Meklēt


Karjeras atbalsts

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas karjeras izglītības programma 2023./2024.m.g Programma 24.11.2023 Nākotnes profesija ir jāizvēlas jau laicīgi. 23.11.2023 2.viduskolas 5.klases skolēni viesojās pie Datorsistēmas, datubāzes un datortīklu topošajiem speciālistiem un skolotāja Aināra Pavļukeviča. Koledžas audzēkņi atraktīvā veidā iepazīstināja ar savu nākotnes profesiju un parādīja, cik interesants patiesībā ir darbs ar un ap datoru un mūsdienu tehnoloģijām. Skolēni dažādās stacijās redzēja, kā lodēt, izjaukt datoru un digitāli veidot apsveikumu vecākiem. Nāc ciemos mēs gaidām ikvienu intresentu lai iepazītos ar dažādām profesijām! Neatliec uz vēlāku, nāc jau tagad - apskati ar savām acīm! 22.09. [...]

Skola

Jēkabpils Agrobiznesa koledža ir Izglītības un Zinātnes ministrijas tiešās padotības 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības iestāde. Koledžā tiek realizētas studiju programmas Ekonomikas, Vadības un Informācijas Tehnoloģiju virzienos (Studiju virzienu reģistrs). Koledžas profesionālās vidējās izglītības nodaļā tiek realizētas profesionālās vidējās izglītības programmas grāmatvedība, komerczinības, datorsistēmas un programmēšana.  Izglītības iestāde dibināta 1927.gadā. Koledžas nosaukums izglītības iestādei piešķirts 1998.gada janvārī un studiju programmu realizācija uzsākta 2002.gadā. Misija: Nodrošināt izglītojamajiem profesionālo augstāko un profesionā [...]

Pašpārvalde

Izglītojamo pašpārvaldes noslēguma pasākums Kā pateicība par aktīvu darbošanos izglītojamo pašpārvaldē, tika organizēts noslēguma pasākums. 2023.gada 15.jūnijā Jēkabpils Agrobiznesa koledžas skolas un dienesta viesnīcas pašpārvaldes pārstāvji apmeklēt ART galeriju Nester Custom, Elitas Patmalnieces ART galeriju Putti, iepazina Rīgu nelielā ekskursijā un izklaidējās Super Skypark. Vairāk lasīt te Aicinām Tevi uz Atvērto durvju dienām no 11.04. līdz 15.04.2023. no plkst.10.00-16.00 Jēkabpilī, Rīgas ielā 210A trešajā stāvā! Iepriekš piezvani un piesakies 28645774! Mēs Tevi ļoti gaidīsim!!! Valentīndiena vienam ir diena, kad atzīties mīlestībā, citam diena, kad pārdot visvairāk rozes un konfekte [...]

Datu bāzes

Valsts informācijas sistēmu reģistrs  Nacionālā izglītības iespēju datubāze     Pārskati LR Centrālā statistikas pārvaldē          Valsts kase Eiropas Pieaugušo izglītības e-platforma   Elektroniskās deklarēšanās sistēma    Uzņēmumu reģistra ziņas Komercreģistra ziņ as ​Elektroniskā iepirkumu sistēma   ​​​LR Politikas plānošanas dokumentu datu bāze         Rēķinu datu bāze        Darbinieku novērtēšanas informācijas sistēma            Sodu reģistrs          E-para​ksts  &n [...]

Vecākiem

Audzēkņu vecāku sapulču grafiks 2023./2024.m.g. ŠEIT Vecāku jautājumus iesniegt līdz 2023.gada 24.augustam šeit Koledža piedāvā iespēju vecākiem sekot līdzi bērnu sekmēm, pieslēdzoties mācību sociālajam tīklam Mykoob, vietne Mykoob (no datora, vai mobilā tālruņa). Varēsiet redzēt bērna sekmes, kavējumus un uzdotos uzdevumus. Lai iegūtu pieeju datiem, rakstiet e-pastu koledžas adbildīgajam darbiniekam par mācību sociālo tīklu: liga.stahovska@jak.lv. Vēstulē izklāstiet vēlmi un norādiet: savu vārdu, uzvārdu, bērna vārdu, uzvārdu, bērna dzimšanas datumu. Lai izveidotu pieeju pie e-žurnāla, nepieciešama vecāka e-pasta adrese. Noderīga informācija vecākiem par mācību procesu izglītības iestādē: * [...]

Vēsture

Vēsture Ar 2024.gada 1.janvāri nosaukums - Jēkabpils Tehnoloģiju tehnikums ar struktūrvienību Barkavā; statuss – profesionālās vidējās izglītības iestāde. 2023.gada 21.decembrī izlaidums studiju virziena ”Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” izglītības programmas “Grāmatvedība un finanses” 11 absolventiem, ar ko studiju daļā noslēdz īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmu īstenošanu Jēkabpils Agrobiznesa koledžā. 2016.gada 1.novembrī reoranizējot Jākabpils Agrobiznesa koledžu un Barkavas profesionālo vidusskolu, tika izveidota jauna izglītības iestāde - Jēkabpils Agrobiznesa koledža ar struktūrvienību Barkavā. Jēkabpils Agrobiznesa koledža ir Izglītības un Z [...]

Mācību materiālu resursi internetā​

Atpakaļ   Interneta vietne apraksts, piezīmes https://www.coursera.org/ Mācību materiāli www.edx.org/course Mācību materiāli www.udacity.com/courses Web izstrādnes, OS, sociālie tīkli www.khanacademy.org Bezmaksas video mācību priekšmetos (matemātika, fizika, u.c.) https://support.google.com/adwords Par reklāmām http://www.bdpa-detroit.org Bezmaksas izglītība http://www.myeducationkey.com Izglītība (video apmācība, kursi) http://www.microsoft.com/ Mācību materiāli http://www.mikrotik.com/training/academy IT www.cisco.com/web/learning/netacad IT www.excel-easy.com/ Excel  apmācība http://www.educatornetwork.com/ IT https://gramatas.lndb.lv/ 6000 grāmatas, latviešu un t [...]

Citu izglītības iestāžu bibliotēkas

Atpakaļ Daugavpils Universitāte Turība ​Latvijas Lauksaimniecības universitāte Rēzeknes Augstskola Latvijas Universitāte Rīgas tehniskā universitāte Rīgas Tehniskā koledža Latvijas jūras akadēmija Latvijas kultūras akadēmija Rīgas Stradiņa universitāte Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmija Latvijas Mākslas akadēmija Rīgas Ekonomikas augstskola RISEBA Rīgas Juridiskā augstskola Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija Daugavpils medicīnas koledža Latvijas kultūras koledža P. Stradiņa medicīnas koledža Liepājas jūrniecības koledža Malnavas koledža Olaines mehānikas un tehnoloģijas koledža Rīgas 1.medicīnas koledža Rīgas celtniecības koledža Rīgas Stradi [...]

Karjeras atbalsts

Karjeras izglītības mērķis ir organizēt izglītības saturu un izglītības ieguves procesu, nodrošinot izglītojamajam pašizpētei, karjeras izpētei un karjeras plānošanai un vadīšanai nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi, radīt pamatu savlaicīgu, apzinātu un ar iespējām līdzsvarotu personīgo lēmumu pieņemšanai par turpmāko izglītību. 30.06.2023. Individuālas karjeras konsultācijas Īstenošanas vietā: Jēkabpils – 15, Barkava - 1 Grupu nodarbības (pēc audzinātāja, audzēkņu pieprasījuma) Nodarbības : 06.10.2022. - 4.m - 2 nodarbības “Jaunrade un uzņēmējspēja” 1.12. 2022. - 4.m – 2 nodarbības “Darba tirgū nepieciešamās prasmes, attieksmes, uzvedība” 06.12. 2022. -3.l - 2 nodarbības “Jaun [...]

Profesionālajā izglītībā

Internacionalizācijas stratēģija Internacionalizācijas stratēģija 2023./2024.GADS Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) personu mobilitātes mācību nolūkos profesionālās izglītības sektorā NOLIKUMS Erasmus+ projekta aktivitātes Jēkabpils Agrobiznesa koledžā Ir noslēgušās 2022./2023. mācību gada aktivitātes Jēkabpils Agrobiznesa koledžas (turpmāk Koledža) īstenotajā Erasmus+ projektā Nr. 2022-1-LV01-KA121-VET-000055807. Laikā no 12.03.2023. līdz 02.04.2023. trīs Jēkabpils Agrobiznesa koledžas audzēkņi un pieci Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības audzēkņi bija mācību praksē Malagā, Spānijā. Kopā ar jauniešiem pirmās dienas Malagā pavadīja divi Kole [...]

Stratēģiskā partnerība

E-mentoring: a new qualification for continuing education and training Projekta numurs: 2021-1-LV01-KA220-VET-000033122 Projekta īstenošanas laiks: No 01.11.2021 līdz 31.10.2023 Projekta mērķis: Projekta E-MentEdu mērķis ir izstrādāt un attīstīt jaunu profesionālo kvalifikāciju, kura atbalstītu tālāku izglītību un apmācību. Projekta anotācija un galvenie uzdevumi: Partneri realizēs izglītības paketi e-mentoringam, izmantojot personalizētu apmācības ceļu tiešsaistes vidē. E-MentEdu projekts tiešsaistes vidē integrēs dažādus mentoringa veidus, piemēram, vienaudžu mentorings, grupu mentorings un apgrieztais mentorings. Pēdējais paredz to, ka gados jaunāki mentori monitorē gados vecākos, parasti [...]

SAM 8.3.4. PUMPURS

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai Jēkabpils Agrobiznesa koledža īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projektā kopā paredzēts iesaistīt vismaz 80 % pašvaldību, aptverot 614 vispārējās un profesionālās izglītības iestādes. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Skolotājiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stipr [...]

Psihologs

Ja aizveras kādas durvis uz laimi, noteikti atveras kādas citas… bet lai tās ieraudzītu ir jāpārstāj skatīties uz aizvērtajām… Lai palīdzība būtu efektīva, svarīgi, lai katrs pats apzinātos, ka, neskatoties uz dažādām dzīves grūtībām, tikai viņš ir tas, kas var izvēlēties un arī ieviest pārmaiņas savā dzīvē. Psihologs šajā gadījumā var palīdzēt saskatīt, kur ir pārmaiņu nepieciešamība un iespējas, kā arī iedrošināt un atbalstīt laikā, kamēr attiecīgās pārmaiņas tiek ieviestas dzīvē. Skolā strādā psihologs- Dace LĪCĪTE Psihologa pieņemšanas laiks: Otrdiena: 12:00 – 18:00 Dienesta viesnīcā, 228.kabinetā Pamatvirzieni skolas psihologa darbā: mācību grūtību iemeslu noteikšana izglītojamiem; izgl [...]

Pedagoģiskajam personālam

29.05.2023. Pieredzes apmaiņas brauciens uz Krakovu. No 22.maija līdz 26.maijam Jēkabpils Agrobiznesa koledžas skolotājas- E.Blumberga un V.Indāne- devās Erasmus+ skolu sektora projekta Nr. 2022-1-LV01-KA122-SCH-000069433 pieredzes apmaiņas braucienā, kura laikā vēroja, kā strādā kolēģi Krakovā. Brauciena laikā tika apmeklēta Krakovas ekonomikas un tūrisma tehnikums, kur tika vērotas Polijas kolēģu vadītās stundas angļu valodā un viesmīlībā. Stundās valda lietišķa, nepiespiesta atmosfēra. Jaunieši brīvi pauž savu viedokli. Mācību metodes tiek dažādotas. Katrā no tām var atrast kādu jaunu vai interesantu paņēmienu vai risinājumu, ko turpmāk izmantot savā darbā. Tika apmeklēta arī Da Vinči int [...]

Mācību procesa organizēšana 2022./2023.m.g.

Mācību procesa organizēšana 2022./2023.m.g. JAK PVIN Darba prioritātes šeit 6 soļu sistēma individuālajam darbam ar audzēkņiem, mācību pārtraukšanas samazināšanai šeit Piesardzības pasākumu īstenošanas un mācību procesa organizēšanas kārtība Covid-19 infekcijas izplatības laikā šeit Par piesardzības pasākumu īstenošanas un mācību procesa organizēšanu COVID - 19 infekcijas izplatības laikā šeit PVIN_ Vadlīnijas mācību procesa īstenošanai 2021./2022. mācību gadā šeit PVIN_21.01.2021. Nr.1.-9/2 Stipendiju piešķiršanas nolikums šeit PVIN_26.01.2021. Nr.1.-9/3 Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība šeit Mācību procesa plānojums JAK PVIN septembrim šeit Mācību procesa plānojums JAK PVIN [...]

