Meklēt


Viesnīcu pakalpojumi

Programma: Viesnīcu pakalpojumi Iegūstamā kvalifikācija: ​Viesmīlības pakalpojumu speciālists (3.profesionālais kvalifikācijas līmenis) Mācību ilgums: 4 gadi Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: pamatizglītība Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: diploms par profesionālo vidējo izglītību Vairāk par programmu Programmas akreditācijas Nr. Akreditēta 2015. gadā – 2021.gadam AP4681         Mācību laikā jāapgūst: Vispārizglītojošie mācību priekšmeti: Valodas un komunikatīvās zinības – latviešu valodu, angļu, krievu valoda, Latvijas un pasaules vēsture.  Matemātiku, dabas zinības un tehniskās zinības &nda [...]

Lauksaimniecība

Programma: Lauksaimniecība Iegūstamā kvalifikācija: Lauku īpašuma apsaimniekotājs (3.profesionālais kvalifikācijas līmenis) Mācību ilgums: 4 gadi Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: pamatizglītība Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: diploms par profesionālo vidējo izglītību Vairāk par programmu Programmas akreditācijas Nr. Akreditēs 2018. gadā         Mācību laikā jāapgūst: Vispārizglītojošie mācību priekšmeti: Valodas un komunikatīvās zinības – latviešu valodu, angļu, krievu valoda; Latvijas un pasaules vēsture.  Matemātiku, dabas zinības un tehniskās zinības – matemātika, informātika, ķīmija, [...]

Būvdarbi

  Programma: Būvdarbi Iegūstamā kvalifikācija: Apdares darbu tehniķis (3.profesionālais kvalifikācijas līmenis) Mācību ilgums: 4 gadi Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: pamatizglītība Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: diploms par profesionālo vidējo izglītību Vairāk par programmu Programmas akreditācijas Nr. Akreditēta 2014. gadā – 2020.gadam AP4831         Mācību laikā jāapgūst: Vispārizglītojošie mācību priekšmeti: Valodas un komunikatīvās zinības – latviešu valodu, angļu, krievu valoda, Latvijas un pasaules vēsture.  Matemātiku, dabas zinības un tehniskās zinības – matemātika, informāt [...]

APMETĒJS

Programma: Būvdarbi Iegūstamā kvalifikācija: Apmetējs (2.profesionālais kvalifikācijas līmenis) Mācību ilgums: 3 gadi Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: 8 klašu izglītība Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: apliecība par vispārējo pamatizglītību un atestāts par arodizglītību Vairāk par programmu Programmas akreditācijas Nr. Akreditēta 2017. gadā – 2020.gadam AP5187 Mācību laikā jāapgūst: Vispārizglītojošie mācību priekšmeti: Valodas un komunikatīvās zinības – latviešu valodu, angļu, krievu valoda, Latvijas un pasaules vēsture.  Matemātiku, dabas zinības un tehniskās zinības – matemātika, informātika, ķīmija, [...]

Multimediju dizains

Programma: Multimediju dizains Iegūstamā kvalifikācija: ​Multimediju dizaina speciālists (3.profesionālais kvalifikācijas līmenis) Mācību ilgums: 4 gadi Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: pamatizglītība Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: diploms par profesionālo vidējo izglītību Profesijas standarts Multimediju dizains Vairāk par programmu Programmas akreditācijas Nr. AP 53337 līdz 01.05.2024.           Mācību laikā jāapgūst Vispārizglītojošie mācību priekšmeti: Valodas un komunikatīvās zinības – latviešu valodu, angļu, krievu valoda;  Matemātiku, dabas zinības un tehniskās zinības – matemātika, informāti [...]

Grāmatvedība

Programma: Grāmatvedība Iegūstamā kvalifikācija: Grāmatvedis (3.profesionālais kvalifikācijas līmenis) Mācību ilgums: 4 gadi Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: pamatizglītība Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: diploms par profesionālo vidējo izglītību Profesijas standarts   Grāmatvedis Vairāk par programmu Programmas akreditācijas Nr. P - 17408 līdz 11.06.2025.           Mācību laikā jāapgūst: Vispārizglītojošie mācību priekšmeti: Valodas un komunikatīvās zinības – latviešu valodu, angļu, krievu valodaa;  Matemātiku, dabas zinības un tehniskās zinības – matemātika, informātika, dabas zinības;&nb [...]

Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli

Programma: Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli Iegūstamā kvalifikācija: ​Datorsistēmu tehniķis (3.profesionālais kvalifikācijas līmenis) Mācību ilgums: 4 gadi Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: pamatizglītība Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: diploms par profesionālo vidējo izglītību Profesijas standars Datorsistēmu tehniķis Vairāk par programmu Programmas akreditācijas Nr. P-15740 līdz 11.06.2025.             Mācību laikā jāapgūst: Vispārizglītojošie mācību priekšmeti: valodas un komunikatīvās zinības – latviešu valodu, angļu, krievu valoda; Matemātiku, dabas zinības un tehniskās zinības – matem [...]

Programmēšana

Programma: Programmēšana Iegūstamā kvalifikācija: ​Programmēšanas tehniķis (3.profesionālais kvalifikācijas līmenis) Mācību ilgums: 4 gadi Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: pamatizglītība Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: diploms par profesionālo vidējo izglītību Profesijas standarts Programmēšanas tehniķis Vairāk par programmu Programmas akreditācijas Nr. P - 15741 līdz 11.06.2025.           Mācību laikā jāapgūst: Vispārizglītojošie mācību priekšmeti: valodas un komunikatīvās zinības – latviešu valodu, angļu, krievu valoda;  Matemātikas, dabas zinības un tehniskās zinības – ma [...]

Augstākajā izglītībā

  Erasmus Policy Statement (Overall Strategy) Erasmus Policy Statement Department of INFORMATION TECHNOLOGY Department Department of ECONOMICS Department     2019.GADS Erasmus+ mobilitāte augstākās izglītības sektorā Jau piekto gadu Jēkabpils Agrobiznesa koledža īsteno Erasmus+ mobilitātes augstākās izglītības sektorā. Studenti labprāt izmanto iespēju praktizēties ārvalstu uzņēmumos, pilnveidojot savas prasmes un zināšanas, kā arī lektori dodas pieredzes apmaiņas braucienos. Iegūstot labu sadarbības partneri, jau vairākus gadus Jēkabpils Agrobiznesa koledžas studenti dodas praksē uz viesnīcām Spānijā. Jau otro gadu pēc kārtas, viesnīcā Aqua Hotel Montague Suites devās s [...]

Pieaugušo izglītība

  NODARBĪBAS SĀKUŠĀS! Jēkabpils Agrobiznesa koledžā ir uzsākta neformālās izglītības 36 stundu programmas “Datu analīze un pārskatu sagatavošana” īstenošana - Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Grupas dalībnieki ir saņēmuši ievadinstruktāžas un mācīšanās prieka vēlējumus, kā arī pirmās zināšanas. Lai darba prieks lektorei Irinai Zeņinai!   PIETEIKŠANĀS M [...]

Psihologs

PSIHOLOGS IZGLĪTOJAMAJIEM Ja aizveras kādas durvis uz laimi, noteikti atveras kādas citas… bet lai tās ieraudzītu ir jāpārstāj skatīties uz aizvērtajām… Pieņemšanas laiki: Pirmdiena:     08.00 - 10.00 (vienojoties ar psihologu) Otrdiena:        ------ Trešdiena:     08.30 - 12.30 Ceturtdiena:  12.30 - 16.30 Piektdiena:    ------ Ø Individuālas konsultācijas pēc iepriekšēja pieraksta Ø  Individuālas konsultācijas ir iespējamas arī citās dienās un laikos, tikai savstarpēji saskaņojot ar psihologu. Lai palīdzība būtu efektīva, svarīgi, lai paši izglītojamie&nbs [...]

PROJEKTS

Jēkabpils Agrobiznesa koledža (turpmāk Koledža) realizē Eiropas savienības  fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" -  atbalsta mērķis "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" – PROJEKTU "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" Nr.8.4.1.0./16/I/001 Koledža ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par izglītības programmu reralizāciju mērķauditorijai - strādājo&sca [...]

