24/08/2021

Audzēkņu vecāku sanāksme tiešsaistē

Izveidots: 24.Augusts, 2021 Autors: Jēkabpils Agrobiznesa Koledža

Lai sekmīgi uzsāktu jauno 2021./2022.mācību gadu, aicinām audzēkņu vecākus uz kopsapulci 30.08.2021., plkst.18.00, kurā informēsim par aktuālāko šajā mācību gadā.  

Darba kārība: 
* Jēkabpils Agrobiznesa koledžas direktores Ritas Poles uzruna 
* Direktores vietniece mācību darbā Inguna Pastare – informācija par mācību procesu, mācību sasniegumu vērtēšanas un stipendiju piešķiršanas kārtību
* Direktores vietniece IT un tālmācības jomā Ilze Dubova – informācija par elektroniskā žurnāla Mykoob lietošanu, koledžas e-pastu veidošanu, lietošanu 
* Informācija par epidemioloģiskās drošības pasākumiem un noteikumiem koledžā 

Saite uz sapulci te tiešsaistes saite