Pedagogiem

1. Norādījumi par mācību procesa īstenošanu attālināti laika posmā no 2020.gada 23.marta līdz 14.aprīlim šeit 2.Mykoob.lv aizpildīšanas kārtība  attālinātajā mācību procesā- šeit   3.Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (ZRKAC) 16. aprīlī plkst.14.00, piedāvā tiešsaistes semināru pedagogiem “Nepieciešamais atbalsts skolēniem ar mācīšanās traucējumiem attālinātajā mācību procesā”. Tiešsaistes seminārus varēs vērot ZRKAC “Facebook” kontā, kā arī www.zrkac.lv būs atrodams baneris, uz kura uzklikšķinot tiešsaistes dienā, lietotājs tiks automātiski pāradresēts uz ZRKAC “Facebook& [...]

EUROPE DIRECT Jēkabpils

Vēlaties uzzināt vairāk par Eiropas Savienību un iesaistīties diskusijā par tās nākotni? EUROPE DIRECT Jēkabpilī ir Latvijas “Europe Direct” tīkla dalībnieks, savukārt Latvijas tīkls ietilpst Eiropas mēroga centru tīklā. Centri skaidro Eiropas jautājumus un dod iedzīvotājiem iespēju iesaistīties debatēs par ES nākotni uz vietas reģionos. Tīklu vada Eiropas Komisija. Pie mums varat vērsties ar jautājumiem par ES politiku, programmām un prioritātēm un piedalīties diskusijās par ES aktualitātēm un nākotni, kā arī saņemt ES publikācijas. Mēs dodamies arī uz skolām, kurās sniedzam prezentācijas un rīkojam diskusijas par ES jautājumiem. Visi mūsu pakalpojumi iedzīvotājiem ir bez maksas. Lūdzu, ņem [...]

ED Pasākumi

09.05.2023 Eiropas diena Jēkabpilī 2023.gada 09. maijā, plkst. 9:45, Pasta ielā 1, Jēkabpilī Maijā visā Eiropā un Latvijā plaši tiek atzīmēta Eiropas diena. Dažādos pasākumos un aktivitātēs kopā stiprinām izpratni par mūsu kā eiropiešu izaugsmes iespējām, solidaritāti, kultūru dažādību un vērtībām, kas mūs vieno. Arī Europe Direct Jēkabpils centrs 9. maijā ikvienu interesentu aicina pievienoties Eiropas dienas svinībām, kas norisināsies Jēkabpilī, Pasta ielā 1. Pasākuma viesi būs zemnieku saimniecības Kalves īpašnieks Gundars Kalve, uzņēmuma Blue Shock Race vadītājs Artis Daugins un iedvesmotājs Gatis Caunītis. Pasākums sāksies plkst. 10:00 (ierašanās no 9:45). Ierašanās ar siltu tēju termos [...]

Jēkabpils Agrobiznesa koledžai 95

PIETEIKŠANĀS SALIDOJUMAM IR SĀKUSIES.... Aizpildi anketu un tiekamies 28.maijā plkst.16.00 koledžā! Pieteikuma anketa bijušajiem darbiniekiem šeit! Vēršam uzmanību, ka Salidojuma svinīgā daļa notiks koledžas sporta laukumā! Salidojuma dienas kārtība šeit Salidojuma fotogrāfijas no Fotostūra šeit 08.04.2022. 05.05.2022., Studiju kursa Finanšu grāmatvedība ietvaros A1.g kurss kopā ar lektori Eleonoru Martemjanovu veidoja foto kolāžu “Mūsu skolas absolventi JAK darbinieki 2022. gadā. Aktivitāte 14.04.2022., Skolas jubilejas mēnesī Erasmus+ projekta dalībnieki no Spānijas, Itālijas un Ungārijas sūta sveicienus Jēkabpils Agrobiznesa koledža 95 gadu jubilejā! Aktivitāte 14.04.2022., Mācību moduļa [...]

Sociālais pedagogs

Nav nekādu šaubu, ka sociālā pedagoga darbam ir jēga, taču izmērīt un izsvērt darba rezultātus vienmēr būs grūti. Diemžēl vienlaikus ir pietiekami daudz piemēru, kas var notikt, ja mēs guļam dziļā miegā un ļaujam visam iet savu gaitu. Nozīme ir lēnam un pacietīgam darbam. Uz priekšu jāiet maziem solīšiem patstāvīgi, kā no jauna mācoties staigāt. nedrīkst prasīt īsā laikā par daudz. /Torns Skovgards/       Sociālās prasmes palīdz sekmīgi darboties grupā un apgūt mācību uzdevumus. Prasmes dod iespēju katram izmantot savu pieredzi un mācīties vienam no otra, veidojot savu pašapziņu, savas vērtības un citu cilvēku kā unikalitātes apzināšanos, interesi un rūpes vienam par otru un par grupas kopēj [...]

Karjeras konsultants

Veiksmīga karjera nav nejaušība, tā ir Tava izvēle! Veidojot savu karjeru,  ir svarīgi saprast: Ko tu gribi — kādas ir tavas intereses, vēlmes, centieni. Ko tas nozīmē profesijā, kura ir tev saistoša? Tev var būt ir plašs interešu loks. Daļa no interesēm var pāraugt profesionālās interesēs, bet citas - realizēties kā vaļasprieki. Visbiežāk cilvēka izvēli nosaka viņa interese par profesijas saturu. Ja tev patiks profesijas saturs, tu labprātāk un veiksmīgāk tajā strādāsi. Ko tu vari — kādas ir tavas prasmes, zināšanas, spējas, īpašības, stiprās puses, veselība. Vai tev piemīt profesionālajām interesēm atbilstošas spējas? Tev var labi padoties dažādas lietas, taču ne visas interesē. Tev var bū [...]

Valsts konkurss profesionālo vidējo izglītības iestāžu mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņiem

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Multimediju dizaina programmas audzēknes Kristiāna Krista Soltuma un Annija Bērziņa piedalās Valsts konkursā mākslā. 22.un 23. februārī PIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola” Jaņa Rozentāla Mākslas skolā norisinājās Valsts konkurss profesionālo vidējo izglītības iestāžu mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņiem. Konkursā piedalījās 48 audzēkņi no 13 izglītības iestādēm. Šī gada konkursa tēma: „Skice – īstermiņa zīmējums”. P [...]

SMU reģionālais gadatirgus Jēkabpilī "CITS BAZĀRS"

Biznesa izglītības biedrības «Junior Achievement Latvija» («JA Latvija») partnerskola Jēkabpils Agrobiznesa koledža aicina uz skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) reģionālo pasākumu (gadatirgu) Jēkabpilī «Cits bazārs», kas norisināsies 28. martā no plkst. 14.00 līdz 18.00 tirdzniecības centrā «Sēlija». 

SMU reģionālais gadatirgus “CITS BAZĀRS” Jēkabpilī

28.martā tirdzniecības centrā „Sēlija” notika SKOLĒNU MĀCĪBU UZŅĒMUMU (SMU) reģionālais gadatirgus “CITS BAZĀRS”. Tajā piedalījās un iepazīstināja ar savu produktu 34 skolēnu mācību uzņēmumi. Pasākumā piedalījās 81 SMU dalībnieks no 15 izglītības iestādēm no Jēkabpils, Gulbenes, Rīgas, Malnavas, Viesītes, Viļāniem, Madonas novada un Ogres. Gadatirgū piedalījās arī Jēkabpils Agrobiznesa koledžas seši SMU. SMU produkciju un pārdošanas prasmes vērtēja kompetent [...]

Karjeras pasākums Viesītes vidusskolā

11.aprīlī 1.u kursa students Ričards Saulītis, 3.t kursa audzēknes Diāna Frolova un Natālija Doļinovska Viesītes vidusskolas 9. un 12.klašu skolniekus iepazīstināja ar iespējām, ko piedāvā koledža gan pēc 9. klases, gan pēc 12.klases. Viesītes vidusskolas skolēni iesaistījās piedāvātajās radošajās aktivitātēs.                              Viesītes vidusskolas absolventi, aicinām pievienoties koledž [...]

Skatuves runas konkurss 2018, Jelgavā

2018.gada 12. aprīlī Jelgavas Amatu vidusskolā noslēdzās Skatuves runas konkurss 2018, kurā piedalījās arī Jēkabpils Agrobiznesa koledžas audzēkņi. Pasākumu atklāja ar Jelgavas Amatu vidusskolas direktores Edītes Dišleres uzrunu. Svinīgu sveicienu bija sarūpējis Rīgas koris ar iedrošinājumu dalībniekiem un  priekšnesumu “Sveiciens daiļrunātāju konkursā”! Skanīgos daiļliteratūras darbus vērtēja uzmanīgākie klausītāji – žūrija. Sākoties pasākumam, pedago [...]

J.Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde

No 2018.gada 9.aprīļa līdz 9.maijam Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Dienesta viesnīcas konferenču zālē ir apskatāma J.Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde "Es atvēru acis un redzēju pavasari...". Izstāde ir apskatāma katru dienu no plkst.9.00 līdz 17.00. Laipni aicināts ikviens!  

Studējošo starptautiski zinātniski praktiskā konference „Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse 2018”

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas studiju programmas “Mārketings un inovācijas” 1.k kursa studente, Lāsma Runcīte  2018.gada 14.aprīlī apmeklēja Alberta koledžas un Ekonomikas un kultūras augstskolas  studējošo starptautisko zinātniski praktisko konferenci „Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse 2018” un uzstājās ar pētījuma “Mutvārdu atsauksme - noslēpumains, neredzams, maģisks spēks…” prezentāciju. (vadītāja mg.oec., lek [...]

3.starptautiskā zinātniski-pētnieciskā konference Ukrainā

Laikā, kad Latvijā ceriņu krūmi bija vēl tikai pumpuros, koledžas multimediju dizaina programmas izglītības metodiķe Zane Ozola un pedagoģe, sadarbības partnera Jēkabpils Mākslas skolas skolotāja Iveta Vucena piedalījās 3.starptautiskajā zinātniski-pētnieciskajā konferencē Ukrainā, Hersonas pilsētā. I.Vucena konferencē uzstājās ar lasījumu par priekšmetu sasaistes nozīmīgumu mācību procesā. Viesošanās laikā tika noslēgts sadarbības līgums starp Jēkabpils Agrobiznesa koledžu un Hers [...]

Jaunatnes līdzdalības pasākumā #BalsoTu! KĀ?

Jau kādu laiku dienesta viesnīcā jauniešu vidū virmoja ideja un sapnis par volejbola laukumu skolas pagalmā. Un re, Eiropas Parlamenta birojs Latvijā aicina piedalīties Jaunatnes līdzdalības pasākumā (projektu vadītājai Agritai par to paldies, ka ieraudzīja šo iespēju). Top pieteikums: “Jēkabpils Agrobiznesa koledžas jaunieši, kuri uzdrīkstas. Viss šai pasaulē ir realizējams, galvenais turēties pie tā mazā motivācijas graudiņa, vai ne?    Mēs, ats [...]

Starptautiskā studentu un docētāju zinātniski praktiskā konference “Indivīds, sabiedrība, valsts"

Koledžas 2. kursa studentiem pienācis kvalifikācijas darbu izstrādes un aizstāvēšanas laiks. Jāparāda iegūtās zināšanas, prasmes un māka aizstāvēt izdarītos slēdzienus par noteiktu problēmu. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas studiju programmas “Grāmatvedība un finanses” 2.kursa studentei Rūtai Baranovskai bija izdevība būt interesantā prakses uzņēmumā Rīgā, iegūt labas prasmes un informāciju par kvalifikācijas darba tēmu “Ilgtermiņa nemateriālo un finanšu iegu [...]

12.starptautiskā konference „Sabiedrība. Integrācija. Izglītība”.