Profesiju dienas Jēkabpils Agrobiznesa koledžā

No 5. līdz 10.martam Jēkabpils Agrobiznesa koledžā jau devīto gadu pēc kārtas notika „Profesiju dienas”, kuru ietvaros topošie grāmatveži, mazumtirdzniecības komercdarbinieki, datorsistēmu tehniķi, programmēšanas tehniķi un multimediju dizaina speciālisti varēja piedalīties dažādās ar savu profesiju saistītās aktivitātēs un konkursos. “Profesiju dienu” mērķis ir labāk iepazīt savu profesiju. “Profesiju dienu” ietvaros audzēkņi piedalījās divos ko [...]

Sākusies otrā pieteikšanās ES fondu mācībām pieaugušajiem 12 nozarēs

  Pirmdien, 12. martā, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) atklāj otro pieteikšanās kārtu ES fondu pieaugušo izglītības projektā "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide". Šoreiz strādājošie un pašnodarbinātie vecumā no 25 gadiem var izvēlēties paaugstināt savu profesionālo kompetenci un konkurētspēju 12 dažādās tautsaimniecības nozarēs, piesakoties mācībām līdz 16. aprīlim 68 izglītības iestādēs visā Latvijā. & [...]

Pieteikšanās pieaugušo izglītības projektam rit pilnā sparā!

JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽĀ  apgūsti neformālās izglītības programmas     programmas                                               stundas                              līdzmaksājums - pēc  līguma                         &nb [...]

Pieteikšanās vēl tikai šonedēļ!

* Datu analīze un pārskatu sagatavošana Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma Nozare: Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas Programmas stundu skaits: 36 Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 16.20 Mācību cena (EUR): 162 Prasības iepriekšējai izglītībai: Nav ierobežojumu. Nepieciešamas pamatprasmes darbā ar datoru (MS Office Exel vidē) Priekšzināšanu līmenis: Izglītības programmas apguves rezultā [...]

Skolotāju diena 2018

2018.gada 4.oktobrī Jēkabpils Agrobiznesa koledžā norisinājās Skolotāju dienai veltīts svinīgais pasākums. Skolotājus priecēja līksmas dejas, skaistas dziesmas, dzejoļi, dažādi gardumi un krāsaini apsveikumi, kurus sagatavoja katrs kurss.  Skolotājiem bija iespēja 5. un 6. stundas laikā atpūsties un ļaut mums,4.k un citiem 3. un 4. kursu audzēkņiem, veikt viņu darbu, kamēr skolotāji varēja ieturēt kārtīgu kafijas pauzi un palutināt sevi ar gardu kliņģeri.  Paldies kursiem par sirsnīgie [...]

1.d kursa mācību ekskursija

2018.gada 29.novembrī 1.d kursa audzēkņi kopā ar skolotāju G. Kucenčeiru un G.Vaivodu mācību priekšmeta “EIKT pamatprocesi un darbu veidi” ietvaros devās uz Rīgu mācību ekskursijā. Apmeklēja uzņēmumu “Mass Portal”, kur iepazinās ar uzņēmuma darbību, kas saistīta ar 3D printeru ražošanu, to darbības uzlabošanu un dažādas produkcijas ražošana izmantojot šos 3D printerus. Tika apmeklēts arī uzņēmums “Jusan Print”, kas veic iespi [...]

Profesionālās meistarības konkursa SkillsLatvia 2019 pusfināls nominācijā "Grafikas dizains"

30. janvārī Rīgas Valsts tehnikumā notika nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkurss SkillsLatvia 2019 pusfināls prasmju konkursā “Garfikas dizains”. Jēkabpils Agrobiznesa koledžu tajā pārstāvēja izglītības programmas “Multimediju dizains” 3.m kursa audzēknis Rolands Laguns, kuru konkursam sagatavoja datorgrafikas pasniedzēja Dace Vēvere. R. Laguns ir izcīnījis godpilno 4. vietu starp 11 pusfinālistiem, no trešās vietas vien atpaliekot par vienu punktu, [...]

