13/05/2022

Dalāmies pieredzē ESF projekta „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” ietvaros

Izveidots: 13.Maijs, 2022 Autors: Jēkabpils Agrobiznesa Koledža

12. maijā Jēkabpils Agrobiznesa koledžā trešo reizi stažēšanās ESF projekta „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) ietvaros viesojās profesionālo izglītības iestāžu direktori un metodiķi no PIKC “Liepājas Valsts tehnikuma”, PIKC “Ventspils tehnikuma”, PIKC “Rīgas Valsts tehnikuma”, Rīgas Celtniecības koledžas, VSIA PIKC “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma”, Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas.

 

JAK direktore Rita Pole un direktora vietniece profesionālās vidējās izglītības jomā Inguna Pastare dalījās pieredzē par tēmu: “Labās prakses piemēri skolvadības darbā un izglītības procesa organizēšanā JAK PVIN”, direktora vietniece IT jomā Ilze Dubova iepazīstināja ar koledžas tehnisko aprīkojumu un skolas telpām. 

Pasākuma noslēgumā Mūžizglītības un kultūras institūta "Vitae" projektu koordinatore stažieru vārdā teica sirsnīgu paldies par silto uzņemšanu, par gaisotni, atmosfēru kāda valda koledžā un paldies, ka padalījāmies tieši ar praktiskām lietām ko stažieri varēs izmantot savam darbam.