25.un 26.maijā Rēzeknes Tehnoloģiju augstskolā notika 12.starptautiskā konference „Sabiedrība. Integrācija. Izglītība”. Konferencē piedalījās pārstāvji no 26 valstīm: Anglija, Austrālija, ASV, Bulgārija, Čehija, Horvātija, Gruzija, Igaunija, Indija, Itālija, Kazahstāna, Kipra, Krievija, Ķīna, Latvija, Lietuva, Polija, Rumānija, Slovākija, Somija, Taizeme, Turcija, Ukraina, Uzbekistāna, Vācija, Zviedrija. Konferences krājums tika izdots septiņās daļās, kurās apkopoti 330 raksti.& [...]

Pēdējais zvans Jēkabpils Agrobiznesa koledžā

Nemanot kārtējais mācību gads tuvojas noslēgumam. Citiem tas ir kārtējais, bet ceturto kursu audzēkņiem  tas bija pēdējais mācību gads šajā skolā. Jūsu dzīvē sāksies nākamais posms, tāpēc 2018.gada 13. jūnijā notika Skolas pēdējā zvana svētki ceturto kursu audzēkņiem! Pirmo kursu audzēkņi bija pacentušies šo dienu padarīt īpašu - ar dziesmām, priekiem, atmiņām un dažādiem uzdevumiem, lai ikviens atcerētos labākos notikumus, darbu un nedarbus Jēkabp [...]

Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekta “Culinary Caravan on the Move” projekta noslēguma darbnīcā Bardolino, Itālijā

Jēkabpils Agrobiznesa koledža Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekta “Culinary Caravan on the Move” ietvaros no 30.maija līdz 5.jūnijam piedalījās projekta noslēguma darbnīcā Bardolino, Itālijā. Projekta ideja veidot starptautisku e-apmācības uzņēmējdarbības platformu ar “pop up” restorānu moduli kopā sadarbojoties skolām no Latvijas, Somijas, Itālijas un Spānijas. Aktīvi aizvadīta nedēļa gatavojoties pop-up ielas ēdienu restorāna atvēršanai Bardolino rozā vīna [...]

Karjeras nedēļa 2018

Jēkabpils Agrobiznesa koledža Karjeras nedēļas notikumos No 8. līdz 12.oktobrim norisinājās ikgadējā Karjeras nedēļa, kuras laikā Latvijas skolās notika pasākumi par karjeras vadības prasmēm, kā arī lielākajās Latvijas vidusskolās notika diskusijas ar sabiedrībā pazīstamu cilvēku - dažādu profesiju pārstāvju dalību. Jēkabpils Agribiznesa koledžas pirmo kursu jaunieši 8.oktobrī piedalījās diskusijā Rēzeknē, kur par savu karjeras izvēli, profesijai nepieciešamajām prasmēm, veiksmēm u [...]

Skolēnu sporta spēles - BASKETBOLS

 7.novembrī Ābeļu pamatskolas sporta zālē notika Jēkabpils skolu skolēnu sporta spēles basketbolā jauniešiem. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas jauniešu komanda izcīnīja 2. uzvaras un piedzīvoja vienu zaudējumu izcīnot 2. vietu. Komandā spēlēja Aivis Batarāgs 1.k kurss, Tomass Indriksons 1.d kurss, Matīss Indriksons, Emīls Vitkovskis 2.k kurss, Roberts Vingris 2.p kurss, Arvis Rutkis 3.p kurss, Armands Tiltiņš 3.m kurss,Jaroslavs Mačulis, Jānis Mežinskis, Daniēls Puziņa 4. [...]

PIESAKIES! Brīvības forums “No Brīvības līdz Brīvībai”

Krustpils kultūras namā 3. novembrī no plkst. 12.00 norisināsies Brīvības forums “No Brīvības līdz Brīvībai”. Personības un viņu iedvesmas stāsti par to, kā viņi izmantojuši brīvību. Kā Tu esi izmantojis savu brīvību? Brīvības foruma ideja - 2018. gadā 9 republikas pilsētās veidot forumu ideju apmaiņas, diskusiju, lekciju, priekšlasījumu, sarunu formātā, kurā aicināti piedalīties katras pilsētas, reģiona, valsts izcilākie prāti visdažādākajās jomās. Brīvības forums ietv [...]

PIESAKIES! ES mobilitātes palielināšana Jēkabpils Agrobiznesa koledžā

Sākusies pieteikšanās Erasmus+ programmas pamatdarbības (KA1) profesionālās izglītības sektora projektā “ES mobilitātes palielināšana Jēkabpils Agrobiznesa koledžā”, projekta Nr. 2018-1-LV01-KA102-046880 Konkursā 3 un 4 nedēļu kvalifikācijas prakses veikšanai uzņēmumos Spānijas un Maltas uzņēmumos tiek aicināti pieteikties Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 4.kursu audzēkņi: > Izglītības programma “Grāmatvedība” – Malta – 3 vietas > Izgl [...]

”Biznesa skolas” organizētās apmācības

Studiju programmas "Komercdarbība" studenti un lektore Solvita Kozlovska  20.novembrī, 26.novembrī un 3.decembrī piedalīsies ”Biznesa skolas” organizētajā apmācību ciklā, kas paredzēts biznesa ideju autoriem ar mērķi sniegt pamatzināšanas par uzņēmējdarbības uzsākšanu un praktiskās metodes darbam ar sava uzņēmuma attīstīšanu. Apmācību ciklā ietvertās tēmas: uzņēmējdarbības vide, tās izaicinājumi, pamatuzdevumi uzsākot uzņēmējdarbību. Biznesa i [...]

7. Lietišķo pētījumu konference

2018.g. 28. novembrī “7. Lietišķo pētījumu konference” Jēkabpils Agrobiznesa koledžā! Jau par tradīciju ir kļuvušas Jēkabpils Agrobiznesa koledžas rīkotās lietišķo pētījumu konferences, kurās ar savām prezentācijām uzstāsies ne tikai koledžas studenti, bet arī visi interesenti no Jēkabpils vispārizglītojošajām skolām. Nepalaid garām savu iespēju ņemt dalību un attīstīt pētnieka prasmes!             Reģ [...]

“Kafija ar pētnieku”

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas akadēmiskajam personālam tika dota iespēja tikties ar valsts dibinātas Latvijas augstskolas “Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija” (turpmāk - RTA)   profesoru, Dr.sc.ing. Arti Teilānu. Profesionālās pilnveides pasākums noritēja pēcpusdienā neformālā gaisotnē pie kafijas tases. Kārtējo reizi pārliecinājāmies, cik daudz iestādei nozīmē cilvēks – entuziasts, kas savu ikdienas darbu tver, kā interesantu piedzīvojumu, kas dod milzīgu ieguldījumu gan Lat [...]

“7. Lietišķo pētījumu konference” aizvadīta

2018.g. 28. novembrī notika “7. Lietišķo pētījumu konference” ar devīzi “Jaunie pētnieki Latvijai”. Jau par tradīciju ir kļuvušas Jēkabpils Agrobiznesa koledžas rīkotās lietišķo pētījumu konferences, kurās ar savām prezentācijām uzstājas ne tikai koledžas studenti un audzēkņi, bet arī visi interesenti no Jēkabpils vispārizglītojošajām skolām. Šogad ciemojās Jēkabpils 3.vidusskolas jaunieši un pedagogi. Pirms lietišķo pētīju [...]

Skolēnu mācību uzņēmumu gadatirgus “CITS BAZĀRS” Jēkabpils Agrobiznesa koledžā

29.11.2018. Jēkabpils Agrobiznesa koledžā notika skolēnu mācību uzņēmumu gadatirgus “CITS BAZĀRS”. SMU gadatirgus tika rīkots ar mērķi attīstīt jauniešiem uzņēmējspējas, tai skaitā prezentācijas un pārdošanas prasmes un piedāvāt iespējas praktiski realizēt sava SMU produkciju. Tajā piedalījās  9 skolēnu mācību uzņēmumi – 6 no Jēkabpils Agrobiznesa koledžas,  2 no Barkavas struktūrvienības un 1 no Jēkabpils 2.vidusskolas. Visiem gadatirgus apmeklētājiem b [...]

Jaunais 2019.gads Jēkabpils Agrobiznesa koledžā ienāk ar jauniem izaicinājumiem...

STEM mācības – zelta atslēdziņa veiksmīgai karjerai! Šobrīd jau neviens neapstrīd jaunāko pētījumu rezultātus, kas viennozīmīgi parāda, ka sabiedrībā, t.i. izglītībā, nepieciešamas kardinālas izmaiņas un runa ir par STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) priekšmetiem. Ir skaidrs, ka šobrīd laba karjera, interesanta dzīve un nopietns atalgojums gaida vispirms tos, kuri izvēlēsies eksakto zinātņu ceļu.       &nbs [...]

Latgales atbrīvošanas 99.gadadienas piemiņas pasākums

Sestdien, 2019.gada 19.janvārī, Krustpils novada Atašienes pagasta Troškās notika Latgales atbrīvošanas 99. gadadienas piemiņas pasākums. Lai papildinātu  zināšanas par sava novada vēsturi pasākumā piedalījās jaunsargi no 9 skolām: Atašienes vidusskolas, Krustpils pamatskolas, Vīpes pamatskolas, Jēkabpils 3.vidusskolas, Jēkabpils 2. vidusskolas, Jēkabpils Valsts ģimnāzijas, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas, Dignājas pamatskolas un Salas vidusskolas. Pasākuma [...]

Robotikas un programmēšanas nodarbības uzņem apgriezienus!

Ar lieliem izaicinājumiem un entuziasmu JAK uzsāk STEM projekta ietvaros robotikas un programmēšanas apmācības pamatskolas vecuma izglītojamajiem. 18.janvāra pēcpusdienā jaunieši un viņu vecāki tika aicināti uz iepazīšanās semināru, kur tika iepazīstināti ar piedāvāto robotikas un programmēšanas apmācību norises kārtību, metodiku un līdzekļiem. Jauniešus uzrunāja Jēkabpils Agrobiznesa koledžas direktore Rita Pole, kas uzsvēra, "ka robotika un pro [...]

Balvos stāstām par koledžu!

30.janvārī Balvu valsts ģimnāzijā notika izglītības izstāde “Skola 2019”. Izstādes laikā bija iespēja iegūt informāciju par profesionālās un augstākās izglītības iespējām Latvijā, iepazīties ar studiju programmām, tikties ar skolu pārstāvjiem un saņemt sev interesējošu informāciju. Šī bija lieliska iespēja Balvu pilsētas un apkārtējo skolu jauniešiem stāstīt par Jēkabpils Agrobiznesa koledžu, tajā apgūstamajām profesijām un mācību procesu.

AMI sporta kluba 29. sporta spēļu sacensības basketbolā jauniešiem

5.februārī Barkavas pamatskolas sporta zālē norisinājās AMI sporta kluba 29. sporta spēļu sacensības basketbolā jauniešiem. 1.apakšgrupas spēlēs Jēkabpils Agrobiznesa koledžas jauniešu komanda izcīnīja 2.vietu uzvarot trīs spēlēs un piedzīvojot vienu zaudējumu, iegūstot tiesības piedalīties finālsacensībās Saldū. Komandā spēlēja - Aivis Batarāgs 1.k kurss, Rūdolfs Poišs 1.p kurss, Tomass Indriksons 1.d kurss, Matīss Indriksons 2.k kurss, Roberts Vingris 2.p kurss, Arv [...]

Valsts konkurss Latvijas profesionālās vidējās izglītības mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņiem

14. un 15. februārī Profesionālās kompetences centrā "Ogres tehnikums" norisinājās Valsts konkurss Latvijas profesionālās vidējās izglītības mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņiem. Konkursā piedalījās divdesmit astoņi topošie multimediju mākslinieki, dizaineri, video operatori, kuri profesiju apgūst Latvijas profesionālās vidējās izglītības iestādēs no Daugavpils, Jēkabpils, Valmieras, Rīgas, Liepājas, Ogres. Jēkabpils Agrobiznesa koledžu tajā pārstāvēja izglītī [...]

