Mēs esam stipri. Mēs esam saules pusē!

Paldies par emocijām, kopā būšanu un apliecinājumu, ka kopā esam stipri, kopā esam vareni! Un savu zemi sargāsim ikdienu! Dzīvo ar Latviju, elpo ar Latviju!

 

Direktores vietniece kultūrizglītības jomā R.SONDORE