26/05/2022

Erasmus+ skolu apmaiņas projekta noslēdzošā mobilitāte notiek Jēkabpilī

Izveidots: 26.Maijs, 2022 Autors: Jēkabpils Agrobiznesa Koledža

Kopš 2020.gada 1.septembra Jēkabpils Agrobiznesa koledža sadarbībā ar skolām no Turcijas, Spānijas, Itālijas un Portugāles īstenoja Erasmus+ skolu apmaiņas projektu “Climate Justice”.
Projekta mērķis bija izzināt  patēriņa ieradumu ietekmi uz vidi un klimata pārmaiņām, pamanīt bezatbildīgu attieksmi, iegūt izpratni par vidi un samazināt kaitējumu, ko viņi nodara, to nezinot, kā arī veikt apzinātu patērētāju uzvedību savās ikdienas darbībās.
Projekta devīze "Nemainiet klimatu, mainiet savus patēriņa ieradumus!"

Noslēdzošo projekta mobilitāti “Transports un klimata pārmaiņas” no 16. maija līdz 20.maijam organizēja Jēkabpils Agrobiznesa koledža. Mobilitātes ietvaros jaunieši prezentēja savus mājas darbus par tēmu “Transports un klimata pārmaiņas”, kā arī demonstrēja savus teatralizētos uzvedumus par klimata pārmaiņām veltītus Zemes dienai. Galvenā mobilitātes tēma bija robotika, tādēļ jauniešiem bija noorganizētas apmācības un praktiska darbošanās - konstruējot un programmējot robotus. Vēl viens no mājas darbiem bija infografiku veidošana, kuras vērtēja Jēkabpils Agrobiznesa koledžas izglītības programmas “Multimediju dizains” audzēkņi.
Šīs nedēļas laikā Jēkabpils Agrobiznesa koledžas viesiem bija iespēja iepazīt Jēkabpili, apmeklējot Jēkabpils vēstures muzeja Krustpils pili un Sēļu sētu, kā arī dažādus apskates objektus. Īpaši sajūsmināti viesi bija par iespēju slidot Jēkabpils sporta hallē. Mobilitātes tematikas ietvaros tika organizēta ekskursija uz Rīgas motormuzeju. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas struktūrvienībā Barkavā projekta dalībnieki varēja iepazīties ar tur īstenoto izglītības programmu materiāltehnisko bāzi, kā arī lauksaimniecības tehniku ne tikai apskatot, bet arī izmēģinot savas iemaņas traktora vadīšanā.
“Man bija liels gandarījums piedalīties šajā projektā, kas kopumā noritēja divus gadus. Tas bija pirmais Erasmus+ projekts, kurā es piedalījos un tas pilnībā izmainīja manus priekšstatus par šāda veida projektiem. Radās izpratne par to norisi, saturu, par tēmas aprobēšanu, par pasākumu organizēšanu un, protams, lielākais ieguvums - jaunu cilvēku un citu kultūru iepazīšana. Paldies projektu vadītājai Agritai Landzānei, kas mūsu skolā prot piesaistīt un realizēt šāda veida projektus. Tie ir ne tikai izglītojoši mūsu audzēkņiem, bet arī mums - pedagogiem, jo projekta ietvaros nemitīgi bija "jāizkāpj" no savas komforta zonas un jāprot sastrādāties komandās, kuru sastāvs katrā mobilitātē bija mainīgs.” Dace Vēvere.
“Šī Jēkabpils Agrobiznesa koledžai bija pirmā tik liela mēroga starptautisko sadarbības partneru uzņemšanu, kas noritēja ļoti veiksmīgi. Par atbalstu, dalību un palīdzību aktivitāšu organizēšanā lielu paldies vēlos teikt kolēģiem. Tāpat arī varu uzteikt Koledžas jauniešus, kuri piedalījās un palīdzēja dažādās aktivitātēs, kā arī katru dienu parūpējās par viesu uzņemšanu un izklaides iespējām Jēkabpilī.” projektu vadītāja Agrita Landzāne.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.