Biznesa simulācijas spēle “Bizness 24 h”

Aptuveni 700 pretendenti, bija pieteikušies dalībai Banku augstskolas rīkotajā biznesa simulācijas spēlē “Bizness 24 h”. Labākie 200 dalībnieki jeb 66 komandas tika izvirzītas uz pusfinālu. Šo komandu vidū bija arī Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 3.g kursa komanda, ko piedalīties konkursā iedvesmoja uzņēmējdarbības skolotāja S.Kozlovska. Konkurss - Biznesa un valsts pārvaldības simulācijas spēle „Prezidents – papildinātais” [...]

Kā un ko citiem izstāstīt par Jēkabpils Agrobiznesa koledžu? Kā pievērst sev uzmanību un likt par sevi atcerēties?

Trešdienas pēcpusdienā uz ideju ģenerēšanas stundu kopā nāca koledžas pašpārvalde un pirmo kursu studenti. Lielais jautājums – Ko varam darīt, lai citiem pastāstītu par studijām koledžā? Darbs grupās, ideju ģenerēšanas metodes un ļoti labs rezultāts – iegūts “produkts” ar ko darboties un interesanti, aizraujoši iepazīstināt ar Jēkabpils Agrobiznesa koledžu. Kā to darīsim – gaidiet mūs ciemos savā skolā, izglītības izstādēs un citos [...]

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas audzēkņu un studentu pašpārvaldes jaunieši karjeras un izglītības izaugsmes dienā “Atver durvis nākotnei”

15.martā Aizkraukles profesionālajā vidusskolā, “Uzņēmēju dienu 2019” ietvaros tika organizēts karjeras un izglītības izaugsmes pasākums “Atver durvis nākotnei”. Mūsu audzēkņiem un studentiem bija iespēja iepazīt Aizkraukles profesionālo vidusskolu, ieklausīties un diskutēt žurnālista un TV raidījumu vadītāja Renāra Zeltiņa lekcijā “Viss ir atspulgā!”, noklausīties SIA SIMPLE+ vadītāja Kristiāna Lancmaņa veiksmes stāstu. Profesionālo skolu, augstskolu, pieaugu [...]

Jēkabpils Agrobiznesa koledžai – 92

Lai iepazītos  ar koledžas  vēsturi un ieskicētu  izmaiņas 21.gadsimta skolā 1.aprīlī  uz kopīgu nodarbību tikās pirmo kursu audzēkņi. 1.m kursa audzēknis Sandis Vaivods stāstīja par skolas vēsturi. 1.g kursa audzēkne Katija Piļpuka iepazīstināja ar grāmatvedības programmas vēsturi un šodienu. 1.k kursa audzēknes Sintija Buša un  Sindija Mierture veido prezentāciju par komerdarbības programmu koledžā un par iespējām mācoties šajā programmā. 1.m kursa [...]

Multimediju dizaina programmas audzēkņu darbu izstāde "Sociālais plakāts"

Izstāde „Sociālais plakāts” ir tapusi apkopojot labākos 2.kursa audzēkņu darbus, kas radīti foto nodarbību laikā, pagājušā gada rudenī. Foto pasniedzējas Mētras Štelmaheres vadībā audzēkņi apguva studijas gaismu izmantošanas specifiku. Uzdevums bija veidot sociālo reklāmu apskatot sabiedrībā aktuālas problēmas. Kopējas sadarbības procesā jauniešiem bija iespēja būt gan par idejas autoriem, gan fotogrāfiem, gan asistentiem un arī modeļiem. Vēlāk, ar ie [...]

Nacisma sagrāves un Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienai veltīts pasākums

2019. gada 08. maijā Tukuma novada Lestenē notieka Nacisma sagrāves un Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienai veltīts pasākums. Lai papildinātu savas zināšanas par Latvijas vēsturi pasākumā piedalījās jaunsargi no 8 skolām: Jēkabpils Agrobiznesa koledžas, Vīpes pamatskolas, Jēkabpils 3.vidusskolas, Jēkabpils 2. vidusskolas, Krustpils pamatskolas, Dignājas pamatskolas, Jēkabpils pamatskolas un Salas vidusskolas. 2019.gada 8. maijā, no rīta, 16 jaunsargi instruktora Normunda Pastara vadīb [...]

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas dalība Erasmus+ projektā

Jēkabpils Agrobiznesa koledžā nupat tika īstenots Erasmus+ profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu un personāla mobilitātes projektā “ES mobilitātes palielināšana Jēkabpils Agrobiznesa koledžā”. Projekta ietvaros tika īstenotas audzēkņu kvalifikācijas prakses un personāla pieredzes apmaiņas braucieni Spānijas pilsētās Barselonā un Malagā, kā arī Maltas Republikā. Personāla pieredzes apmaiņas braucieni norisinājās pie uzņemošajām organizācijām un sadarbības partneriem. [...]

Adaptācijas pasākumi pirmo kursu audzēkņiem

Jaunais mācību gads Jēkabpils Agrobiznesa koledžā sācies ar pirmo kursu adaptācijas pasākumiem. No 02. – 06. 09. 2019. profesionālās vidējās izglītības pirmo kursu audzēkņi iepazinās ar skolas vidi, tikās ar skolas vadību, tika informēti par centralizēto eksāmenu norisi, stipendiju piešķiršanas kārtību, atrodamo informāciju koledžas mājas lapā, mācību sociālo tīklu “Mykoob”. Profesionālo priekšmetu skolotāji iepazīstināja ar izvēlētās profesijas specifiku u [...]

Mācību ekskursija uz Valmieru

25.septembrī Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 3. un 4.komersantu kursu audzēkņi kopā ar skolotājiem devās interesantā mācību ekskursijā, apvienojot to ar izklaidi. Sākām ar “Sajūtu parku”, kur audzēkņi pārbaudīja savus fiziskos spēkus trīs stundas pavadot virs zemes kokos. Adrenalīns mūsu asinīs kāpa pāri normas robežām, bet laižoties braucienos pāri Gaujai, pārbaudījām savas balss saites. Pārbaudījām arī kursa saliedētību un draudzību, kad nācās kursabiedriem palīdzēt pārvarēt sarežģī [...]

Reģionālais seminārs darba vidē balstītu (DVB) mācību jomā „Reģionālā sadarbība DVB mācību atbalstam”.

2019.gada 2.oktobrī Jēkabpils Agrobiznesa koledžā notika Izglītības un zinātnes ministrijas  organizētais reģionālais seminārs darba vidē balstītu (DVB) mācību jomā „Reģionālā sadarbība DVB mācību atbalstam”. Tas notika ES Erasmus+ programmas  projekta „Jaunu pieeju izmēģināšana prakšu vadītājiem skolās un uzņēmumos darba vidē balstītās mācībās (TTT4WBL)” ietvaros sadarbībā ar Jēkabpils Agrobiznesa koledžu un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības k [...]

AMI sporta kluba 30.sporta spēļu sacensības galda tenisā

Daugavpils tirdzniecības profesionālajā vidusskolā šī gada 10. oktobrī notika AMI sporta kluba 30.sporta spēļu sacensības galda tenisā jaunietēm un jauniešiem. Labus rezultātus sasniedza Jēkabpils Agrobiznesa koledžas jaunietes, kuras izcīnīja četras uzvaras un 1.vietu un iespēju piedalīties finālsacensībās Rīgā. Komandā spēlēja Liāna Grjaznova 1m kurss, Viktorija Pavlovska 2g kurss, Diāna Kudrjavceva 4m kurss un Evita Murinska V3 grupa. Apsveicam jaunietes ar sasniegtajiem rezultā [...]

Mācību ekskursija uz Rīgu

17.oktobrī 1.d kursa audzēkņi kopā ar augstskolas A1.pd kursa studentiem un skolotājiem Dinu Valpēteri un Gunti Vaivodu devās mācību ekskursijā uz Rīgu ar mērķi iepazīt EIKT nozares uzņēmumus. Kā pirmo apskatījām informācijas tehnoloģiju (IT)  konsultāciju kompāniju “Emergn”, kas klientiem nodrošina gan  IT risinājumus, gan konsultācijas un mācību programmas. Izstaigājām gandrīz 7 stāvu ēku sākot no autostāvvietas un līdz pašam galvenajam birojam pa ceļam redz [...]

V pasaules diktāts latviešu valodā uzrakstīts.

Jubilejas jeb V pasaules diktātā latviešu valodā, kas norisinājās 2019. gada 9. novembrī (Jēkabpilī interesentus uzņēma Jēkabpils Agrobiznesa koledža), tiešsaistē un klātienē kopā piedalījās 2054 dalībnieki! Diktāts ir noslēdzies! Punkts. Mēs to izdarījām un ceram, ka mūsu rezultāti būs augsti! Īpaša pateicība – Aigai Sležei (Jēkabpils) par atsaucību un izcilu diktāta nolasīšanu mums visiem! Liels paldies maniem kolēģiem, jauniešiem par projekta organizāc [...]

Seminārs dabaszinātņu skolotājiem

2019. gada 13. novembrī sadarbībā ar Rīgas Valsts tehnikumu notika dabaszinātņu skolotāju seminārs, kurā piedalījās 12 skolotāji no koledžas, Jēkabpils Valsts ģimnāzijas, Salas vidusskolas, Jēkabpils pamatskolas un Jēkabpils 3. vidusskolas. Semināra lektore Sandra Bidzāne (RTV projektu nodaļas vadītāja) iepazīstināja ar RVT projektiem, Uldis Heidirgers (RTV fiziķis) dalījās pieredzē, kā mācību stundās veidot un vērtēt radošus uzdevumus un Madara Pētersone (RTV metodiķe) iepazīstināja ar t [...]

Mobilitāšu īstenošana Jēkabpils Agrobiznesa koledžā

  Sākusies pieteikšanās Erasmus+ programmas pamatdarbības (KA1) personu mobilitātes mācību nolūkos profesionālās izglītības sektorā projektā “Mobilitāšu īstenošana Jēkabpils Agrobiznesa koledžā”, projekta Nr. 2019-1-LV01-KA116-060170 Konkursā 3  nedēļu kvalifikācijas prakses veikšanai uzņēmumos Spānijas, Maltas un Itālijas uzņēmumos tiek aicināti pieteikties Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 4.kursu audzēkņi: * Izglītības programma “Grāma [...]

Pašpārvalžu tikšanās ar direktori Ritu Poli

2019.gada 30.novembrī notika koledžas audzēkņu un studējošo pašpārvalžu tikšanās ar direktori Ritu Poli. Tikšanās sākumā direktore informēja par šobrīd aktuālāko koledžas darbībā un attīstībā, uzsvēra pašpārvalžu darbības nozīmīgumu un pateicās par jau paveiktajiem darbiem. Uzrunājot jauniešus, direktore uzsvēra arī to, cik liela nozīme ir jauniešu iniciatīvai, spējai uzņemties atbildību, iesākto darbu novešanai līdz galam un notikum [...]

Noslēgusies 8.Lietišķo pētījumu konference

Pētniecībā balstīta studiju procesa ietvaros Jēkabpils Agrobiznesa koledžā notika kārtējā, jau 8.Lietišķo pētījumu konference “Jaunie pētnieki Latvijai – 2019”. Konferenci apmeklēja 89 interesenti, no tiem uzstājās  - 62 Koledžas studējošie ar lietišķo pētījumu lasījumiem un stenda ziņojumiem un 9 viesi (no Jēkabpils 3.vidusskolas, Latvijas Universitātes, Pļaviņu novada ģimnāzijas).                     [...]

AMI sporta kluba 30. sporta spēļu sacensības dambretē

 Aizkraukles profesionālajā vidusskolā un Daugavpils tehnikumā notika AMI sporta kluba 30.sporta spēļu apakšgrupu sacensības dambretē jaunietēm un jauniešiem. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas komandas izcīnīja 1.vietas un ieguva tiesības piedalīties republikas finālsacensībās Rīgā. Finālsacensībās lielisku sniegumu parādīja jaunietes, kuras uzvarēja visās spēlēs un izcīnīja 1.vietu. Jaunieši uzvarēja sešās spēles un piedzīvoja vienu zaudējumu, izcīnot 2.v [...]

Paldies par kopā būšanu “Atvērto durvju dienā vecākiem”!

