27/12/2021

Audzēkņu dalība „VITAE” projektā „Nākotnes Līderu akadēmija”

Izveidots: 27.Decembris, 2021 Autors: Jēkabpils Agrobiznesa Koledža

Es, Līva Ieviņa, 1.l kursa audzēkne, piedalījos kā Jēkabpils Agrobiznesa koledžas komandas dalībniece Eiropas Parlamenta deputātes Daces Melnbārdes, Mūžizglītības un kultūras institūta „VITAE” projekta „Nākotnes Līderu akadēmija” jaunajā sezonā. Bija iespēja klausīties un aktīvi darboties piecās Zoom tiešsaistes nodarbībās.
Pirmā nodarbība bija kā iepazīšanās nodarbība, praktiski darbojoties, tika apspriesti  Personīgās līderības jautājumi.
Otrā nodarbība tika veltīta Mēdijpratībai, dezinformācijas un argumentācijas jautājumiem. Skatījāmies video un bija jāatpazīst viltus ziņas no īstām, patiesām. Veidojām picu, kuru sadalot, ierakstījām, no kurienes vispār tiek iegūta informācija.
Trešā nodarbība bija par Ilgtspējīgu attīstību Eiropas Savienībā.
Ceturtajā tikām iepazīstināti ar Eiropas institūcijām un lēmumu pieņemšanas gaitu.
Piektajā nodarbībā diskutējām par jauniešu vērtībām, atbildību, līderību. Interesanta bija piektās dienas aktivitāte, kad katram bija jāuzraksta sava vērtība un tā jāsasaista ar ēdienu, dzērienu, dzīvnieku, krāsu, nostāstu, cilvēku. Tika mesti arī metamie kauliņi un izspēlēta spēle, kur katram jāatbild uz jautājumu par Latviju.

Ar lielu interesi darbojos visās nodarbības. Katrā tikšanās reizē notika aktīvs grupu darbs, bija jāizsaka savs viedoklis, jāuzklausa otra domas un jāvienojas par svarīgāko un nozīmīgāko. Aktīvi piedalījos un iesaistījos diskusijās. Tas bija lielisks komandas darbs, kas pārbaudīja spējas sadarboties ar citu skolu audzēkņiem. Runāt pašiem jauniešiem par aktuālo, šodien, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Viss atkarīgs no mums, kā spēsim spriest, domāt -  tā arī virzīsimies uz priekšu.

Līva Ieviņa
1.l kursa audzēkne