09/09/2019

Adaptācijas pasākumi pirmo kursu audzēkņiem

Izveidots: 9.Septembris, 2019 Autors: Jēkabpils Agrobiznesa Koledža

Jaunais mācību gads Jēkabpils Agrobiznesa koledžā sācies ar pirmo kursu adaptācijas pasākumiem.
No 02. – 06. 09. 2019. profesionālās vidējās izglītības pirmo kursu audzēkņi iepazinās ar skolas vidi, tikās ar skolas vadību, tika informēti par centralizēto eksāmenu norisi, stipendiju piešķiršanas kārtību, atrodamo informāciju koledžas mājas lapā, mācību sociālo tīklu “Mykoob”.
Profesionālo priekšmetu skolotāji iepazīstināja ar izvēlētās profesijas specifiku un profesionālās kvalifikācijas eksāmena saturu.
4.septembrī, atbilstoši izglītības programmas profesijai, tika organizētas mācību ekskursijas uz uzņēmumiem. Topošie loģistikas darbinieki devās uz Līvāniem, uzņēmumu LATVIJAS VALSTS MEŽI, datorsistēmu tehniķi uz TET (LATTELECOM) un DATORU CENTRU, programmēšanas tehniķi – SCANDIWEB, grāmatveži  un mazumtirdzniecības komercdarbinieki - SIA SEDUMI  un SIA AKTĪVS GIS.

Adaptācijas nedēļas mērķis - no dažādiem skatu punktiem iepazīstināt jauniešus ar izvēlēto profesiju un  mācību procesu Jēkabpils Agrobiznesa koledžā.