Kāda ir mūsu, vecāku, loma ikdienā? Kas bērnam ir jānodrošina? Kādu mēs viņu gribam redzēt? Kāpēc mēs viņu mīlam? Kā audzināt, lai bērns būtu veiksmīgs un laimīgs? Ko es vēlos uzlabot attiecībās ar savu bērnu? Kāda ir mana atbildība par bērna turpmāko likteni? Kad palaist grožus brīvāk un kad – savilkt stingrāk? Pa kuru laiku mans bērns kļuva tik pieaudzis? Vai viņš vispār vēl ir bērns? Vai jau pusaudzis? Vai varbūt jau pilnīgi patstāvīgs un pieaudzis cilvēks? Būt par labiem [...]

Jēkabpils pilsētas un novadu skolu sacensības volejbolā

Ābeļu pamatskolas sporta zālē notika Jēkabpils pilsētas un novadu skolu sacensības volejbolā jaunietēm un jauniešiem 2000.-2003.g.dz. grupā. Labus rezultātus guva Jēkabpils Agrobiznesa koledžas jauniešu komandas. Jaunietes izcīnīja 2.vietu, bet jaunieši 3.vietu. Jaunietēm komandā spēlēja Benita Kārkliņa, Rebeka Zekante, Viktorija Priedeslaipa 1.k kurss, Viviāna Žitkova 1.m kurss, Gabriela Usāne 2.g kurss, Viktorija Rožkova 3.g kurss, Lelde Bravacka 3.k kurss.  Jaun [...]

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas pedagogi pilnveido savas zināšanas

21.02.2020. Jēkabpils Agrobiznesa koledžā notika pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas 6 stundu kursi “Efektīvas mācīšanās pamati”, kurus vadīja izglītības iestādes “Pedagoģiskās meistarības skola” lektors Kaspars Bikše. Programmas mērķis -  Pilnveidot pedagoga profesionālās un izglītības jomas kompetences efektīvas mācīšanās jomā. Dažas no apgūtajām tēmām: ·       Konstruktīvas mācību vides [...]

Dambretes sacensības jaunietēm un jauniešiem

 Jēkabpils sporta skolas telpās notika Jēkabpils pilsētas un novadu skolu dambretes sacensības jaunietēm un jauniešiem 2000.-2003.gadā dzimušo grupā.  Jēkabpils Agrobiznesa koledžas komanda izcīnīja trīs uzvaras un ieguva pirmo vietu un uzvarētāju kausu.  Komandā spēlēja Jevgēņija Bogdanova 4.k kurss, Tomass Jānis Ozoliņš 1.m kurss un Markuss Kunickis 3.p kurss.                             & [...]

Reģistrēšanās studijām no 2020.gada 1.jūlija

Jēkabpils Agrobiznesa koledža, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 245 Rīgā 2020. gada 28. aprīlī “Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2020. gadā”, reflektantu REĢISTRĒŠANU studijām 2020./2021. studiju gadam uzsāks ar 2020.g. 1.jūliju: programmas pilna laika studijas nepilna laika studijas “Grāmatvedība un finanses” 2 gadi 2 gadi, 5 mēneši “Mārketings un inovācijas&rdquo [...]

Kārtība, kādā šogad eksāmenus un prakses kārto profesionālajās skolās

Valstī izsludinātā ārkārtējā situācija Covid-19 dēļ ietekmē mācību procesu pilnīgi visās mācību iestādēs Latvijā, tostarp, arī profesionālajās skolās. Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departaments informē, kā šogad notiks eksāmeni un prakses Latvijas profesionālajās skolās. Par profesionālās kvalifikācijas un centralizētajiem eksāmeniem: • Profesionālās kvalifikācijas eksāmeni notiek laika posmā no 8. jūnija. • Centralizētie vi [...]

Ekspertu starptautiskās komisijas vizīte studiju virziena "Ekonomika" programmu "Grāmatvedība un finanses", "Mārketings un inovācijas" novērtēšanā

 No 07.09.2020. - 08.09.2020. JAK tiek uzņemta ekspertu starptautiska komisija studiju virziena "Ekonomika" programmu "Grāmatvedība un finanses", "Mārketings un inovācijas" novērtēšanai un turpmākai akreditācijai.   Starptautiskās komisijas sastāvā pārstāvji no: Igaunijas Biznesa skolas (Estonian Business School)  Primorskas Universitātes Slovēnijā (University of Primorska, Faculty of Management) Valsts reģionālās attīstības aģen [...]

Biznesa veiksmes vārds – darīt!

Kā vienkāršu ideju padarīt par veiksmīgu biznesu? Par to  pastāstīja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Jēkabpils biznesa inkubatora vecākā projektu vadītāja Zigrīda Mikāne. Biznesa inkubators ir kolosāla vieta savas idejas realizēšanai un pieredzes gūšanai. 3.g kurss  kopā ar skolotāju Solvitu Kozlovsku mācību priekšmetā “Komercdarbības pamati” ieguva jaunu informāciju un zināšanas par biznesa inkubatoru darbību [...]

Dalība nacionālajā jauno profesionāļu meistarības konkursā “SkillsLatvia 2020”

4.k kursa audzēkne Aivita Urķe no 15. līdz 16.septembrim piedalījās nacionālajā jauno profesionāļu meistarības konkursā “SkillsLatvia 2020” prasmju konkursā “Mazumtirdzniecība”. Konkursā dalību ņēma Rīgas Valsts tehnikums, Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola, Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikums, Kandavas lauksaimniecības tehnikums un Jēkabpils Agrobiznesa koledža. Konkursanti sacentās pildot tādus uzdevumus kā izveidot produkta prezentāciju, izkārt [...]

Adaptācijas nedēļa 1.kursu audzēkņiem

Jēkabpils Agrobiznesa koledžā jauna tradīcija, jau otro gadu mācību gada sākumā 1.kursiem tiek organizēta iepazīšanās nedēļa ar mācību procesu un izglītības iestādi. Pasākuma ietvaros tiek organizētas: 1.      tikšanās ar direktora vietniekiem, kuri sniedz informāciju par mācību sociālo tīklu Mykoob, Office 365 un par stipendiju piešķiršanas kārtību, 2.      tikšanās ar profesionālo priekšmetu/moduļu [...]

Futbols jauniešiem 8 : 8

Jēkabpils Valsts ģimnāzijas stadionā notika Jēkabpils pilsētas un Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes novadu skolu sacensības jauniešiem futbolā 8 : 8. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas jauniešu komanda izcīnīja divas uzvaras un divas spēles nospēlēja neizšķirti.  Spēlē par pirmo vietu pēcspēles soda sitienos ar rezultātu 3 : 2 tika uzvarēta 3. vidusskolas komanda un izcīnīta pirmā vieta. Komandā spēlēja Haralds Stepāns, Artūrs Vilnragis 1.k kurss, Maksims [...]

Latvijas studējošo aptauja par vēlamo darba devēju - pētījuma rezultāti

Pētījumu kompānija "Kantar" ir noslēgusi ikgadējo Pievilcīgāko darba devēju tēla pētījumu, kura ietvaros tika noskaidroti ne tikai pievilcīgākie darba devēji, bet arī, kādas ir studējošo kā nākotnes daba ņēmēju gaidas pret darba devēju, nozīmīgākie faktori darba devēju izvēlē, kā arī emocionālās vajadzības, izvēloties darba devēju. Pētījums arī sniedz ieskatu par studējošo apmierinātību ar studiju procesa kvalitāti COVID-19 ārkārtējās situācijas periodā. Pētījuma rez [...]

IZMANTO PIEDĀVĀTĀS IESPĒJAS!

Biedrība “Jauniešu klubs “13. pirmdiena”” pilotprojekta “Dzīves prasmju laboratorija” ietvaros aicina jauniešus vecumā no 15-19 gadiem pieteikties nodarbībām. Skolotāja Solvita Kozlovska pamudināja piedalīties šajā 24.septembra nodarbībā par  tēmu “Budžets”. Nodarbībā piedalījās 2.k kursa audzēkņi  Viktorija Priedeslaipa, Edgars Kamišovs un Rebeka Zekente. Pārdomas pēc  lekcijas apmeklējuma. Šo divu [...]

SKOLOTĀJU DIENA  2020

No skolas sākas ceļš uz nezināmām tālēm un sākas domātājs, kas dzīvi veidos rīt. Kaut gan nav pieņemts par mīlestību teikt paldies, mēs galvas noliecam un sakām jums, skolotāj, paldies. Es apstājos pie skolas, zvaniņš spurdz.  Es ieklausos, skan skolotāja balss.  Un klusums, kurā lido jaunas domas.  Lai tām ir plati spārni, nāksim kopā   Un biežāk pašūposim sapņu ogles,  Kas jaunu dienu kastaņkrāsā gail!"  Katru dienu mēs no Jums saņem [...]

1.vieta konkursā “Domā! Radi! Iegūsti!”

Noslēdzies jau otrais konkurss “Radošā Zemgale”, ko organizē Zemgales uzņēmējdarbības centrs sadarbībā ar Zemgales pašvaldībām, izglītības iestādēm un reģiona uzņēmējiem - konkursa uzdevumu devējiem. Konkursa mērķi veicināt skolēnu interesi un padziļināt priekšstatu par uzņēmējdarbības vidi un ekonomikas pamatprincipiem, kas saistīti ar preces popularizēšanu un virzīšanu tirgū. Konkursa laikā jaunieši ieguva vērtīgu informāciju par komercdarb [...]

Turpinās kultūrizglītības programma „Latvijas skolas soma”

Ceturtdien, 4. februārī, Ministru kabineta sēdē apstiprināts Ministru kabineta noteikumu projekts, kas paredz kultūrizglītības programmas „Latvijas skolas soma” finansējuma sadalījumu 2021. gadam. Arī šogad vairāk nekā 200 000 skolas vecuma bērnu un jauniešu varēs iepazīt Latviju, piedaloties vismaz vienā kultūras norisē semestrī.  Programmā „Latvijas skolas soma” finanšu līdzekļus proporcionāli skolēnu skaitam saņem izglītības iestāžu dibin [...]

Barkavas struktūrvienība iegūst "eTwinning skola" titulu 2021 - 2022 .

Priecīga ziņa! PALDIES kolēģiem un audzēkņiem par darbu un sadarbību eTwinning projektā! Vislielākais paldies koordinatorei Mairitai Smelterei! ...ne tikai Latvijā, bet arī plašajā pasaulē izskan mūsu skolas vārds! Mums ir ar ko lepoties!

Mūsdienu loģistika ir saimnieciska darbība, kas virzīta uz produkcijas plūsmu vadīšanu ražošanā un apgrozībā

Jebkurā nozarē vai darbības laukā ir saskatāmas loģistikas iezīmes, kas akcentētas un apzināti izmantotas šodienas globālās ekonomikas  apstākļos, varētu būtiski veicināt tautsaimniecības kopējo attīstību. Ejot laikam līdzi, kopš 2019. gada 1. septembra Jēkabpils Agrobiznesa koledžā tiek realizēta jauna mācību programma “Telemehānika un loģistika”, kur izglītojamie, kuriem ir iegūta pamata izglītība, apgūst Loģistikas darbinieka kvalifikāciju. Šīs programmas [...]

Vebinārs uzņēmējiem “Aprites ekonomikas un Eiropas Zaļais kurss”

2021.gada 28.jūnijā plkst. 13:00-17:00 tiešsaistes platformā ZOOM EUROPE DIRECT Jēkabpils centrs sadarbībā ar Jēkabpils Agrobiznesa koledžu  aicina apmeklēt bezmaksas vebināru “Aprites ekonomika un Eiropas Zaļais kurss” Kā jaunās politikas Eiropā var ietekmēt Latvijas mazos un vidējos uzņēmējus? Kas uzņēmējiem būtu jāzina par Zaļā kursa mērķiem un Aprites ekonomiku? Kā šīs zināšanas izmantot uzņēmējdarbības paplašināšanā un jaunu biznesa ideju [...]

ZINĪBU DIENAS NORISE 

10.45 – mācībspēku kopbildes iemūžināšana skolas iekšpagalmā 10.50 -11.00 – profesionālās vidējās izglītības programmu audzēkņu sanākšana sporta laukumā aiz dienesta viesnīcas (pie sava kursa norādes) 11.00 – Zinību dienas svinīgā daļa (profesionālās vidējās izglītības programmu audzēkņiem), audzināšanas stunda, fotografēšanās (kursa kopbilde) 11.00 – Īsā cikla augstākās izglītības programmu Studiju gada uzsākšana TIEŠSAISTĒ Mācībspēki un profesionālās vidējās izglītības programmas audzēkņi - ai [...]