Biznesa simulācijas spēle “Bizness 24 h”

Aptuveni 700 pretendenti, bija pieteikušies dalībai Banku augstskolas rīkotajā biznesa simulācijas spēlē “Bizness 24 h”. Labākie 200 dalībnieki jeb 66 komandas tika izvirzītas uz pusfinālu. Šo komandu vidū bija arī Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 3.g kursa komanda, ko piedalīties konkursā iedvesmoja uzņēmējdarbības skolotāja S.Kozlovska. Konkurss - Biznesa un valsts pārvaldības simulācijas spēle „Prezidents – papildinātais” [...]

Jēkabpils Agrobiznesa koledžā  ar 2019./2020. mācību gadu -  jauna izglītības programma

Loģistika kā zinātne sāka veidoties 1920. gados, galvenokārt ASV.  Terminu “loģistika” visā pasaulē uzņēmējdarbībā sāka lietot 1970. gados. Mūsdienās vārdam “loģistika” ir ļoti plaša nozīme, un loģistika nav tikai transportēšana, piegāde un uzglabāšana. Modernā loģistika ietver praktiski visas uzņēmējdarbības sfēras, tādejādi loģistika ir iespaidīgs ierocis uzņēmuma rīcībā, lai uzņēmums būtu konkurētspējīgs. Loģistik [...]

Tikšanās ar jaunsargu instruktoru un Valsts aizsardzības mācības pedagogu

09.09.2019. audzināšanas stundās 1. loģistikas kursa audzēkņi tikās ar Jaunsardzes centra  2. novada  jaunsargu instruktoru Normundu Pastaru. Normunds Pastars jaunajiem loģistikas darbiniekiem 2. kursā mācīs arī Valsts aizsardzības mācību. Tikšanās laikā jaunieši tika aicināti aktīvi un saturīgi pavadīt savu brīvo laiku, iesaistoties jaunsardzē, piedaloties jaunsargu nometnēs un dažādās ikdienas aktivitātēs. Dažas aktivitātes un izglītojošās spēles tika izsp [...]

Mācību ekskursija uz Valmieru

25.septembrī Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 3. un 4.komersantu kursu audzēkņi kopā ar skolotājiem devās interesantā mācību ekskursijā, apvienojot to ar izklaidi. Sākām ar “Sajūtu parku”, kur audzēkņi pārbaudīja savus fiziskos spēkus trīs stundas pavadot virs zemes kokos. Adrenalīns mūsu asinīs kāpa pāri normas robežām, bet laižoties braucienos pāri Gaujai, pārbaudījām savas balss saites. Pārbaudījām arī kursa saliedētību un draudzību, kad nācās kursabiedriem palīdzēt pārvarēt sarežģī [...]

Mana zeme ir manas debesis, manas debesis ir mana zeme. Mēs visi – viduspunktā!

“Manā ziņā ir iet pretim apvāršņa malai, raugoties, lai iešana ir jēgas un skaistuma pilna. Manā ziņā ir mīlēt, sildīt, pieskarties, svinēt, noliegt, bagātināt, dot un neaizmirst to, ka es eju caur savu zemi. Caur tieši savu zemi, saucot to par savām mājām. Mana zeme ir manas debesis, manas debesis ir mana zeme. Mēs visi – viduspunktā”. (M.Laukmane) No 11. – 15.novembrim Vēstures stundas "Mana un Tava Latvija". Piedalās 1.g, 1.k, 1.m, 1p., 1 [...]

Seminārs dabaszinātņu skolotājiem

2019. gada 13. novembrī sadarbībā ar Rīgas Valsts tehnikumu notika dabaszinātņu skolotāju seminārs, kurā piedalījās 12 skolotāji no koledžas, Jēkabpils Valsts ģimnāzijas, Salas vidusskolas, Jēkabpils pamatskolas un Jēkabpils 3. vidusskolas. Semināra lektore Sandra Bidzāne (RTV projektu nodaļas vadītāja) iepazīstināja ar RVT projektiem, Uldis Heidirgers (RTV fiziķis) dalījās pieredzē, kā mācību stundās veidot un vērtēt radošus uzdevumus un Madara Pētersone (RTV metodiķe) iepazīstināja ar t [...]