Meistarklašu cikls "Dizaina sprints"

Jēkabpils Agrobiznesa koledžā notika meistarklašu cikls Dizaina sprints. Pirmajā dienā, kas notika 29. septembrī IP “Multimediju dizains” 4.kursa audzēkņi izaicināja sava radošuma robežas, mākslinieka Raimonda Vinduļa vadībā. Jaunieši tika iepazīstināti ar mākslas stiliem “Grunge Art” un “Trash Art”. Kas tos raksturo? Tas ir dvēseles sauciens, drosmīgs izaicinājums sabiedrībai, nemierīga rakstura personifikācija, savīta ar sarkastisku humoru - tas viss iemiesojas šajos mākslas stilos. Šādi māksl [...]

JAK īsteno Erasmus+ skolu apmaiņas projektu “Climate Justice” Turcijā

Jēkabpils Agrobiznesa koledža sadarbībā ar partneriem no Turcijas, Spānijas, Portugāles un Itālijas īsteno Erasmus+ skolu apmaiņas projektu “Climate Justice” (Klimata taisnīgums). Projekta devīze ir Nemainiet klimatu, mainiet savus patēriņa ieradumus! Projekta mērķis ir izzināt patēriņa ieradumu ietekmi uz vidi un klimata pārmaiņām, pamanīt bezatbildīgu attieksmi, iegūt izpratni par vidi un samazināt kaitējumu, ko viņi nodara, to nezinot, kā arī veikt apzinātu patērētāju uzvedību savās ikdienas [...]

Dalība profesionālo izglītības iestāžu izglītojamo erudīcijas konkursa „Erudīts 2021”

2021.gada 25.novembrī tiešsaistē notika profesionālo izglītības iestāžu izglītojamo erudīcijas konkursa „Erudīts 2021”. Konkursu organizēja Smiltenes tehnikums. Paldies organizatoriem par ieguldīto darbu. Konkursa mērķis: 1.1. Veicināt pieredzes apmaiņu starp profesionālās izglītības iestādēm, rosināt izglītojamo interesi un motivāciju paplašināt un padziļināt zināšanas un prasmes vispārizglītojošo mācību jomās - dabaszinātņu, valodu, sociālajā un pilsoniskajā, kultūras izpratnes un pašizpausmes [...]

2. vieta Latvijas Brīvo Arodbiedrību savienība organizēja konkursā “Profs 2021”

Nevis šaubīties un vilcināties, bet rīkoties un uzdrīkstēties. /Zenta Mauriņa/ Latvijas Brīvo Arodbiedrību savienība organizēja konkursu “Profs 2021”. Fināls notika 2021. gada 20. decembrī. Fināla galīgais vietu sadalījums: 1.vieta - Liepājas Valsts tehnikuma – pedagoģe Inga Vasermane; 2.vieta - Jēkabpils Agrobiznesa koledžas – pedagogs Guntis Vaivods; 3. vieta - Rīgas Valsts tehnikuma – pedagoģe Brigita Bržeska; 4.vieta - Rēzeknes tehnikuma – pedagoģe Tamāra Ziganšina; 5.vieta - Jelgavas tehnik [...]

Konkurss Erasmus+ kvalifikācijas prakšu īstenošanai

Sākusies pieteikšanās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) “Personu mobilitātes mācību nolūkos” profesionālās izglītības sektora aktivitātē. Konkursā 3 nedēļu kvalifikācijas prakses veikšanai ārvalstu (Spānijas, Maltas, Itālijas u.c.) uzņēmumos tiek aicināti pieteikties Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 4.kursa audzēkņi: Ø Izglītības programma “Grāmatvedība” – 2 vietas Ø Izglītības programma “Programmēšana” – 3 vietas Ø Izglītības programma “Komercdarbība” – 2 vietas Ø I [...]

Pilna laika studentiem ir iespēja pieteikties Erasmus+ prakses mobilitātei ārvalstu uzņēmumos

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas pilna laika studentiem ir iespēja pieteikties Erasmus+ prakses mobilitātei ārvalstu uzņēmumos! Minimālais prakses ilgums - 2 mēneši Prakses mobilitāte sniedz iespēju studentiem un nesenajiem augstskolu absolventiem gūt praktisku pieredzi uzņēmumā vai organizācijā citā Erasmus+ programmas vai partnervalstī. Palīdz studentiem piemēroties darba tirgus prasībām. Sniedz iespēju studentiem un nesenajiem absolventiem attīstīt īpašas prasmes, tai skaitā valodas prasmes, un [...]

Jēkabpils Agrobiznesa koledža pārstrādes un klimata pārmaiņu mobilitātē Spānijā

Jēkabpils Agrobiznesa koledža Erasmus+ skolu apmaiņas projekta “Climate Justice” ietvaros, no 30.janvāra līdz 5.februārim īstenoja darbnīcas mobilitāti Seviļā, Spānijā “Pārstrāde un klimata pārmaiņas”. Darbnīcā piedalījās 3 audzēkņi, 2 skolotājas un projekta koordinatore. Mobilitātes īstenošanu pēdējā brīdī ietekmēja COVID-19, divām audzēknēm neļaujot doties uz Spāniju, bet audzēknes savus uzdevumus ļoti veiksmīgi īstenoja attālināti. Darbnīcas laikā tika prezentētas iepriekš audzēkņu sagatavotā [...]

Tiešsaistes saruna - Kā skolā runāt par karu

Aicinām pedagogus un vecākus uz sarunu - Kā skolā runāt par karu, kas notiks tiešsaistē šeit ,trešdien, 2. martā, plkst.16.00. Sarunā piedalīsies Latvijas Universitātes (LU) Starpnozaru izglītības centra eksperte Solvita Lazdiņa, LU profesore, klīniskā un izglītības psiholoģe Baiba Martinsone un politologs Filips Rajevskis. Sarunu vadīs žurnāliste Daina Jāņkalne. Sarunas tēmas: · Emocionāls līdzsvars un drošības sajūtas radīšana bērniem; pareizie vārdi un vēlamā rīcība. · Situācija Ukrainā un “k [...]

Mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu VALSTS KONKURSS “MODULIS VIDES DIZAINĀ”

2022. gada 24, 25. martā, norisinājās ikgadējais dizaina izglītības programmu audzēkņu konkurss. Šogad konkursa tēma bija “Modulis vides dizainā” un to organizēja Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola”, sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru. Jēkabpils Agrobiznesa koledža startēja C kategorijā un to pārstāvēja IP “Reklāmas dizains” 1. kursa audzēknes Annija Oresta Faksa un Ieva Rūta Alksne. Audzēknes konkursam sagatavoja pedagoģe Iveta Vucena. Konkurss notika divās kārt [...]

Jēkabpils Agrobiznesa koledžai - 95

Sagaidot koledžas dzimšanas dienu 1.m, 2.l, 2.k, 2.g un 1.d kursa audzēkņi iepazinās ar skolas vēsturi. Veidoja prezentācijas, kādu audzēkņi vēlas redzēt 21.gadsimta skolu. Gatavoja apsveikumus koledžai dzimšanas dienā. Audzēkņi prezentēja savus darvu un klausījās viesu stāstījumu. Paldies par piedalīšanos stundās koledžas projektu vadītājai Agritai Landzānei. Koledžās absolventiem, kas šodien ir koledžas darbinieki Līgai Stahovskai, Zanei Ozolai, Dinai Valpēterei, Guntim Vaivodam. Vēstures skol [...]

JAK audzēkņi uzsāk dalību “VITAE” projektā "Nākotnes Līderu akadēmija"

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas audzēkņi 2021./2022. m. g. uzsāka aktīvu dalību Eiropas Parlamenta deputātes Daces Melbārdes un Mūžizglītības un kultūras institūta “VITAE” projektā Nākotnes Līderu akadēmija. Koledžas audzēkņi aktīvi piedalījās arī 2.semestra visā sešu lekciju - diskusiju kursā. Audzēkņi tika sagatavoti diskutēt par Dezinformāciju un trešo valstu iejaukšanos; par aktuālajiem līderības un eiropieša dzīves jautājumiem. Projekta organizatores izteica piedāvājumu noorganizēt reģionālo [...]

Dalība ERASMUS+ skolu sektora projekta aktivitātē “Darba ēnošana"

No 25. līdz 29.aprīlim Jēkabpils Agrobiznesa koledžas matemātikas skolotāja Vineta Jakovele un latviešu valodas un literatūras skolotāja Laila Dronka apmeklēja Spānijas pilsētu Seviļu, kur piedalījās ERASMUS+ skolu sektora projekta aktivitātē “Darba ēnošana” vispārizglītojošo priekšmetu skolotājiem. Projekta ietvaros tika apmeklēta vispārizglītojošā vidusskola IES Lianes, kurā mācās audzēkņi no 12 līdz 18 gadu vecumam. Katra skolotāja vēroja apmēram 10 dažādu mācību priekšmetu - matemātikas, fiz [...]

Dalāmies pieredzē ESF projekta „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” ietvaros

12. maijā Jēkabpils Agrobiznesa koledžā trešo reizi stažēšanās ESF projekta „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) ietvaros viesojās profesionālo izglītības iestāžu direktori un metodiķi no PIKC “Liepājas Valsts tehnikuma”, PIKC “Ventspils tehnikuma”, PIKC “Rīgas Valsts tehnikuma”, Rīgas Celtniecības koledžas, VSIA PIKC “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma”, Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās [...]

Dalība "Nākotnes Līderu akadēmija" projekta “Ar stiprām saknēm Latvijā un Eiropā” noslēguma konferencē

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas audzēkņi 2022.gada 14.maijā piedalījās Eiropas Parlamenta deputātes Daces Melbārdes un Mūžizglītības un kultūras institūta “VITAE” Nākotnes Līderu akadēmija projekta “Ar stiprām saknēm Latvijā un Eiropā” noslēguma konferencē, kas notika Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Konferencē piedalījās jaunieši no dažādām Latvijas skolām, patīkami, ka profesionālās ievirzes skolas pārstāvējām kā vienīgie. Konference tika organizēta vairākās platformās vienlaicīgi, projek [...]

Erasmus+ skolu apmaiņas projekta noslēdzošā mobilitāte notiek Jēkabpilī

Kopš 2020.gada 1.septembra Jēkabpils Agrobiznesa koledža sadarbībā ar skolām no Turcijas, Spānijas, Itālijas un Portugāles īstenoja Erasmus+ skolu apmaiņas projektu “Climate Justice”. Projekta mērķis bija izzināt patēriņa ieradumu ietekmi uz vidi un klimata pārmaiņām, pamanīt bezatbildīgu attieksmi, iegūt izpratni par vidi un samazināt kaitējumu, ko viņi nodara, to nezinot, kā arī veikt apzinātu patērētāju uzvedību savās ikdienas darbībās. Projekta devīze Nemainiet klimatu, mainiet savus patēriņ [...]

Pirmo kursu vecāku sapulce kopā ar audzēkņiem 

Mīļie vecāki, esiet savu jauniešu atbalsts, kam savas nedienas un priekus drīkst un vajag uzticēt. Kopā mācieties atrast prieku arī ne tik vieglās dienās! Ejiet roku rokā ar savu jaunieti, tad gan grūtības, gan panākumi saliedēs. 31.08.2022 tika aizvadīta pirmo kursu vecāku sapulce kopā ar audzēkņiem. Sapulces laikā tika apskatīti svarīgi jautājumi par mācību procesu un sekmīgu skolas absolvēšanu. Iepazīšanās ar grupas audzinātāju un atbalsts personālu, kas būs palīgs turpmākajos mācību gados! V [...]

Audzēkņu pašpārvaldei būs būt!

2022.gada 22.septembrī notika šī gada pirmais Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Audzēkņu pašpārvaldes sasaukums, kurā pašpārvaldes dalībnieki un skolas vadība(direktore un direktores vietniece) iepazinās un veica dažādus saliedēšanās uzdevums. Tika apspriesti nākotnes plāni un skolas stratēģija. Noslēgumā dalībnieki kopīgi atstāja savus novēlējumus uz skolas sienas.

18.novembris 09.11.2022. Jēkabpils Agrobiznesa koledžā

Novembra mēnesis Latvijas vēsturē rakstīts zelta burtiem. Tas ir svēts mēnesis, jo novembrī dzimusi Latvijas valsts. Mana vienīgā, skaistā un unikālā Latvija katram skan dažādi: Tā ierauga nebeidzamo sarkans, balts, sarkans ritmu un ieelpo parafīna smeldzīgo smaržu, sasilda tūkstošu liesmās nosalušās plaukstas. Mana vienīgā, skaistā un unikālā Latvija katram skan dažādi: Tā joņo lepnā limuzīnā un klausās hītus no „Prāta vētras” repertuāra. Mana vienīgā, skaistā un unikālā Latvija katram skan daž [...]

Izstāde - “Karjeras kolāžas…”

Laika periodā no 28.11.- 05.12.2022. mūsu skolā ikkatram interesantam bija iespēja iepazīties ar dažādu Jēkabpils Agrobiznesa koledžas programmu (Datorsistēmas, Datubāzes un datortīkli; Programmēšanas; Grāmatvedības; Komerczinības; Reklāmas dizaina; Loģistikas) radītajām kolāžām. Galvenais izstādes mērķis - ļaut katram aizdomāties, aktualizēt un pievērst uzmanību tam, kādas nepieciešamas zināšanas, prasmes un iemaņas, kā arī kādas rakstura īpašības ir nepieciešamas attīstīt un pilnveidot minētaj [...]

Basketbola sacensības jauniešiem

9.novembrī Ābeļu pamatskolā notika Jēkabpils novada skolu sacensības basketbolā jaunietēm un jauniešiem. Aizraujošās spēlēs labus rezultātus parādīja koledžas basketbolisti. Jaunietes izcīnīja 2.vietu, bet jaunieši 3.vietu. Apsveicam! Komandā spēlēja Sāra Bernharde, Kate Bokāne, Samija Ģēģere, Vanesa Melinda Kukla, Elīna Driķe un Rebeka Zekante. Jauniešiem komandā spēlēja Normunds Andreiko, Maksims Feoktistovs, Kristers Ignatjevs, Artjoms Romanovs, Ilmārs Vanags, Mārtiņš Niedrītis un Maksims Fjo [...]

Kultūrizglītība decembrī

01. 12. 22. - 21. 12. 22. Viņi priecāsies par: konfektēm, zefīriem, šķīstošo kafiju, 3vienā kafiju, tēju, kapučīno, cepumiem, augļiem, siltām čībām, zeķēm (elastīga augša, lai viegli uzvilkt), kalendāriem (ar zvēriem, ziediem, krāsaini), ķemmēm, roku krēmiem, šampūniem, dušas želejām. Pievēršam uzmanību pārtikas preču derīguma termiņiem, augļus nesiet aktivitātes pēdējos datumos, sarūpētās dāvanas variet nest uz 115. kabinetu. Lai mums izdodas iepriecināt 22.12.22. Pļaviņu pansionāta seniorus! 1 [...]

Lepojamies ar SMU  "Sinix Art"  paveikto 

Skolēnu mācību uzņēmums (saīsinājums - SMU) ir skolēnu veidots un vadīts mācību uzņēmums, kura darbībai piemīt izglītojošs raksturs. SMU mācību nolūkos pilda īsta uzņēmuma funkcijas un darbojas reālā vidē – skolēni ražo un pārdod savas preces vai pakalpojumus. Šogad, Sindija Batarāga un Lauris Paeglis, divi multimediju diziana programmas audzēkņi uzdrošinājās, atcaucās, aktīvi ar radošuma dzirksti un māksliniecisko piesitienu, motivēti, ieinteresēti izveidoja skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) Sinix [...]

Godalgotas vietas radošajos konkursos 

29. novembrī, “Koka Rīga” telpās norisinājās Labklājības ministrijas organizētā radošo darbu konkursa “Vienlīdzība” laureātu apbalvošanas ceremonija. Lepojamies ar 2.m kursa audzēkni Veltu Vasjurinu, kas bija viena no goda raksta saņēmējām un godam pārstāvēja mūs - Jēkabpils Agrobiznesa koledžu. Velta savu darbu izpildīja datorgrafikas tehnikā. Konkursa mērķis bija aicināt jauniešus aizdomāties par to, kas veido iekļaujošu sabiedrību, un mudināt saskatīt un izprast līdzās esošo cilvēku dažādību [...]

Vebinārs "Digitālu rīku iespējas prezentējot vienkāršu un sarežģītu saturu"

Vebinārs Digitālu rīku iespējas prezentējot vienkāršu un sarežģītu saturu 2022.gada 20. decembrī plkst. 15:00-16:30 EUROPE DIRECT Jēkabpils centrs aicina ikvienu interesentu uz vebināru “Digitālu rīku iespējas prezentējot vienkāršu un sarežģītu saturu”. Vebiānā tiks apskatītas tēmas: - digitāla satura prezentēšanas veidi; - e-grāmata, animācija, tīmekļa žurnāls jeb emuārs kā rīks digitāla satura prezentēšanai; - MS Power-Piont izmantošana stāstījuma ierakstīšanai. Vebināru vadīs Skola 2030 vecāk [...]

Konkurss "Erasmus+" kvalifikācijas prakšu īstenošanai 2022./2023.m.g.

Sākusies pieteikšanās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) “Personu mobilitātes mācību nolūkos” profesionālās izglītības sektora aktivitātē. Konkursā 3 nedēļu kvalifikācijas prakses veikšanai ārvalstu (Polijas, Ungārijas, Spānijas, u.c.) uzņēmumos tiek aicināti pieteikties Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 4.kursa audzēkņi: Ø Izglītības programma “Grāmatvedība” – 2 vietas Ø Izglītības programma “Komercdarbība” – 2 vietas Ø Izglītības programma “Loģistika” – 2 vietas Ø Iz [...]

Radošā konkursa "Zaļo ideju ģenerators" noslēgums

24.01.2023. notika radošā konkursa “Zaļo ideju ģenerators” noslēgums un svinīgā apbalvošana. Iesūtītās audzēkņu idejas izvērtēja kompetentā žūrijas komisija: · Vides Iniciatīvu centra pārstāve no biedrības valdes - Ilona Eglīte; · Jēkabpils Agrobiznesa koledžas direktora vietniece izglītības kvalitātes un attīstības jomā – Ināra Upeniece; · JAK audzēkņu pašpārvaldes pārstāve – Keita Reiņikova. Goda viesi un sadarbības partneri: uzņēmēja Elīna Bataraga, beziepakojumu veikala “Klētnīca” saimniece, [...]

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Valmieru

2023.gada 1.februārī Jēkabpils Agrobiznesa koledžas (JAK) pārstāvji piedalījās EUROPE DIRECT Jēkabpils organizētajā Jēkabpils novada sabiedrības izglītotāju labās prakses apmaiņas braucienā uz Valmieru. Brauciena laikā tikāmies ar pārstāvjiem no EUROPE DIRECT Vidzeme, Valmieras integrētās bibliotēkas un Vidzemes Augstskolas Zināšanu un tehnoloģiju centra. Guvām ieskatu šo organizāciju darbībā un pieredzē sabiedrības izglītošanas jomā. Tāpat arī viesojāmies Valmieras tehnikumā, kur iepazināmies a [...]

Jēkabpils novada skolu sacensības volejbolā

1.februārī Jēkabpils 3. vidusskolas sporta zālē notika Jēkabpils novada skolu sacensības volejbolā jaunietēm un jauniešiem. Sacensībās piedalījās 8 skolu komandas. Aizraujošās spēlēs labus rezultātus sasniedza koledžas jaunietes un jaunieši. Jaunietes un jaunieši izcīnīja 2. vietu. Apsveicam! Jaunietēm komandā spēlēja Sāra Bernharde, Nataša Komarova, Elīna Spilva, Keita Reiņikova, Līva Ieviņa, Kristiāna Knēģere, Rebeka Zekante un Viviāna Žitkova. Jauniešiem komandā spēlēja Maksims Feoktistovs, R [...]

Dizaina jomas audzēkņu darbu izstāde STARP-BRĪDIS un radošās darbnīcas

No 07.02 līdz 24.02 Krustpils Kultūras centrā notiek JAK Dizaina jomas dažādu kursu audzēkņu darbu izstāde STARP-BRĪDIS. 16.02.2023., izstādes ietvaros, notika radošās darbnīcas 26 Krustpils pamatskolas 8. klašu skolēniem. Vispirms šie skolēni tika iepazīstināti ar izstādi, pēc tam sekoja praktiskā darbošanās, kuru vadīja JAK dizaina jomas skolotājas Iveta Vucena, Anna Žūriņa un JAK 3.m1 un 3.m2 kursu audzēkņi. Radošās darbnīcas laikā tika izveidotas 5 Krustpils pamatskolas skolēnu grupas. Katra [...]

Radošo darbu konkurss „Valoda dzīvo, ja Tu tajā runā”

Dzimtās valodas dienu sagaidot, Latviešu valodas aģentūra apbalvos ikgadējā skolēnu radošo darbu konkursa uzvarētājus. Šoreiz konkursa tēma bija „Valoda dzīvo, ja Tu tajā runā”. Konkursā sagaidījām ļoti lielu pieteikumu skaitu – 1023 radošos darbus – esejas, dzejoļus, domrakstus un zīmējumus no Latvijas un latviešu skolām ārzemēs. Konkursā piedalījās skolēni no dažādiem Latvijas novadiem un arī no latviešu skolām pasaulē – Ņujorkas, Vašingtonas, Mineapoles un Sentpolas Latviešu skolas, Briseles, [...]

top! kauss 2023

1. martā Ābeļu pamatskolas sporta zālē notika Jēkabpils novada skolu sacensības volejbolā top! kauss 2023 jaunietēm un jauniešiem. Sacensībās piedalījās 5 skolu komandas. Aizraujošās spēlēs labus rezultātus sasniedza koledžas jaunietes un jaunieši. Jaunietes un jaunieši izcīnīja 2. vietu. Apsveicam! Jaunietēm komandā spēlēja Sāra Bernharde, Nataša Komarova, Elīna Spilva, Keita Reiņikova, Līva Ieviņa, Kristiāna Knēģere, Rebeka Zekante un Viviāna Žitkova. Jauniešiem komandā spēlēja Maksims Feoktis [...]

Mācību uzņēmumam "Sinix Art" SWEDBANK SIMPĀTIJU BALVA

“Junior Achievement Latvia” pasākumā “Cits Bazārs” Aizkrauklē IGA centrā pulcējās 47 skolēnu veidotie mācību uzņēmumi no dažādām Latvijas skolām, rādot un tirgojot savus ražojumus. Jēkabpils Agrobiznesa koledžu pārstāvēja jaunie uzņēmēji Sindija Batarāga un Lauris Paeglis ar izveidoto skolēnu mācību uzņēmumu Sinix Art, piedāvājot stikla gleznas, zīmējumus un gleznas uz kanvas (preču radīšanā iedvesma tiek smelta no animācijas šoviem).Paldies par ieguldīto darbu audzēkņiem un skolotājām Solvitai [...]

Konkurss ''Bizness 24''

2023.g.3.-4. aprīlī norisinās konkurss Bizness 2, kuru organizē Banku Augstskola. Šī ir konkursa otrā kārta, kurā piedalās 80 komandas. Otrās kārtas laikā komandām būs jāiejūtas īstā biznesa vidē, kopīgi izspēlējot biznesa simulāciju spēli “Prezidents”. Dalībniekiem 2 dienu garumā Banku augstskolas telpās būs iespēja pārliecināties par esošajām zināšanām, kā arī varēs pilnveidot un iegūt pilnīgi jaunas zināšanas par biznesa vidi un valsts pārvaldes organizēšanu. Otrās kārtas noslēgumā labākās 20 [...]

Virtuālā tūre

Jēkabpils Agrobiznesa koledža ir pieejama visiem interesentiem, kuri vēlas iepazīties ar skolu un tās izglītības programmu piedāvājumu. Virtuālā tūre sniedz iespēju iepazīt skolas telpas, kā arī ielūkoties dienesta viesnīcā. Sākot tūri, jūs varēsiet izvēlēties, kādu daļu no skolas vēlaties apskatīt, un virtuālajā telpā varēsiet pārvietoties, izmantojot pogas. DATORA VERSIJA TELEFONA VERSIJA Mēs regulāri papildināsim un uzlabosim saturu, lai tā būtu izcila iespēja iepazīties ar koledžas mācību pr [...]

Nākotnes IT Spečuks

No 24. aprīļa līdz 12. maijam koledžā norisinājās aktivitātes pasākuma ietvaros ar mērķi popularizēt un aktivizēt audzēkņu interesi par apgūstamo IT profesiju. Nedēļā no 24.aprīļa līdz 28.aprīlim koledžas pirmā stāva gaiteni varēja apskatīt izglītības programmas “Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli” un “Programmēšana” audzēkņu veidots apsveikumus skolas jubilejā. Audzēkņiem bija jāizmanto vecās, nolietotās vai salauztās perifērijas ierīces, vadi, utt. Ar visas skolas balsošanu – par labāko ti [...]

SPORTA SPĒLES DOBELĒ

Brīnišķīgs sezonas noslēgums mācību iestāžu sportiskajiem pedagogiem Dobelē 9. jūnijā ap 70 dalībnieki no 13 profesionālās izglītības mācību iestādēm devās uz Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošo vidusskolu. Tur notika AMI centra Veselības spartakiāde sportu cienošiem darbiniekiem. Skolas direktora Romāna Griškevica vadībā ciemiņus sagaidīja gan sporta skolotāji Raivis un Jānis, gan audzēkņu tiesnešu komanda. Pēc skaistām un pozitīvām uzrunām, skolas meiteņu demonstrētajām sporta dejām un v [...]

Izglītojamo pašpārvaldes noslēguma pasākums

Kā pateicība par aktīvu darbošanos izglītojamo pašpārvaldē, tika organizēts noslēguma pasākums. 2023.gada 15.jūnijā Jēkabpils Agrobiznesa koledžas skolas un dienesta viesnīcas pašpārvaldes pārstāvji apmeklēt ART galeriju Nester Custom, Elitas Patmalnieces ART galeriju Putti, iepazina Rīgu nelielā ekskursijā un izklaidējās Super Skypark. Dažas jauniešu atsauksmes par ekskursiju: Otto Kaktiņš – man ekskursija bija ļoti jautra un patīkama. Man patika izklaidēties ar draugiem. Kā arī neierasti nosvi [...]

Zinību diena 2023./2024.mācību gadā

Laikā, kas pieder mums. Celties un iet. Nebaidīties pretī mērķim skriet. Domāt un spriest. Jaunas domas pasaulei sviest. Redzēt un dzirdēt. Atļauties sevi palaikam kritizēt. Runāt un darīt. Nākotnes sapņus tuvumā skatīt. Tvert un ķert. Gudrības avotā atziņas smelt. Sajust un saprast. Sevi tālākos meklējumos atrast. Mīlēt un cienīt. Visu jauko kā konfekti papīrā ietīt. Palikt un varēt. Visas domas kā dzīvību saudzēt. Turēt un spēt. Sevī labo vairāk sēt. Pastāvēt un pārmainīties. Laikā, kas pieder [...]

Jauno uzņēmēju skola 2023

Piecas aktīvas, uzņēmīgas un radošas meitenes 19.septembrī devās uz Madonu, lai piedalītos Junior Achievement Latvia (JA Latvia) sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) projekta “Inovāciju motivācijas programma” organizētajā semināru ciklā “Jauno uzņēmēju skola 2023”. Latvijas skolu skolotāji un skolēni varēja uzzināt par skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) veidošanas un attīstīšanas iespējām, iepazīties ar jau strādājošu SMU veiksmes stāstiem un uzklausīt biznesa ekspertu pier [...]

Mācību ekskursija 18.10.2023

2023. gada 18. oktobrī 4M1 un 4M2 kursi devās mācību ekskursijā uz Rīgu. Apmeklējām Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvu, kur audzēķņi iepazinās ar kinofilmu, fotogrāfiju un skaņas dokumentu arhīva darbības specifiku, kā arī iepazinās ar filmu digitalizācijas un pēcapstrādes specifiku. Vēlāk apmeklējām Nacionālo filmu skolu. Kur audzēkņi iepazinās ar Nacionālās filmu skolas filmēšanas paviljoniem, un vēroja kino operatoru kursa praktiskās nodarbības.

Kā izprast ārvalstu augstskolu prasības un izdarīt pareizo izvēli par valsts eksāmeniem skolā?

Marks Aleksandrs Krontāls, ārzemju studiju koordinators Kā izprast ārvalstu augstskolu prasības un izdarīt pareizo izvēli par valsts eksāmeniem skolā? Valsts ir dažādas, universitātes ir dažādas, tātad arī tām ir atšķirīgas iestāšanās prasības. Marks Aleksandrs Krontāls, kuram ir plaša pieredze un kurš ir palīdzējis simtiem studentu iestāties augstskolās, vebināra laikā sniegs tev skaidru izpratni par to, kādas ir ārzemju augstskolu prasības, lai palīdzētu tev izdarīt mērķtiecīgu izvēli, kārtojo [...]

Karjeras nedēļa 2023

Jēkabpils Agrobiznesa koledžā ir noslēgusies Karjeras nedēļa 2023, kas šogad norisinājās laika posmā no 16-20. oktobrim. Kā mums ir veicies? Neliels ieskats mūsu izglītības iestādē! Pirmdien, 16. oktobrī, plkst. 18.30, pedagogi un vecāki tika aicināti pievienoties tiešsaistes nodarbībai “Konkurētspējīgas prasmes ikvienam”, kurā karjeras konsultante un “Karjeras attīstības atbalsta balvas – 2023” laureāte Agnese Metuzāle aktualizēja konkurētspējīgu prasmju un to attīstības nozīmi ikviena cilvēka [...]

Basketbols jauniešiem

8.novembrī Ābeļu pamatskolā notika Jēkabpils novada skolu sacensības basketbolā jauniešiem. Saspringtās un aizraujošās spēles ar Jēkabpils 3.vidusskolas un Jēkabpils Valsts ģimnāzijas komandām Jēkabpils Agrobiznesa koledžas basketbolisti izcīnīja 3.vietu. Apsveicam jauniešus ar izcīnīto 3.vietu! Komandā spēlēja Mārtiņš Rozenbergs, Mārtiņš Niedrītis, Einārs Šusts, Mārtiņš Dalbe, Maksims Feoktistovs, Lauris Tiltiņš, Artjoms Romanovs, Rinalds Bogotais un Maksims Fjodorovs.

Nāc ciemos!

Nākotnes profesija ir jāizvēlas jau laicīgi. 23.11.2023 2.viduskolas 5.klases skolēni viesojās pie Datorsistēmas, datubāzes un datortīklu topošajiem speciālistiem un skolotāja Aināra Pavļukeviča. Koledžas audzēkņi atraktīvā veidā iepazīstināja ar savu nākotnes profesiju un parādīja, cik interesants patiesībā ir darbs ar un ap datoru un mūsdienu tehnoloģijām. Skolēni dažādās stacijās redzēja, kā lodēt, izjaukt datoru un digitāli veidot apsveikumu vecākiem. Nāc ciemos mēs gaidām ikvienu intresentu [...]

Jēkabpils pilsētas bibliotēku

Lai popularizētu grāmatu lasīšanu un radītu jauniešos interesi par tām, 18. un 19.decembrī latviešu valodas stundu ietvaros 2.k, 2.g, 2.d un 1.l1 kursi devās uz Jēkabpils pilsētas bibliotēku. Audzēkņus sagaidīja un laipni uzņēma smaidīgas bibliotekāres, kuras iepazīstināja ar Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Bērnu un jauniešu apkalpošanas un Jēkabpils pilsētas bibliotēkas nodaļu darbību. Bērnu un jauniešu apkalpošanas nodaļas vadītāja Madara Bicāne jauniešus informēja par krājumā esošo grāmatu dau [...]

“Līderu programma ‘24”

10.-11.janvārī 2.g kursa skolniece Sintija Dundure devās uz JA Latvia “Līderu programma ‘24” otro kārtu-ideācijas nometni, kas norisinājās Rīgas Ekonomikas augstkolā. Nometnē mentoru pavadībā notika dažādi uzdevumi, meistarklases, piemēram, prezentācijas veidošanas meistarklases un mākslīgā intelekta izmantošana, arī dažādi izaicinājumi un uzdevumi iedvesmai. Šo divu dienu laikā jaunieši tika gatavoti lielajam iznācienam-savas idejas prezentēšanai žūrijai, kas notika otrās dienas noslēgumā. Jaun [...]

Sacensības volejbolā

24. janvārī Jēkabpils 3. vidusskolas sporta zālē notika Jēkabpils novada vidusskolu sacensības volejbolā, kurās piedalījās 6. skolu komandas. Jēkabpils Tehnoloģiju tehnikuma jaunietes izcīnīja 1. vietu, bet jaunieši 2.vietu. Apsveicam audzēkņus ar labajiem rezultātiem! Jaunietēm komandā spēlēja Nataša Komarova, Sāra Bernharde, Līva Ieviņa, Keita Reiņikova, Kate Bokāne, Kristiāna Knēģere un Karīna Ričagova. Jauniešiem komandā spēlēja Toms Mārāns, Tomass Ločmelis, Maksims Feoktistovs, Oto Kaktiņš, [...]

„EIRO 10 gadi” aktualitātes Jēkabpilī

Atzīmējot Latvijas Eiro valūtai pievienošanās desmitgadi Europe Direct Jēkabpils centrs Janvārī un Februārī organizē vairākas aktivitātes. Līdz 9.februārīm Jēkabpilī piedāvājam aplūkot EIRO MONĒTU KATALOGU, Eiropas Savienības mājas “Izglītības resursu centra” abonēto materiālu. Jēkabpils 3.vidusskolas skolēni to varēs iepazīt periodā 29.01.-01.02.2024. Otra realizētā aktualitāte: Balsosana par četru Eiropas valstu 2 eiro monētām, sadarbībā ar triju Eiropas Savienības valstu Europe Direct centrie [...]

Hakatons “To Be”

Lai pierādītu, ka jaunieši var radīt inovatīvas un orģinālas ilgtspējīgas biznesa idejas diennakts laikā, Biznesa augstskolā Turība 25.-26. janvārī norisinājās biznesa ideju hakatons “To Be” Hakatonā kopumā piedalījās 25 vidusskolēnu un studentu komandas no visas Latvijas, kuras 24 stundu laikā radīja ilgtspējīgu biznesa ideju vai risinājumus ar ilgtspēju saistītām problēmsituācijām. Paveiktais bija jāprezentē hakatona žūrijai. Pēc žūrijas vērtējuma hakatona virzienā par ilgtspējīgu un orģinālu [...]

Aicinām pieteikties 2024./2025. mācību gada Vītolu fonda administrētajām stipendijām

Vidusskolu, ģimnāziju 12. klašu un vidējo profesionālo izglītības iestāžu absolventi no 1. februāra līdz 1. martam ir aicināti pieteikties Vītolu fonda administrētajām stipendijām 2024./2025. mācību gadam. Stipendijas paredzētas Latvijas augstskolās studējošiem jauniešiem. Lai pretendētu uz kādu no stipendijām, kandidāta vidējai atzīmei jābūt 7,5 balles un augstākai, kā arī jāatbilst vismaz vienam no kritērijiem: bārenis, audzina viens no vecākiem, ir no daudzbērnu ģimenes, apgrūtināti materiāli [...]

Volejbola sacensības 1. februārī Jēkabpils 3. vidusskolā

1.februārī Jēkabpils 3. vidusskolas sporta zālē notika Jēkabpils novada skolu sacensības volejbolā jaunietēm un jauniešiem. Sacensībās piedalījās 8 skolu komandas. Aizraujošās spēlēs labus rezultātus sasniedza koledžas jaunietes un jaunieši. Jaunietes un jaunieši izcīnīja 2. vietu. Apsveicam! Jaunietēm komandā spēlēja Sāra Bernharde, Nataša Komarova, Elīna Spilva, Keita Reiņikova, Līva Ieviņa, Kristiāna Knēģere, Rebeka Zekante un Viviāna Žitkova. Jauniešiem komandā spēlēja Maksims Feoktistovs, R [...]